Heidi Teschke - Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder - GoMentor
 Heidi Teschke - Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder

Heidi Teschke

Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder

Tønsberg, Videosamtale

Personlig fremmøte

Individuell samtale 850 kr. Avtal tid

I samtaleterapien har jeg kropps- ressurs- og opplevelsesorientert fokus og bruker bevegelse- og kunstterapiteknikker (kreative medier).

Rabattpris for studenter, arbeidsledige og pensjonister - alle tjenester 650 kr. Avtal tid

Veiledning - Eksamen - Studieteknikk - Eksamensnerver 850 kr. Avtal tid

Jeg bruker både meditasjons- imaginasjons- og kunstteknikker for at du skal bli kjent med deg selv. Du får kunnskap om teknikker som kan brukes og samtidig er lett tilgjengelig for å forebygge angst og stress før og i eksamensituasjoner.

Husk studentrabatt!

Kroniske (langvarige) smerter 850 kr. Avtal tid

30% av den norske befolkningen plages av langvarige smerter, og smerte er det hyppigste symptomet som kan føre til at en pasient oppsøker fastlege. Hvor mange av disse som får effektiv behandling er usikkert. 

Forbedret selvoppfattelse, selvinnsikt og kontakt med kroppens følelser synes å være avgjørende for å endre opplevelsen av smerten. Som integrativterapeut kan jeg gjennom terapi gi deg mulighet til å finne nye ressurser, gjenoppdage glemte ressurser og bruke dine eksisterende ressurser som kan åpne for alternative mestringsstrategier i ditt liv med langvarige smerter.

Jeg ser mennesker som hele mennesker - kropp, sjel og sinn. Jeg har fokus på hele livsløpet. Det vil si at vi kan bruke fortiden for å få en bedre fremtid.

Pårørendesamtale - ved demens 850 kr. Avtal tid

I møte med mennesker som lider av demens  har jeg erfart at pårørende opplever situasjonen som vanskelig. På en måte mister man den som stå en nær til tross for at kroppen er tilstede. Her kan jeg tilby fagkompetanse om demens, samtaler, støtte som terapeut og bidra med min erfaring som sykepleier.

Kognitiv trening - demens 650 kr. Avtal tid

Vel vitende om at demensutvikling kan ikke stoppes har jeg erfart at gode kroppslig opplevelser kan bidra til at personen med demens kan oppleve en bedre hverdag. Positivitet, god relasjoner og mestring gir mennesker med demens gode opplevelser som ubevisst kan lagres i kroppen og redusere uro.

Jeg bruker bla. musikk, bevegelse, maling og plastelina.

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

23 96 62 47

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Terapi som ser hele deg; kropp, psyke og sjel i din sosiale verden og med din livshistorie. Heidi Teschke - Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder

Beskrivelse

I livet møter vi utfordringer som kan være tunge å håndtere på egen hånd, det være seg akutte kriser eller langvarige belastninger. Jeg tilbyr terapi og støtte med utgangspunkt i en helhetlig tilnærming. Psyke og kropp kan ikke skilles fra hverandre!


Jeg kan hjelpe deg med

- Et bedre liv til tross for langvarige smerter

- Bearbeidelse av traumatiske opplevelser

- Vanskeligheter i relasjoner

- Konflikthåndtering - arbeidsrelatert og privat

- Opplevelser av mobbing

- Livskriser

- Personlig utvikling - fokus på tanker, følelser og handlinger

- Å bli bedre kjent med seg selv på en forståelsesfull og kjærlig måte

- Opplevelse av å være sliten eller utbrent

- Opplevelse av å være nedstemt og trist


Vi vil sammen lage mål og plan for terapien
Du er eksperten på din egen livssituasjon. Jeg er profesjonell fagperson som basert på kunnskap kan bidra til å finne best mulige tiltak og tilrettelegging for at du skal få tilbake eller utvikle din helse og dermed et godt levelig liv. Terapien er basert på likeverd mellom mennesker i alt arbeid, og derfor er det viktig at vi får en god relasjon.


Jeg tilbyr kunstterapi, bevegelseterapi, samtaleterapi, oppmerksomt nærvær, imaginasjonsteknikker og grønn terapi (få kontakt med naturen vi er en del av).
Kunstterapeutiske teknikker egner seg for å søke, finne og vekke ressurser, såkalt ressursorientert tilnærming. Samtidig bruker jeg oppmerksomt nærvær (mindfulness) for at du skal kjenne på egen kropp, såkalt kropps- og opplevelseorientert tilnærming. Med et helhetlig perspektiv ønsker jeg å gi deg opplevelser som gjør deg kjent med deg selv på en ny og positiv måte. Jeg jobber med forskjellige bevegelseteknikker fordi kroppen vår husker mer enn hjernen.


Litt om meg

Jeg har bodd i Tønsberg de siste 23 år og er mor til to voksne barn. Min opprinnelse er svensk/tysk, og jeg har vokst opp i Sverige, Tyskland og Nederland. Jeg er opptatt av at mennesker har det bra og valgte derfor å bli sykepleier. Som sykepleier er jeg opptatt av en helhetlig tilnærming og behandling. Psyke og kropp kan ikke skilles fra hverandre! Derfor valgte jeg å videreutdanne meg til psykoterapeut og videre til integrativterapeut. Mine største interesser er kunst, musikk, teater, yoga og reiseliv. På fritiden liker jeg å male. Naturen er viktig for meg, og jeg elsker å gå lange turer med mine nære og min hund. Fire ord som beskriver meg: Omsorgsfull, sosial, menneskekjær og kreativ.


Utdannelse og erfaring

Utdannelsen er min kompetanse. Møte med livet er min erfaring.

Jeg er utdannet psykoterapeut (2017) og integrativ terapeut (2019) med diplom fra Fritz Perls Institutt i Tyskland. I 2019 fullførte jeg mastergrad innen klinisk psykisk helse - terapeutisk smertebehandling ved Universitet i Sørøst-Norge (USN). Siden 2019 har jeg praktisert som psykoterapeut/ integrativ terapeut i hyggelige omgivelser på Villa Møllebakken i Tønsberg. Fra før er jeg utdannet psykiatrisk sykepleier i Tyskland (1995) og har videreutdanning i anestesisykepleie i Norge (2008). I tillegg til min praksis arbeider jeg deltid som anestesisykepleier ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.


Om langvarige smerter

Jeg har spesialisert meg innen terapeutisk behandling av langvarige (kroniske) smerter. Ved kronisk smerte kan følelser og tanker ofte være styrende. Forståelsen av smerte forutsetter anerkjennelse av din egenart. Ved å vektlegge forståelsen av din subjektive smerteerfaring, vil vi kunne være bedre i stand til å finne støttende og tilpassede tiltak i forhold til dine langvarige smerter.


Om integrativ terapi

  • En solid teoretisk og faglig forankret psykoterapeutisk retning for både individer og grupper med fokus på helse, støtte, mestring og personlig utvikling - alltid med hele livets vei som perspektiv
  • Ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i den hele livssammenheng.

Begrepet integrativterapi blir brukt for å fremme forståelsen for at fokus er på helhet, ikke bare på psyken – altså en holistisk tenkning. Med utgangspunkt i integrativterapi legger jeg stor vekt på filosofien om at kropp, sjel og ånd er påvirket av tid og sted. Jeg ønsker derfor å jobbe stabiliserende og ressursorientert for dine psykiske, fysiske og sosiale behov. Å forholde seg til det hele mennesket betyr for meg å gi støtte, hjelp, glede og mening med livet.


Ta gjerne kontakt meg for en første uforpliktende samtale!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer