Erik Bisgaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Erik Bisgaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Erik Bisgaard

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Alicante, Videosamtale

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Individualterapi (hverdager 11.00 - 17.00) 750 kr. Avtal tid

Individualterapi (kveld og helg) 1 200 kr. Avtal tid

Individualterapi (Akutt/kriser) 1 200 kr. Avtal tid

Telefonsamtaler (Hverdager 11.00 - 17.00) 750 kr. Avtal tid

Telefonsamtaler (Kveld og helg) 1 200 kr. Avtal tid

Telefonsamtaler (Akutt/kriser) 1 200 kr. Avtal tid

Par- og familieterapi (Hverdager 11.00 - 17.00) 1 200 kr. Avtal tid

Par- og familieterapi (Kveld og helg) 1 500 kr. Avtal tid

Par- og familieterapi (Akutt/krise) 1 500 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 33 99 70 33

33 99 70 33

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Videosamtaler (Hverdager 11.00 - 17.00) (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Videosamtaler (Kveld og helg) (GoMentor videosesjon) 1 200 kr. Avtal tid

Videosamtaler (Akutt/kriser) (GoMentor videosesjon) 1 200 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 33 99 70 33

33 99 70 33

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Erik Bisgaard - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Hvordan jeg arbeider.

Noe av det aller viktigste for all terapi er en god relasjon og et godt samarbeid mellom terapeut og klient. Det er derfor viktig at terapeuten møter deg på dine premisser, at du blir forstått, respektert og ivaretatt. Terapi er for meg en slik relasjon. Det er et møte mellom to (eller flere) mennesker. Det er et møte der jeg som terapeut hjelper deg med å utforske hvem du er, hvordan du tenker, føler og reagerer.

Som gestalt psykoterapeut tror jeg på endringens paradoks. Det betyr at endring kan skje når vi blir mer av det vi allerede er, og ikke når vi forsøker å være noe annet enn det vi er. Vi bruker det som skjer "her og nå" til å justere de mønstre og strategier som ble brukt tidligere. De mønstre og de strategier som tidligere var til god hjelp for oss, fungerer kanskje ikke like bra lenger når de fortsatt helt automatisk tas i bruk. Tanken er derfor at vi ved å tilegne oss nye erfaringer «her og nå» lettere kan endre de mønstre og strategier som tidligere ble brukt, til noe som nå vil fungere bedre for oss.

 

Hva jeg tilbyr.

For uten å tilby individualterapi, gruppeterapi, parterapi, familieterapi, telefon- og videosamtaler samt terapi pr. epost, så tilbyr jeg også terapireiser hit til solkysten i Spania for alle dere som har ønsket en slik løsning.

En slik terapireise medfører at du for en kortere eller lengre periode kommer deg vekk fra dagliglivets mas, og fra alt det som «trigger» deg i hverdagen, slik at du kan fokuserer helt og fullt på terapien. For mange som sliter psykisk, og kanskje spesielt for deg som sliter med personlighetsproblematikk og/eller traumer, kan en slik løsning være av helt avgjørende betydning. Skulle du være interessert i en slik terapireise er det bare å ta kontakt. Jeg vil da, sammen med deg, lage et individuelt opplegg basert på dine ønsker og behov. Hovedsakelig tilbyr jeg opphold på 3, 6 og 12 måneder siden jeg tenker dette er mest hensiktsmessig, men det kan selvfølgelig inngås avtaler av både kortere og lengre varighet. Og skulle du mot slutten av terapioppholdet ønske en forlengelse vil dette vanligvis være helt uproblematisk. Det er også mulig å avtale en prøveperiode på eksempelvis 14 dager for å teste om dette kan være noe for deg. Enkelte velger også en kombinasjon av flere terapiformer, der de kommer flere turer til Spania, samtidig som de har oppfølging på telefon- og video når de er i Norge.

 

Par og familieterapi

Når det gjelder par- og familieterapi så vil det i de aller fleste tilfeller, der det er et reelt ønske om å arbeide videre med relasjonen/forholdet, oftest være en god løsning å kommunisere med en tredje person tilstede.

Det er en slik tredje person jeg kan være hvis dere ønsker. Jeg kommer ikke til å løse problemene for dere, men jeg kan muligens se situasjonen med mer objektive øyne, og vil kanskje kunne komme med innspill som kan bidra til å gi nytt perspektiv på det som skjer i relasjonen/forholdet. Samtidig vil jeg også kunne gi støtte og forståelse når dette er nødvendig.

Tanken bak par- og familieterapi er uansett at hver enkelt av dere skal få en dypere innsikt i hva som skjer i samspillet mellom dere. At hver enkelt blir mer klar over sitt eget bidrag, og får større forståelse for de andres ståsted. Hver og en får dermed mulighet til å endre på det som ikke fungerer så bra. Dypest sett handler både par- og familieterapi om å finne ut hvordan hver enkelt kan være seg selv, samt lære å leve med hverandres små eller store forskjeller. Målet er dermed å legge til rette for at dere skal klare å lytte til hverandre, forstå hverandre og møte hverandre.

Med dette som utgangspunkt så er både par- og familieterapi et tilbud der jeg møter og lytter til dere alle sammen. Noen ganger er det mest hensiktsmessig å møte dere alle samtidig, mens andre ganger er det mer hensiktsmessig å møte en og en. Oftest blir det nok likevel en kombinasjon av disse. Tidvis kan det også være at jeg tar med en ekstra terapeut når dette av forskjellige grunner oppleves som riktig. Det som er viktig er uansett at terapien tilpasses hvert enkelt par eller familie siden ikke alt passer for alle.

Både par- og familieterapi kan helt fint kombineres med en ferie.

 

Gruppeterapi

Når det gjelder gruppeterapi så er det i skrivende stund ikke satt opp noen terapigrupper, men hvis du gir meg beskjed om at dette er ønskelig, så vil du bli kontaktet så snart en gruppe settes opp.

Jeg har også et tilbud til bedrifter som av forskjellige grunner skulle ønske et terapitilbud til en eller flere av de ansatte. Både et ønske om konflikthåndtering, teambuilding og/eller workshop kan imøtekommes. Det er selvfølgelig også mulig å sette opp en terapigruppe for flere av firmaets ansatte hvis det skulle være et behov for dette.

Jeg kan for øvrig nevnes at jeg samarbeider med både leger, sykepleier, fysioterapeut, kiropraktor, ernæringsfysiolog, boligformidler, reisearrangør, osv. så for deg eller dere som kommer fra Norge for et kortere eller lengre opphold kan jeg være behjelpelig med alt fra å organisere reisen, og skaffe bolig under oppholdet, til å formidle kontakt med lege eller sykepleier.

 

Litt om meg

Min interesse for psykisk helse startet allerede i 1986 når jeg begynte å lese om personlighetsforstyrrelser og traumer etter vold og overgrep, men det var først i 2006 jeg bestemte meg for å ta en utdannelse som psykoterapeut.

Jeg startet derfor på NGI -- Norsk Gestaltinstitutt -- i Oslo i 2006 og gikk der i 3 år før jeg etter ytterligere noen friår avsluttet gestaltstudiet ved å ta de siste 2 årene ved Gestaltakademiet i Kristiansand i perioden 2013 -- 2015.

Jeg ble samtidig med dette ansatt som miljøterapeut på Gaustad Sykehus avdeling for rus og psykose i 2006, og deretter i 2007 som miljøterapeut ved samtlige åpne og lukkede akuttpsykiatriske avdelinger ved Ahus - Akershus Universitetssykehus - der jeg arbeidet frem til jeg i 2013 startet min egen praksis som gestalt psykoterapeut i Holmestrand, Vestfold.

Etter at jeg var ferdig utdannet valgte jeg i 2015 å flytte min gestalt psykoterapipraksis fra Holmestrand, Vestfold og til Alfaz del Pi i Alicante regionen, Spania der jeg nå har min praksis.

 

Hyggelig om du tar kontakt!

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.