Annette Hagelin - Sexolog, Kognitiv terapeut, Parterapeut

Annette Hagelin

Sexolog, Kognitiv terapeut, Parterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Annette Hagelin - Sexolog, Kognitiv terapeut, Parterapeut

Beskrivelse

Kort om meg

Jeg har i flere år jobbet i ulike deler av hjelpeapparatet og har gjennom mitt virke som sosionom, terapeut og sexolog møtt mange fine, gode mennesker som har valgt å dele sine historier med meg. Jeg har flere års erfaring med individuelle og parsamtaler gjennom den offentlige og private sektor.

Mitt erfaringsområde innen avhengighet er spesielt rettet mot ulike former for rusproblematikk og de utfordringer som følger med dette for deg selv og pårørende. Jeg har gjennom flere år både jobbet  som terapeut/behandler  i ulike behandlingsinstitusjoner. Som terapeut vil jeg møte deg med et åpent sinn og ikke-dømmende holdning.


Jeg kan hjelpe deg med...

De fleste mennesker lever "helt vanlige liv" hvor vi med jevne mellomrom føler oss alene, ensomme og nedstemte. Vi kan da oppleve å ha ønsker om at livet skal inneholde noe mer. Vi har alle behov for å bli sett og hørt og føle tilhørighet til dem rundt oss. Samtidig har vi behov for å være alene og ta kontroll over eget liv basert på egne drømmer.

  • Sliter du, eller noen rundt deg med avhengighet, som for eksempel rusavhengighet, spilleavhengighet, pornoavhengighet eller kjøp av seksuelle tjenester?
  • Kjenner du at livet blir styrt av negative tanker, som igjen styrer dine daglige gjøremål?
  • Er du klar for  endring i livet ditt? Trenger du hjelp til motivasjon, struktur, refleksjon/evaluering underveis i prosessen?
  • Har du og din partner ønsker om endring i parforholdet?
  • Trenger dere en sexolog som kan åpne opp for en bedre kommunikasjon?
  • Er parforholdet i endring pga, sykdom eller alderdom?
  • Sliter du eller din partner med lystproblematikk?
  • Har du eller din partner utfordringer med ulike former for fetisjer?
  • Er du usikker på egen seksualitet? 


Seksualitet og samliv

Som sexolog ønsker jeg at vår seksualitet blir tatt med i vår vurdering av hvordan vi har det med oss selv og i relasjon til andre. Målet er å kunne få et avslappet forhold til sin egen seksualitet. Vi kan da lettere sette ord på egne følelser og de behov vi har, slik at vi klarer å kommunisere bedre med vår partner. Samtalen vil dreie seg rundt den normale seksualiteten og at sex handler om dele nytelser sammen med den man er glad i. 

Kjærlighetsforholdet gir oss ofte assosiasjoner til noe stabilt og noe som skal vare, men i virkeligheten er det ofte den motsatte utviklingen som skjer i et langt parforhold. 

Parterapi handler om å bli kjent med hverandre og seg selv. I terapiprosessen ser vi nærmere på fastlåste mønstre og samspillet mellom dere som par. Hva er spesielt for akkurat dere?

Seksualitet er ikke forbeholdt de unge og vakre, men følger oss gjennom livet, fra ung pubertet til livets alderdom. Hvordan mennesker har det seksuelt er avhengig av den helsetilstanden vi til enhver tid er i. Både sykdom og behandlinger kan påvirke seksuell funksjon med bakgrunn i f.eks. smerter og manglende bevegelighet.  Derfor er det viktig å kunne tilpasse seg de endringer i livet som påvirker oss til å kunne ha en bra seksualitet alene, eller sammen med en partner.


Min tilnærming

Som terapeut er jeg opptatt av hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Det er viktig å bli bevisst på hva disse prosessene gjør med oss og at vi kan ta valg ut fra det som er best for oss selv og i forhold til dem rundt oss. Jeg jobber derfor med utgangspunkt i nåtid og retter blikket fremover. Samfunnet i dag stiller mange krav til oss som mennesker, samtidig som det oftest er vi selv som er våre største kritikere.

Jeg er opptatt av helheter og hvordan vår psykiske tilstand kan påvirke vår fysiske tilstand. Ved å årsaksforklare og se sammenhenger vil vi lettere kunne gi slipp og ta tak i det som er her og nå. Som terapeut vil jeg belyse og veilede deg gjennom dine problemstillinger, samtidig som vi sammen skal reflektere over og evaluere underveis hva som fungerer og hva som ikke fungerer i terapien. 


Metoder

Her buker jeg metoder som Kognitiv terapi eller Endringsfokusert behandling (MI). Kognitiv terapi passer i utgangspunktet for alle og er normalt en korttidsterapi.  Den anvendes i tilfeller når tankemønsteret vårt begynner å styre hverdagen. Dette kan igjen bety at de negative tankene våre hindrer oss i å utføre eller delta i daglige gjøremål.  

Velkommen til en uforpliktende samtale!
Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.