Tone Hvalsbråten - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut

Tone Hvalsbråten

Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Som gestaltterapeut, hypnoterapeut og spesialpedagog kan jeg tilby tjenester på mange områder; både for voksne, ungdom og barn som søker hjelp til endring. Tone Hvalsbråten - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Hypnoterapeut

Beskrivelse

Hva kan jeg tilby?

  • Å være en god samtalepartner for deg
  • En trygg og genuint interessert støttespiller i din prosess
  • Å bidra til at egenutvikling skjer på dine premisser og i ditt tempo
  • Dyreassistert terapi i form av de 2 allergivennlige terapihundene Mio og Max 
  • Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 
  • WISC testing med profesjonell tolkning av resultatene, tilbakemeldings-samtale og en skriftlig rapport
  • Hypnoterapi spesielt rettet mot stressreduksjon, sukkeravhengighet, vektreduksjon og røykeslutt mm. 

Hva er gestaltterapi og hvordan arbeider jeg som gestaltpsykoterapeut?

Gestaltterapi er en samtaleterapi som er opptatt av hele mennesket; både tanker, følelser og kropp. Det er en relasjonsbasert terapiform som arbeider ut fra at mennesket er skapt til å fungere i samspill med sine omgivelser, og at utvikling og endring skjer i relasjonene. Gestaltterapi er en mye brukt psykoterapi. Grunnleggende i gestaltterapien er ideen om at mennesket er ansvarlig for sitt eget liv; sine valg og sine handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. En tydeliggjøring av dette skapes i terapien gjennom samtale, eksperimenter og kreative øvelser. Som gestalt psykoterapeut hjelper jeg deg til å kunne ta egne valg; ikke ved å ta valg for deg, men sammen med deg tydeliggjøre de valgmuligheter du har. Jeg vil hjelpe og støtte deg i din endringsprosess; ikke ved å gi deg råd, men ved å hjelpe deg til økt oppmerksomhet og varhet på det som er her og nå. 

Om meg

Jeg heter Tone Hvalsbråten og er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Oslo. I tillegg er jeg utdannet førskolelærer, og har en cand.mag.grad med fagene pedagogikk, psykologi og filosofi. Jeg har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og er også registrert hypnoterapeut fra Norsk Institutt for Hypnoterapi og Klinisk Hypnose. I hele mitt yrkesaktive liv har jeg jobbet med mennesker; både barn, ungdom og voksne. Jeg er opptatt av relasjonens betydning for våre liv; og tror på at vi blir til i møte med hverandre. Jeg har jobbet mange år i både privat og offentlig barnehage, og også flere år som rådgiver i Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste (PPT). I tillegg til dette er jeg veldig glad i dyr, og har to terapihunder med meg i mitt arbeide. Jeg har sterk tro på den gode effekten dyr har på mennesker, og i de seinere år er det gjort endel forskning som støtter dette. Hos meg møter Mio og Max deg i døra når du kommer, og de er like glade hver gang du kommer!  

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.