Ingelin Jorselje - Coach, Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Ingelin Jorselje - Coach, Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Ingelin Jorselje

Coach, Gestaltterapeut, Psykoterapeut

1532 , Moss

6 referanser

Personlig fremmøte

Individuell terapi, enkel time 800 kr. Avtal tid

Terapi dreier seg om å få hjelp med noe som plager deg.

Psykoterapi (som f.eks. gestaltterapi) er å få hjelp med noe som ligger i tanker og følelser og som plager deg. Fysioterapi er å få hjelp med plager du har i kroppen. Ofte er det slik at plager vi har i tanker og følelser, setter seg i kroppen også. Derfor kan gjerne psyko- og fysioterapi understøtte hverandre, og psykoterapi kan i seg selv bidra til at spenninger og smerter i kroppen endres.

Jeg har ledige timer både på dag, ettermiddag og kveld. Jeg anbefaler et minimum på 2-3 timer for å bli kjent med hverandre og med hva utfordringen din er, med hva du ønsker og trenger, og med hvordan vi skal arbeide videre hvis du kjenner at du ønsker å starte et terapiforløp etter disse innledende timene.

Etter det kan vi vurdere om det blir best å fortsette med enkel- eller dobbeltimer, eller både/og. Det er vanlig å komme til terapi en gang i uken, men både oftere og sjeldnere kan også være hensiktsmessig.

Velkommen til å ringe eller skrive til meg for en prat om dine problemer og behov, eller bestille en time.

På Det Gule Huset i Moss hvor jeg har mitt kontor, har vi også ulike tilbud innen fysioterapi. Besøk gjerne Det Gule Huset sin nettside eller min facebookside :-)

Individuell terapi, halvannen time 1.200 kr. Avtal tid

Forskjellen på en enkeltime og halvannen- eller dobbeltime er at med lengre timer får vi bedre tid til å gå mer i dybden på noe, eller behandle noe som kan være ekstra krevende å håndtere. Er det traumerelaterte utfordringer vi behandler, anbefaler jeg lengre timer hvis man har mulighet til det.

Jeg har ledige timer både på dag, ettermiddag og kveld. Jeg anbefaler alltid et minimum på 2-3 timer for å bli kjent med hverandre og med hva utfordringen din er, hva du ønsker og trenger, og hvordan vi skal arbeide videre hvis du kjenner at du ønsker å starte et terapiforløp etter disse innledende timene.

Etter det kan vi vurdere om det blir best å fortsette med enkel- halvannen- eller dobbeltimer. Det er vanlig å komme til terapi en gang i uken, men både oftere og sjeldnere kan også være hensiktsmessig.

Velkommen til å ringe eller skrive til meg for en prat om dine utfordringer og behov.

Individuell terapi, dobbel time 1.500 kr. Avtal tid

Forskjellen på en enkeltime og halvannen- eller dobbeltime er at med lengre timer får vi bedre tid til å gå mer i dybden på noe, eller behandle noe som kan være ekstra krevende å håndtere. Er det traumerelaterte utfordringer vi behandler, anbefaler jeg lengre timer hvis man har mulighet til det. 

Jeg har ledige timer både på dag, ettermiddag og kveld. Jeg anbefaler alltid et minimum på 2-3 timer for å bli kjent med hverandre og med hva utfordringen din er, hva du ønsker og trenger, og hvordan vi skal arbeide videre hvis du kjenner at du ønsker å starte et terapiforløp etter disse innledende timene. 

Etter det kan vi vurdere om det blir best å fortsette med enkel- eller dobbeltimer. Det er vanlig å komme til terapi en gang i uken, men både oftere og sjeldnere kan også være hensiktsmessig.

Velkommen til å ringe eller skrive til meg for en prat om dine utfordringer og behov.

Coaching 800 kr. Avtal tid

Coaching er mer målrettet og løsningsfokusert enn terapi.

Coaching er nyttig når det dreier seg om konkrete problemstillinger hvor det gjerne allerede foreligger flere løsninger og mulige veier, men hvor det er vanskelig å se hvilken løsning som vil være den beste. Det kan også være at det finnes flere muligheter du ikke ser, og kan trenge hjelp til å få øye på. Det kan også være konflikt mellom ulike behov, enten i deg selv eller i møte med omgivelsene.

Coaching kan hjelpe deg å sortere, prioritere og velge.

Coachingen foregår som samtale og enkle øvelser for utforsking og sortering.

Jeg har ledige timer både dag, ettermiddag og kveld. Jeg anbefaler et minimum på tre timer for å få utforsket og sortert tilstrekkelig, men om én time skulle være nok til å gi deg svar, så er jo det bare bra. Dobbeltimer (90 eller 120 min.) er også en mulighet her.

Samlivsterapi 1.200 kr. Avtal tid

I samarbeid med par er mitt fokus å bidra til å skape den trygge havnen forholdet deres bør være.

Behov, anerkjennelse, ansvar og kommunikasjon er noen av stikkordene for arbeidet med dere:

 • Hvilke behov har dere, hvordan kommuniserer dere behov, og hvordan kan dere møte og anerkjenne hverandres behov?
 • Vet dere hva dere bringer med dere av egen "bagasje" inn i forholdet, og hvordan det påvirker? Hvordan kan hver av dere ta ansvar for det dere bringer inn?
 • Hvordan kan dere støtte hverandre i å utvikle dere selv, gjennom forholdet?

Jeg benytter både spørsmål, samtale, oppgaver og enkle øvelser knyttet til dette. Målet er å bevisstgjøre dere på hva dere har sammen, hva dere gjør sammen, og hva dere vil sammen. Og ikke minst, -hva dere gjør som er bra, og som dere kan bygge på. Arbeidet er forpliktende og kan være konfronterende; begge parter bør forplikte seg til en innsats, og til å selv gjøre den endringen de ønsker seg. Min erfaring er at dette arbeidet skaper endring.

Det er vanlig at paret kommer både sammen og hver for seg, det tilpasser vi litt etter hvert enkelt tilfelle og utfordring.
Vær velkommen til å ringe eller skrive for en prat, eller for å bestille en time. 

Jeg tilbyr pakker á 5 timer til kr. 5500,-

Vandresamtale ute i skog eller park 800 kr. Avtal tid

Dette er terapi i det fri, hvor naturens beroligende virkning får bidra.

Etter å ha hatt minimum én samtale inne på mitt kontor på Det Gule Huset i Moss, kan vi møtes ute på utvalgte steder i Moss eller Rygge- distriktet. Disse vandre-timene legges til morgen eller ettermiddag/kveld, og varer pluss/minus halvannen time. Prisen varierer med dette. Her må vi naturligvis kle oss etter været.

Gruppeterapi 3.000 kr. Avtal tid

Velkommen til terapi og selvutvikling i en trygg gruppe.

I en terapigruppe kan du behandle temaer i livet ditt som angår alle og enhver. 

Det kan dreie seg om selvfølelse, grensesetting, stress, valgfrihet, skam, sorg, indre kritiker osv. 

Å snakke om utfordringer rundt disse temaene i ditt eget liv, i samspill med andre i en strukturert og trygg sosial ramme, gir en unik mulighet for egen vekst og utvikling.

Gruppene består av 3 - 6 deltakere, og det legges vekt på å skape trygghet og tilhørighet innad i gruppen.

Vi har for tiden ledige plasser i gruppen, ta kontakt for info og påmelding eller å sette deg på venteliste.


Tid, sted og pris:

Dagtid, annenhver fredag kl. 09:30 - 12:00
Det Gule Huset, Høienhaldgata 4, Moss. 
6 ganger kr. 3000,-
For mer informasjon og påmelding til venteliste: 

Les mer på Det Gule Husets og Gestaltterapeut Ingelin Jorseljes egen facebookside, og kontakt meg på Det Gule Huset i Moss sin nettside.


Bedrift: Coaching for ledere, medarbeidere og grupper. 2.000 kr. Avtal tid

Å være leder er ikke nødvendigvis noe du er, men noe du gjør. Å være leder er å spille en rolle.

Rollen som leder er utfordrende på mange plan, og min erfaring er at de mest ubehagelige utfordringene ledere har ofte er relasjonelle. Det vil si det å kommunisere og samhandle med ansatte, kolleger og ledere. Dette henger sterkt sammen med motivasjon og trivsel: Gode relasjoner på jobb = høy motivasjon. Å motta jevnlig støtte og veiledning på dette er en nødvendig og god investering både for den enkelte leder og for bedriften.

Som coach og samtalepartner jobber jeg både med konkrete lederutforfringer du har i dag, og mer generelle utfordringer knyttet til å utøve lederrollen. I samarbeid med ledere er mitt fokus å tydeliggjøre skillet mellom deg og din lederrolle, og jobbe med hvordan du kan trives best i rollen din.

Jeg har jobbet i flere år som coach med leder- og personalgrupper, og møtt mange ledere fra ulike bedrifter og sektorer. Min erfaring er at ledere ofte er helt vanlige mennesker, med helt vanlige og ganske like utfordringer: Å føle at man strekker til i møte med forventninger, oppgaver og medarbeidere, og å være tydelig nok i møte med ansatte. Dette er problemstillinger jeg har jobbet mye med, både i grupper og individuelt.

Og forresten, -det å være kollega/medarbeider og ansatt er også å spille en rolle. Jeg jobber ganske på samme måte som over, i arbeid med øvrig personal.

Jeg jobber både med individ og mindre grupper. Jeg tar både imot på mitt kontor, og reiser ut til bedrifter.

Vær velkommen til å kontakte meg for en vurdering av om jeg kan bistå deg og din bedrift!


Online video-samtale 800 kr. Avtal tid

En fleksibel og enkel løsning er å møtes online: Jeg bruker appen Zoom, som er en trygg og sikker løsning. Når vi har avtalt en tid, så sender jeg deg en link til pålogging i Zoom, samt informasjon om hvordan du gjør det. 

En standard videosamtale varer 45 min., men vi kan avtale både kortere og lengre tid, alt etter behov. Prisen vil da variere.

Kontakt meg på [email protected] eller telefon 476 07 415 for en prat og å avtale tid. Velkommen skal du være!

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Stress og angst-problematikk. Jobbsituasjon. Par og familie. Samtaler på video og ved fysisk møte. Ingelin Jorselje - Coach, Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Er det noe i livet som sliter på deg og din livskvalitet? Trenger du noen å snakke med om det, og hjelp til å finne ut av det?


Da er du velkommen til meg på Det Gule Huset i Moss, ved oppmøte eller på video.


De fleste av oss kommer til et sted i livet hvor alt fra gamle eller vanskelige opplevelser,  livskriser, stress, sorg, problemer i relasjoner, eller konflikter på jobb gjør at det blir for mye å håndtere alene.


Kropp og sinn sier ofte ifra om at du ikke har det så bra: Tankekjør, manglende overskudd og glede, stress, angst i alle former, utmattelse, søvnproblemer og fysiske vondter som hodepine, prikking, spenninger, press i brystet, svimmelhet, nummenhet osv.  

Da kan det hjelpe å få profesjonell støtte og hjelp til å sette ord på alt sammen, sortere tanker og følelser, bearbeide og prosessere det du har opplevd eller opplever, og finne en vei videre som er bra for deg.


Kanskje kan jeg hjelpe deg med det?

Jeg er gestalt terapeut og coach og jobber til daglig med mennesker som strever med alle disse tingene. Jeg møter deg akkurat der du er og som du er, og har en bred innfallsvinkel til hva akkurat du trenger for å få det bedre. Sammen finner vi ut av det.


Hva er gestaltterapi?


«Å gestalte» betyr «Å gi form/mening til». Gestaltterapi er en form for psykoterapi som gjennom samtaler og enkle øvelser gir innhold og mening til de opplevelser, tanker og følelser du bringer med deg inn i terapirommet.

Jeg bidrar til at du her får utforsket din situasjon og får oversikt og innsikt. Et kjennetegn ved gestaltterapi er at den tar hensyn til hele mennesket: Både tanker, følelser og kropp i samspill gir viktig informasjon om det vi trenger å bli klar over for å få ny innsikt og se nye muligheter.

Som terapeut er jeg oppatt av å møte deg akkurat som du er, med alt du har med deg, og skape et trygt rom hvor du kan finne ut av deg selv og din situasjon. Alle følelser er velkomne, -de er budbringere som forteller om noe i oss som trenger å bli sett og møtt. Kanskje noe gammelt og glemt. Gjennom å bli sett og anerkjent som det er, blir det ofte bedre. 

Er dere et par, er min målsetning å legge til rette for at dere kan skape en trygg og felles plattform hvor dere klarer å sette ord på egne behov og lytte til hverandres behov, og finne en måte å møte hverandre på som fungerer for dere.

Gestaltterapeuter har dessverre ikke refusjonsordning hos det offentlige helsesystemet, men til gjengjeld trenger du ingen henvisning fra lege, og vi har som regel kort ventetid. Hos meg kan du få time samme uke, ja kanskje samme dag hvis det haster veldig. Det er bare å ta kontakt.


Hvem er jeg? Jeg er utdannet gestaltterapeut og gestaltcoach ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole. Jeg befinner meg ca. midt i livet og har etterhvert lang erfaring i støttende arbeid med mennesker i endring, etter å ha jobbet i flere år som coach med kommunikasjon og motivasjon for personal- og ledergrupper, og som leder i kunstbransjen. Jeg bruker både min yrkeserfaring, min egen livserfaring og min fagkompetanse fra gestaltpsykologi, mindfulness/zenfilosofi, kommunikasjon og konflikthåndtering i mitt arbeid med mennesker. Som medlem av Norsk Gestaltterapeutforening er jeg forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer, samt å motta regelmessig faglig veiledning. Jeg har full taushetsplikt.


Jeg tar imot mine klienter på video eller i hyggelige terapilokaler på helsehuset Det Gule Huset i Moss, et veletablert sted med mange andre behandlere under samme tak.

Trykker du på i-en bak hver av mine tjenester over, dukker det opp en nærmere beskrivelse av hva det er og hvordan det foregår. NB: Hvis du ønsker en time og bruker booking-funksjonen her på siden, så kan det være at den tiden du etterspør ikke er ledig, da kalenderen her ikke er synkronisert med min egen. Forsikre deg derfor om at jeg har bekreftet tiden med deg før du evt. møter opp på Det Gule Huset. Det raskeste svaret vedr. ledig tid får du ved å kontakte meg direkte via min egen terapeut-facebookside eller på Det Gule Huset i Moss sin nettside.

 

Jeg gleder meg til å høre fra deg!

Referanser

Bente Berge - "Etter første møte med Ingelin var det så mange brikker som falt på plass, og dermed ble det så mye enklere å forstå hvor uro og angst kom fra, og hvordan jeg kunne jobbe med det videre. Hun hjalp meg med å konkretisere det som for meg føltes diffust og uforståelig. Jeg kan på det varmeste anbefale samtaler med henne. "  Les mer  Les mindre

Anikke Jørgensen - "Jeg var usikker, nervøs og stresset. Hun forstod meg, fikk meg til å slappe av, ga meg oppgaver, hun hjalp meg ? Hun var super! ?"  Les mer  Les mindre

Cecilie Bakke Myhra - "Trygghet,tillit,ro, god tid og en behagelig atmosfære. Ingelin er en dyktig coach og terapeut som har hjulpet både meg i enkelt timer og oss i parterapi. Hun har ufarlig gjort alle fordommer om terapi. Og har lært meg /oss gode metoder for videre utvikling- hjemmelekser og oppfølging av disse. Kan varmt anbefale henne? "  Les mer  Les mindre

Trude Kolaas Ciarletta - "Jeg har vært så heldig å få veiledning mang en gang av Ingelin; og er strålende fornøyd hver gang. Hun er sjeldent flink til å hjelpe til med å få ting på plass! Mine varmeste anbefalinger."  Les mer  Les mindre

Pål Hansen, operativ sjef, Flytoget. - ""Avdelingen jeg leder, er en gruppe med sterke individualister som har manglet en arena for kommunikasjon og meningsytringer. Ingelin har bidratt med samlinger for hele avdelingen og var også min Coach/mentor i forbindelse med samlingene. Mye på samlingene gikk utenfor komforsonen. Dette er uvant for de fleste, men Ingelin balanserer dette strålende i sin rolle som Coach og veileder. Veldig bra involvering og engasjement fra alle. Ingelin har en veldig god egenskap med å utøve klokskap, spre ro og harmoni, få mennesker til å føle seg vel, inkludere. For min egen del ble dette vendepunktet i min personlige leder filosofi. Tilbakemeldinger fra mine egne ansatte, er også veldig positive. Veldig nyttig læring og forståelse av hvordan kommunikasjon påvirker positivt og negativt i en avdeling. Er meget positiv til hvordan Ingelin utøver sin rolle som Coach. Struktur, innhold og gjennomføring er i ypperste klasse. Evnen til å ha fokuset på det som er viktig, er en av egenskapene Ingelin behersker glimrende. Ingelin Jorselje som coach og veileder kommer jeg til å anbefale på det sterkeste til alle som ønsker coaching og veiledning." "  Les mer  Les mindre

Siri Larønningen, spesialrådgiver i Kreftregisteret - "Ingelin hjalp meg å forstå hvordan jeg kunne snu ledelse fra lidelse til le-del-se:)"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.