Rita Jacqueline Van Ingelgem - Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut, Veileder

Rita Jacqueline Van Ingelgem

Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut, Veileder

Videosamtale

7 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

I en trygg, terapeutisk relasjon søker jeg å legge tilrette for personlig utvikling og endring. Rita Jacqueline Van Ingelgem - Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut, Veileder

Beskrivelse

Vi er alle resultat av vår medfødte personlighet, miljø, historier og erfaringer. Erfaringer og hendelser i livet vårt blir til fortellinger. Disse fortellingene påvirker måten vi tilnærmer oss verden på og noen fortellinger er mer dominerende enn andre. Hvis jeg har en grunnleggende historie som forteller at jeg er usikker, vil jeg kanskje søke de erfaringene i livet som bekrefter at jeg er usikker, og vil dermed opprettholder vi den fortellingen om oss selv, det blir vår sannhet og andres sannhet om oss.


I terapi søker jeg å lytte frem de andre historiene dine, historier som er like sanne men som ikke har hatt gode oppvekst vilkår. I terapirommet samskaper vi de fortellingene som gir deg mulighet til å leve et rikere liv, et friere liv, et liv hvor du er i førersete. Vi lytter frem de historiene som er mer nyttige og vi gir disse gyldighet.


Innen psykisk helse og personlig utvikling, kan jeg blant annet hjelpe med:

 • Lav selvfølelse, selvtillit og mestringstro
 • Relasjonelle utfordringer
 • Opplevelse av aldri å være god nok
 • Endring av fastlåste mønster i din kommunikasjon
 • Utvikling av relasjonskompetanse
 • Bevisstgjøring i å ivareta seg selv gjennom grensesetting og selvledelse
 • Emosjonell smerte - indre uro
 • Mangel på motivasjon og engasjement
 • Stress i hverdagen
 • Barn og foreldre med utfordringer i relasjonen
 • Par med utfordringer i relasjonen
 • Depresjon
 • Angst - panikk, sosial angst, prestasjonsangst 
 • Fysiske smerter med psykososial årsak


I terapi og veiledning benytter jeg systemisk tilnærming som holdning og metode. Med systemisk tilnærming forstås kommunikasjon som en gjensidig påvirkning mellom de det gjelder. Grunntanken er at vi mennesker påvirker og påvirkes av omgivelsene våre. Begreper i systemteorien er kontekst, relasjoner og sirkularitet. Det er i den sosiale relasjonen og i samspillet mellom oss vi skaper våre historier, og endring skjer.


Både følelser, tanker og kroppens signaler får oppmerksomhet i dialogen. Gjennom sammen å utforske dine historier og skape rom for refleksjon, integrere ny selvinnsikt, kunnskap og selvledelse, oppnår du bedre emosjonell og psykisk helse.


Karriereveiledning

I karriereveiledning kan jeg bistå deg i å kartlegge dine ressurser, avklare dine muligheter og ønsker, i forhold til arbeidsmarkedet. Jeg bidrar til nyttige refleksjoner slik at du øker din valgkompetanse.


Vi jobber med:

 • Basis CV inkludert personlige egenskaper og nøkkelkompetanse
 • Søknad
 • Kommunikasjon i intervjukontekst
 • Oppfølging av jobbsøker-prosessen
 • Selvfølelse, selvtillit og psykologisk kapital (håp, optimisme, robusthet og mestringstro)
 • Kartlegging av dine muligheter for utdanning og kurs for å øke sjansene dine til drømmejobben


Har du behov for økonomisk bistand og/eller andre tjenester fra Nav, kan jeg bidra i denne prosessen.


Min faglige bakgrunn

Jeg har vernepleier bachelor og videreutdanning i familieterapi og karriereveiledning, samt i helse-administrasjon og samspill og ledelse. Begynner på studiet "Kognitiv terapi" februar 2021. Bred erfaring fra samarbeid med mennesker inne helse, sosial, velferd og utdannings sektoren. Jeg holder foredrag og foreleser også ved flere høyskoler.


Velkommen! 

Referanser

Mathias Strandvik - Karriere veisøker - "Rita opplevde jeg som en person som har utrolig mye kunnskap i sitt fag. Hun hjalp meg å oppdatere og forfriske CV`en min samt søknad og intervjutrening. Rita er veldig bestemt og målrettet i sitt arbeid. Hun var veldig og nøyaktig og punktlig. Rita er veldig flink til å lytte. Hun lyttet på det jeg hadde å si og klarte å lage en plan på hvordan hjelpe meg best mulig. Etter å ha vært hos Ria noen ganger så har jeg kommet tilbake med en heidundrandes CV som har skaffet meg flere jobbintervjuer. Og ikke nok med det, men hun er også kjempehyggelig og utrolig sympatisk. Anbefales på det sterkeste!"  Les mer  Les mindre

Grethe Skaug Torsteinsgård - Student HINN - "«Stor takk for en fantastisk forelesning. Jeg kommer seriøst ALDRI til å glemme din evne til formidling. Klarer ikke å bestemme meg for om du skal defineres som foreleser eller stand-up-komiker, men stort inntrykk gjorde du!! Måten du formidlet på, din faglige tyngde, selvironi, rørende personlige fortellinger og FESTFYRVERKERI av ei dame, så tenker jeg at jeg har fått et nytt forbilde!»"  Les mer  Les mindre

Marianne Aase Shaw​ - Student ved HINN - "«Inspirerende, engasjerende og faglig sterkt foredrag på Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer Kan anbefales!!»"  Les mer  Les mindre

Unni Bless - Kollega - "«Rita er en som bringer deg videre i din prosess enten hun har individ eller organisasjon i fokus. Hun har en unik evne til å se løsninger der det tidligere har blitt gitt opp. Rita tenker ikke for deg men skaper et rom av undring og refleksjon sammen med deg. Hun er faglig imøtekommende og hennes sterke side er kommunikasjon i fastlåste situasjoner. Rita har likegodt fokus på sak som på prosess og relasjoner og hun er en god koordinator. Hennes relasjonskompetanse bygger tillit og trygghet og er nok en årsak til at oppdrag blir vellykket. Ritas merkevare bør være «Rita den løsningsdyktige, ivrige og empatiske bautaen som skaper endring gjennom sin personlighet. Alltid for at individet eller organisasjonen skal vinne på det, og få en bedre fremtid»"  Les mer  Les mindre

Alfa Sverdrup Sommersol, Tege AS - kursdeltaker - "«Jeg kan med hånden på hjerte anbefale Rita’s foredrag om relasjonskompetanse. Rita formidler svært godt og viser et smittende og unikt engasjement med stor dybdekunnskap innen fagområdet. Dette var svært nyttig for meg og mine kolleger og jeg tror flere vil ha nytte av å ta del i hennes kunnskap»"  Les mer  Les mindre

Magne Riseng - kursdeltaker - "«Jeg var så heldig å få være på Rita Monsens foredrag om relasjons-kompetanse i september. Uten dødpunkter fikk Rita meg til å tenke på hvordan jeg med en bevist og aktiv rolleforståelse kan forbedre progresjonen i møte med folk som ønsker endring. Med gode eksempler, fornuftige teorier og utfordrende rollespill, fikk jeg flere opplyste øyeblikk der jeg satt. Det har hjulpet meg i arbeids-hverdagen, og nå kommer deltakere og jeg raskere fram til felles forståelse av situasjon, mulighets- rom og ønsket endringsprosess. Rita formidla direkte, usminka og innholdet var tilpassa mitt kompetansenivå. Jeg er glad for at Rita delte noe av sin kunnskap til meg, og gleder meg til nytt påfyll fra den kanten.»"  Les mer  Les mindre

Torhild Schulstock - Høgskolelektor høgskolen i innlandet avd. Lillehammer - "«Rita Jacqueline – veileder med stort hjerte og foredragsholder med en helt spesiell karisma»"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.