Line Joranger -

Line Joranger

Tønsberg , Videosamtale

Personlig fremmøte

Individual samtale 850 kr. Avtal tid

Dobbeltime 1.450 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Individual samtale (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Dobbeltime (GoMentor videosesjon) 1.450 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg jobber i dag som professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Tittelen viser min tverrfaglige forståelse av hva det vil si å være et menneske. Som menneske både påvirker og påvirkes Line Joranger -

Beskrivelse

 • Har du utfordringer som er vanskelige å forstå?
 • Gjør du ting som du vet, eller føler ikke er bra for deg?
 • Savner du noen å filosofere over livet sammen med
 • Har det skjedd forandringer i livet ditt som er vanskelige å forholde seg til?
 • Er det vanskelig med sosiale relasjoner?
 • Ønsker du å få mer ut av tilværelsen?


Samtalene jeg tilbyr handler om å integrere psykologisk og filosofisk kunnskap for å fremme refleksjoner rundt hverdagslivets mange utfordringer og individuelle ressurser. Jeg ønsker å fremme dialoger som får funksjonelle og positive ringvirkninger inn mot det sosiale. Som mennesker er vi også medmennesker, vi skaper og skapes av sosiale relasjoner. Erfaringer og opplevelser fra fortiden og våre drømmer for fremtiden preger hvordan vi tenker og handler. 


Sammen med deg kan jeg være med på å utfordre noen av disse tankene, åpne opp for alternative tanker og handlinger, gi deg perspektiver du kanskje ikke visste fantes.  


Jeg har god erfaring med å hjelpe voksne som sliter med:

 • Sosiale relasjoner/sosial angst
 • Følelsen av utilstrekkelighet
 • Motivasjon
 • Ensomhet
 • Å finne mening
 • Dårlig selvbilde/kroppsbilde
 • Aggresjon


Jeg har god erfaring med å hjelpe barn og unge som føler seg:

 • Sinte
 • Ensomme
 • Redde
 • Annerledes


Jeg vil ikke være opptatt av å finne diagnoser. Jeg vil hjelpe deg med dine spørsmål og utfordringer ved hjelp av tverrfaglig kunnskap og innsikt.


Om meg

Min doktorgrad i psykologi er filosofisk orientert og handler om hvordan vi som mennesker påvirker og blir påvirket av omgivelsene rundt oss. Jeg er også idéhistoriker og har lang erfaring med filosofisk samtalepraksis. I tillegg til min filosofiske-psykologiske bakgrunn har jeg kunnskaper om det psykologiske/psykiatriske, barnevernfaglige/vernepleierfaglige fagfeltet, samt 20 års erfaring med veiledning og undervisning. Jeg tar undervisningsoppdrag (skoler, barnehager, institusjoner, private  og frivillige organisasjoner osv..) for å snakke og filosofere rundt ulike temaer som gjelder livet generelt og psykisk helse spesielt.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.