Eva Steinkjer - Psykoterapeut, Veileder, Coach - GoMentor

Eva Steinkjer

Psykoterapeut, Veileder, Coach

Trondheim , Videosamtale

6 referanser

Personlig fremmøte

Samarbeid med Idungården legesenter Avtal tid

GoMentor og Eva Steinkjer har et samarbeid med Idungården legesenter. Idungårdens legesenters pasienter kan booke sesjon her til forhåndsavtalt pris. KUN FOR PASIENTER FRA IDUNGÅRDEN LEGESENTER.

Videosamtaler

Psykoterapi for høysensitive (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Selvutvikling, veiledning og terapi for mennesker med høy sensitivitet

 

Er det slik at selvutvikling og terapi er nødvendig for alle mennesker med høy sensitivitet?

-Ikke nødvendigvis. Men gjerne.

 

Elaine N Aron har gjennom sitt arbeide med høysensitive, funnet fem punkter som kan være nyttige for mennesker som gjenkjenner seg i dette karaktertrekket:

 

1.     Forståelse av hva høysensitivitet handler om.

2.     Tilpasse livet til karaktertrekket.

3.     Hele sårene fra barndommen.

4.     Møte andre høysensitive.

5.     Nyskrive sin egen historie (ut fra et friskhetsperspektiv).

 

Det er mulig å lese om karaktertrekket, lese hva andre deler av sine erfaringer, reflektere over seg selv på egen hånd og skrive sin egen historie uten å samarbeide med en coach eller terapeut. Men det gir mange fordeler å samarbeide med en kyndig person på tomannshånd eller i en utviklingsgruppe, tilpasset høysensitiviteten.  I rapporten ”Æ e itj rar lell” forteller kursdeltakerne at det å møte andre var viktigst for dem. Det å høre at andre tenker som dem, opplever verden litt likt, å kunne kjenne kontakt med en annen på en dyp måte, kanskje uten å trenge å si så mye, kjentes godt. Det bidrar til normalisering, og gir en ny følelse av stolthet over å være seg selv, istedenfor å være nødt til å forandre seg eller tilpasse seg andres forventninger. En skolert gruppeleder/terapeut kan lede prosessen og åpne et trygt rom, slik at deltakerne kan dele mest mulig av hvem de egentlig er.

 

Trond Haukedal sier på generelt grunnlag at selvutvikling og utforskning av ”hvem er jeg egentlig”, er nødvendig for alle med høy sensitivitet. Dette forklarer og begrunner han ut fra kjensgjerningen at mennesker med ”store parabolantenner” tar inn så mye av omgivelsene at det kan være lett å ”miste seg selv”. Behovet for å strukturere, reflektere og bearbeide er stort, og av og til nødvendig å gjøre sammen med en fagperson, med taushetsplikt og for å skape modeller for senere, indre dialoger. Høysensitive er ofte gode lyttere, som igjen kan føre til at mange inntrykk mottas uten at de blir prosessert godt nok. Da er det fare for å bli overstimulert og tappet for energi. En måte å oppnå balanse i samtaler og unngå overstimulering i sosiale relasjoner på, er å si fra og uttrykke seg selv i tide. Dette er ikke lett, om inntrykkene kommer fort og er mange på en gang.

 

To eksempler:

1.

Per på 22 år forteller at han aldri har kranglet. Han visste at han alltid kom til å tape en krangel, med for eksempel en kamerat. Hvorfor? Per forklarer dynamikken. Som høysensitiv trenger han lenger tid på å høre og forstå hva som skjer. Han erfarer tidlig i livet at han ikke rekker å svare før kameraten kommer med neste utspill.  Han vet at han ikke har noen sjanse til å balansere, han vil bli taperen uansett. For å møte dette har han utviklet blidgjøreren i seg. Innimellom er han klovnen som får andre til le. Per har ikke lyst til å forbli den snevre rollen som klovn. Nå trenger han å øve seg på å sette grenser. Dette er ikke lett å utvikle alene. Han deltar derfor  i utviklingsgrupper og på andre arrangement for høysensitive. Da lærer han både om både seg selv og andre.

 

2.

Siri forteller at hun begynner å oppdage sammenheng mellom sin travle livsstil og kveldskranglingen med kjæresten. Etter mange hendelser som hun ikke liker utfallet av, begynner hun å legge merke til et mønster. En kveld reflekterer hun over dagen sin: hun har vært på skolen, stakk innom ei venninne på vei til jobb, lager middag til sin mamma, som er på besøk, og trekker seg tidlig tilbake til senga. Da ser hun bildet: Venninna hun stakk innom var veldig stressa. Dette smitter over. Når hun så kommer på jobben, hvor hun er forholdsvis ny  og derfor litt usikker på seg selv, kjenner hun at hun reagerer ekstra sterkt og blir veldig sårbar for tilbakemeldinger som hun opplever som kritikk. Alt dette skjønner hun ikke før etterpå, etter at hun har møtt kjæresten til kvelds, de er begge overstimulerte og sårbare og en krangel oppstår ofte ut fra bagateller. Selvfølelsen svekkes. Forholdet sliter og en ond sirkel er i gang.

 

En travel hverdag og et høysensitivt sinn, kan være krevende å balansere. Hjelp til å strukturere tanker og refleksjoner, kan bidra til klarhet og samtidig bevare en god selvfølelse. Ingen liker seg selv som kranglende og overstimulert når kvelden lister seg på tå. Trening i å forebygge, øve på grensesetting og balansere nervesystemet er lett i teorien, men det kan være nødvendig å søke hjelp, og det er slett ikke et tegn på svakhet eller nederlag. Det ligger mye læring i det felles menneskelige, som ligger i all god selvutvikling. Forhåpentligvis vil økt selvforståelse også bidra til bedre balanse i relasjoner, der sensitiviteten av og til er ujevnt fordelt.

 

Kilder:

Aron, Elaine N (2013): Særlig sensitiv. La sårbarheten bli din styrke. Cappelen Damm.

Aron, Elaine N (2015): Særlig sensitive og kjærligheten. Cappelen Damm.

Haukedal, Trond (2014): Boken om høysensitivitet. Trond Haukedal Forlag.

Steinkjer, Eva (2013): Æ e itj rar lell. Rapport. NIKUT.

Psykoterapi for voksne (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Foreldreveiledning (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Mange foreldre med barn i barnehage og skole tar kontakt for å lufte barnas høysensitivet med meg. De har hørt om dette normale karaktertrekket og lurer på om dette kan gjelde deres barn. Alle barn har ressurser og talenter. Høysensitives barn talent er at de er mer sansevare og følsomme enn andre barn. De tenker også fem ganger mer enn flertallet (ikke målbart, men billedlig). Dette kan arte seg forskjellig, i og med at høysensitivitet er ett av flere karaktertrekk som bestemmer personligheten. Noen barn er mer mottakelige for visuelle inntrykk, andre er vare for lyder og responderer på den minste lyd i omgivelsene. Andre er vare for å blande mat, kanskje fordi de er følsomme på det de kjenner via hud og kropp. Det klassiske eksemplet er barna som sier at klærne klør, sokkene strammer og at skoene ikke er gode å ha på. Da er vi over på utfordringene som kan oppstå om vi ikke forstår at det er store variasjoner på barns mottakelighet. Den største ulempen er faren for overstimulering. Et overstimulert barn er den verste utgaven av seg selv. Alle kan bli overstimulert, men de høysensitive kommer til dette metningspunkte langt tidligere enn flertallet.

I samtalene snakker vi med utgangspunkt i teorien og forskningen som er fremskaffet av dr Elaine D Aron. Vi tar konkret utgangspunkt i deres barn talent og utfordringer. 

Hvis dere ønsker lese litt mer om dette kan dere bestille et hefte via mail:

eva_steinkjer@hotmail.com

Studentveiledning (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Ungdomsveiledning (GoMentor videosesjon) Avtal tid

Forstå ditt høysensitive barn (GoMentor videosesjon) 0 kr. Avtal tid

Denne tjenesten er en del av det nettbaserte kurset "Forstå ditt høysensitive barn".

Mindfulness for høysensitive (GoMentor videosesjon) 450 kr. Avtal tid

Veiledning for høysensitive (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Foreldreveiledning (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Samarbeid med Idungården legesenter (GoMentor videosesjon) Avtal tid

GoMentor og Eva Steinkjer har et samarbeid med Idungården legesenter. Idungårdens legesenters pasienter kan booke sesjon her til forhåndsavtalt pris. KUN FOR PASIENTER FRA IDUNGÅRDEN LEGESENTER.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

I mitt arbeid som psykoterapeut og veileder har jeg de siste årene møtt mennesker i krise og menneske med personlighetstrekket høy sensitivitet som sier: ” Eva Steinkjer - Psykoterapeut, Veileder, Coach

Beskrivelse

Jeg ønsker å hjelpe deg til å sette ord på vanskelige ting. Det er bare du som vet hva som er vanskelig for deg. Det kan være alt fra tilsynelatende små ting i hverdagen til dypere prosesser som du trenger en annen til å speile deg i, hjelp til å sette ord på. Ordene kan hentes fram gjennom samtale og rollebytte, eller en utvidet samtale med fokus på pust, kropp, bevegelse, bilder, stemme, musikk osv.

 

Jeg kan hjelpe deg som person, par, familie eller små grupper som har noe til felles. Min rolle kan være som coach, veileder, mentor, kunstterapeut, yoga og mindfulnessinstruktør eller psykoterapeut. Dette blir vi enige om ut fra dine behov.

 

Jeg har spesiale innenfor blant annet: 

Stress – Ved å undersøke, utforske og bli bevisst hva som tapper og hva som gir energi, kan du lære å redusere indre og ytre stress. Vi kan ta i bruk øvelser og verktøy som virker beroligende.


Sensitivitet – Å være født med en sensitivitet er en gave, en intelligens som ikke er likt fordelt i befolkningen. Tidligere er denne gaven ofte er blitt misforstått som svakhet fordi mange er mindre robuste når de rammes av motgang. Nyere forskning viser at sensitive som vokser opp med forståelse, anerkjennelse og aksept vil dra nytte av fordelene ved sensitiviteten og oppøve en følsom robusthet. Denne kunnskapen kan vi anvende i praktisk veiledning/terapi. Ulike verktøy for å skape balanse viser seg særlig nyttige med tanke på balanse.

 

Studenter – Dersom du er sensitiv, opplever tap, blir syk eller sliter med selvforståelse og valg kan støttesamtaler bidra til å sortere tanker og følelser. Sammen med meg kan vi utforske hvilke verktøy som er hensiktsmessige for deg i din hverdag.

Sorgstøtte – Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Alle mennesker opplever tap i løpet av livet. Kanskje du er en av dem som aldri har delt følelsene og opplevelsene dine om et tap som har rammet deg? Det er aldri for sent. Jeg tilbyr et åpent samtalerom der du kan bearbeide gamle tap, så vel som nye.

Selvmordsforebygging - Sorgen ved selvmord kan være ekstra tung å bære på grunn av omgivelsenes tabu og stigmatisering. Har du erfaring som pårørende, kan det å ta vare på deg selv være et viktig ledd i å forebygge nye selvmord. Åpenhet er nøkkelen til bearbeiding og forebygging i et større perspektiv. Å snakke om erfaringen med meg kan være en start til å snakke åpent med andre. Jeg er også sertifisert kursleder i det internasjonale forebyggende nettverket Living Works. I Norge driftes dette av VIVAT Førstehjelp ved selvmordsfare. Jeg tilbyr kurs a 4 t og kurs som går over to dager.

Spiseforstyrrelser – Når følelser blir mat og kroppen kommer ut av kontroll kan skammen være nærværende og hindre åpenhet om det vanskelige. Vi kan sammen undersøke hvordan dette startet, hva som opprettholder og hvor vi kan finne næring til ny vekst og mønsterbryting.

Om meg

 • Har hovedfag i førskolepedagogikk med fordypning i kunstpedagogikk og en lengre utdanning til psykodramaterapeut (psykoterapeut).
 • Har lang erfaring i arbeid med barn og unge (0-18 år), barnehagelærere og voksne i alle aldre med utgangspunkt i  coaching, veiledning eller terapi.
 • Jeg har selv vært gjennom en lengre selvutviklingsprosess, som stadig pågår. Egne erfaringer danner basis i å forstå deg som medmenneske og ikke kun som et case som besøker mitt behandlingsrom.

 

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktet samtale!

Referanser

Lise - "For meg var det jeg opplevde på Ladestasjonen enestående. Jeg lærte nye metoder, det å være kreativ, at det ikke finnes fasit. Man kan bruke alt mulig og skape kunst av det. Også blir man rolig og oppslukt. En pause i livet som man er ikke ofte å få det til. Eva er dyktig pedagog, hun er flink til å skape avslappende atmosfære, engasjere og inspirere."  Les mer  Les mindre

Mor til selvmordsetterlatte barn. - ""Etter å ha vist boka DE GLEMTE SØRGENDE falt mange kilo av skuldrene til mine to barn.""  Les mer  Les mindre

Gøril 24 år - ""Jeg er litt spent før jeg kommer til monodrama. Jeg må gå inn i meg sjøl og hente opp ting. Det er ikke egentlig noe jeg vil. Men jeg kjenner meg alltid lettere etterpå. Jeg vil aldri slutte med selvutvikling.""  Les mer  Les mindre

Nora 51 år - ""Skrivinga går helt av seg selv etter å ha vært hos Eva.""  Les mer  Les mindre

Grete 23 år - ""Rollebyttet åpnet opp for å se meg selv fra et annet ståsted. Jeg fikk en aha-opplevelse.""  Les mer  Les mindre

Mette - ""Takk for en fin og givende sorgstøttegruppe. Du og din kollega har styrt denne gruppen både profesjonelt og omsorgsfullt.""  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.