Ina Marita Fostervoll - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ina Marita Fostervoll

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

2 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Ina Marita Fostervoll - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VEILEDNING!


 • Kanskje føler du at du står fast i livet?
 • Føler deg ikke bra nok?
 • Føler deg ikke sett?
 • Har opplevd omsorgssvikt og/ eller overgrep?
 • Har vært utsatt for vold?
 • Traumer?
 • Har angst?
 • Er deprimert?
 • Sliter med å ta valg?
 • Føler deg ensom og avvist?
 • Har utfordrende relasjoner?
 • Utfordringer på jobben?
 • Kjenner på skam/skyld?
 • Andre ting?

 

Eller du trenger rett og slett litt støtte og et friminutt? Hit kan du komme med stort eller lite!

 

"Endring skjer når jeg blir den jeg er, ikke når jeg prøver å bli det jeg ikke er".

"The paradoxical theory of change" (Arnold Beisser, psykiater og gestaltterapeut).

 

 

 

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en form for psykoterapi.


De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. I gestaltterapien er det utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser,reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter.


Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig "kur". Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

 

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte terapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.

 

 

 

Som din terapeut 

Vil jeg møte deg der du er. Jeg vil ikke forsøke å forandre deg- men støtte deg i din prosess. Og sammen med deg utforske og finne andre og nye valgmuligheter hvis det er endring du ønsker.


Jeg har bakgrunn som sykepleier og har lang erfaring fra arbeid med mennesker i utfordrende livssituasjoner. Jeg har en grunnleggende tro på at du selv har ressursene du trenger- og  vi kan sammen  jobbe med å finne og belyse disse.Jeg er medlem i Norsk Gestaltterapeutforening, NGF og går jevnlig til veiledning på mitt klientarbeid. Jeg følger NGF sine etiske retningslinjer.

 

Du er varmt velkommen til meg- akkurat som du er!

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.