Eva Steinkjer - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Eva Steinkjer

Psykoterapeut, Veileder, Coach

Videosamtale

6 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

I mitt arbeid som psykoterapeut og veileder har jeg de siste årene møtt mennesker i krise og menneske med personlighetstrekket høy sensitivitet som sier: ” Eva Steinkjer - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Beskrivelse

Jeg ønsker å hjelpe deg til å sette ord på vanskelige ting. Det er bare du som vet hva som er vanskelig for deg. Det kan være alt fra tilsynelatende små ting i hverdagen til dypere prosesser som du trenger en annen til å speile deg i, hjelp til å sette ord på. Ordene kan hentes fram gjennom samtale og rollebytte, eller en utvidet samtale med fokus på pust, kropp, bevegelse, bilder, stemme, musikk osv.

 

Jeg kan hjelpe deg som person, par, familie eller små grupper som har noe til felles. Min rolle kan være som coach, veileder, mentor, kunstterapeut, yoga og mindfulnessinstruktør eller psykoterapeut. Dette blir vi enige om ut fra dine behov.

 

Jeg har spesiale innenfor blant annet: 

Stress – Ved å undersøke, utforske og bli bevisst hva som tapper og hva som gir energi, kan du lære å redusere indre og ytre stress. Vi kan ta i bruk øvelser og verktøy som virker beroligende.


Sensitivitet – Å være født med en sensitivitet er en gave, en intelligens som ikke er likt fordelt i befolkningen. Tidligere er denne gaven ofte er blitt misforstått som svakhet fordi mange er mindre robuste når de rammes av motgang. Nyere forskning viser at sensitive som vokser opp med forståelse, anerkjennelse og aksept vil dra nytte av fordelene ved sensitiviteten og oppøve en følsom robusthet. Denne kunnskapen kan vi anvende i praktisk veiledning/terapi. Ulike verktøy for å skape balanse viser seg særlig nyttige med tanke på balanse.

 

Studenter – Dersom du er sensitiv, opplever tap, blir syk eller sliter med selvforståelse og valg kan støttesamtaler bidra til å sortere tanker og følelser. Sammen med meg kan vi utforske hvilke verktøy som er hensiktsmessige for deg i din hverdag.

Sorgstøtte – Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Alle mennesker opplever tap i løpet av livet. Kanskje du er en av dem som aldri har delt følelsene og opplevelsene dine om et tap som har rammet deg? Det er aldri for sent. Jeg tilbyr et åpent samtalerom der du kan bearbeide gamle tap, så vel som nye.

Selvmordsforebygging - Sorgen ved selvmord kan være ekstra tung å bære på grunn av omgivelsenes tabu og stigmatisering. Har du erfaring som pårørende, kan det å ta vare på deg selv være et viktig ledd i å forebygge nye selvmord. Åpenhet er nøkkelen til bearbeiding og forebygging i et større perspektiv. Å snakke om erfaringen med meg kan være en start til å snakke åpent med andre. Jeg er også sertifisert kursleder i det internasjonale forebyggende nettverket Living Works. I Norge driftes dette av VIVAT Førstehjelp ved selvmordsfare. Jeg tilbyr kurs a 4 t og kurs som går over to dager.

Spiseforstyrrelser – Når følelser blir mat og kroppen kommer ut av kontroll kan skammen være nærværende og hindre åpenhet om det vanskelige. Vi kan sammen undersøke hvordan dette startet, hva som opprettholder og hvor vi kan finne næring til ny vekst og mønsterbryting.

Om meg

  • Har hovedfag i førskolepedagogikk med fordypning i kunstpedagogikk og en lengre utdanning til psykodramaterapeut (psykoterapeut).
  • Har lang erfaring i arbeid med barn og unge (0-18 år), barnehagelærere og voksne i alle aldre med utgangspunkt i  coaching, veiledning eller terapi.
  • Jeg har selv vært gjennom en lengre selvutviklingsprosess, som stadig pågår. Egne erfaringer danner basis i å forstå deg som medmenneske og ikke kun som et case som besøker mitt behandlingsrom.

 

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktet samtale!

Referanser

Lise - "For meg var det jeg opplevde på Ladestasjonen enestående. Jeg lærte nye metoder, det å være kreativ, at det ikke finnes fasit. Man kan bruke alt mulig og skape kunst av det. Også blir man rolig og oppslukt. En pause i livet som man er ikke ofte å få det til. Eva er dyktig pedagog, hun er flink til å skape avslappende atmosfære, engasjere og inspirere."  Les mer  Les mindre

Mor til selvmordsetterlatte barn. - ""Etter å ha vist boka DE GLEMTE SØRGENDE falt mange kilo av skuldrene til mine to barn.""  Les mer  Les mindre

Gøril 24 år - ""Jeg er litt spent før jeg kommer til monodrama. Jeg må gå inn i meg sjøl og hente opp ting. Det er ikke egentlig noe jeg vil. Men jeg kjenner meg alltid lettere etterpå. Jeg vil aldri slutte med selvutvikling.""  Les mer  Les mindre

Nora 51 år - ""Skrivinga går helt av seg selv etter å ha vært hos Eva.""  Les mer  Les mindre

Grete 23 år - ""Rollebyttet åpnet opp for å se meg selv fra et annet ståsted. Jeg fikk en aha-opplevelse.""  Les mer  Les mindre

Mette - ""Takk for en fin og givende sorgstøttegruppe. Du og din kollega har styrt denne gruppen både profesjonelt og omsorgsfullt.""  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.