Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ingrid Cortner Pihl

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Videosamtale

1 klientreferans

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Alt liv er forbundet med det å være sansende her og nå. Det gir oss nærhet til oss selv og til våre omgivelser. Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Ønsker du en samtale?

Jeg tilbyr støttende samtale for å tydeliggjøre og erkjenne  din egen situasjon. Jeg kan til tilby samtale, veiledning og parterapi innen 10 dager og uten henvisning fra lege. Ved siden av fysisk oppmøte hos meg på Olsrød Park, tilbyr jeg også walk and talk og onlinesamtale. Mitt tilnærming

Gjennom samtale i trygge omgivelser vil jeg søke å øke din oppmerksomhet på dine tanker, følelser, og behov. Ved å kjenne på å tydeliggjøre det som skjer i deg her og nå kan gi deg ny erkjennelse og innsikt om deg selv og gjøre deg mer oppmerksom på dine muligheter og valg i livet. Mitt fokus er å støtte deg til økt selvstøtte og at vårt terapeutiske relasjon bygger på gjensidig tillit.


"Det er i erkjennelsen at endring kan oppnås og det er i erkjennelsen at du evner å ta ansvar, se muligheter og ta valg i livet som gir mening for deg selv. ​Å ha økt kontakt med oss selv og våre behov kan gi økt valgmuligheter i livet."Gestaltterapi

Gestaltterapi har blant annet sin opprinnelse fra Gestaltpsykologi. Begrepet «gestalt» kan oversettes med mønster eller form. Gestaltteorien hevder at vi mennesker søker orden i en komplisert verden ved å organisere sanseinntrykk i en bestemt mønster eller form.


Det vil si at våre sanseinntrykk organiseres på en måte som gir oss en meningsfull helhet. Dette har lagt til grunn en retning med fokus på våre personlige opplevelser og betydning av helhet og sammenheng i våre liv. 


"Gestalt bygger på den tro at økt erkjennelse eller innsikt om seg selv, skjer i øyeblikket, og kan oppstå spontant mellom terapeut og klient."
"Grunnleggende i gestalt er å tydeliggjøre uttrykk her og nå, og at endring skjer først når du anerkjenner den du faktisk er."


Om meg

Jeg ser meg selv som en rolig, lyttende og utforskende person og terapeut. Hos meg vil jeg gi deg plass og oppmerksomhet på en slik måte at du opplever deg ivaretatt. Jeg har en iboende tro på kraften i ethvert menneske, uansett hvordan den viser seg.


Det jeg brenner for og som rører meg dypt er når min klient plutselig oppdager noe nytt. Engasjementet mitt er å følge et annet menneske i sin egen prosess der skallet avsløres lag for lag, for å komme inn til kjernen av noe som kjennes helt ekte.


Jeg er Gestalt Psykoterapeut (MNGF) og Sykepleier. Jeg ble ferdig utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) i 2018. Fra tidligere har jeg lang erfaring som sykepleier innen somatikken ved Sykehuset i Vestfold. Ved siden av min egen praksis, arbeider jeg i demensomsorgen i Horten kommune. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (MNGF) og er nestleder i vår lokalforening NGF Vestfold og Telemark. 


Et liv er et erfart liv. Selv har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ung voksen fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Dette har gitt meg en virkelig kjennskap til hva sykdom kan gjøre med kroppen og livet, og hvordan det har påvirket ulike relasjoner. Med min bakgrunn i et gestaltisk møte gir meg en unik mulighet til å møte deg som et helt og erfart mennesket. Kontakt meg

Kontakt meg gjerne for mer informasjon og/eller timebestilling. Du kan kontakte meg her på Gomentor, så svarer jeg deg innen et døgn. Du finner meg i hyggelige lokaler  Du finner meg i hyggelige lokaler på Olsrød Park. Jeg er tilgjengelig både på dag- og kveldstid, samt i enkelte helger. ​Jeg tilbyr også online samtale.


Tid for deg - Du er varmt velkommen!


OBS: Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at bestilte timeavtaler, kan senest endres/avbestilles 24 timer før avtalt time. 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.