Rita Jacqueline Van Ingelgem Monsen - Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut - GoMentor
Rita Jacqueline Van Ingelgem Monsen - Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut

Rita Jacqueline Van Ingelgem Monsen

Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut

Moss, Videosamtale

7 referanser

Personlig fremmøte

Samtaleterapi 850 kr. Avtal tid

Pakker på 5 og 10 timer til redusert pris

Karriereveiledning 850 kr. Avtal tid

Samtaleterapi e. kl 16.00 mand - fred 900 kr. Avtal tid

Samtaleterapi lørd - sønd, etter avtale 950 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

23 96 19 80

Videosamtaler

Karriereveiledning (GoMentor videosesjon) 400 kr. Avtal tid

Samtaleterapi (GoMentor videosesjon) 400 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

23 96 19 80

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

I en trygg, terapeutisk relasjon søker jeg å legge tilrette for utvikling og endring gjennom samskaping av nye historier. Rita Jacqueline Van Ingelgem Monsen - Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut

Beskrivelse

I terapi og veiledning benytter jeg systemisk tilnærming som holdning og metode. Med systemisk tilnærming forstås kommunikasjon som en gjensidig påvirkning mellom de det gjelder.  Grunntanken er at vi mennesker påvirker og påvirkes av omgivelsene våre. Begreper i systemteorien er helhet, relasjoner og sirkularitet. Det er i den sosiale relasjonen og i samspillet mellom oss vi skaper våre historier, og endring skjer. 

Vi konstituerer oss selv og våre verdener i våre samtaler og vi bruker språket for å skape vår subjektive opplevelse av virkeligheten. Det som er sant for meg er ikke nødvendigvis sant for deg. I møte med den enkelte møter jeg dennes virkelighet, bakgrunn og forståelse og  jeg møter meg selv og min virkelighet, min bakgrunn og min forståelse. Jeg bidrar til at du finner din sannhet og kan utvikle deg i samsvar med denne. 

Vi er alle resultat av vår medfødte personlighet, arv, miljø, historier og erfaringer. Du har kanskje ikke hatt et støttende miljø å utvikle deg i og du trenger bistand ved personlig endring og utvikling. I den gode samtalen fremtrer nye historier og ny sannhet som bidrar til utvikling.

Både følelser, tanker og kroppens signaler får oppmerksomhet i dialogen. Gjennom sammen å utforske dine historier og skape rom for refleksjon, integrere ny selvinnsikt, kunnskap og selvledelse, oppnår du bedre emosjonell og psykisk helse. Jeg utfordrer deg, inspirerer deg og myndiggjør deg så du tar plass i førersete i eget liv. 
Innen psykisk helse og personlig utvikling, kan jeg blant annet hjelpe med:

 • Lav selvfølelse, selvtillit og mestringstro
 • Opplevelse av aldri å være god nok
 • Endring av mønster i din kommunikasjon
 • Utvikling av relasjonskompetanse, profesjonell og personlig
 • Bevisstgjøring i å ivareta seg selv gjennom grensesetting
 • Emosjonell smerte - sorg
 • Mangel på motivasjon og engasjement
 • Stress i hverdagen
 • Barn og foreldre med utfordringer
 • Par med utfordringer
 • Depresjon
 • Angst -  panikk, sosial angst, prestasjonsangst og andre former
 • Indre uro
 • Fysiske smerter med psykososial årsak
 • Vi jobber "her og nå" 


        

Karriereveiledning

I karriereveiledning kan jeg bistå deg i å kartlegge dine ressurser, avklare dine muligheter og ønsker, i forhold til markedet. Jeg  bidrar til nyttige refleksjoner slik at du øker din valgkompetanse. 


Vi jobber med:

 • Basis CV inkludert personlige egenskaper og nøkkelkompetanse
 • Søknad
 • Kommunikasjon i intervju kontekst
 • Oppfølging av jobbsøker prosessen
 • Selvfølelse, selvtillit og psykologisk kapital (håp, optimisme, robusthet og mestringstro)
 • Kartlegging av dine muligheter for utdanning og kurs for å øke sjansene dine til drømmejobben


Har du behov for økonomisk bistand og/eller andre tjenester fra Nav, kan jeg bidra i denne prosessen dersom ønskelig.


Min faglige bakgrunn

 • Jeg har vernepleier bachelor og videreutdanning i familieterapi og karriereveiledning, samt noen studiepoeng i helse-administrasjon og ledelse. Jeg studerer nå anvendt organisasjonspsykologi ved BI Handelshøgskolen i Oslo, mastergrad.   
 • Jeg har erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming, med atferdspsykologi som tilnærming. Jeg har videre arbeidet med eldre og også erfaring som mellomleder i en kommune. 
 • I grunnskolen har jeg jobbet som lærer assistent og vært en ekstra ressurs for enkelte elever gjennom spesialpedagogikk timer, og jeg har hatt  lederrolle ved skolens fritidsordning. 
 • Jeg har ytterligere erfaring fra samarbeid med ungdom gjennom min stilling som miljøterapeut ved en bolig for enslige, mindreårige flyktninger. Erfaring som hjemmeveileder  gjennom barnevernet, denne rollen innebar også kartlegging av foreldrenes ressurser og barnas psykiske og fysiske miljø.   
 • Har flere års erfaring som karriereveileder for tiltaksbransjen, både i tiltak for enkeltindivider og i tiltak for grupper på 20 personer, hvor jeg i all hovedsak var hovedveileder.   
 • Jeg har vært besøkshjem for flere barn fra 1-12 år, samtidig som jeg jeg var tilsynsfører i fosterhjem. Jeg har tatt i mot klienter i min privatpraksis som terapeut og karriereveileder.   
 • Per nå er en del av mitt virke rettet mot foredrag og kurs innen kommunikasjon, samspill og relasjon, samt veiledning og oppfølging i etterkant. Tjenestene er rettet mot det private næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor innen helse og sosial, velferd og utdanning. Jeg foreleser også ved flere høgskoler ved studier innen helse, sosial og velferd.
 • Jeg har drevet mye med frivillig, probono arbeid for mennesker som har mindre ressurser enn de fleste av oss.   
 • Gjennom mange års utdanning innen adekvate temaer, samt mange års arbeidserfaring, har jeg tilegnet meg betydelig kompetanse innen kommunikasjon, samspill og relasjon, og forståelse for psykologiske, emosjonelle og relasjonelle utfordringer.  Velkommen hos meg som du er!

Referanser

Mathias Strandvik - Karriere veisøker - "Rita opplevde jeg som en person som har utrolig mye kunnskap i sitt fag. Hun hjalp meg å oppdatere og forfriske CV`en min samt søknad og intervjutrening. Rita er veldig bestemt og målrettet i sitt arbeid. Hun var veldig og nøyaktig og punktlig. Rita er veldig flink til å lytte. Hun lyttet på det jeg hadde å si og klarte å lage en plan på hvordan hjelpe meg best mulig. Etter å ha vært hos Ria noen ganger så har jeg kommet tilbake med en heidundrandes CV som har skaffet meg flere jobbintervjuer. Og ikke nok med det, men hun er også kjempehyggelig og utrolig sympatisk. Anbefales på det sterkeste!"  Les mer  Les mindre

Grethe Skaug Torsteinsgård - Student HINN - "«Stor takk for en fantastisk forelesning. Jeg kommer seriøst ALDRI til å glemme din evne til formidling. Klarer ikke å bestemme meg for om du skal defineres som foreleser eller stand-up-komiker, men stort inntrykk gjorde du!! Måten du formidlet på, din faglige tyngde, selvironi, rørende personlige fortellinger og FESTFYRVERKERI av ei dame, så tenker jeg at jeg har fått et nytt forbilde!»"  Les mer  Les mindre

Marianne Aase Shaw​ - Student ved HINN - "«Inspirerende, engasjerende og faglig sterkt foredrag på Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer Kan anbefales!!»"  Les mer  Les mindre

Unni Bless - Kollega - "«Rita er en som bringer deg videre i din prosess enten hun har individ eller organisasjon i fokus. Hun har en unik evne til å se løsninger der det tidligere har blitt gitt opp. Rita tenker ikke for deg men skaper et rom av undring og refleksjon sammen med deg. Hun er faglig imøtekommende og hennes sterke side er kommunikasjon i fastlåste situasjoner. Rita har likegodt fokus på sak som på prosess og relasjoner og hun er en god koordinator. Hennes relasjonskompetanse bygger tillit og trygghet og er nok en årsak til at oppdrag blir vellykket. Ritas merkevare bør være «Rita den løsningsdyktige, ivrige og empatiske bautaen som skaper endring gjennom sin personlighet. Alltid for at individet eller organisasjonen skal vinne på det, og få en bedre fremtid»"  Les mer  Les mindre

Alfa Sverdrup Sommersol, Tege AS - kursdeltaker - "«Jeg kan med hånden på hjerte anbefale Rita’s foredrag om relasjonskompetanse. Rita formidler svært godt og viser et smittende og unikt engasjement med stor dybdekunnskap innen fagområdet. Dette var svært nyttig for meg og mine kolleger og jeg tror flere vil ha nytte av å ta del i hennes kunnskap»"  Les mer  Les mindre

Magne Riseng - kursdeltaker - "«Jeg var så heldig å få være på Rita Monsens foredrag om relasjons-kompetanse i september. Uten dødpunkter fikk Rita meg til å tenke på hvordan jeg med en bevist og aktiv rolleforståelse kan forbedre progresjonen i møte med folk som ønsker endring. Med gode eksempler, fornuftige teorier og utfordrende rollespill, fikk jeg flere opplyste øyeblikk der jeg satt. Det har hjulpet meg i arbeids-hverdagen, og nå kommer deltakere og jeg raskere fram til felles forståelse av situasjon, mulighets- rom og ønsket endringsprosess. Rita formidla direkte, usminka og innholdet var tilpassa mitt kompetansenivå. Jeg er glad for at Rita delte noe av sin kunnskap til meg, og gleder meg til nytt påfyll fra den kanten.»"  Les mer  Les mindre

Torhild Schulstock - Høgskolelektor høgskolen i innlandet avd. Lillehammer - "«Rita Jacqueline – veileder med stort hjerte og foredragsholder med en helt spesiell karisma»"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer