Gunn Strøm - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Gunn Strøm

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Videosamtale

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gunn Strøm - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

  STÅR DU OVERFOR

* Konflikt i relasjon/ Samlivsproblemer/ familiære problemer

* Vanskelige valg

* Problemer på jobb

* Stress

* Dårlig selvtillit

* Traume

* Spiseproblematikk 

 * Sitter du fast i noe i livet ditt som du vil endre på. Du klarer ikke komme videre

 Psykoterapi/ gestaltterapi er for alle som ønsker en endring i livet sitt.

Jeg er glad i mennesker og har tro på at vi mennesker innehar både kraft og evner til  endring selv om situasjonen kan virke fastlåst.  Noen ganger trenger vi en å prate med som forstår uten å dømme eller gi mange råd. Jeg kommer ikke til å gi deg mange råd, men støtte deg slik at du kan se de mulighetene du har. Ved sammen å bevisstgjøre deg på dine muligheter, kan du få bedre mulighet til å ta valg som er gode og hensiktsmessig for deg. Jeg vil være en lyttende og støttende samtalepartner for deg. 

 

SOM GESTALTTERAPEUT/ PSYKOTERAPEUT OG PEDAGOG KAN JEG:

  •  være en god og støttende samtalepartner. Som lytter og ikke dømmer
  •  sammen med deg bevisstgjøre deg på  hvilken valg du har
  •  støtte deg i dine valgsituasjoner. Ikke gjennom å gi råd men ved å øke bevisheten om dine valgmuligheter 
  •  hjelpe deg med å utforske dine reaksjonsmønstre

 

HVA ER PSYKOTERAPI/GESTALTTERAPI OG HVORDAN JOBBER JEG

Gestaltterpi er en samtaleterapi der hele menneske er i fokus. Både tanker, følelser og kropp.

Gestaltterapi er  relasjonsbassert .  Det vil si at endring og vekst skjer i relasjon.

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi. 

Det Grunnleggende i gestaltterapien er ideen om at mennesket er ansvarlig for sitt eget liv; sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. En bevisstgjøring av dette skapes i terapien blant anet gjennom samtale, rollespill og kreative øvelser 

 

HVEM ER JEG å

Mitt navn er Gunn Strøm og jeg  er 59 år, og mor til tre voksne barn. Jeg har både utdanning og livserfaring. Noe som gjør meg i stand til å forstå hva slags utfordringer og smerter vi mennesker kan stå ovenfor. Jeg har jobbet flere år i egen praksis. 

Jeg har kontor i Kolbjørnsvik.  Rett utenfor Arendal. Nå i koronatiden jobber jeg også en del på nett. Og mine klienter opplever det som et godt alternativ. 

Jeg har jobbet mye med mennesker tidligere gjennom min jobb i skole og barnehage. Fra før er jeg utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. I det yrket jobbet jeg som leder i SFO. Lærer i skole og leder i barnehage. I disse jobbene fikk jeg erfaring i å jobbe med barn, lede voksne, foreldresammarbeid og sammarbeid mot andre etater. Jeg har og blant annet utdanning innen samfunn medisin og helse, brukermedvirkning og politikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.