Birgitta Bratlie - Psykolog, Traumeterapeut, Veileder, Psykoterapeut, Coach - GoMentor
Birgitta Bratlie - Psykolog, Traumeterapeut, Veileder, Psykoterapeut, Coach

Birgitta Bratlie

Psykolog, Traumeterapeut, Veileder, Psykoterapeut, Coach

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Spesialisering i traumebehandling vedrørende fysisk, seksuell, materiell, latent og psykisk vold. Utdannet både psykolog og psykiatrisk sykepleier. Birgitta Bratlie - Psykolog, Traumeterapeut, Veileder, Psykoterapeut, Coach

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGT KONTAKT GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING!  • Føles livet tøft iblant?
  • Føler du uro, engstelse og depresjon?
  • Ønsker du hjelp til å håndtere stress eller konflikter?
  • Mangler lyst og glede i parfoholdet?
  • Er i vanskelig arbeidssituasjon? 
  • Er i sorgfase, og har behov for hjelp?

Spesialisering i traumebehandling vedrørende fysisk, seksuell, materiell, latent, digital og psykisk vold. Utdannet både psykolog og psykiatrisk sykepleier.

 

Det er heldigvis mulig for folk flest å få det bedre, uansett type problem! Det som oppleves vanskelig kan bli bedre. Uttrykket “å ha det bedre” er for meg et meningsfullt uttrykk. Dette gir oss håp. Vi lever i en opplyst tid og i et samfunn med mange ytelser. Samtidig finnes store krav til enkeltmennesket. Dagens krav til mestring angående utdannelse, jobb, utseende og familieliv kan bidra til en høyere terskel for å be om og å ta imot hjelp. Forventinger om å skulle håndtere mye på egen hånd kan føre til ensomhet og destruktive tankemønstre. Fortvilelsen kan bli så stor at man ikke synes livet er verd å leve.

I møte med ulike mennesker har jeg erfart stor variasjon i hva folk opplever som belastende. Det virker som noen klarer alt mens andre er mer sårbare. Noen har opplevd traumatiske situasjoner, mens andre har problemer som de ikke helt vet hvor kommer fra. Det er ulike faktorer som bidrar til at mennesker har ulik toleranse for belastninger. 

Problemer oppleves ulikt utenfra og innenfra! Vansker som virker små for andre, kan være svært begrensende og hemmende for den det gjelder. Uansett omfang av problemet så er det viktig å ta det på alvor. Psykologisk hjelp kan bistå til å forstå hvordan erfaringer, arv og oppvekst preger deg. 

Veileder innenfor utsatte yrkesgrupper som lærere, politi, barneverntjeneste, leger, terapeuter o.l.

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer