Unn Helen Børvind - Psykoterapeut, Mentaltrener, Traumeterapeut, Par- og relasjonsterapeut, Karriererådgiver, Coach - GoMentor
Unn Helen Børvind - Psykoterapeut, Mentaltrener, Traumeterapeut, Par- og relasjonsterapeut, Karriererådgiver, Coach

Unn Helen Børvind

Psykoterapeut, Mentaltrener, Traumeterapeut, Par- og relasjonsterapeut, Karriererådgiver, Coach

Nordstrand, Videosamtale

Personlig fremmøte

Samtaleterapi 1.200 kr. Avtal tid

Jeg vil være tilgjengelig 24/7 pr tlf, helt gratis, i den perioden du går hos meg.

Videosamtaler

Gratis bli-kjent-samtale online (GoMentor videosesjon) 0 kr. Avtal tid

Samtalen foregår over nettet og intensjonen er å kartlegge ditt ståsted og forventninger til coachingen. Jeg ser frem til å prate med deg!

Samtaleterapi Online (GoMentor videosesjon) 1.200 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Kjenner du på mye uro i kropp og sinn? Har du behov for å få sortert ut og få satt ting i perspektiv? Unn Helen Børvind - Psykoterapeut, Mentaltrener, Traumeterapeut, Par- og relasjonsterapeut, Karriererådgiver, Coach

Beskrivelse

I daglig tale bruker vi ofte ord som "jeg er såret", "jeg er trist", "jeg er deprimert", "jeg er frustrert" osv.

Dette er følelser som du har, men du er ikke disse følelsene. Slike uttalelsene gjør at du programmerer hjernen din med et bilde av deg selv som er feilaktig. Det skapes en ubalanse mellom din indre virkelighet og den reelle verden. Kjenner du deg igjen i dette?

Behandlingsformen jeg benytter hjelper deg til å skille mellom hva du er, hva du har og til å komme ut av ditt indre selvlagde fengsel. Føler du deg låst fast i negative tankemønstre nå for tiden?

Ønsker du å lære å takle deg selv og dine egne følelser, for så å kunne takle utfordringene du møter i livet på en konstruktiv måte?

Bevisstgjøring er alltid første trinn i en endringsprosess.

Kjenner du på mye uro i kropp og sinn? Har du behov for å få sortert ut tanker og følelser eller å få satt ting i perspektiv? Trenger du en bevisstgjøring på hva dette egentlig dreier seg om?

Det er ofte slik at vi prøver å ordne opp i ting rundt oss, for å få ro inne i oss. Men det er faktisk det motsatte som er tilfelle. Vi må først jobbe mot å oppnå ro på indre bane, deretter vil ting rundt oss falle på plass.

Refleksjon og bevisstgjøring er alltid første skritt. Det å sette ting i perspektiv, kan være forløsende i seg selv.

Andre trinn er indre reiser der du får ryddet opp i gamle mønstre som du er blitt programmert med, av familie, venner, skolesystem og samfunnet generelt - altså hvordan du selv har oppfattet livet. Du får også ryddet opp i ting som du har fortalt deg selv fordi du har trodd på at det var en sannhet, men som viser seg at strider mot ditt eget verdisystem. Du vil bli mer autentisk, mer bevisst på hva som betyr mye for deg, hva som gagner deg og som vil løfte deg opp og fremover.

Jeg vil veilede deg innover i ditt indre landskap, der hvor alle svarene ligger. Du har alt det du noen gang trenger inne i deg! Når du er bevisst hvem du egentlig er og hva du vil, vil du lettere kunne sette grenser for deg selv. Det vil bli lettere å ta de riktige beslutningene. Dine egne verdier skal være i fokus.

Trinn tre er handling og adferdsendring. Det vil si at det er en jobb som skal gjøres av deg for å få endringene integrert i systemet ditt. Vi behøver aldri egentlig å slutte med noe, men som første skritt bli bevisst når du er i dine destruktive tanke- og handlingsmønstre. Behandlingsformen gir deg en ny forståelse, ny innsikt om hvordan tankene og kroppen fungerer sammen. Dernest erstattes det som ikke gagner deg, med nye handlingsmønstre som er i tråd med dine verdier.


Resultat

Behandlingen harmoniserer din indre verden så du kan leve mer i harmoni i din ytre verden.

Behandlingen påvirker dine relasjoner. Egentlig behøver du aldri å konfrontere menneskene rundt deg om det du oppfatter at de gjør urett. Dette oppgjøret kan vi gjøre på indre bane, slik at dette vil løse seg også på ytre bane. Dette gjelder alle typer relasjoner som familie, venner, partnere, arbeidskollegaer, overordnede osv.

Du vil oppleve å bli tydeligere i din kommunikasjon. Du vil også kunne oppleve å få mer ut av” her og nå”. Du vil kunne oppleve å stå trygt i deg selv, i det du vet at du har de ressursene du trenger i deg, for å mestre livet.

Som terapeut

Av erfaring ser jeg at denne behandlingsformen raskt skaper positive endringer. Min intensjon er å veilede deg mot å komme mer på plass i deg selv, gjøre deg så selvstendig og trygg på deg selv, at du på sikt vil oppleve å få bedre selvbilde gjennom større bevissthet om deg selv, bedre selvtillit gjennom handling og selvrespekt gjennom valgene du tar. Du vil få et verktøy til å få din egenverdi, selvfølelse og selvaksept på plass.


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.