Erik Bisgaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Parterapeut - GoMentor
Erik Bisgaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Parterapeut

Erik Bisgaard

Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Parterapeut

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Erik Bisgaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Parterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VEILEDNING 

Det kan være veldig mange grunner til å ønske noen å snakke med. Det kan være at du kanskje ønsker å mestre hverdagen litt bedre, at du har prestasjonsangst før eksamen, kjærlighetssorg etter et brudd, eller det kan være at du sliter med diverse ettervirkninger etter fysiske, psykiske eller seksuelle overgrep. Uansett hva grunnen måtte være så er du akkurat like velkommen til å ta kontakt. Dessverre er det veldig mange som går altfor lenge alene og bærer på vanskelige tanker og det gjør ofte situasjonen bare verre.

 

Det er veldig forskjellig hva mine klienter trenger fra meg, men jeg fokuserer nok relativt mye på terapirelasjonen. Grunnen til dette er muligens at jeg har veldig mange klienter som sliter med personlighetsproblematikk og/eller traumer etter å ha opplevd forskjellige former for overgrep, og at relasjonsproblemer ofte er en del av dette. Jeg har også flere klienter som har vært mye ut og inn av psykiatriske avdelinger og som dermed har flere behandlerrelasjoner bak seg der de føler å ha blitt sviktet.  Når all forskning på terapi viser at en god relasjon mellom terapeut og klient er helt avgjørende for at terapien skal være effektiv, tenker jeg at det blir svært viktig å arbeide med dette.   

 

Det jeg gjør hvis du bestiller time hos meg, er å legge vekk diagnoser og lærebøker, slik at jeg den første gangen treffer deg som et medmenneske uten at alt det du forteller, og alt jeg ser, blir hørt og sett gjennom et filter av psykologisk teori. Jeg tenker det er viktig at du møtes på dine premisser, at du blir forstått, respektert og ivaretatt. Terapi er for meg et møte mellom to (eller flere) mennesker. Det er et møte der jeg som terapeut hjelper deg med å utforske hvem du er, hvordan du tenker, føler og reagerer.

 

Som gestalt psykoterapeut tror jeg på endringens paradoks. Det betyr at endring kan skje når vi blir mer av det vi allerede er, og ikke når vi forsøker å være noe annet enn det vi er. I barndommen og oppveksten lager vi oss mønstre og strategier som vi bruker for å lettere klare oss i hverdagen. Men disse mønstre og de strategier som tidligere var til god hjelp for oss, fungerer kanskje ikke like bra lenger når de fortsatt helt automatisk tas i bruk. Vi bruker derfor det som skjer "her og nå" til å justere de mønstre og strategier som ble brukt tidligere. Tanken er at vi ved å tilegne oss nye erfaringer «her og nå» lettere kan endre de mønstre og strategier som tidligere ble brukt, til noe som nå vil fungere bedre for oss.

 

Jeg ønsker dermed ikke å forandre deg. Jeg ønsker at vi sammen skal utforske hvem du er. Også kan heller du forandre deg hvis du ønsker etter at vi har utforsket hvem du er.

 

 

Terapireise.

 

En terapireise medfører at du for en kortere eller lengre periode kommer deg vekk fra dagliglivets mas, og fra alt det som «trigger» deg i hverdagen, slik at du kan fokuserer helt og fullt på terapien. For mange som sliter psykisk, og kanskje spesielt for deg som sliter med personlighetsproblematikk og/eller traumer, kan en slik løsning være av helt avgjørende betydning.

 

Skulle du være interessert i en slik terapireise er det bare å ta kontakt. Jeg vil da, sammen med deg, lage et individuelt opplegg basert på dine ønsker og behov.

Hovedsakelig tilbyr jeg opphold på 3, 6 og 12 måneder siden jeg tenker dette er mest hensiktsmessig, men det kan selvfølgelig inngås avtaler av både kortere og lengre varighet. Og skulle du mot slutten av oppholdet ønske en forlengelse vil dette vanligvis være helt uproblematisk.

 

Det er også mulig å avtale en prøveperiode på eksempelvis 14 dager for å teste om dette kan være noe for deg. Enkelte velger også en kombinasjon av flere terapiformer, der de kommer flere turer til Spania, samtidig som de har oppfølging på telefon- og video når de er i Norge.

 

Jeg kan for øvrig nevnes at jeg samarbeider med både leger, sykepleier, fysioterapeut, kiropraktor, ernæringsfysiolog, boligformidler, reisearrangør, osv. så for deg eller dere som kommer fra Norge for et kortere eller lengre opphold kan jeg være behjelpelig med alt fra å organisere reisen, og skaffe bolig under oppholdet, til å formidle kontakt med lege eller sykepleier.

 

 

Par og familieterapi

 

Når det gjelder par- og familieterapi så vil det i de fleste tilfeller, der det er et reelt ønske om å arbeide videre med relasjonen/forholdet, være en god løsning å kommunisere med en tredje person tilstede.

 

Det er en slik tredje person jeg kan være hvis dere ønsker. Jeg kommer ikke til å løse problemene for dere, men jeg kan muligens se situasjonen med mer objektive øyne, og vil kanskje kunne komme med innspill som kan bidra til å gi nytt perspektiv på det som skjer i relasjonen/forholdet. Samtidig vil jeg også kunne gi støtte og forståelse når dette er nødvendig.

 

Tanken bak par- og familieterapi er uansett at hver enkelt av dere skal få en dypere innsikt i hva som skjer i samspillet mellom dere. At hver enkelt blir mer klar over sitt eget bidrag, og får større forståelse for de andres ståsted. Hver og en får dermed mulighet til å endre på det som ikke fungerer så bra. Dypest sett handler både par- og familieterapi om å finne ut hvordan hver enkelt kan være seg selv, samt lære å leve med hverandres små eller store forskjeller. Målet er dermed å legge til rette for at dere skal klare å lytte til hverandre, forstå hverandre og møte hverandre.

 

Med dette som utgangspunkt så er både par- og familieterapi et tilbud der jeg møter og lytter til dere alle sammen. Noen ganger er det mest hensiktsmessig å møte dere alle samtidig, mens andre ganger er det mer hensiktsmessig å møte en og en. Oftest blir det nok likevel en kombinasjon av disse. Tidvis kan det også være at jeg tar med en ekstra terapeut når dette av forskjellige grunner oppleves som riktig. Det som er viktig er uansett at terapien tilpasses hvert enkelt par eller familie siden ikke alt passer for alle.

 

Både par- og familieterapi her i Spania kan helt fint kombineres med en ferie.

 

 

Gruppeterapi

 

Når det gjelder gruppeterapi så er det i skrivende stund ikke satt opp noen terapigrupper, men hvis du gir meg beskjed om at dette er ønskelig, så vil du bli kontaktet så snart en gruppe settes opp.

 

 

Bedrifter.

 

Jeg har også et tilbud til bedrifter som av forskjellige grunner skulle ønske et terapitilbud til en eller flere av de ansatte.

 

Det er fullt mulig å ta imot bedriftens ansatte både i individualterapi, samt at det er mulig å sette opp en terapigruppe for flere av firmaets ansatte hvis det skulle være et behov for dette. Både et ønske om konflikthåndtering, teambuilding og/eller workshop kan imøtekommes.

 

 

Litt om meg

 

Min interesse for psykisk helse startet allerede i 1986 når jeg begynte å lese om personlighetsforstyrrelser og traumer etter vold og overgrep, men det var først i 2006 jeg bestemte meg for å ta en utdannelse som psykoterapeut.

 

Jeg startet derfor på NGI -- Norsk Gestaltinstitutt -- i Oslo i 2006 og gikk der i 3 år før jeg etter ytterligere noen friår avsluttet gestaltstudiet ved å ta de siste 2 årene ved

Gestaltakademiet i Kristiansand i perioden 2013 -- 2015.

 

Jeg ble samtidig med dette ansatt som miljøterapeut på Gaustad Sykehus avdeling for rus og psykose i 2006, og deretter i 2007 som miljøterapeut ved samtlige åpne og lukkede akuttpsykiatriske avdelinger ved Ahus - Akershus Universitetssykehus - der jeg arbeidet frem til jeg i 2013 startet min egen praksis som gestalt psykoterapeut i Holmestrand, Vestfold.

 

Etter at jeg var ferdig utdannet valgte jeg i 2015 å flytte min gestalt psykoterapipraksis fra Holmestrand, Vestfold og til Alfaz del Pi i Alicante regionen, Spania der jeg nå har min praksis.

 

 

Hyggelig om du tar kontakt!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer