Misbruk

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

MisbrukMisbruk kan defineres som et vedvarende og skadelig forbruk av stoffer, som for eksempel tobakk, alkohol, kokain, hasj og lignende. Det skadelige forbruket endrer ens sinnstilstand så personen for eksempel slapper av/finner ro eller blir euforisk. Misbruket kan også oppstå som en form for selvmedisinering som skal dempe symptomer på en psykisk sykdom eller sårbarhet. Et eksempel kan være for en med sosial angst som ønsker å dempe angsten for å gjøre det enklere å være rundt andre mennesker. 


Et misbruk oppstår ikke fra den ene dagen til den neste, men blir typisk utviklet over lenger tid når personen bruker et eller flere av de valgte stoffer oftere og oftere og i større og større mengder. Man vil vise symptomer på et misbruk når man er blitt avhengig stoffet - enten psykisk eller fysisk - eller både/og. 

Avhengigheten kan komme til uttrykk ved at

  • man må bruke større og større mengder for å få den samme virkningen
  • man opplever både fysiske og psykiske smerter hvis man ikke får stoffet (absistenssymptomer)
  • det er viktigere for en å bruke stoffet enn å ta hensyn til andre mennesker og ansvar (som f.eks. jobb, studie og familie) 
  • man har vansker med å kontrollere bruken av stoffet 
  • man fortsetter med å bruke stoffet selvom man har innsett at det er skadelig 

Skadevirkningenekan både være fysiske (skrumpelever, dårlig allmentilstand), psykiske (dårlig hukommelse, depressioner) og sosiale (fravær fra skole eller jobb, krise i familien, tap av venner). Før misbruk av stoffer fører til nedsatt livskvalitet og et avhengighetsforhold er det viktig å oppsøke hjelp. Her på GoMentor kan du lese mer om ulike former for misbruk og finne din profesjonelle samtalepartner. 

Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre på siden. 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.