Eva Steinkjer - Coach, Psykoterapeut, Veileder, Kroppsterapeut - GoMentor

Eva Steinkjer

Coach, Psykoterapeut, Veileder, Kroppsterapeut

Trondheim, Videosamtale

6 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Veiledning og coaching 700 kr. Avtal tid

Foreldreveiledning 700 kr. Avtal tid

Mange foreldre med barn i barnehage og skole tar kontakt for å lufte barnas høysensitivet med meg. De har hørt om dette normale karaktertrekket og lurer på om dette kan gjelde deres barn. Alle barn har ressurser og talenter. Høysensitives barn talent er at de er mer sansevare og følsomme enn andre barn. De tenker også fem ganger mer enn flertallet (ikke målbart, men billedlig). Dette kan arte seg forskjellig, i og med at høysensitivitet er ett av flere karaktertrekk som bestemmer personligheten. Noen barn er mer mottakelige for visuelle inntrykk, andre er vare for lyder og responderer på den minste lyd i omgivelsene. Andre er vare for å blande mat, kanskje fordi de er følsomme på det de kjenner via hud og kropp. Det klassiske eksemplet er barna som sier at klærne klør, sokkene strammer og at skoene ikke er gode å ha på. Da er vi over på utfordringene som kan oppstå om vi ikke forstår at det er store variasjoner på barns mottakelighet. Den største ulempen er faren for overstimulering. Et overstimulert barn er den verste utgaven av seg selv. Alle kan bli overstimulert, men de høysensitive kommer til dette metningspunkte langt tidligere enn flertallet.

I samtalene snakker vi med utgangspunkt i teorien og forskningen som er fremskaffet av dr Elaine D Aron. Vi tar konkret utgangspunkt i deres barn talent og utfordringer.

Hvis dere ønsker lese litt mer om dette kan dere bestille et hefte via mail:

eva_steinkjer@hotmail.com

Psykoterapi for barn 700 kr. Avtal tid

Dette tilbudet er forebyggende, i den forstand at ønsket er å bidra til at "det" som barnet sliter eller strever med unngår å utvikle seg til større eller dypere psykiske problem eller lidelser. Barn ber sjelden om hjelp direkte. Det er derfor sannsynlig at du/dere som foreldre opplever at dere eller barnet trenger en type hjelp som dere, barnehagen eller skolen ikke rommer. Barnet kan oppleve en "krise", sørge etter tap, begynne å utvikle skolevegring el.l. Avhengig av barnets alder, kan vi se på hvordan utviklingen kan støttes, enten i utvidete samtaler (bruk av ulike kreative tilnærminger) sammen med barn og forelder/foreldre eller alene med barnet.

Jeg vurderer også å etablere mestringsgrupper for barn i tilnærmet samme alder, der det å være sammen med andre i seg selv kan virke helende. Lekende tilnærming og øving på det som oppleves vanskelig i en avgrenset og "trygg" setting kan bidra til mestringsopplevelse som igjen kan styrke barnets selvfølelse og tro på eget utviklingspotensiale.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 73 49 48 03

73 49 48 03

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Foreldreveiledning (GoMentor videosesjon) 700 kr. Avtal tid

Mange foreldre med barn i barnehage og skole tar kontakt for å lufte barnas høysensitivet med meg. De har hørt om dette normale karaktertrekket og lurer på om dette kan gjelde deres barn. Alle barn har ressurser og talenter. Høysensitives barn talent er at de er mer sansevare og følsomme enn andre barn. De tenker også fem ganger mer enn flertallet (ikke målbart, men billedlig). Dette kan arte seg forskjellig, i og med at høysensitivitet er ett av flere karaktertrekk som bestemmer personligheten. Noen barn er mer mottakelige for visuelle inntrykk, andre er vare for lyder og responderer på den minste lyd i omgivelsene. Andre er vare for å blande mat, kanskje fordi de er følsomme på det de kjenner via hud og kropp. Det klassiske eksemplet er barna som sier at klærne klør, sokkene strammer og at skoene ikke er gode å ha på. Da er vi over på utfordringene som kan oppstå om vi ikke forstår at det er store variasjoner på barns mottakelighet. Den største ulempen er faren for overstimulering. Et overstimulert barn er den verste utgaven av seg selv. Alle kan bli overstimulert, men de høysensitive kommer til dette metningspunkte langt tidligere enn flertallet.

I samtalene snakker vi med utgangspunkt i teorien og forskningen som er fremskaffet av dr Elaine D Aron. Vi tar konkret utgangspunkt i deres barn talent og utfordringer. 

Hvis dere ønsker lese litt mer om dette kan dere bestille et hefte via mail:

eva_steinkjer@hotmail.com

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 73 49 48 03

73 49 48 03

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

I mitt arbeid som psykoterapeut og veileder har jeg de siste årene møtt mennesker i krise og menneske med personlighetstrekket høy sensitivitet som sier: ” Eva Steinkjer - Coach, Psykoterapeut, Veileder, Kroppsterapeut

Beskrivelse

 

I mitt arbeid som psykoterapeut og veileder har jeg de siste årene møtt mennesker i krise og menneske med personlighetstrekket høy sensitivitet som sier: ”Jeg oppfatter meg selv rar, feil, annerledes eller på kanten til å bli gal. Jeg kjenner ingen som har det som meg. ”

 

Sliter du med samme selvoppfatning eller andre ting som senker livskvaliteten eller stjeler din energi i hverdagen? Jeg har skapt en praksis der det er rom for å komme med hele deg, med hele ditt spekter av uttrykk. 

 

Hva kan jeg hjelpe med

Det finnes ingen quick fix på livets mange spørsmål. Men ved å stoppe opp, undersøke, se på og lytte innover og uttrykke, kan nye perspektiv dukke opp. Dette kan oppleves som quick fix! Men som alt annet det går over hvis ikke du tar omsorgen for deg selv på alvor, og forholder deg til det du oppdager.

Tilbud til deg som er: langtidssykmeldt, arbeidssøker, opplever mer stress enn det som godt er, gjenkjenner deg høysensitiv, er nedstemt, kjenner på ensomhet, preges av sorg eller tap, eller trenger et lite ”puff” for å komme i gang med et kreativt prosjekt. Intet er for lite – intet er for stort. Det første steget er det viktigste. 

Du kommer og presenterer dine behov og ønsker. Vi former et konsept etter det. Jeg tar i mot deg individuelt eller i små grupper. Dette skapes etter behov. Små grupper, i form av ”ladestasjoner for sjelen” kan lett skapes når flere ønsker å møtes for kreativ og personlig utvikling over en kortere eller lengre periode.

Etter flere henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke har fått et godt tilbud til sine barn som sliter med "ett eller annet" har jeg nå vinklet min praksis direkte for barn gjennom PSYKOTERAPI FOR BARN. Dette er i prinsippet forebyggende, ut fra et ønske om å bidra med å styrke barnets ressurser, som kanskje ikke er så lett å se når barnet sliter. Ulike kreative tilnærminger er nyttig for å utvide samtalen med barna, alene, sammen med foreldre/forelder eller i såkalte mestringsgrupper for barn i tilnærmet samme alder.

 

Tilnærming og metode

Bruk av kreative elementer for å utvide samtalen er en tilnærming som er effektiv og interessant og som gir aha-opplevelser for mange. Men vi tar det i ditt eget tempo og ut fra din egen komfortsone. I tillegg er det viktig å gjøre det du egentlig ikke tør, for å komme litt videre på din utviklingsvei. Her er ulike små øvelser som vekker spontaniteten og kreativiteten en skattekiste.

Jeg har lang erfaring i arbeid med barn og voksne som arbeider med barn profesjonelt eller i foreldrerollen. Å se ulike situasjoner fra ulike perspektiv ved bruk av for eksempel rollebytte er hensiktsmessig i denne sammenhengen. Sorgstøtte individuelt og i grupper er et av mine nyoppdagede kilder ut fra min egen erfaring som barn. Høysensitivitet hos barn, unge og voksne er også et område jeg har skolert meg særlig innenfor, med blant flere hefter om temaet.

 

Om meg

Jeg er pedagog med videreutdanning som psykodramaterapeut. Utdanningen til psykodramaterapi har jeg tatt over 8 år (på deltid) med variert egenpraksis i monodrama, små grupper og undervisning i metoden. Jeg jobber med støtte i Morenos filosofi om spontanitet og kreativitet, samt gjenkjennelse og anerkjennelse i relasjonsutvikling. Det eksistensielle helende møtet er en grunnleggende plattform i min praksis.

Jeg har fordypet min terapeut og veilederrolle med utdanning i kunstterapi/coaching, samt instruksjon i mindfulness. Nå er jeg i ferd med å utvikle en yogatilnærmet kroppsorientering til grupper og monodrama.

Referanser

Lise - "For meg var det jeg opplevde på Ladestasjonen enestående. Jeg lærte nye metoder, det å være kreativ, at det ikke finnes fasit. Man kan bruke alt mulig og skape kunst av det. Også blir man rolig og oppslukt. En pause i livet som man er ikke ofte å få det til. Eva er dyktig pedagog, hun er flink til å skape avslappende atmosfære, engasjere og inspirere."  Les mer  Les mindre

Mor til selvmordsetterlatte barn. - ""Etter å ha vist boka DE GLEMTE SØRGENDE falt mange kilo av skuldrene til mine to barn.""  Les mer  Les mindre

Gøril 24 år - ""Jeg er litt spent før jeg kommer til monodrama. Jeg må gå inn i meg sjøl og hente opp ting. Det er ikke egentlig noe jeg vil. Men jeg kjenner meg alltid lettere etterpå. Jeg vil aldri slutte med selvutvikling.""  Les mer  Les mindre

Nora 51 år - ""Skrivinga går helt av seg selv etter å ha vært hos Eva.""  Les mer  Les mindre

Grete 23 år - ""Rollebyttet åpnet opp for å se meg selv fra et annet ståsted. Jeg fikk en aha-opplevelse.""  Les mer  Les mindre

Mette - ""Takk for en fin og givende sorgstøttegruppe. Du og din kollega har styrt denne gruppen både profesjonelt og omsorgsfullt.""  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.