Gabriela Sirbu - Gestaltterapeut, Familierådgiver/veileder

Gabriela Sirbu

Gestaltterapeut, Familierådgiver/veileder

6 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gabriela Sirbu - Gestaltterapeut, Familierådgiver/veileder

Beskrivelse

Et viktig redskap i gestaltterapi er terapeuten selv, og det er avgjørende for terapien at du opplever deg selv trygg i møte med meg.

 

Hos meg føler du deg sett, hørt, tatt på alvor og fri til å være deg selv. Det er ikke lett å gjøre det i dagens samfunn, fylt av lover, regler og forventninger.

Jeg er opptatt av å møte deg der du er i livet, på dine premisser, uten å tolke eller dømme deg. Jeg tror på at det er du som har best forutsetninger for å finne svar på dine egne utfordringer, og at min oppgave er å støtte/være til stedet/hjelpe deg i denne prosessen. 

Du trenger ikke å bli sent til meg av legen din. Til tross alt, man trenger ikke å ha en diagnose, for å trenge litt hjelp, av og til. Du kan bestemme selv når du vil ha terapi.


Jeg har lang erfaring med:

Stressmestring: Har du utfordringer med å takle perioder i livet ditt hvor ting skjer alt for fort, eller alt for mange på en gang? Jeg kan bidra med å hjelpe til med å se over nye perspektiver for akkurat de utfordringene DU møter.


Næringsdrivende

Driver du egen bedrift, eller leder du en bedrift for andre, og av og til tenker du at alt går i oppløsning? Kanskje de som er rundt deg har allerede blitt lei av å høre på deg og dine utfordringer i en uforutsigbar hverdag? Er du redd å snakke om dine nye tanker eller ideer fordi muligens noen kan «stjele» de? Coaching eller terapi med noen som er helt utenfor kan støtte og kompensere mangel på lyttende ører,.Samtidig, kan bringe «fersk øye» perspektiv på dine utfordringer. Slike tjenester kan også trekkes fra skatt. Kan være en fordel når DU selv ikke har tid til å være syk, eller følge med dine ansatte sin sykefravær. Små grep i din bedrifts hverdag, kan gjøre en stor forskjell.  


Hvis du har en flerkulturell team, det kan være ekstra utfordrende. Da kan vi holde kurs eller foredrag, eller veilede på best mulig måte, slik at dine medarbeidere kommer til en felles forståelse av din bedrifts kultur. Selv om du og dine utenlandske ansatte snakker det samme språket (norsk eller engelsk) det er ikke sikkert at dere snakker det samme kulturen. Fremmed språk snakkes det med bakgrunn in egen kultur.


Pårørende: Er du i den nære kretsen av noen som sliter med sykdom, misbruk, tap, eller som finner at livet er bare vanskelig å leve? Det kan hende at du også trenger støtte. Vi kan snakke om hvordan du kan støtte deg selv for å kunne støtte andre. 


Eksamensangst:

Er du student? Kombinerer du studier med familie og jobb, og blir overveldet av alt logistikken som må på plass for at du skal kunne finne tid til å lese til eksamener? Nytt verktøy om hvordan man skal håndtere den puslespillene som viser foran deg, kan bli nyttig.


Er du lærer? Må du takle din egen stress, studentene/elevene sin stress og på toppen dine kollegas? Å snakke med noen som er helt utfor din hverdag, kan hjelpe med å finne mer ro i kaoset som sprenger rund deg.


Tverrkulturelle problemstillinger: Har du venner, familie (og/eller fosterbarn), eller arbeidskollega og ansatte som kommer fra andre kulturer enn din egen, og hvor relasjonene til og mellom disse kan virke en plagsomt gåte?

Er du leder av en multikulturellgruppe? Sammen, kan vi ta tak i akkurat det som påvirker og provoserer deg, og prøve å utforske det, og finne en vei gjennom, eller ut av det.


Kulturell identitet: Er du første, andre eller tredje generasjon innvandrer og ikke vet helt hvor du hører til? Det kan være fint om du kunne finne ut av det som karakteriserer nettopp deg, uavhengig av den kulturelle bakgrunnen. Jeg har selv erfaring med å være innvandrer i Norge (16 år), derfor kan jeg mye om saken.


Språk og kultur misforståelser: Er du innvandrer og ikke snakker norsk helt perfekt? Det kan være en utfordring i integreringsprosessen. Selv om man snakker språket, ikke sikkert at man også snakker kulturen man lever i. Jeg kan hjelpe til med det ved å bruke norsk, engelsk, fransk eller rumensk. Tilgangen til flere språk gir muligheten til å få tak i nye assosiasjoner og nye perspektiver. Flerkulturell kommunikasjon er ikke lett å få takk på. Oftere enn før, ser vi at "bare" engelsk er ikke nok, eller at selv om noen snakker de riktige ordene, snakker ikke nødvendigvis den riktige kultur. Kultur er forskjelig fra land til land sllik som er forskjellig fra husstand til husstand.


Om meg

Jeg er gestaltterapeut utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt. Som medlem av Norsk Gestaltterapeutforening er jeg forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer, samt å motta regelmessig faglig veiledning. Jeg har full taushetsplikt. Jeg har erfaring som individuallterapeut og parterapeut. Jeg holder foredrag/seminar/workshop på tema kommunikasjon og multikultural kommunikasjon.


Fra tidligere av har jeg bakgrunn som journalist, samt en Mastergrad i Fredstudier. Når det gjelder konflikt tilnærming, det skjer ikke bare med våpen, men vi finner det fra barnehage til ekteskap, i familie forhold, i gruppedynamikk, på jobb og på butikken.

 

Du er velkommen till å kontakte meg for en uforpliktet samtale!

 

Referanser

Kvinne, 35, Romania, bor i Tyskland - "Jeg tror at å møte Gabriela, var, det mest konstruktive opplevelse i mitt liv. Foran henne, jeg følte meg helt fri og ivrig til å åpne meg selv om mine emosjoner og mine skjulte erfaringer. Hun dømte meg ikke, hun har ikke noe ego til det. I følte meg veiledet av hennes skarpe tanker, støttet med mye kunnskap om mennesker og menneskeadferd. "  Les mer  Les mindre

Mann, 45 år, Frankrike,bor i Norge - "Terapi hos Gabriela har vært virkelig hjelpsomt. Det har lært meg hvordan kan jeg fokusere på hva som er viktig. "  Les mer  Les mindre

Kvinne 58, Norge, bor i Norge - "Gabriela er tilstedeværelse. Hun lytter med konsentrert tilstedeværelse. Hun ser gjennom ordene. Hun våger å stille spørsmål som går til essensen av det som viser seg i rommet mellom klient og terapeut. Jeg føler at jeg er sett og hørt. "  Les mer  Les mindre

Kvinne 50 år, Norge, bor i Norge - "Gabriela er svært engasjert og motivert som terapeut. På grunn av sin medmenneskelighet, bakgrunn og oppriktig interesse i mennesker, har hun lett for å sette seg in i andres situasjon og tankemønster. Hun finner nye og mer positive måter å tenke på, og løser opp i utfordringer og tunge tankemønstre man har "viklet" seg inn i. Hun ser hele deg, og motiverer til å forstå deg selv, og dine reaksjonsmønstrer. Sammen med henne, du kan finne løsninger for å tenke annerledes og komme ut av tankemønstre. Kan virkelig anbefale henne som terapeut."  Les mer  Les mindre

Kvinne: 43 år, Frankrike, bor i Norge - "Når jeg kommer til time hos Gabriela, jeg føler meg som en lukket eske fylt med tanker og emosjoner som bare sloss med hverandre og ikke har plass. Etter samtalen med henne, jeg føler meg lettet og positiv, med alle ideene mine satt i orden og på plass i esken min. Jeg drar med en god følelse av selvtillit og fred med meg selv. Det å kunne snakke fransk med henne, er til stor hjelp. "  Les mer  Les mindre

Kvinne: 40 år, Romania, bor i Norge - "Hver gang jeg snakker med Gabriela, får jeg tilbake min motivasjon og min vilje til å tenke videre på mine utfordringer med en positiv holdning. Jeg får nye perspektiver på ting som jeg syns de er vanskelig, og klarer til å gå videre på veien min. Jeg opplever timene som motiverende på en positiv og konstruktiv måte. Hun er lett å snakke med, og tar seg tid til å forstå. Hun vet når hun skal være støtte og når hun trenger å være motstander. "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.