Trond Grem Wold - Gestaltterapeut under utdanning

Trond Grem Wold

Gestaltterapeut under utdanning

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg er 48 år, fra Oslo, og far til tre voksne sønner. For tiden er jeg under utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, med praksis i Ski. Trond Grem Wold - Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, KONTAKT VENNLIGST GOMENTOR FOR VEILEDNINGJeg har selv erfart at kropp, tanker og følelser utgjør en helhet. Det ene påvirker det andre. Jeg kjenner også at jeg endres i mine møter med verden, at jeg er i verden sammen med omgivelsene. Jeg har forstått at jeg bærer med meg alle mine tider (fortid, nåtid og fremtid) i de øyeblikk jeg opplever. Og jeg erfarer at endring skjer ved først å akseptere situasjonen, mulighetene og begrensningene. Dette stemmer godt med gestaltterapiteori. Nettopp derfor har jeg tro på at terapiformen egner seg i en lang rekke situasjoner, og for de fleste mennesker.


Hva skjer hos meg?

Vi snakker sammen og utforsker det som kjennes viktig der og da. Noen ganger kommer fortiden frem, andre ganger er drømmer og fremtidshåp det mest synlige. Likevel; med utgangspunkt i her og nå kan vi utforske hvordan det er å være deg, og de muligheter/valg du har. Over tid vil terapien gi deg større oppmerksomhet omkring din egen situasjon, atferd, vaner og utfordringer - noe som påvirker hverdagen - i stort og smått.

Hvem kan komme til meg?

Som student ved NGI er jeg opptatt av å møte mennesker med varierte utfordringer - åpent og tilstedeværende. Av faglige særinteresser vil jeg nevne: eksistensielle spørsmål, tvil og tro, store og små valg - det å se/skape mening i livet.

Dette er Trond:

Jeg er 48 år, fra Oslo, og far til tre voksne sønner. For tiden er jeg under utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Der uteksamineres jeg psykoterapeut/gestaltterapeut våren 2021. Praksisperioden er i Viken terapi (Ski sentrum), hvor jeg tilbyr samtaler til reduserte satser. Jeg har også utdanning innenfor kommunikasjon, psykologi og informasjonsarbeid. Jobberfaringen handler for det meste om samhandling; gjerne som brobygger mellom mennesker og teknologi.


Hjertelig velkommen til Ski, Livshuset og til meg.
Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.