Affektiv lidelse

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Affektiv lidelse, også er kalt stemningslidelser, er psykiske lidelser hvor man ser store svingninger i humør og følelser hos de som er rammet. De store svingningene i humør og følelser gjør det vanskelig å opprettholde sosiale relasjoner og kan ofte føre til depresjon. Det er vanskelig å håndtere den følelsesmessige påkjenningen denne lidelsen fører med seg. Derfor har GoMentor.no utviklet en plattform som gjør at du kan behandle problemene dine akkurat når du har behov for det.

 

Årsaker til affektiv lidelse

Man har sett en økning av diagnostiserte med affektiv lidelse de siste årene. Grunnen til det er trolig en blanding av bedre og mer spesifikke diagnoser, i tillegg til økte arbeidskrav, brutte familier og nye og utilregnelige sosiale nettverk. Alt dette påvirker det moderne menneske og det blir vanskeligere å håndtere følelsene man sitter inne med. Andre psykiske lidelser kan forekomme som et resultat av affektive lidelser, og det er derfor viktig å få behandling så tidlig som mulig.

 

Symptomer på affektiv lidelse

Symptomene på affektive lidelser er hovedsakelig store svingninger i stemningsleie. Det er typisk å gå fra å være unormalt lykkelig i det ene øyeblikket til å gå helt ned i kjelleren det neste. Nedenfor kan du se noen av de typiske symptomene på affektiv lidelse.

  • Synlig depresjon
  • Tristhet og håpløshet,
  • Manglende på appetitt eller søvn – eller motsatt overdreven appetitt eller søvn
  • Lite energi
  • Ugrunnet skyldfølelse
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Tenke unormalt mye på døden
  • Dårlige følelsesmessige reaksjoner og lite interesse for omgivelsene

 

Behandling av engstelig personlighetsforstyrrelse

Det er viktig å få undersøkt og satt en diagnose hos en profesjonell så fort man begynner å mistenke en affektiv lidelse. På den måten unngår man at det utvikler seg til andre psykiske lidelser. Lar man det være kan man fort komme inn i en negativ spiral som er vanskelig å komme ut av. Her er det viktig å være sosiale og omgås andre mennesker og ikke isolere seg selv fra omverdenen. Hos GoMentor.no har vi tilknyttede terapeuter som vet hvilken behandling som er riktig for deg. Vi har tilknyttede psykologer og terapeuter som er spesialisert i kognitiv terapi og affektive lidelser. 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.