Janne-Grethe Stigedal - Gestaltterapeut under utdanning

Janne-Grethe Stigedal

Gestaltterapeut under utdanning

Bergen , Videosamtale

Personlig fremmøte

Individualterapi 450 kr. Avtal tid

I terapi legges det vekt på dialog, og at klient og terapeut har et likeverdig forhold. Jeg som terapeut møter deg med åpenhet, respekt og støtte.

Sammen utforsker vi det du er opptatt av ved å jobbe med økt bevissthet og oppmerksomhet på følelser, tanker og kropp – her og nå. Oppmerksomheten er rettet mot hvordan vi erfarer oss selv i møte med andre, hvordan vi påvirker og påvirkes.

Noen ganger kombinerer vi samtale med praktiske øvelser for å øke oppmerksomheten mot dine følelser, tanker, kroppsfornemmelser, reaksjoner og handlinger. Gjennom dette arbeidet kan du bli klar over behov, valg og muligheter.

Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Hvem passer gestaltterapi for? Det passer for alle. Det er uansett nyttig å jobbe med det som oppleves uferdig eller som oppleves å påvirke oss på en måte som ikke er hensiktsmessig.

Videosamtaler

Videokonsultasjon (GoMentor videosesjon) 450 kr. Avtal tid

Dersom du ikke har mulighet til, eller ønsker å komme på mitt kontor, så tilbyr jeg videokonsultasjon. Du kan booke time i kalenderen eller jeg tar kontakt med deg for å ordne det praktiske. 

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Janne-Grethe Stigedal - Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

 • Står du overfor veivalg, og føler at det er vanskelig å velge?
 • Kanskje du dras i flere retninger?
 • Er det vanskelig å ta pause fra tanker som kverner i hodet om hva du har gjort eller burde gjøre?
 • Ønsker du å bearbeide noe fra fortiden?Hvordan jobber jeg sammen med deg?

Vi snakker sammen om det som opptar deg der og da. Kanskje er det en tidligere erfaring eller hendelse som blir viktig. Kanskje er det fremtiden. Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå. Etterhvert vil vi øke oppmerksomheten på hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner.


Jeg har erfaring med arbeid innen:

 • Vanskelige og konfliktfylte relasjoner.
 • Angst og depresjon
 • Stress, uro og utbrenthet.
 • Sorg
 • Sinne
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Livskriser- brudd i relasjoner, tap, samlivsproblemer
 • Avhengighetsproblematikk -rus, spiseforstyrrelser
 • Utfordringer knyttet til å være pårørende.


Hvorfor gestaltterapi?

En grunnleggende ide i gestaltterapi er at endring kan skje når du klarer å være den du er, ikke den du ønsker å være. Dette oppsummerer også mitt møte med gestalt og min personlige prosess mot å bli terapeut.

Etter at jeg ble villig til å se på meg selv og mine tidligere valg, oppdaget jeg mye nytt om hvilke behov og valgmuligheter jeg faktisk har. Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne deg selv der du er i livet, se egne begrensninger og ta valg.

Men ved å arbeide deg igjennom det og lære å akseptere hvordan du har det nå, så kan det også være berikende og meningsfylt. Ved å bli bevisst egne handlinger, reaksjoner, tanker og følelser kan du se deg selv, dine begrensninger og muligheter. I min prosess mot å bli terapeut ble jeg bevisst på at jeg har ansvaret for valgene mine, og at jeg er ansvarlig for mitt liv. Min erfaring er at krevende situasjoner oppleves mer håndterbare når jeg er klar over mine reaksjoner, mine valg og er bevisst på hva jeg bidrar med i situasjonen.


Hvem passer gestaltterapi for?

Utgangspunktet for samtale og terapi er trygghet og tillit. Ingen spørsmål er for små eller for store. Det er uansett nyttig å arbeide med det som oppleves uferdig, eller som oppleves å påvirke deg på en måte som ikke er ønskelig.


Min bakgrunn

Jeg er gestaltterapeut under utdanning, 4. klasse, ved Norsk gestaltinstitutt høgskole.

Min grunnutdanning er sosionom, med videreutdanning innen ledelse, rusproblematikk og mindfulness. Jeg er i tillegg kurslederkandidat i "Førstehjelp ved selvmordsfare" i regi av Vivat selvmordsforebygging. 

Jeg har 18 års erfaring i å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner/kriser gjennom mitt arbeid i sosialtjenesten, støttesenter for kriminalitetsutsatte og psykiske helsetjenester. Herav 12 års erfaring som leder med fagansvar.


Du er hjertelig velkommen til å booke en time, eller å ta kontakt pr telefon. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.