Lone Lægreid - Klinisk Sosionom, Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder - GoMentor
 Lone Lægreid - Klinisk Sosionom, Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder

Lone Lægreid

Klinisk Sosionom, Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder

Videosamtale

Personlig fremmøte

Samtaleterapi 760 kr. Avtal tid

Individuell terapi pakkepris 5x60 min 3.500 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 19 80

Videosamtaler

Samtaleterapi (GoMentor videosesjon) 760 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 19 80

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Kognitiv terapeut, klinisk sosionom, psykoterapeut, vegleiar Lone Lægreid - Klinisk Sosionom, Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder

Beskrivelse

  • Har du angst eller depresjon?
  • Slit du med stress?
  • Har du søvnproblemer?
  • Har du ønskje om å finne meir ut om deg sjølv eller få til endringar?


Terapiform

Kognitiv terapi er ein godt dokumentert behandlingsmetode som har vist god effekt for behandling av ulike psykiske lidingar som angst, depresjon, søvnproblem, traumerelatert problematikk og personlegdomsproblematikk, i tillegg til somatiske problem som smerteproblematikk. Terapien tek utgongspunktet i prosessen og samanhengen mellom tankar, kjensler, kroppslege reaksjonar og handling, og dreiar seg mellom anna om å utfordre til refleksjon over og endring av dysfunksjonelle tanke- og handlingsmønster.  


Eg har mellom anna erfaring med:

  • sjølvkjensle/sjølvtillit
  • endringsprosessar
  • reaksjonar etter traumebelastingar
  • einsemd
  • livsmeistring
  • relasjonelle problem


Eg jobbar med ulike metodar/tilnærmingar, og legg vekt på å tilpasse terapiformen til den enkelte sine behov og problemstillingar. 


Om meg

Eg har fleire års erfaring som terapeut/behandlar i spesialisthelsetenesta for vaksne og unge vaksne med ulike utgongspunkt og problemstillingar. Eg er utdanna klinisk sosionom og terapeut med fem års vidareutdanningsforløp med spesialisering i kognitiv terapi. Utdanninga gir kompetanse på behandling av angstlidingar og depresjon, søvnproblematikk, rusproblematikk, personlegdomsforstyrringar og psykoseproblematikk samt jobbrelaterte utfordringar. Har i tillegg diverse kurs og vidareutdanningar i MI, traumeterapi, EMDR, arbeid med familie- og nettverk, og er utdanna rettleiar/veiledar. 


Velkommen til ein uforpliktande samtale. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer