Beate Daniloff - Coach, Foredragsholder/Motivator, Mentaltrener, Veileder

Beate Daniloff

Coach, Foredragsholder/Motivator, Mentaltrener, Veileder

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Daniloff hjelper med å bedre kvaliteten til menneskers liv ved bruk av metoder fra forskning og psykologi. Beate Daniloff - Coach, Foredragsholder/Motivator, Mentaltrener, Veileder

Beskrivelse

Jeg jobber med mennesker som ønsker endringer i livene sine. Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre. Når jeg jobber med mennesker som ønsker hjelp er det ut fra et helhetlig perspektiv. 


Hvilke områder vil du gjerne oppnå resultater på?

Er det for eksempel:

 • å komme i bedre form 
 • vektreduksjon 
 • mestre kronisk sykdom
 • mestre en krevende livssituasjon
 • finne deg en ny jobb
 • starte din egen business
 • få mer tid til familie og venner 
 • livsstilsendring


Gjennom coaching gir jeg deg støttet til å gjennomføre de endringene som må til for at du skal oppnå det resultatet du ønsker.


Coachingen vil bestå av blant annet:

 • verdiavklaring
 • idémyldring
 • effektfulle spørsmål

og har som mål å fremme:

 • bevisstgjøring
 • handling
 • læring


Føler du deg stresset?

Et område jeg er spesielt interessert i er stress. Stress påvirker oss positivt og negativt. Det negative stresse påvirker livene og helsen vår, og her tror jeg det er mye å hente i å redusere negativt stress. Kroppene våre reagerer både på fysisk og psykisk stress.


Forskningsfeltet innen atferds medisin PNI (psykonevroimmunologi), viser at kroppens immunsystem påvirkes av stress og andre psykologiske forhold.  "Stress" er verken bra eller dårlig. Det som er viktig er at vi reagerer med en følelse av kontroll på de psykologiske faktorene vi utsettes for i våre liv.


Jeg lærer deg å redusere stress ved bruk av teknikker som:

 •  mindfullness
 • visualisering
 • meditasjon

 

Healing

Ordet healing er engelsk og betyr "å gjøre hel". For mange vil det norske ordet håndspåleggelse være ensbetydende med healing.


En healer er en person som har en naturlig evne til å overføre energier til andre individer, og på den måten sette i gang eller fremme en helbredelsesprosess.


Jeg tilbyr

healing som en kombinasjon mellom samtale og healing/håndspåleggelse. Mine evner er medfødte og er en del av hvem jeg er. De som mottar healing kan oppleve det som velgjørende i forhold til smerter og plager.

Det er viktig å presisere at jeg ikke helbreder sykdommer. Healing kan være en komplementær behandling til tradisjonell medisinsk behandling som starter innenfra, og at den viktigste delen av forandring er deg, jeg er bare en formidler. Man må gå inn i denne opplevelsen, med åpent sinn og ønske om forandring, fornying eller avslutning av hva enn det måtte være du ønsker å oppå.

Jeg er medlem i Norsk Forening for Integrative Komplentære Terapeuter. Er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.Om meg

Meg idag er en dame i staren på 60 årene med livserfaring. For tiden bor jeg i naturskjønne Sykkylven på Sunnmøre sammen med min samboer


Jeg ble født i Sør-Varanger i Finnmark. Fra jeg var ganske ung har jeg drømt om å hjelpe andre til å oppnå bedre liv og virkeliggjøre sine drømmer. Jeg visste ikke da at jeg ville bli coach og healer. Det vokste fram gjennom årene.


Etter mange år med jobber innen økonomi og regnskap i innland og utland, for mindre bedrifter og store konsern, fant jeg ut at jeg ville satse på drømmen min.


Gjennom min jobb i NAV og i en attføringsbedrift har jeg jobbet med mennesker i mange forskjellige livssituasjoner, langtidssykemeldte og kronisk syke, som sto overfor store endringer i hverdagen sin.


Nå er drømmen virkelig. Jeg jobber med å støtte mennesker i sitt arbeid med å nå sine mål gjennom å tilby coaching og healing en til en, gjennom kurs og foredrag og tilby tjenester via internett.


Velkommen!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.