Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ingrid Cortner Pihl

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Horten , Videosamtale

1 klientreferans

Personlig fremmøte

Individualsamtale, 1 time 850 kr. Avtal tid

Gestaltstudent og uføretrygdet - Individualsamtale, 1 time 650 kr. Avtal tid

Parsamtale, 1 time 1.050 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Parsamtale, 1 time (GoMentor videosesjon) 1.050 kr. Avtal tid

Individualsamtale, 1 time (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Gestaltstudent- og uføretrygdet - Individualsamtale, 1 time (GoMentor videosesjon) 650 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Grunnleggende for meg er å tydeliggjøre uttrykk her og nå, slik at du kan oppnå økt innsikt om deg selv. Endring skjer kun når du anerkjenner den du er. Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Ønsker du en samtale?

Alt liv er forbundet med det å være sansende her og nå. Vi mennesker opplever ofte gjennom livet vårt vonde hendelser, som kan gi oss sorg, tap og frata oss det som opprinnelig er nært og kjært. For å dempe erfaringer, tanker og følelser som frykt, tap og sorg gjør at vi også kan redusere kontakten med - og vår oppmerksomhet til våre sanser. 

Min tilnærming

Gjennom samtale i trygge omgivelser vil jeg søk å øke din oppmerksomhet på dine tanker, følelser, sanser og dine behov og hvordan dette kan komme til uttrykk i kroppen din - Hva som er og hvordan denne kontakten kjennes i øyeblikket her og nå kan gi ny innsikt om hva som skjer i livet ditt. Denne tydeliggjøringen kan gi deg mulighet til å erkjenne forhold slik det er for deg. Det er i erkjennelsen at endring kan oppnås og det er i erkjennelsen at du evner å ta ansvar, se muligheter og ta valg i livet som gir mening for deg selv. ​ Mitt fokus i dette terapeutiske møtet er at du er ivaretatt og at vår relasjon bygger på gjensidig tillit.

Jeg søker å støtte deg i denne prosessen til å være mer her, mer nå - Mer deg selv!

Gestaltterapi

Gestaltterapi har blant annet sin opprinnelse fra Gestaltpsykologi. Begrepet «gestalt» kan oversettes med mønster eller form. Gestaltteorien hevder at vi mennesker søker orden i en komplisert verden ved å organisere sanseinntrykk i en bestemt mønster eller form. At det organiseres på en måte som gir oss en meningsfull helhet. Derav ledes uttrykket «Helheten utgjør mer enn enkelte av delene».

Dette har lagt til grunn en retning med fokus på våre personlige opplevelser og betydning av helhet og sammenheng i våre liv. Gestaltteorien beskriver at vi ser noe som figur og noe i bakgrunn, at vi ikke kan ha oppmerksomhet på begge deler samtidig. Det skaper med andre ord orden og mening for oss å sette noe i fokus og å skyve noe annet i bakgrunn.

Gestalt bygger på den tro at økt erkjennelse eller innsikt om seg selv, skjer i øyeblikket, og kan oppstå spontant mellom terapeut og klient.
Grunnleggende i gestalt er å tydeliggjøre uttrykk her og nå, og at endring skjer først når du anerkjenner den du faktisk er.

Om meg

Mitt navn er Ingrid Cortner Pihl og jeg er Gestalt Psykoterapeut, utdannet fra Norsk Gestaltinstitutt høyskole (NGI), som er en NOKUT godkjent høyskole. Jeg er registrert medlem av Norsk Gestaltterapeut forening (MNGF), som innebærer krav til faglig oppdatering og veiledning.

Ved siden av dette er jeg autorisert sykepleier, utdannet ved Høyskolen i Vestfold, og arbeider med demensomsorg i Horten kommune. Et liv er et erfart liv.

Et liv er et erfart liv. Jeg kjenner selv på det å leve med kronisk sykdom/tilstand og har kjennskap til det å stå i ulike utfordrende relasjoner. Historisk sett har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ungdom og tidlig voksen fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Det er mitt tidligere møte med behandlingsapparatet, som vekket min interesse for Gestaltterapi. Min store inspirasjon idag som menneske og gestaltterapeut er at jeg får mulighet til å kjenne på det gode menneskemøtet, det møtet som baseres på det å gi plass, basert på likeverd. 

Med dette vil jeg møte deg hvor du er.  


Kontakt Meg

Kontakt meg gjerne for mer informasjon og/eller timebestilling. Du kan ringe, maile eller melde, jeg svarer så snart jeg kan. Du finner meg i hyggelige lokaler i vakre Horten. Jeg er tilgjengelig både på dag- og kveldstid, samt i enkelte helger. ​Jeg tilbyr også samtale digitalt! ​Tid for deg - Du er varmt velkommen!


OBS: Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at bestilte timeavtaler, kan senest endres/avbestilles 24 timer før avtalt time. 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.