Amund Bjerke - Psykolog - GoMentor
Amund Bjerke - Psykolog

Amund Bjerke

Psykolog

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Mennesker som sliter med sosial angst har en sterk frykt for å bli ydmyket eller komme i forlegenhet dersom de snakker eller på andre måter er aktiv i en gruppe Amund Bjerke - Psykolog

Beskrivelse

Denne mentor er ikke lengere aktiv - kontakt GoMentor support, hvis du har bruk for hjelp med å finne en annen mentor. 

Jeg antar at du leser dette fordi enten du selv eller noen du kjenner sliter med sosial angst eller liknende plager.
 

Hva er sosial angst:

Mennesker som sliter med sosial angst har en sterk frykt for å bli ydmyket eller komme i forlegenhet dersom de snakker eller på andre måter er aktiv i en gruppe med mennesker. Dette kan for eksempel inkludere ting som f.eks. å snakke i offentlig sammenheng, å spise ute eller sammen med andre, å skrive mens noen ser på, eller å være i sosiale situasjoner). Alle kan fra tid til annen ha noe sosial angst. Når man derimot bruker betegnelsen «Sosial angstlidelse» er dette en diagnose.  Sosial angst er da et stort problem. Sosial angstlidelse er faktisk  den vanligste formen for angstlidelse. Det viser seg at omtrent 13 % av befolkningen i løpet av livet oppfyller kriterier for sosial angstlidelse. Sosial angst fører til tydelige plager og praktiske problemer i viktige områder av livet (som skole, arbeid, vennskap og det å nærme seg det motsatte kjønn). Sosial angstlidelse er ikke det samme som sjenanse. Selv om det er et slektskap mellom det to tilstandene, er sjenanse mildere og mindre plagsomt. Det er nok allikevel en flytende overgang mellom de to begrepene.
 

 

 

Hvordan kan det behandles:

Sosial angstlidelse kan behandles med psykologiske behandling som psykoterapi eller veiledet selvhjelp. De psykologiske behandlingsformene som ser ut til å være mest virksomme er basert på noe som kalles kognitiv atferdsterapi. Dette vil jeg komme tilbake til senere. Forskningen viser at selv om effekten av medisiner og psykoterapi på kort sikt er like gode er det kun psykoterapi som gir varige resultater.
Dessverre er det slik at mennesker med sosial angst ofte skammer seg over sine vansker. Derfor kan det ofte være vanskelig å fortelle sin fastlege at man har det vanskelig. Videre kan det å sitte på et venterom og komme inn på et kontor ved offentlig psykiatrisk poliklinikk være vanskelig for mange. For de som har det slik kan det være lettere å starte med online terapi. Andre fordeler med online-behandling er at man slipper reisetid og dermed lettere kan få tid til behandlingen.

 

 

 

Metode:

Første trinn i mitt behandlingstilbud for sosial angst er en 20 minutters gratis konsultasjon som du selv bestiller på nettsiden til GoMentor. Hensikten med denne timen er å bli litt kjent og å kunne avgjøre om du vil gå videre med trinn 2, som er utredning. Det er nødvendig med en god utredning som tar omtrent 3 timer. Denne vil foregå ved hjelp av GoMentors løsnings for videoterapi, med mindre du ha mulighet til å komme på kontoret.  Det vil også brukes psykologiske tester som administreres via internett.
Etter utredningen er det tre muligheter: Det første alternativet er at jeg henviser deg videre til offentlig spesialisthelsetjeneste for psykisk helsevern der du bor. Det kan enten være etter ditt ønske eller fordi jeg vurderer du har en type vansker hvor det er mer riktig å få tradisjonell behandling.  Den andre muligheten er at du forsøker å arbeide med en selvhjelpsbok, eventuelt med noen samtaler som støtte. Det tredje alternativet er at klienten får behandling for sosial angst med meg gjennom Gomentors løsning for online (video) videoterapi.  Dersom du bor i nærheten av mitt kontor på Hønefoss kan du selvsagt komme hit isteden.
Terapien vil være svært strukturert.  Varigheten vil være 12 sessioner a` 60 minutter. Sjansen er da stor for at du vil ha opplevd en betydelig bedring. Du vil dessuten ha lært en metode for å arbeide videre med eventuelle resterende plager på egen hånd. Trinn fire i behandlingsplanen vil være eventuelle oppfølgingstimer med et lengre mellomrom etter den 12. ordinære terapisesjonen.
I terapien vil vi bruke en kognitiv atferdsterapeutisk behandlingsmodell for sosial angst som er utviklet av Clark & Wells i 1995. Et viktig element i denne modellen er å endre negative, angstgenerende automatiske tanker, forventninger eller tolkninger som oppstår i sosiale situasjoner. Videre vil vi arbeide med å redusere det sterke fokuset på en selv som er så vanlig ved sosial angst, øke aksepten for å oppleve typiske kroppslige symptomer og redusere bruk av unnvikelse og trygghetssøkende strategier. Det siste er ulike former for ritualer og delvis unnvikelse strategier som folk ofte bruker i et forsøk på å mestre angsten, men som i det lange løp fører til at den sosiale angsten blir verre. Behandlingen vil innebære oppgaver som gjøres mellom timene. Mange av øvelsene kan beskrives som små eksperimenter der vi tester ut negative tanker om seg selv.  Forskningen tyder ikke på at noen andre behandlingsformer for sosial angst er i stand til å gi noen bedre eller mer varig endring enn kognitiv atferdsterapi.
 
Jeg håper at denne gjennomgangen var nyttig for deg og at den har inspirert deg til å bestille en kort vurderingssamtale.

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer