Tone Hvalsbråten - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut - GoMentor
Tone Hvalsbråten - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut

Tone Hvalsbråten

Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut

Nesbru - Asker

Personlig fremmøte

Individualterapi enkel time 850 kr. Avtal tid

Individualterapi - pakke 5 x 60 min. 3.825 kr. Avtal tid

Individualterapi 1.100 kr. Avtal tid

Individualterapi - pakke 5 x 90 min. 4.950 kr. Avtal tid

Individualterapi - pakke 10 x 60 min. 7.650 kr. Avtal tid

Individualterapi - pakke 10 x 90 min. 9.900 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Som gestaltterapeut, hypnoterapeut og spesialpedagog kan jeg tilby tjenester på mange områder; både for voksne, ungdom og barn som søker hjelp til endring. Tone Hvalsbråten - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut

Beskrivelse

Hva kan jeg tilby?

 • Å være en god samtalepartner for deg
 • En trygg og genuint interessert støttespiller i din prosess
 • Å bidra til at egenutvikling skjer på dine premisser og i ditt tempo
 • Dyreassistert terapi i form av de 2 allergivennlige terapihundene Mio og Max 
 • Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 
 • WISC testing med profesjonell tolkning av resultatene, tilbakemeldings-samtale og en skriftlig rapport
 • Hypnoterapi spesielt rettet mot stressreduksjon, sukkeravhengighet, vektreduksjon og røykeslutt mm. 

Hva er gestaltterapi og hvordan arbeider jeg som gestaltpsykoterapeut?

Gestaltterapi er en samtaleterapi som er opptatt av hele mennesket; både tanker, følelser og kropp. Det er en relasjonsbasert terapiform som arbeider ut fra at mennesket er skapt til å fungere i samspill med sine omgivelser, og at utvikling og endring skjer i relasjonene. Gestaltterapi er en mye brukt psykoterapi. Grunnleggende i gestaltterapien er ideen om at mennesket er ansvarlig for sitt eget liv; sine valg og sine handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. En tydeliggjøring av dette skapes i terapien gjennom samtale, eksperimenter og kreative øvelser. Som gestalt psykoterapeut hjelper jeg deg til å kunne ta egne valg; ikke ved å ta valg for deg, men sammen med deg tydeliggjøre de valgmuligheter du har. Jeg vil hjelpe og støtte deg i din endringsprosess; ikke ved å gi deg råd, men ved å hjelpe deg til økt oppmerksomhet og varhet på det som er her og nå. 

Om meg

Jeg heter Tone Hvalsbråten og er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. I tillegg er jeg utdannet førskolelærer, og har en cand.mag.grad med fagene pedagogikk, psykologi og filosofi. Jeg har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og er også utdannet avansert diplom hypnoterapeut fra Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med mennesker; både barn, ungdom og voksne. Jeg er opptatt av relasjonens betydning for våre liv; og tror på at vi blir til i møte med hverandre. Jeg har jobbet mange år i både privat og offentlig barnehage, og også flere år som rådgiver i Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste (PPT). I tillegg til dette er jeg veldig glad i dyr, og har to terapihunder med meg i mitt arbeide. Jeg har sterk tro på den gode effekten dyr har på mennesker, og i de seinere år er det gjort endel forskning som støtter dette. Hos meg møter Mio og Max deg i døra når du kommer, og de er like glade hver gang du kommer!  

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.