Lone Lægreid - Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder

Lone Lægreid

Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder

Videosamtale

Personlig fremmøte

Samtaleterapi 760 kr. Avtal tid

Individuell terapi pakkepris 5x60 min 3.500 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Samtaleterapi (GoMentor videosesjon) 760 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Kognitiv terapeut, klinisk sosionom, psykoterapeut, vegleiar Lone Lægreid - Kognitiv terapeut, Psykoterapeut, Veileder

Beskrivelse

 • Har du angst eller depresjon?
 • Slit du med stress?
 • Har du søvnproblemer?
 • Har du ønskje om å finne meir ut om deg sjølv eller få til endringar?


Terapiform

Kognitiv terapi er ein godt dokumentert behandlingsmetode som har vist god effekt for behandling av ulike psykiske lidingar som angst, depresjon, søvnproblem, traumerelatert problematikk og personlegdomsproblematikk, i tillegg til somatiske problem som smerteproblematikk. Terapien tek utgongspunktet i prosessen og samanhengen mellom tankar, kjensler, kroppslege reaksjonar og handling, og dreiar seg mellom anna om å utfordre til refleksjon over og endring av dysfunksjonelle tanke- og handlingsmønster.  


Eg har mellom anna erfaring med:

 • sjølvkjensle/sjølvtillit
 • endringsprosessar
 • reaksjonar etter traumebelastingar
 • einsemd
 • livsmeistring
 • relasjonelle problem


Eg jobbar med ulike metodar/tilnærmingar, og legg vekt på å tilpasse terapiformen til den enkelte sine behov og problemstillingar. 


Om meg

Eg har fleire års erfaring som terapeut/behandlar i spesialisthelsetenesta for vaksne og unge vaksne med ulike utgongspunkt og problemstillingar. Eg er utdanna klinisk sosionom og terapeut med fem års vidareutdanningsforløp med spesialisering i kognitiv terapi. Utdanninga gir kompetanse på behandling av angstlidingar og depresjon, søvnproblematikk, rusproblematikk, personlegdomsforstyrringar og psykoseproblematikk samt jobbrelaterte utfordringar. Har i tillegg diverse kurs og vidareutdanningar i MI, traumeterapi, EMDR, arbeid med familie- og nettverk, og er utdanna rettleiar/veiledar. 


Velkommen til ein uforpliktande samtale. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.