Hege Paulsen - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Hege Paulsen

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gestaltterapeut med egen praksis i Oslo sentrum som har verdens BESTE jobb! Velkommen til meg :) Hege Paulsen - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VEILEDNING.


Trenger du en å snakke med? Eller kanskje aller mest, en som lytter til deg og hjelper deg med å sortere i tanker og følelser?

Mange av de som kommer til meg forteller at de har tenkt en stund på at de kunne trenge en å snakke med. Noen har tenkt på det en lang stund, andre har tenkt på det i flere år. Terskelen for å ta kontakt med en terapeut for å bestille en time kan være høy, veldig høy. Det kan for noen oppleves som voldsomt å skulle ha behov for en profesjonell samtalepartner, og noen er også redde for at hvis de begynner å sette ord på det som er vanskelig, så blir det så stort og så sant. Det føles rett og slett veldig overveldende og man lurer på om det kanskje er best å la være. 

 

Når er egentlig tiden inne for å ta kontakt med en terapeut?

Mitt svar til det er at hvis du har tenkt på at du kunne trenge en å snakke med, vil jeg anbefale deg å ta kontakt. Så kan du sammen med meg, finne ut hva du har behov for og hvordan vi kan jobbe videre. Sammen finner vi ut av hva du er opptatt av, hva du trenger og hvordan du vil leve ditt liv - og gjennom dette arbeidet vil det bli lettere for deg å ta valg som er riktige for DEG. Som terapeut er jeg opptatt av å møte deg der du er i livet akkurat nå med det du har med deg inn i terapirommet. Ingenting er for stort eller for lite!

 

Jeg tilbyr samtaleterapi, veiledning og støtte til deg som trenger det!

 

 

Gestaltterapi

Gestaltterapi passer for alle og kan være nyttig for deg som:

  • strever i relasjoner, enten til deg selv eller til andre
  • er sliten, utbrent, har "møtt veggen" og kanskje til og med sykmeldt
  • er nedstemt og trist
  • står fast i livet eller føler deg "stuck" og ønsker å komme videre
  • sliter med dårlig selvbilde og selvfølelse og ikke føler deg "bra nok"
  • står overfor et vanskelig valg
  • har mye tankekjør og trenger hjelp til å sortere
  • trenger støtte og ønsker noen å snakke med
  • vil bli mer bevisst egne behov og muligheter
  • ønsker selvutvikling og personlig vekst

 

Hva gjør jeg?

Jeg har særlig erfaring i å jobbe med mennesker som opplever livsutfordringer som skaper stress og uro. Dette er ofte livsutfordringer som de fleste av oss utsettes for som; kjærlighetssorg, usikkerhet eller vanskeligheter i parforhold, følelsen av å stå fast og ikke vite hva man vil videre, vanskelige valg, dårlig selvfølelse, generell nedstemthet og indre uro, slitenhet og utbrenhet. Jeg hjelper deg med å tydeliggjøre og sortere tanker og følelser slik at du blir mer bevisst dine egne handlingsmønstre og reaksjoner, og hva som er viktig for deg i ditt liv og i relasjon med andre. Disse samtalene gir deg mulighet for personlig vekst og utvikling slik at du kan leve livet ditt i tråd med det som er viktig for deg. 

 

Som terapeut er jeg opptatt av å støtte deg til å stå i og komme deg igjennom den livsutfordringen du opplever akkurat nå. Jeg tror at alle har potensiale og ressurser som kan bidra til livsglede, vekst og endring. Det er du som har best forutsetninger for å finne svar på dine egne utfordringer, og min oppgave er derfor, gjennom gestaltterapiens metode, å støtte og hjelpe deg i denne prosessen. 


Jeg tilbyr også lengre timer (90 min og dobbeltime) dersom du ønsker det!


Om meg

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og jeg har med min helsefaglige bakgrunn lang erfaring i å arbeide med mennesker. Jeg er også utdannet sykepleier og helsesøster, og har jobbet både i Norge og Afrika. Så jeg har mye erfaring i å jobbe med mennesker i forskjellige livssituasjoner som innebærer alt fra helsefremmende arbeid til utfordrende livssituasjoner. 

 

Jeg driver min egen praksis i Oslo sentrum og har tatt i mot klienter i terapi siden 2013. Jeg elsker jobben min og føler meg enormt heldig som har verdens BESTE jobb!

 

 

Du er varmt velkommen kontakte meg dersom du har spørsmål

eller du vil bestille time!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.