Randi Torjussen - Gestaltterapeut

Randi Torjussen

Gestaltterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Hei jeg har et ønske om at du skal få et bedre liv og at du får tilbake din selvtillit Randi Torjussen - Gestaltterapeut

Beskrivelse

 • Er du familie, kjæreste, venn, kollega til noen som du syntes bruker for mye alkohol eller som har utviklet en avhengighet til alkohol?
 • Kjenner du nå at du er helt utslitt og trenger noen som forstår deg?
 • Ønsker du forandring i livet?
 • Er  lei av å være deprimert, sinna og skamfull? 
 • Sliter med traumer, mat, alkohol, arbeid eller andre avhengighet? 
 • Sliter med selvmordstanker?

Avhengighet

Avhengighet, misbruk og psykisk sykdom er for mange sterkt skam og skyldbetynget. Dette kan føre til isolasjon, lav selvfølelse, usikkerhet og ubehag i møte med andre mennesker.

Mange faller helt eller delvis ut av arbeidslivet i perioder og mange utvikler kronisk sykdom og psykosomatiske plager. Det kan være smerter i kroppen, føler seg utslitt, miste søvnen osv.

Jeg har selv erfaring å leve med mennesker som har et avhengighetsbehov.
Jeg vet hvordan et annet menneske adferd påvirket meg og vet hvordan jeg ønsket å  kontrollere dette menneske sin oppførsel. Det påvirket meg til et usunn forhold til personen. Jeg lot hans oppførelse gjøre at jeg følte meg  innlemmet i hans avhengighet. Tilpasset meg hans nykker, humørsvingninger og misbruk og ble lojal ovenfor den syke og det gikk utover mitt privat og arbeidsliv.


For mange er det grenseoverskridende å oppsøke en terapeut. Kanskje du lurer på hva det går ut på. Du føler at det er et nederlag at du må søke om hjelp.

Jeg kan forstå deg. Jeg har også vært der. Det er mange som sier etter noen terapi timer, dette skulle jeg har gjort for lenge siden.
Det gikk mange år før jeg delte med noen hvordan jeg hadde det, men etter at jeg tok fatt i mitt liv så er livet blitt mye bedre.


Mine metoder
Noen av metoder som jeg bruker:
Gestaltterapi 
System oppstilling
Samtale
Rollespill
Tomme stollen
Tegninger
Fantasi reiser)Drømmer
Bevegelse i forskjellige former
Oppmerksomhet /fenomenologi 

Min tilgang

Jeg er veldig opptatt med  å få et trygt møte med deg slik at du kjenner deg trygg. Dersom du ikke føler deg trygg vil du føle deg underlegen meg som terapeut. Jeg er opptatt av at vi er to likeverdige partner. Jeg deler av mine erfaringer. Du er den som kjenner deg best, så sammen kan vi jobbe med at du skal lære å kjenne deg enda bedre. Jeg kan ikke velge for deg, jeg kan være en støttespiller i dine egne valg. 

Vi jobber ut fra her og nå og sammen kan vi gå tilbake i fortiden å ta det til her og nå. Du kan få satt ord på det som du opplever at du ikke er ferdig med.
Det kan være forskjellige tanker, følelse, opplevelser i kroppen som du sliter med.

Når figuren inn i deg blir tydeligere vil du bli mer klar over behovet ditt. Etter som du får lukket noen av dine uferdige opplevelser vi du oppdage at du vil føle deg lettere. Du vil oppdage at du har mange ressurser inn i deg ,når uferdig opplevelser gir slipp. 

Du føler deg kanskje som en lite barn noen ganger. Mange av vår følelser kommer fra barndommen og det kan være traumer lang tilbake som gjør at du opplever deg som et lite barn. Kroppen vår husker. 

Litt om meg

 • Gift, har barn og barnebarn.
 • Gestaltterapeut - Utdannet ved Gestaltakademiet i Kristiansandsand. 4 års utdanning   
 • 1 år vider utdanning i gestaltterapi
 • 2  år Traume utdanning. Institutt for systemoppsetting ved Tore Kval  
 • Flere andre kurs om traumebehandling
 • Annen helsefaglig utdanning. Psykiatrisk hjelpepleier, Vernepleier i hjelpepleier, Fagbrev i Omsorgsarbeider,  Fagbrev i Barne og Ungdomsarbeider og har jobbet med arbeidsmiljø i 13 år.
 • Jeg driver nå mitt eget firma Gestaltterapi i Fokus AS.
 • Som Gestaltterapeut må jeg selv ha veiledning og oppdatere meg faglig vært år.
 • Jeg har taushetsplikt og følger etisk retningslinjer.
                                                                                                                      
    
Livet ditt vil forandre seg når du tar en bestemmelse
    Vi kan ikke forandre andre enn oss selv, for å få et bedre liv.

     

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.