Linn Brynildsen - Mindfulness-lærer MBSR, Psykolog, Mentaltrener, Coach, Stresscoach

Linn Brynildsen

Mindfulness-lærer MBSR, Psykolog, Mentaltrener, Coach, Stresscoach

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Det er viktig å hjelpe hver individuelle person å finne tilbake til seg selv og sin egen kapasitet til å navigere livets utfordringer. Linn Brynildsen - Mindfulness-lærer MBSR, Psykolog, Mentaltrener, Coach, Stresscoach

Beskrivelse

  • Opplever du at stress tar over i hverdagen og kommer i veien for hvordan du er med deg selv og andre
  • Ønsker du å møte livets utfordringer og variasjoner med større ro og balanse?
  • Lever du med en kronisk helsetilstand som påvirker din mentale velvære?
  • Føler du et behov for bedre selvtillit og selvfølelse, og økt kapasitet til å navigere tilværelsen?
  • Ønsker du bedre relasjoner med mennesker rundt deg, privat eller på jobb?


Livet byr på alle slags opplevelser og utfordringer. Ofte er det slik at vi ikke kan endre hendelser, situasjoner og omstendigheter, men vi kan absolutt endre hvordan vi relaterer oss til hva som skjer for oss. Vi kan finne måter å “møte” vanskeligheter og utfordringer på, med forståelse og innsikt i hvordan vi responderer best mulig og skaper et liv med balanse og velvære. I arbeid med meg vil du få bedre selvinnsikt, økt følelse av kontroll over din egen tilværelse, og gode redskaper til å skape økt livskvalitet, balanse, samt kapasitet til å være på ditt beste så ofte som mulig.


Stress mestring, angst og nedstemthet

Vi opplever alle stress til tider, og stress er ikke nødvendigvis alltid negativt. Det kan bidra til positiv energi og motivasjon til å overkomme problemer og utføre ting. Men når stress føles overveldende eller når en stressende situasjon vedvarer, vil det påvirke vår emosjonelle og fysiske velvære, og vi ser endringer i humør, adferd, og hvordan vi er med andre mennesker. Det kan føre til engstelse, nedstemthet/depresjon, og lite energi eller kapasitet, og vi kan opplever en over-identifikasjon med delen av livet som er vanskeligst (stress, depresjon, relasjoner, livsendringer, sykdom/lidelse).

Vi kan jobbe sammen slik at du finner måter å relatere deg til det som er utfordrende og vanskelig på en konstruktiv og effektiv måte. Du vil finne tilbake til mer stødighet og klarhet i hvordan du best kan støtte deg selv og navigere din hverdag med en fornyet følelse av kontroll over å skape egen velvære. 

Personlig utvikling, selv-aksept

Gjennom bedre innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser og stress, vil du forstå hvordan du best kan støtte deg selv i å møte det som er utfordrende eller vanskelig i livet, med større ro og aksept. Du vil oppleve at du begynner å håndtere tanker og følelser på mer fordelaktige måter, og du får mer ut av positive hendelser og øyeblikk. Gjennom personlig utvikling og mer klarhet i hva som er utfordrende for deg såvel som hva som gir deg glede, vil du få bedre selvfølelse, selv-aksept, og evne til å kunne støtte fremfor å kritisere deg selv.


Kronisk smerte eller helsetilstand

Det er klare beviser for sammenhengen mellom kropp og sinn, og det er helt tydelig at å ta vare på vår mentale helse vil være essensielt for hvordan man lever med kroniske fysisk helsetilstander.

Opplevelsen av kroniske tilstander kan fære til at man kan bli ‘sittende fast’ i over-identifikasjon med sykdom/lidelse, og et ønske om at ting var annerledes. Kapasiteten til å delta aktivt i livsendringer og behandling reduseres, og man opplever ofte en redusert følelse av autonomi og kontroll.

Vi kan lære å leve “ved siden av” smerter og lidelser - fysiske eller mentale. Vi har valg rundt hvordan vi relaterer oss til hva som foregår for oss. Gjennom ulike metoder kan vi jobbe sammen slik at smerte-opplevelser ved kroniske tilstander kan reduseres og livskvalitet økes, som følge av at du oppnår at du kan relatere deg er effektivt til hva som skjer, og at kapasiteten til å ivareta fysisk og psykisk helse øker.


Energi og indre ro

Metodene og dialogene vi bruker sammen vi naturlig hjelpe å utvikle evnen til å finne egen indre ro og balanse, og med større balanse bygges også en kapasitet som vil gi mer overskudd og energi. Mindfulness meditasjon kan inngå i dette, men også omstillingen i holdningen du har til deg selv og til hva som skjer i livet.


Andre områder

Dersom du opplever usikkerhet rundt jobb eller jobb intervju, eller føler du behøver støtte rundt relasjoner og kommunikasjon enten i privatlivet eller på arbeidsplassen, kan vi jobbe sammen for å komme frem til hva som står i veien og ulike måter å forholde seg og løse ting.


Mindfulness og unge mennesker

Mindfulness kan hjelpe unge mennesker ikke bare med å håndtere vanskeligheter, men å blomstre. Vi har stadig mer robust forskning som peker mot konkrete fordeler både for unge mennesker og de som ivaretar dem. De får hjelp til å:

  • Gjenkjenne bekymring, håndtere vanskeligheter og takle eksamener, samt å også sette pris på hva som går bra og å føle de trives og fungerer på sitt beste.
  • Konsentrere seg og bli mindre distrahert
  • Være mer bevisste på relasjoner og hvordan man skal håndtere dem (inkludert vanskelige), samt en rikere forståelse av ting som selvtillit og optimisme
  • Selvregulere mer effektivt, håndtere impulsivitet og redusere konflikt og opposisjonell atferd.


Om meg

Jeg har en målsetning om å hjelpe mennesker med å styrke kapasiteten til å håndtere alt som livet innebærer. Det er viktig at ny læring og innsikt konverteres til noe som er motiverende og overkommelig i praksis for den enkelte personen. Jeg fokuserer på aktivt samarbeid og personlig tilpasset hjelp. Metodene hviler på en ressurs-fremmende tilnærming, hvor belysning av hendelser fører til bevisstgjøring av hvordan disse påvirker personens nåværende liv og hverdag. Vår tid sammen vil alltid være tilpasset deg, først og fremst å starte hvor du er, og finne de beste veier fremover sammen.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.