Hvordan vet du at du mestrer å være i relasjon med deg selv og livet?

Skrevet d. 15-9-2020 15:51:39 af Unn Helen Børvind - Psykoterapeut, Mentaltrener, Traumeterapeut, NLP Master Coach, Karriereveileder, Skilsmissecoach, Stresscoach

* Når du har lært å møte negative følelser med åpenhet, nysgjerrighet og kjærlig vennlighet

* Når du har lært å kjenne igjen tankemønstre som ikke løfter deg

* Når du legger merke til at du setter sunne grenser for deg selv

* Når du endrer perspektiv på en hendelse eller en person, slik at den negative følelsen som før var knyttet til de, er borte for alltid

* Når du forstår utfallet av tankene dine - at tanker er følelser

* Når du forstår at det å forvente kan føre til skuffelser

* Når det å fighte livet (følelsene) bare gjør det verre

* Når du benytter din oppfatning av andre mennesker som et verktøy til å forstå deg selv (speiling)

* Når du ikke lenger irriterer deg over andre mennesker, men heller tenker hva har dette med meg å gjøre

* Når du kjenner på takknemlighet isteden for fordømmelse og irritasjon

* Når din indre observatør er din beste venn

* Når din idre dialog er din evne til å reflektere

Da har du begynt å forstå mekanismen i deg, en forståelse som er ditt verktøy for å mestre deg selv og andre, mestre livet og din hverdag.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.