Jeanette Lysell - Psykoterapeut, Bodynamicterapeut, H.E.A.L terapeut

Jeanette Lysell

Psykoterapeut, Bodynamicterapeut, H.E.A.L terapeut

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Hesteassistert psykoterapi er en kraftfull tilnærming hvor samhandling med hesten. bidrar til å utforske livstemaer i en naturlig setting utenfor samtalerommet Jeanette Lysell - Psykoterapeut, Bodynamicterapeut, H.E.A.L terapeut

Beskrivelse

Alle mennesker har en historie med seg som preger personen i møte med verden. Opplevelser og erfaringer man har hatt som barn, ungdom og voksen ligger lagret i kropp og sinn, både som ressurser og begrensninger.


Utfordringene i hverdagen kan noen ganger bli overveldende og vanskelige å håndtere, slik at man trenger ekstra hjelp til det. Det kan ellers være at man ønsker å bli enda bedre i noe, for eksempel å bli tryggere på å komme frem med sin mening i en forsamling, håndtere konkurransenerver eller bli bedre på å regulere vanskelige følelser, eller for den saks skyld forstå mer av sine egne kroppslige og mentale prosesser og reaksjoner.


Hva kan jeg hjelpe med

Som bodynamicterapeut kan jeg hjelpe deg blant annet med:

 • å bearbeide sjokk og stress
 • stressmestring
 • sjokk og traumer
 • endre gamle mønstre
 • aktuelle kriser og problemer
 • å bli bedre kjent med seg selv samt håndtere livet sitt bedre.Min tilnærming

Bodynamic er en kroppsorientert psykoterapimodell hvor vi arbeider med klientens historie og opplevelse av seg selv gjennom kroppslige øvelser og refleksjoner rundt sansninger, tanker, følelser og handleimpulser. Tanken er at våre mestringsstrategier og forsvar har tjent en hensikt, og at de ikke uten videre kan tas vekk. Derfor er det viktig å bygge opp et fundament for indre sikkerhet, sik at nye og med hensiktsmessige strategier kan få pass. Gjennom nye og gode erfaringer dannes det nye kodinger i vårt nervesystem slik at gamle forsvar kan slippes naturlig.


Sammen med den kroppsorienterte tilnærmingen tilbyr jeg en unik og kraftfull terapi hvor hesten bringes med som samarbeidspartner. Gjennom kroppen og i samhandling med hesten utforsker vi temaer som:

 • angst
 • grenser
 • tilhørighet
 • den indre kritikeren
 • opplevelse av støtte
 • mestring
 • plager relatert til personlighetsproblemer


Jeg arbeider også med ungdommer som:

 • ønsker å styrke selvbilde
 • ønsker å arbeide med grenser og regulering
 • sliter med skolehverdag
 • har traumatiserte opplevelser
 • kommunikasjon mellom din teenager og deg som foreldre


Om meg

 • Jeg har jobbet i 20 år som riderterapeut på Gaustad sykehus før jeg startet for meg selv på Bilitt gård i 2016.
 • Jeg har utdanning innenfor det hestefaglige og har tatt utdannelse som psykoterapeut, traumeterapiutdanning, er barnevernpedagog og HEAL terapeut.
 • Jobber mye med å holde kurs og workshops i temaer rundt hest og menneskers mentale helse. Vi har fem fantastiske firbente medarbeidere på gården som jeg driver sammen med min mann.


Mitt mål for deg som klient er at du skal bli ivaretatt og oppleve en forståelse for deg og din historie. Nye kodinger er nøkkelordet. Gjennom terapien blir man i stand til å se seg selv på en annen måte og utvikle nye og mer hensiktsmessige strategier, slik at gamle mønstre kan gi slipp. Hensikten er at det du lærer gjennom terapien og hestene har overføringsverdi til livet generelt.


Jeg gleder meg til å høre fra deg! 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.