Verdensdagen for psykisk helse "Spør Mer"

Skrevet d. 1-10-2020 04:42:30 af Rita Jacqueline Van Ingelgem - Familieterapeut, Karriererådgiver, Parterapeut, Veileder

Tanker i Tekst                 01.10.2020              

«Spør Mer»

10. oktober har vi fokus på verdensdagen for psykisk helse. Over hele landet blir det organisert arrangementer hvor den røde tråden er «Spør Mer». Nå mer enn noen gang er det viktigere å spørre mer, på grunn av covid-19 pandemien er det antagelig langt flere mennesker som har behov for at vi spør mer.

Hva menes så med «Spør Mer»?, hvem skal spørre og hvem skal spørres?, hva skal vi spørre om?, får vi svar, og ønsker vi svar? Og hvordan håndterer vi svaret vi får?

For noen uker siden traff jeg en kvinne på Rema, vi jobbet sammen for en del år tilbake og hadde ikke sett hverandre siden den gang. Jeg har hatt en opplevelse av denne kvinnen som trygg på seg selv, frisk og rask på alle måter. Jeg spurte henne, (det samme spørsmålet de fleste av oss stiller), «hvordan har du det?, eller «har du det bra?» Jeg forventet «bra» eller «ja» til svar, hun svarte; «ikke så bra». Jeg er kronisk nysgjerrig men måtte allikevel brå-tenke gjennom, har jeg tid til, og ønske om å utdype spørsmålene mine?, har jeg mulighet til å lytte aktivt og ta imot svarene hun gir?
Spørsmålene jeg stilte meg selv er faktisk like viktig som de jeg stilte henne, for er vi ikke klare til å lytte, bør vi heller ikke stille spørsmålene, det å være nysgjerrig kan være krevende.
Det krever at vi er oppmerksomme og tilstede her og nå.

Praten med kvinnen fikk meg til å reflektere mer rundt årets tema «Spør Mer». Jeg tenkte på egenskapen nysgjerrighet, nysgjerrighet bidrar til personlig utvikling hos oss. Når vi er nysgjerrige utvikler vi vår identitet, vår evne til kognisjon, våre emosjonelle ferdigheter, samt vår sosiale kompetanse. 
I arbeidslivet er også nysgjerrighet svært viktig, det er vår nysgjerrighet og vår evne til å spørre mer som bidrar til at vi lærer det vi trenger å lære i jobben, samt at vi bygger relasjoner gjennom å være nysgjerrige, gjennom å spørre mer. I kjærlighet er også evnen til nysgjerrighet alfa og omega, vært på date med en som kun prater om seg selv og ikke er nysgjerrig på deg?
Når vi spør mer opplever den andre å føle seg inkludert, føler at hun/han/hen er en del av noe(n). Når vi opplever at andre er oppriktig interessert skapes rom for å være åpen, tillit og trygghet skapes i relasjonen, og dette kan igjen bidra til at den andre har det bedre enn før du «Spurte Mer».

Vil du bidra til bedre helse for andre og deg selv? velg å være nysgjerrig på andre mennesker og «Spør Mer!»

Rita Jacqueline

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.