Line Joranger -

Line Joranger

Videosamtale

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg jobber i dag som professor i sosial, kultur, og samfunnspsykologi. Tittelen viser min tverrfaglige forståelse av hva det vil si å være et menneske. Som menneske både påvirker og påvirkes Line Joranger -

Beskrivelse

 • Har du utfordringer som er vanskelige å forstå?
 • Gjør du ting som du vet, eller føler ikke er bra for deg?
 • Savner du noen å filosofere over livet sammen med
 • Har det skjedd forandringer i livet ditt som er vanskelige å forholde seg til?
 • Er det vanskelig med sosiale relasjoner?
 • Ønsker du å få mer ut av tilværelsen?


Samtalene jeg tilbyr handler om å integrere psykologisk og filosofisk kunnskap for å fremme refleksjoner rundt hverdagslivets mange utfordringer og individuelle ressurser. Jeg ønsker å fremme dialoger som får funksjonelle og positive ringvirkninger inn mot det sosiale. Som mennesker er vi også medmennesker, vi skaper og skapes av sosiale relasjoner. Erfaringer og opplevelser fra fortiden og våre drømmer for fremtiden preger hvordan vi tenker og handler. 


Sammen med deg kan jeg være med på å utfordre noen av disse tankene, åpne opp for alternative tanker og handlinger, gi deg perspektiver du kanskje ikke visste fantes.  


Jeg har god erfaring med å hjelpe voksne som sliter med:

 • Sosiale relasjoner/sosial angst
 • Følelsen av utilstrekkelighet
 • Motivasjon
 • Ensomhet
 • Å finne mening
 • Dårlig selvbilde/kroppsbilde
 • Aggresjon


Jeg har god erfaring med å hjelpe barn og unge som føler seg:

 • Sinte
 • Ensomme
 • Redde
 • Annerledes


Jeg vil ikke være opptatt av å finne diagnoser. Jeg vil hjelpe deg med dine spørsmål og utfordringer ved hjelp av tverrfaglig kunnskap og innsikt.


Om meg

Min doktorgrad i psykologi er filosofisk orientert og handler om hvordan vi som mennesker påvirker og blir påvirket av omgivelsene rundt oss. Jeg er også idéhistoriker og har lang erfaring med filosofisk samtalepraksis. I tillegg til min filosofiske-psykologiske bakgrunn har jeg kunnskaper om det psykologiske/psykiatriske, barnevernfaglige/vernepleierfaglige fagfeltet, samt 20 års erfaring med veiledning og undervisning. Jeg tar undervisningsoppdrag (skoler, barnehager, institusjoner, private  og frivillige organisasjoner osv..) for å snakke og filosofere rundt ulike temaer som gjelder livet generelt og psykisk helse spesielt.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.