Janne-Grethe Stigedal - Gestaltterapeut under utdanning

Janne-Grethe Stigedal

Gestaltterapeut under utdanning

Videosamtale

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Janne-Grethe Stigedal - Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

 • Står du overfor veivalg, og føler at det er vanskelig å velge?
 • Kanskje du dras i flere retninger?
 • Er det vanskelig å ta pause fra tanker som kverner i hodet om hva du har gjort eller burde gjøre?
 • Ønsker du å bearbeide noe fra fortiden?Hvordan jobber jeg sammen med deg?

Vi snakker sammen om det som opptar deg der og da. Kanskje er det en tidligere erfaring eller hendelse som blir viktig. Kanskje er det fremtiden. Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå. Etterhvert vil vi øke oppmerksomheten på hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner.


Jeg har erfaring med arbeid innen:

 • Vanskelige og konfliktfylte relasjoner.
 • Angst og depresjon
 • Stress, uro og utbrenthet.
 • Sorg
 • Sinne
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Livskriser- brudd i relasjoner, tap, samlivsproblemer
 • Avhengighetsproblematikk -rus, spiseforstyrrelser
 • Utfordringer knyttet til å være pårørende.


Hvorfor gestaltterapi?

En grunnleggende ide i gestaltterapi er at endring kan skje når du klarer å være den du er, ikke den du ønsker å være. Dette oppsummerer også mitt møte med gestalt og min personlige prosess mot å bli terapeut.

Etter at jeg ble villig til å se på meg selv og mine tidligere valg, oppdaget jeg mye nytt om hvilke behov og valgmuligheter jeg faktisk har. Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne deg selv der du er i livet, se egne begrensninger og ta valg.

Men ved å arbeide deg igjennom det og lære å akseptere hvordan du har det nå, så kan det også være berikende og meningsfylt. Ved å bli bevisst egne handlinger, reaksjoner, tanker og følelser kan du se deg selv, dine begrensninger og muligheter. I min prosess mot å bli terapeut ble jeg bevisst på at jeg har ansvaret for valgene mine, og at jeg er ansvarlig for mitt liv. Min erfaring er at krevende situasjoner oppleves mer håndterbare når jeg er klar over mine reaksjoner, mine valg og er bevisst på hva jeg bidrar med i situasjonen.


Hvem passer gestaltterapi for?

Utgangspunktet for samtale og terapi er trygghet og tillit. Ingen spørsmål er for små eller for store. Det er uansett nyttig å arbeide med det som oppleves uferdig, eller som oppleves å påvirke deg på en måte som ikke er ønskelig.


Min bakgrunn

Jeg er gestaltterapeut under utdanning, 4. klasse, ved Norsk gestaltinstitutt høgskole.

Min grunnutdanning er sosionom, med videreutdanning innen ledelse, rusproblematikk og mindfulness. Jeg er i tillegg kurslederkandidat i "Førstehjelp ved selvmordsfare" i regi av Vivat selvmordsforebygging. 

Jeg har 18 års erfaring i å arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner/kriser gjennom mitt arbeid i sosialtjenesten, støttesenter for kriminalitetsutsatte og psykiske helsetjenester. Herav 12 års erfaring som leder med fagansvar.


Du er hjertelig velkommen til å booke en time, eller å ta kontakt pr telefon. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.