Linda Klem - Gestaltterapeut, Coach, Psykoterapeut

Linda Klem

Gestaltterapeut, Coach, Psykoterapeut

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Linda Klem - Gestaltterapeut, Coach, Psykoterapeut

Beskrivelse

 

 • Står du i en vanskelig situasjon eller ønsker høyere livskvalitet?
 • Behov for å snakke med noen for å sortere tanker og følelser?
 • Har en følelse av å stå fast i livet ditt?
 • Ønsker å bli klar over dine egne grenser og behov?
 • Føler at livet er for stressende?
 • Ønsker å utvikle dine styrker og ressurser, og bli mer av deg selv?
 • Er ved et veiskille i livet, eller i en vanskelig valgsituasjon?

 

 

Jeg har en helhetlig tilnærming, og tenker at kropp, tanker og følelser henger tett sammen. I både coaching og terapi tar jeg utgangspunkt i her og nå, og om du står i en vanskelig livssituasjon eller rett og slett ønsker å bli bedre kjent med deg selv, vil jeg gjerne støtte og veilede deg i din prosess.

 

Jeg hjelper deg også med temaer som: 

 • Familiekonflikter - ungdom – foreldre
 • Samlivsbrudd / samlivsutfordringer – utroskap
 • Konflikter på arbeidsplassen – sykmeldte
 • Uro eller nedstemthet
 • Svangerskap - familieplanlegging – fødsel
 • Sorg
 • Utbrenthet
 • Tidsklemma
 • Seksualitet

 

Samtaleterapi / Coaching

Ut fra det som oppstår i møtet mellom terapeut og klient, kan terapeuten stille spørsmål som kan få klienten til å se ting fra et nytt perspektiv. I samtaleterapi/coaching brukes forskjellige metoder for å tydeliggjøre en situasjon: først og fremst den gode, åpne dialogen, men også tegning, rollespill, modellering eller andre kreative metoder kan brukes dersom klienten føler at dette er nyttig. Terapi eller coaching består blant annet i å finne tilbake til sin egen, indre stemme: Hva er viktig for meg? Hva ønsker jeg? Hva vil jeg?

Vi har tro på at vi alle selv besitter svarene på våre utfordringer, men at vi noen ganger kan trenge støtte eller hjelp for å komme i kontakt med denne evnen. Noe av formålet med terapi eller coaching er nettopp å hjelpe fram din evne til å støtte deg selv.

 

Foreldreveiledning:

Foreldrerollen kan være utfordrende, enten man har ansvaret for småbarn, større barn eller ungdommer. I foreldreveiledning kan du utvikle en større bevissthet rundt dine reaksjoner, utfordringer og eventuelle fastlåste mønstre i foreldrerollen. 

 

Ungdomscoaching:

identitet - hvem er jeg?

eksamensangst

prestasjonsangst
stress
følelsen av å ikke passe inn 
å leve opp til andres forventninger
foreldres samlivsbrudd
mobbing
selvkritikk

Barn og unge kan noen ganger trenge en utenforstående å snakke med. En som ikke nødvendigvis kommer med råd, men som er tilstede for deg, lytter til det du sier og som har taushetsplikt.

 

Stresshåndtering:

Få mennesker går gjennom livet uten å tidvis oppleve forskjellige plager relatert til stress, noe som er en naturlig del av det å være menneske - livet består av forskjellige faser med ulike utfordringer. Det er når du føler at disse plagene er vedvarende og at de går utover livskvaliteten, at det kan være fint å få hjelp til å snu uhensiktsmessige mønstre. 

Terapi/coaching kan være et godt verktøy til å øke oppmerksomheten på hva som skjer med deg i stressede situasjoner, noe som kan være en hjelp til å håndtere stresset bedre. Andre ganger kan vi hjelpe deg til å ta valg som er viktige for å leve mindre hektisk, og til å komme i kontakt med hva som betyr mest for deg i ditt liv.

 

Om meg:

 • Er utdannet gestalt psykoterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo, og medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF). Jeg er forpliktet til Profesjonell faglig oppdatering (PFO), noe som også betyr at jeg må gå jevnlig i veiledning hos en godkjent sertifisert veileder. 
 • Har Master i økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, med hovedkurs innen bla Organisasjon og ledelse.
 • Høsten 2012 etablerte jeg HEL samtaleterapi og coaching, sammen med en kollega. Fra og med 2017 har jeg eid og drevet HEL samtaleterapi og coaching videre alene. 
 • Jeg er gift og har to barn. 

 

Jeg holder til i nye flotte lokaler på Rykkinn senter (KI senteret) på Rykkinn Helse, i Bærum, med 2 timer gratis parkering.

Ønsker du terapi eller coaching ute eller på andre arenaer? Kontakt meg!

 

Bestilte timer må avbestilles to - 2 - virkedager før avtale, ellers vil den faktureres i sin helhet.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.