Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ingrid Cortner Pihl

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Holmestrand , Videosamtale

1 klientreferans

Personlig fremmøte

Individualsamtale, 1 time 850 kr. Avtal tid

Gestaltstudent og uføretrygdet - Individualsamtale, 1 time 650 kr. Avtal tid

Parsamtale, 1 time 1.050 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Parsamtale, 1 time (GoMentor videosesjon) 1.050 kr. Avtal tid

Individualsamtale, 1 time (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Gestaltstudent- og uføretrygdet - Individualsamtale, 1 time (GoMentor videosesjon) 650 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Grunnleggende for meg er å tydeliggjøre uttrykk her og nå, slik at du kan oppnå økt innsikt om deg selv. Endring skjer kun når du anerkjenner den du er. Ingrid Cortner Pihl - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Søker du noen å prate med?

Velkommen til siden min her på Gomentor. Denne siden er for deg som ønsker noen å snakke med - og som gjerne ønsker vekst og utvikling. 


 • Kjenner du på mye uro og engstelse?
 • Opplever du deg nedstemt og tom for energi?
 • Opplever du mye stress og press i livet ditt?
 • Opplever du forhold og relasjoner til andre mennesker som tungt og vanskelig?
 • Står du ovenfor vanskelig valg?
 • Sliter du med avhengighet i en eller annen form?
 • Lever du med kroniske plager, utmattelse eller sykdom, som du synes er utfordrende å mestre?
 • Sliter du med lav selvfølelse, selvtillit eller opplever forvirring rundt egen identitet?
 • Ønsker du å bli bedre kjent med deg selv?

 

Kjenner du deg igjen i dette, eller har du andre utfordringer som jeg ikke har nevnt her? Du er uansett hjertelig velkommen til å ta kontakt.

 

Min tilnærming

I møtet med meg vil jeg som terapeut rette min oppmerksomhet mot å møte hele deg, med din subjektive opplevelse og erfaring her og nå, med fokus på at dette møtet foregår i en likeverdig relasjon.

Det grunnleggende for meg er å tydeliggjøre uttrykk, som dine tanker, følelser og kroppsuttrykk, slik at økt erkjennelse eller innsikt om deg selv kan oppstå spontant i øyeblikket. Sammen kan vi se på relasjonen mellom deg og dine omgivelser og de sosiale tilpasninger du gjør i din livssituasjon. 

Jeg har fokus på å møte deg utfra din opplevelse av din situasjon her og nå, og hvordan ditt syn på din fortid og fremtid erfares i øyeblikket. Jeg søker å bidra til at du får støtte til å bli oppmerksom på og kjenne på hva som er, og med det bearbeide dine tidligere og/eller nåværende opplevelser. 

Sammen kan vi gjøre deg bedre kjent med deg selv ved å bidra til økt innsikt og erkjennelse, til å se hvilke muligheter du faktisk har. Og dette kan bidra til endring du ønsker å oppnå i livet ditt. 


Gestalt bygger på den tro at økt erkjennelse eller innsikt om seg selv, skjer i øyeblikket, og kan oppstå spontant mellom terapeut og klient.
Grunnleggende i gestalt er å tydeliggjøre uttrykk her og nå, og at endring skjer først når du anerkjenner den du faktisk er.

 

Om meg

Mitt navn er Ingrid Cortner Pihl og er Gestalt Psykoterapeut og er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole (NGF). Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF). Som terapeut har jeg erfaring med klienter fra min egen praksis, og fra Bastøy Fengsel med innsatte som klienter. 

Fra tidligere har jeg lang sykehuserfaring som sykepleier innen somatikken. Med dette har jeg opparbeidet kompetanse i å møte mennesker med alvorlig akutt og kronisk sykdom, i ulike livsfaser, sorg og kriser. 

Jeg har selv gjort mine erfaringer i livet. Jeg har personlig kjennskap med kronisk sykdom/tilstand og opplevd ulike utfordrende relasjoner. Historisk sett har jeg en bakgrunn som adoptivbarn, og som ungdom fikk jeg personlig erfaring med spiseforstyrrelser.

Det var min opplevelse med behandlingsapparatet som ung, som senere førte til min interesse for Gestaltterapi. Det var først i møte med denne terapiformen jeg oppdaget noe nytt og jeg ble svært inspirert til å lære meg faget. 

Mitt livssyn, erfaring og holdning er å gi plass til det som er. Så kan vi undre oss - Hva er det som er, og hvordan kan vi gi plass til det?

 

 Du er velkommen til å kontakte meg for en uforpliktende samtale. 

Jeg holder til i Holmestrand sentrum, rett ovenfor politistasjonen.  Jeg har stort sett ledig tid mandag til fredag, samt enkelte kvelder og helger. 

OBS: Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at bestilte timeavtaler, kan senest endres/avbestilles 24 timer før avtalt time. 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.