Hildegunn Hoff Sagli - Gestaltterapeut under utdanning - GoMentor
Hildegunn Hoff Sagli - Gestaltterapeut under utdanning

Hildegunn Hoff Sagli

Gestaltterapeut under utdanning

Ski

Personlig fremmøte

Samtaleterapi (individ.) 450 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

95 82 05 12

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Jeg er mor til fire og har 24 års erfaring som pedagog i ulike skoleslag. For tiden er jeg 3. års student ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole. Hildegunn Hoff Sagli - Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

Hvorfor gestaltterapi?

Jeg tenkte i mange år at jeg måtte mestre tankene og utfordringene som livet bød på selv. Når trykket en dag ble for stort, oppsøkte jeg en gestaltterapeut. Sakte men sikkert begynte det å bevege seg inni meg. Jeg ble omsider oppmerksom og bevisst på hvordan min egen kropp ga de sterkeste signalene. Den bar  tyngden av situasjonene jeg var en del av og den bar på opplevelser fra fortiden, skjønt ofte i forkledning. Den dagen jeg oppdaget at livet i sin helhet var tilstede i nuet, her og nå, ble en milepel for meg. Denne erkjennelsen og aksepten, muliggjorde at en endring kunne vokse frem. Jeg ble bevisst på valgene jeg hadde, og at ansvaret for mitt liv lå ene og alene hos meg selv.

Hva skjer hos meg?

Vi snakker. Vi snakker sammen om det som kjennes viktig for deg der og da. Noen ganger kan fortiden tre frem, andre ganger drømmer og fremtidshåp. Med utgangspunkt i det som skjer mens vi er sammen utforsker vi hvordan det er å være deg akkurat her og nå, og også de muligheter/valg du har. Over tid vil terapien kunne gi deg større oppmerksomhet omkring vanene og utfordringene dine, samt hvordan du påvirkes av og påvirker relasjoner rundt deg. Med andre ord; alt som påvirker hverdagen din - i stort og smått.

Hvem kan komme til meg?

Jeg tenker at trygghetens fundament er å bli sett og hørt, åpent og helt fordomsfritt. Da kan nye valg og muligheter bli synlige. Som student ved NGI er jeg opptatt av å møte mennesker med varierte utfordringer. Det betyr at alle følelser, alle tanker, alle spørsmål, all tvil og tro er like velkommen.

Dette er Hildegunn:

Jeg er mor til fire og har 24 års erfaring som pedagog i ulike skoleslag. For tiden jobber jeg som leder i videregående skole. Tilsammen har dette gitt meg en god relasjonskompetanse i forhold til både ungdom og voksne.  Jeg er nå 3. års student ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, og uteksamineres som psykoterapeut/gestaltterapeut våren 2021. Praksisperioden er i Viken terapi (Ski sentrum), hvor jeg tilbyr samtaler til reduserte satser.


Hjertelig velkommen til Ski, Livshuset og meg.

Foto: Lena Fixdal


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer