Heidi Teschke - Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder

Heidi Teschke

Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder

Tønsberg

1 klientreferans

Personlig fremmøte

Individuell samtale 850 kr. Avtal tid

I samtaleterapien har jeg kropps- ressurs- og opplevelsesorientert fokus og bruker bevegelse- og kunstterapiteknikker (kreative medier).

Veiledning - Eksamen - Studieteknikk - Eksamensnerver 500 kr. Avtal tid

Jeg bruker både meditasjons- imaginasjons- og kunstteknikker for at du skal bli kjent med deg selv. Du får kunnskap om teknikker som kan brukes og samtidig er lett tilgjengelig for å forebygge angst og stress før og i eksamensituasjoner.

Husk studentrabatt!

Rabattpris for studenter, arbeidsledige og pensjonister - alle tjenester 550 kr. Avtal tid

Kroniske (langvarige) smerter 850 kr. Avtal tid

30% av den norske befolkningen plages av langvarige smerter, og smerte er det hyppigste symptomet som kan føre til at en pasient oppsøker fastlege. Hvor mange av disse som får effektiv behandling er usikkert. 

Forbedret selvoppfattelse, selvinnsikt og kontakt med kroppens følelser synes å være avgjørende for å endre opplevelsen av smerten. Som integrativterapeut kan jeg gjennom terapi gi deg mulighet til å finne nye ressurser, gjenoppdage glemte ressurser og bruke dine eksisterende ressurser som kan åpne for alternative mestringsstrategier i ditt liv med langvarige smerter.

Jeg ser mennesker som hele mennesker - kropp, sjel og sinn. Jeg har fokus på hele livsløpet. Det vil si at vi kan bruke fortiden for å få en bedre fremtid.

Traumeterapi 650 kr. Avtal tid

Møte med sitt traume i terapi har behov for flere timer terapi. Jeg anbefaler å møte opp minst 6 ganger à 90 minutter. Derfor er prisen lagt til 650 kr/ 90 min. istedenfor 850 kr/ 60 min.

Samtidig anbefaler jeg å møte opp hver andre uke for å få en jevnt og trygg møte for deg gjennom et vanskelig tema.

Terapiene er lagt opp i flere faser: Først skal vi jobbe ressurs orientert før vi gå videre i prosessen med å gjennomarbeide ditt traume. Til slutt kalles det integrasjons fasen hvor det skal være mulig til å integrere det som er vondt med forståelse og kanskje også med akseptenes til å kan leve et bedre liv enn før - til tross for det vonde du har opplevd.

Husk vi er individuelt: Noen mennesker har behov for mange mer timer enn foreslått på denne siden.

Pårørendesamtale - ved demens 850 kr. Avtal tid

I møte med mennesker som lider av demens  har jeg erfart at pårørende opplever situasjonen som vanskelig. På en måte mister man den som stå en nær til tross for at kroppen er tilstede. Her kan jeg tilby fagkompetanse om demens, samtaler, støtte som terapeut og bidra med min erfaring som sykepleier.


Informasjonsmaterialet inkludert i prisen!

Hjelp og rådgiving til søknader og/ eller støtteordning inkludert i prisen!

Kognitiv trening - demens 850 kr. Avtal tid

Vel vitende om at demensutvikling kan ikke stoppes har jeg erfart at gode kroppslig opplevelser kan bidra til at personen med demens kan oppleve en bedre hverdag. Positivitet, god relasjoner og mestring gir mennesker med demens gode opplevelser som ubevisst kan lagres i kroppen og redusere uro.

Jeg bruker bla. musikk, bevegelse, maling og plastelina.

Videosamtaler

Individuell samtale (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Kroniske (langvarige) smerter (GoMentor videosesjon) 650 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Terapi som ser hele deg; kropp, psyke og sinnl i din sosiale verden og med din livshistorie. Heidi Teschke - Psykoterapeut, Integrativ terapeut, Veileder

Beskrivelse

Din mentale velvære er viktig for meg!

  Min grunnleggende psykoterapeutiske holdning er basert på mine etiske vedier og holdninger til personen som møter meg med sin historie. Jeg følger deg på din personlige reise i et tillitsfullt forhold og støtter deg i å gjenopprette din følelsesmessige balanse. Jeg behandler og støtter deg gjennom lidelser som angst, traumer, tvangstanker, depresjon, psykosomatiske symptomer og utbrenthet.

Integrativ psykoterapi omhandler kriser i alle situasjoner. Jeg følger og hjelper deg med en empatisk tilnærming med angst og panikk, depresjon, stresslidelse og utbrenthet, samt tvang og opplevde traumer.


Jeg kan hjelpe deg med

• Tristhet/ nedstemthet

• Avhengighet

• Kriser og livsforandringer

• Klager på psykosomatiske forbindelser

• Klager eller sykdommer i fordøyelseskanalen, muskel- og skjelettsystemet, hjerte- og       sirkulasjonssykdommer, metabolske forstyrrelser, sykdommer som involverer immunforsvaret   (allergier, multippel sklerose, autoimmune sykdommer ...), luftveissykdommer (astma), hodepine,   svimmelhet, m.m.

• Overbelastning, søvnløshet, indre rastløshet og utmattelse

• Partnerskapsproblemer

• Konflikter på arbeidsplassen

• Pedagogiske problemer og konflikter i familien


Hvordan psykoterapi fungerer i min praksis i Tønsberg:

    I en innledende uforpliktende samtale vil jeg stille deg noen spørsmål om din livssituasjon. Hvis du føler deg trygg med meg og ønsker å gå i videre i terapi, gjør vi en avtale og deretter utarbeider en plan med ønsket mål for terapien. Terapien er individuelt tilpasset dine behov. For å komme i gang med din prosess, anbefales det i begynnelsen å ta en time per uke. Ved slutten av terapien, er det ønskelig og anbefalt med en refleksjonsamtale – noe som vil være av stor betydning både for deg og meg.

I behandlingen vil du håndtere dine nåværende livsproblemer, familie og sosiale forhold i samtale og gjennom kreative metoder, teknikker og medier (tegninger, bilder, installasjonstavle, symboler, lyd...) om ønskelig.

Involvering av ikke-verbale, fysiske fenomener, som kan avsløre ubevisste konflikter og lidelser, er av stor betydning. Livssituasjonen din bestemmer om stressende eller styrkende hendelser vil kommer frem.

Du vil lære hvordan de påvirker din personlighet og ditt liv. Integrativ psykoterapi Integrativ terapi er en psykoterapeutisk tilnærming som tilbyr en helhetlig behandling i henhold til vitenskapelige funn. Mennesket blir sett på som en hel kropp; sjel og ånd i sin kompleksitet.


Verbale og ikke-verbale teknikker

I tillegg til verbal utveksling bruker integrativ terapi også ikke-verbale teknikker i form av kreative medier. Bruken av kreative metoder skjer imidlertid alltid i samråd med pasienten. Det terapeutiske forholdet mellom pasient og terapeut forstås som en intersubjektiv prosess, og en god relasjon er vesentlig i terapien. Fenomenene som kommer frem i denne prosessen er bevisste og ubevisste momenter for livsbegrensende, stressende, mangelfulle eller beskyttende hendelser. Disse kan stimulere eller fremme personlighetsutvikling og livsstil, slik at en fremtidsrettet, bærekraftig livsstilsendring blir mulig. Mitt fokus som psykoterapeut Som psykoterapeut er mitt hovedfokus forebyggende terapeutisk arbeid. Dette betyr at den terapeutiske prosessen er orientert mot å forhindre en dyp lidelse. Et annet fokus i mitt terapeutiske arbeid er området personlighetsutvikling og utvikling av selvtillit og selvrefleksjon, hvor jeg gjerne vil støtte deg.

Traumer

Dessverre har alt for mange mennesker opplevd traumer. Det kan være grusomme og urettferdige forhold som seksuelt overgrep, kroppslig eller psykisk mishandling, krig, skade eller tap. Det kan imidlertid også være noe som egentlig er banalt for andre, men likevel gir stor skade for den som opplever det. Traumer er personlige opplevelser!

I min jobb som psykoterapeut er jeg trent for å møte deg - din livshistorie med dine minner fra barne- og ungdomsår og som voksen. Fordypende studier har lært meg hvordan terapien kan tilpasses til den enkelte. Hovedmålet mitt som terapeut er å fjerne skyggen, gi ro og nye signaler til hjernen om at faren er over!


Om langvarige smerter

Jeg har spesialisert meg innen terapeutisk behandling av langvarige (kroniske) smerter. Ved kronisk smerte kan følelser og tanker ofte være styrende. 


Litt om meg

Jeg er utdannet psykoterapeut (2017) og integrativ terapeut (2019) med diplom fra Fritz Perls Institutt i Tyskland. I 2019 fullførte jeg mastergrad innen klinisk psykisk helse - terapeutisk smertebehandling ved Universitet i Sørøst-Norge (USN). Siden 2019 har jeg praktisert som psykoterapeut/ integrativ terapeut i hyggelige omgivelser på Villa Møllebakken i Tønsberg. Fra før er jeg utdannet psykiatrisk sykepleier i Tyskland (1995) og har videreutdanning i anestesisykepleie fra Norge (2008). 

Om integrativ psykoterapi

 Integrativ terapi benytter seg av helbredelses- og utviklingsprosesser for psykologiske, psykosomatiske og psykososiale sykdommer. Dets mål er å forbedre mentale forhold og eliminere symptomer på sykdommen. Å fremme en bedre livskvalitet og en helseatferd, samt utviklingen av ens egen personlighet, er målet i integrativ terapi. 

Integrativ terapi beskriver mennesket som et kropps-sjel-sinn-emne i et sosialt og økologisk miljø i tidskontinuumet (fortid, nåtid, fremtid). Integrativ terapi ble utviklet av Hilarion Petzold (Tyskland) og hans kolleger som en praktisk, konsistent behandling bestående av elementer av forskjellige terapistrømmer. Det inkluderer begreper om psykoanalyse, gestaltterapi, psykodrama, terapeutisk rollespill og atferdsmodifisering.


Ta gjerne kontakt meg for en første uforpliktende samtale!

Referanser

"Birgitte 73" - "Heidi er noe av det beste som har hendt meg! Jeg visste ikke hva ‘integrativ terapi’ er, men virke gjør den - forbausende rask og udramatisk. Jeg la knapt merke til at noe skjedde med meg, før jeg en dag kunne konstatere at den vonde følelsen som hadde plaget meg lenge (familiekonflikt), var borte - nøytralisert på et vis. Takk Heidi! Du er en fantastisk kunnskapsrik og dedikert terapeut og veileder. Utrolig empatisk og omsorgsfull, ukonvensjonell og morsom. Heretter min FAST-terapeut/veileder! PS.: Eneste ‘bivirkning’ jeg har registrert er at behovet for å oppsøke min fastlege pga. diffuse symptomer også er bort-terapert - TANKEVEKKENDE!"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.