Oddfrid Vada - Psykolog

Oddfrid Vada

Psykolog

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Oddfrid Vada - Psykolog

Beskrivelse

 

MITT MÅL ER Å SKAPE EN TRYGG ATMOSFÆRE HVOR VI SAMMEN SKAL ARBEIDE  MOT DITT MÅL.

 

Jeg tilstreber at du skal kjenne deg trygg og forstått sammen med meg.

Jeg bruker ulike terapeutiske tilnærminger tilpasset dine problemstillinger og behov. 

 

MITT TILBUD:  KONSULTASJON - PSYKOTERAPI - RÅDGVINING- STØTTESAMTALER.

 

KONSULTASJON: Det er en kartlegging av problemene og symptomene dine, og vi skal finne fram til type behandling eller tiltak som kan være til hjelp. 

 

PSYKOLOGISK BEHANDLING OG PSYKOTERAPI: Jeg har bred faglig forståelsesramme med basis i psykodynamisk  teori og følelsesfokuserte og relasjonelle modeller samt krise- og sorgarbeid og ledererfaring. Videre bruker jeg ulike tilnærminger i behandlingen av avhengighetsproblemer. 

Dette er tilnærminger som kan brukes på et bredt spekter av problemstillinger. Det kan være forskjellige symptomer, ønske om å bli bedre kjent med sitt indre liv og løse opp i fastlåste mønstre i tenkning og handling m.m. 

 

RÅDGIVNING: Har du utfordringer som er vanskelig å forstå seg på, kan du søke informasjon og råd. Det kan dreie seg om psykisk helse, rusproblematikk, behandlingsalternativer m.m. og  være knyttet til deg selv, pårørende, arbeidslivet m.m

 

STØTTESAMTALER: Har det skjedd forandringer i livet ditt som er vanskelig å forholde seg til ? Det være seg krise, sorg eller tap. Jeg tilbyr støtte og hjelp til bearbeidelse av dette over kortere eller lengre tid. 

 

OM MEG: Jeg er spesialist i klinisk psykolog og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Jeg  har 30 års erfaring fra offentlig sektor innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og har lang erfaring som kliniker med ungdom og voksne. I flere år har jeg også vært leder av poliklinikk med overordnet faglig ansvar og personalansvar. I tillegg til spesialiseringen i klinisk psykologi og med fordypning i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer, har jeg utdanning i psykodynamisk orientert psykoterapi. 

 

 

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.