Hvordan få til forandring og nå dine mål?

Skrevet d. 20-11-2021 10:50:16 af Beate Daniloff - Coach, Foredragsholder/Motivator, Mentaltrener, Veileder

"Det faktum at jeg har ansvar for mitt liv, setter meg i førersetet. Jeg er den ubestridte leder av mitt liv og kan aldri avsettes" Randi B. Noyes.

Det finnes ingen lettvinte løsninger når det gjelder å endre livsstil. Ønsker du endring må du gjøre en innsats. Jeg kan hjelpe deg på veien som din livsstilsendrings veileder.

Mange av vanene dine har du tilegnet deg gjennom flere år. Første steg i en livsstilsendringsprosess blir derfor å bli klar over hvilke vaner du har.

Noen av vanene dine er så integrerte i deg at du ikke tenker over at du har dem. Du kjører på autopilot.

Å endre livsstil tar tid. Det vil være tilbakeslag underveis. Mulighetene dine for å nå dine mål avhenger av din motivasjon.

Motivasjonen din er viktig de gangende du møter motgang. Motgang vil du møte. Har du en sterk motivasjon vil du kunne klare motgang bedre.

Når du har et mål vil det være en god hjelp på veien videre. Med målet i fokus vil du gjøre valg som bringer deg mot målet. Har du ikke et mål, vil du lettere la deg overtale til å prøve det ene opplegget etter det andre og misslykkes eller gi opp. Uten et mål vet du ikke hvor du er på vei. Hvilken retning du velger vil være likegyldig. Det bringer deg ingen steder.

Ta et valg i dag om å ta styring over livet ditt og valgene dine. 


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.