Anne Turid Øvernes - Gestaltterapeut, Kognitiv terapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Stresscoach, Gestaltcoach - GoMentor

Anne Turid Øvernes

Gestaltterapeut, Kognitiv terapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Stresscoach, Gestaltcoach

Hommersåk, Sandnes

3 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Mindfulnessveiledning. Kveld 1.000 kr. Avtal tid

MINDFULNESS  -  EN STRESSREDUKSJONSMETODE

Å være mindfull eller oppmerksomt nærværende er vår fødselsrett og en evne vi alle har i oss.  De fleste har imidlertid i mer eller mindre grad lagt av seg denne evnen som voksnen. Konsekvensen blir i stedet å « stresse seg» gjennom hverdagen med nedsatt livskvalitet som følge.

Stress senker livskvaliteten i arbeid og fritid. Den ødelegger for konsentrasjonen og oppmerksomheten, får oss til å gå på» autopilot», og gjør at vi ikke får med oss det som skjer mens det skjer.

Følgende blir både fysiske og psykiske plager, ubalanse og tap av levetid.  I verste fall kan vi pådra oss sykdommer.

Det gode er at den enkelte kan snu sin egen uheldige utvikling.

 HVA ER MINDFULNESS – EN LIVSSTIL

Metoden går ut på å øve deg i å være bevisst tilstede mentalt «her og nå». Det betyr å trene deg på å være oppmerksom på sansene, kroppsfornemmelsene og pusten, følelser og behov i ethvert øyeblikk i ulike øvelser. Etter hvert vil dette bli automatisert og få større og større plass i hverdagen. Du blir mer «tilstede» her og nå»

Metoden krever egeninnsats med ca. 1 times praktisering daglig i 8 uker og oppfølging etter 3 og 6 måneder. Kurset inneholder meditasjoner og kroppsøvelser/ yoga der du øver deg i oppmerksomt nærvær på pust og kropp. Du får også øvelser i å trene deg til å være tilstede i dagliglivets aktiviteter.  Du får trent deg på å leve  mindfullt i hverdagen. Cd/ minnepinne og kurshefte medfølger.

HVA MINDFULLNESS KAN GJØRE FOR DEG

Etter et 8 ukers kurs er det påvist ved hjerneskanning at hjernen endrer seg til det positive. Evnen til å takle stress og ta omsorg for seg selv økes. Den enkeltes evne til å regulere følelser styrkes. Selvdisiplinen og konsentrasjon øker også. Immunforsvaret øker, aldringsprosessen går langsommere, stressrelaterte sykdommer som autoimune betennelsestilstander reduseres og sykefraværet reduseres.


Mennesket er ikke nær så lykkelig som når det er i nuet!


Mindfulnessveiledning. Dag 800 kr. Avtal tid

MINDFULNESS  -  EN STRESSREDUKSJONSMETODE

Å være mindfull eller oppmerksomt nærværende er vår fødselsrett og en evne vi alle har i oss.  De fleste har imidlertid i mer eller mindre grad lagt av seg denne evnen som voksnen. Konsekvensen blir i stedet å « stresse seg» gjennom hverdagen med nedsatt livskvalitet som følge.

Stress senker livskvaliteten i arbeid og fritid. Den ødelegger for konsentrasjonen og oppmerksomheten, får oss til å gå på» autopilot», og gjør at vi ikke får med oss det som skjer mens det skjer.

Følgende blir både fysiske og psykiske plager, ubalanse og tap av levetid.  I verste fall kan vi pådra oss sykdommer.

Det gode er at den enkelte kan snu sin egen uheldige utvikling.


 HVA ER MINDFULNESS – EN LIVSSTIL

Metoden går ut på å øve deg i å være bevisst tilstede mentalt «her og nå». Det betyr å trene deg på å være oppmerksom på sansene, kroppsfornemmelsene og pusten, følelser og behov i ethvert øyeblikk i ulike øvelser. Etter hvert vil dette bli automatisert og få større og større plass i hverdagen. Du blir mer «tilstede» her og nå»

Metoden krever egeninnsats med ca. 1 times praktisering daglig i 8 uker og oppfølging etter 3 og 6 måneder. Kurset inneholder meditasjoner og kroppsøvelser/ yoga der du øver deg i oppmerksomt nærvær på pust og kropp. Du får også øvelser i å trene deg til å være tilstede i dagliglivets aktiviteter.  Du får trent deg på å leve  mindfullt i hverdagen. Cd/ minnepinne og kurshefte medfølger.

HVA MINDFULLNESS KAN GJØRE FOR DEG

Etter et 8 ukers kurs er det påvist ved hjerneskanning at hjernen endrer seg til det positive. Evnen til å takle stress og ta omsorg for seg selv økes. Den enkeltes evne til å regulere følelser styrkes. Selvdisiplinen og konsentrasjon øker også. Immunforsvaret øker, aldringsprosessen går langsommere, stressrelaterte sykdommer som autoimune betennelsestilstander reduseres og sykefraværet reduseres.


Mennesket er ikke nær så lykkelig som når det er i nuet!Individualterapi, Dag 800 kr. Avtal tid

Hva kan individuell psykoterapi hjelpe deg med

" Helheten er mer enn summen av de enkelte deler"

Kanskje du vet hva som ødelegger for deg eller det er uklart for deg. Sammen kan vi utforske slik at du blir mer bevisst og ser deg selv klarere. Da kan du lettere leve ut dine potensialer og ta valg som er gode for deg og se på hvordan det påvirker de viktige andre rundt deg.

Du kan bearbeide vonde følelser, bryte ødeleggende mønstre, få tilbake energien og leve et liv mer og mer i øyeblikket.

Jeg er ikke opptatt av diagnose. Derimot tar jeg fatt i det du kommer med og du har behov for å jobbe med. Terapiprosessen kan derimot føre deg til barndommen eller tidligere vonde opplevelser alt etter hva som dukker opp.Timene er uforutsigbare og hverken du eller jeg vet på forhånd hva som blir fokus. Når du er oppmerksom her og nå på hva du føler, fornemmelser i kroppen, dine behov eller observerer tankene dine kan du oppleve det som er sant. Det betyr at du kan få en a-ha opplevelse, kjenne lettelse eller styrken på følelsen akuratt her og nå. Du kan resultere i at du da ser hva du trenger å gjøre eller ikke gjøre eller du får en opplevelse av lettelse og frihet.

Det kan være du kjenner deg:

- sliten, utbrent og stresset

- i kaos og krise

- engstelig og angstfull

- nedfor, tom og trist

- vonter og plager i kroppen

- trenger noen nye redskaper til å takle livet med

Metoder

Gjennom bevisstgjørende spørsmål, oppmerksomhetsøvelser, rollespill, meditason og fantasireiser går prosessen til vekst og utvikling.

Terapiforløp

Det finnes ikke noen oppskrift på hvor ofte eller lenge du bør gå i terapi. Det kan imidlertid være nyttig å gå ca.1 gang i uka til å begynne med for å få igang prosessen og skjeldnere etterhvert. Det trenger likevell ikke være slik. Her kommer din tid, økonomi, behov ol. også inn som momenter. Det viktige er at det skjer en prosess med deg og at du opplever at terapien er nyttig. Sammen avgjør vi når det er tid for å slutte, enten fordi du har fått nye redskaper til å hjelpe deg selv med eller for at jeg ser at du nå kan ivareta din egen prosess. Etter å ha gått noen ganger kan det også være at du tar et lengre opphold for så å ta kontakt igjen når du kjenner behov for det.


Individualterapi, Kveld 1.000 kr. Avtal tid

Hva kan individuell psykoterapi hjelpe deg med

" Helheten er mer enn summen av de enkelte deler"

Kanskje du vet hva som ødelegger for deg eller det er uklart for deg. Sammen kan vi utforske slik at du blir mer bevisst og ser deg selv klarere. Da kan du lettere leve ut dine potensialer og ta valg som er gode for deg og se på hvordan det påvirker de viktige andre rundt deg.

Du kan bearbeide vonde følelser, bryte ødeleggende mønstre, få tilbake energien og leve et liv mer og mer i øyeblikket.

Jeg er ikke opptatt av diagnose. Derimot tar jeg fatt i det du kommer med og du har behov for å jobbe med. Terapiprosessen kan derimot føre deg til barndommen eller tidligere vonde opplevelser alt etter hva som dukker opp.Timene er uforutsigbare og hverken du eller jeg vet på forhånd hva som blir fokus. Når du er oppmerksom her og nå på hva du føler, fornemmelser i kroppen, dine behov eller observerer tankene dine kan du oppleve det som er sant. Det betyr at du kan få en a-ha opplevelse, kjenne lettelse eller styrken på følelsen akuratt her og nå. Du kan resultere i at du da ser hva du trenger å gjøre eller ikke gjøre eller du får en opplevelse av lettelse og frihet.

Det kan være du kjenner deg:

- sliten, utbrent og stresset

- i kaos og krise

- engstelig og angstfull

- nedfor, tom og trist

- trenger noen nye redskaper til å takle livet med

Metoder


Gjennom bevisstgjørende spørsmål, oppmerksomhetsøvelser, rollespill, meditason og fantasireiser går prosessen til vekst og utvikling.

Terapiforløp


Det finnes ikke noen oppskrift på hvor ofte eller lenge du bør gå i terapi. Det kan imidlertid være nyttig å gå ca.1 gang i uka til å begynne med for å få igang prosessen og skjeldnere etterhvert. Det trenger likevell ikke være slik. Her kommer din tid, økonomi, behov ol. også inn som momenter. Det viktige er at det skjer en prosess med deg og at du opplever at terapien er nyttig. Sammen avgjør vi når det er tid for å slutte, enten fordi du har fått nye redskaper til å hjelpe deg selv med eller for at jeg ser at du nå kan ivareta din egen prosess. Etter å ha gått noen ganger kan det også være at du tar et lengre opphold for så å ta kontakt igjen når du kjenner behov for det.


Parterapi, Dag 800 kr. Avtal tid

Hva kan parterapi gjøre for forholdet?

" Hva skjer mellom oss her og nu"

Parterapi kan være avgjørende  både for å bevare kjærligheten og forebygge vansker eller for å reparere forholdet. Dere synes kanskje dere har det ganske bra men noe uroer og kan bli vanskelig med tiden.

Det kan også være at dere er i krise og at dere trenger å gjøre en endring nå.

Det kan f.eks. handle om ulike skuffelser, svik og utroskap eller krangler som ikke er til å holde ut.

Det kan også være for å få avsluttet forholdet på en best mulig måte både for dere som par og for barna. Jeg tror mange forhold avsluttes uten at det var nødvendig til stor lidelse for seg selv og ikke minst barna. Noen forhold kan derimot være best å avslutte. Gjennom terapien kan dere bli bevisst på hva som er det beste for nettopp dere.

Kanskje dere også kan slite med:

- å bli forstått og lyttet til

- konflikter

- manglende nærhet og ensomhet i forholdet

- ulik seksuell lyst eller andre sexvansker

- hvordan dere kan ivareta behov som enkeltindivider i balanse med å være par og øvrg familie

- eller annet som ødelegger for dere

Hvilke metoder gjelder i parterapi?

Kommunikasjonen mellom dere er fokus i all parterapi. Dere trenes i å forstå hverandre, lytte og gi hverandre tilbakemelding.Kommunikasjonen mellom dere er fokus i all parterapi. Dere trenes i å forstå hverandre, lytte og gi hverandre tilbakemelding.

Prosessen kan føre dere nærmere hverandre, løse opp i fastlåste og ødeleggende mønstre i dagliglivet og sexlivet. Gjennom terapiforløpet kan dere også få hjelp til å si farvell til hverandre og fortsette som gode foreldre sammen.

Terapiforløp

Det er nødvendig at dere kommer samtidig til timene. Begge skal vite hva den andre forteller meg.

Det er ingen faste regler for hvor ofte og lenge dere bør gå. Det jeg ser etter er at dere får igang en prosess og at dere merker at det skjer noe nytt mellom dere. Når dere har fått redskaper til å fortsette prosessen selv er tiden inne for å avslutte.

Det er viktig at avslutningen skjer i en time slik vi kan samtale om videre ivaretagelse av forholdet, enten som par eller foreldre, om dere går ifra hverandre. Det er også viktig at dere får en bevissthet på hvordan dere kan komme til å sabotere for dere selv.

I ettertid av parterapien kan en av dere fortsette med individualterapi. Det utelukker imidlerid  at jeg kan arbeide med dere som par igjen.

Parterapi, Kveld 1.000 kr. Avtal tid

Hva kan parterapi gjøre for forholdet?

" Hva skjer mellom oss her og nu"

Parterapi kan være avgjørende  både for å bevare kjærligheten og forebygge vansker eller for å reparere forholdet. Dere synes kanskje dere har det ganske bra men noe uroer og kan bli vanskelig med tiden.

Det kan også være at dere er i krise og at dere trenger å gjøre en endring nå.

Det kan f.eks. handle om ulike skuffelser, svik og utroskap eller krangler som ikke er til å holde ut.

Det kan også være for å få avsluttet forholdet på en best mulig måte både for dere som par og for barna. Jeg tror mange forhold avsluttes uten at det var nødvendig til stor lidelse for seg selv og ikke minst barna. Noen forhold kan derimot være best å avslutte. Gjennom terapien kan dere bli bevisst på hva som er det beste for nettopp dere.

Kanskje dere også kan slite med:

- å bli forstått og lyttet til

- konflikter

- manglende nærhet og ensomhet i forholdet

- ulik seksuell lyst eller andre sexvansker

- hvordan dere kan ivareta behov som enkeltindivider i balanse med å være par og øvrg familie

- eller annet som ødelegger for dere

Hvilke metoder gjelder i parterapi?

Kommunikasjonen mellom dere er fokus i all parterapi. Dere trenes i å forstå hverandre, lytte og gi hverandre tilbakemelding.

Prosessen kan føre dere nærmere hverandre, løse opp i fastlåste og ødeleggende mønstre i dagliglivet og sexlivet. Gjennom terapiforløpet kan dere også få hjelp til å si farvell til hverandre og fortsette som gode foreldre sammen. 

Terapiforløp

Det er nødvendig at dere kommer samtidig til timene. Begge skal vite hva den andre forteller meg.

Det er ingen faste regler for hvor ofte og lenge dere bør gå. Det jeg ser etter er at dere får igang en prosess og at dere merker at det skjer noe nytt mellom dere. Når dere har fått redskaper til å fortsette prosessen selv er tiden inne for å avslutte.

Det er viktig at avslutningen skjer i en time slik vi kan samtale om videre ivaretagelse av forholdet, enten som par eller foreldre, om dere går ifra hverandre. Det er også viktig at dere får en bevissthet på hvordan dere kan komme til å sabotere for dere selv.

I ettertid av parterapien kan en av dere fortsette med individualterapi. Det utelukker imidlerid  at jeg kan arbeide med dere som par igjen.
Coaching, Dag 800 kr. Avtal tid

Hva kan coaching gjøre for deg ?

" Å bli den du er "
Målet med coaching er ikke så anderledes som i terapi. Det er imidlertid arbeidslivet som er i fokus. Det hindrer likevell ikke at du kan se på hvordan arbeidslivet virker inn på privatlivet og omvendt. Bevisstgjøring av egene potensialer, mål og vilje, vekst og utvikling er vanlige temaer. Hvordan du saboterer deg selv kan også være tema.
Metodene i coaching er de samme som i terapi. Hyppighet på timene og antall ganger er også de samme som i individualterapi.

Coaching. Kveld 1.000 kr. Avtal tid


Hva kan coaching gjøre for deg ?


Målet med coaching er ikke så anderledes som i terapi. Det er imidlertid arbeidslivet som er i fokus. Det hindrer likevell ikke at du kan se på hvordan arbeidslivet virker inn på privatlivet og omvendt. Bevisstgjøring av egene potensialer, mål og vilje, vekst og utvikling er vanlige temaer. Hvordan du saboterer deg selv kan også være tema.


Metodene i coaching er de samme som i terapi. Hyppighet på timene og antall ganger er også de samme som i individualterapi.


Mindfulnesskurs, 10 oppmøter 4.000 kr. Avtal tid


MINDFULNESS  -  EN STRESSREDUKSJONSMETODE

Å være mindfull eller oppmerksomt nærværende er vår fødselsrett og en evne vi alle har i oss.  De fleste har imidlertid i mer eller mindre grad lagt av seg denne evnen som voksnen. Konsekvensen blir i stedet å « stresse seg» gjennom hverdagen med nedsatt livskvalitet som følge.

Stress senker livskvaliteten i arbeid og fritid. Den ødelegger for konsentrasjonen og oppmerksomheten, får oss til å gå på» autopilot», og gjør at vi ikke får med oss det som skjer mens det skjer.

Følgende blir både fysiske og psykiske plager, ubalanse og tap av levetid.  I verste fall kan vi pådra oss sykdommer.

Det gode er at den enkelte kan snu sin egen uheldige utvikling.

 HVA ER MINDFULNESS – EN LIVSSTIL

Metoden går ut på å øve deg i å være bevisst tilstede mentalt «her og nå». Det betyr å trene deg på å være oppmerksom på sansene, kroppsfornemmelsene og pusten, følelser og behov i ethvert øyeblikk i ulike øvelser. Etter hvert vil dette bli automatisert og få større og større plass i hverdagen. Du blir mer «tilstede» her og nå»

Metoden krever egeninnsats med ca. 1 times praktisering daglig i 8 uker og oppfølging etter 3 og 6 måneder. Kurset inneholder meditasjoner og kroppsøvelser/ yoga der du øver deg i oppmerksomt nærvær på pust og kropp. Du får også øvelser i å trene deg til å være tilstede i dagliglivets aktiviteter.  Du får trent deg på å leve  mindfullt i hverdagen. Cd/ minnepinne og kurshefte medfølger.

HVA MINDFULLNESS KAN GJØRE FOR DEG

Etter et 8 ukers kurs er det påvist ved hjerneskanning at hjernen endrer seg til det positive. Evnen til å takle stress og ta omsorg for seg selv økes. Den enkeltes evne til å regulere følelser styrkes. Selvdisiplinen og konsentrasjon øker også. Immunforsvaret øker, aldringsprosessen går langsommere, stressrelaterte sykdommer som autoimune betennelsestilstander reduseres og sykefraværet reduseres.


Mennesket er ikke nær så lykkelig som når det er i nuet!


NYTT KURS STARTER TIL HØSTEN KL.18.00- 21.00. Pris kr.4000.-


Pakke med individualterapi eller parterapi. 5 oppmøter. Dag 3.500 kr. Avtal tid

Hva kan parterapi gjøre for forholdet?

" Hva skjer mellom oss her og nu"

Parterapi kan være avgjørende  både for å bevare kjærligheten og forebygge vansker eller for å reparere forholdet. Dere synes kanskje dere har det ganske bra men noe uroer og kan bli vanskelig med tiden.

Det kan også være at dere er i krise og at dere trenger å gjøre en endring nå.

Det kan f.eks. handle om ulike skuffelser, svik og utroskap eller krangler som ikke er til å holde ut.

Det kan også være for å få avsluttet forholdet på en best mulig måte både for dere som par og for barna. Jeg tror mange forhold avsluttes uten at det var nødvendig til stor lidelse for seg selv og ikke minst barna. Noen forhold kan derimot være best å avslutte. Gjennom terapien kan dere bli bevisst på hva som er det beste for nettopp dere.


Kanskje dere også kan slite med:

- å bli forstått og lyttet til

- konflikter

- manglende nærhet og ensomhet i forholdet

- ulik seksuell lyst eller andre sexvansker

- hvordan dere kan ivareta behov som enkeltindivider i balanse med å være par og øvrg familie

- eller annet som ødelegger for dere

Hvilke metoder gjelder i parterapi?

Kommunikasjonen mellom dere er fokus i all parterapi. Dere trenes i å forstå hverandre, lytte og gi hverandre tilbakemelding.Kommunikasjonen mellom dere er fokus i all parterapi. Dere trenes i å forstå hverandre, lytte og gi hverandre tilbakemelding.

Prosessen kan føre dere nærmere hverandre, løse opp i fastlåste og ødeleggende mønstre i dagliglivet og sexlivet. Gjennom terapiforløpet kan dere også få hjelp til å si farvell til hverandre og fortsette som gode foreldre sammen.

Terapiforløp


Det er nødvendig at dere kommer samtidig til timene. Begge skal vite hva den andre forteller meg.

Det er ingen faste regler for hvor ofte og lenge dere bør gå. Det jeg ser etter er at dere får igang en prosess og at dere merker at det skjer noe nytt mellom dere. Når dere har fått redskaper til å fortsette prosessen selv er tiden inne for å avslutte.

Det er viktig at avslutningen skjer i en time slik vi kan samtale om videre ivaretagelse av forholdet, enten som par eller foreldre, om dere går ifra hverandre. Det er også viktig at dere får en bevissthet på hvordan dere kan komme til å sabotere for dere selv.

I ettertid av parterapien kan en av dere fortsette med individualterapi. Det utelukker imidlerid  at jeg kan arbeide med dere som par igjen.
Pakke individualterapi /parterapi. 5 oppmøter. Kveld 4.500 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 52 97 20 32

52 97 20 32

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Gestaltterapi, Psykosyntese, Mindfulness, Kognitiv terapi, Psykiatrisk sykepleie. Terapiformen er ikke det avgjørende. Viktigst er terapeut / klientforholdet ! Anne Turid Øvernes - Gestaltterapeut, Kognitiv terapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Stresscoach, Gestaltcoach

Beskrivelse

Jeg tar ikke imot klienter fra juni 2018 og ut året.

 

Hva kan jeg som Gestaltterapeut / Psykoterapaut gjøre for deg?

Jeg utdannet meg til Gestaltterapeut for mer en 20 år siden og var dermed den første i Rogaland som tok denne utdannelsen. Siden har jeg stadig tatt videreutdannelser og kurser både innenfor grunnutdannelsen min og andre terapiformer for å styrke min kompetanse som psykoterapeut. Psykosyntese, Kognitiv terapi og Mindfulness er noe av dette. Som grunnutdanning er jeg Psykiatrisk sykepleier.

Min lange erfaring som terapeut har dermed gjort at jeg har arbeidet med det meste vi mennesker er i befatning med. Jeg kan likevel ikke gjøre jobben for deg. Derimot kan du kanskje få redskaper til å hjelpe deg selv og kunne leve slik du egentlig ønsker å leve.

I terapirommet kan du både gråte, le og uttrykke alle dine følelser, tanker og behov. Jeg har full taushethetsplikt. Du kan søke meg ut fra fokus på deg alene, som par,i gruppe eller deg i arbeidslivet.

 

Individualterapi

 Kanskje du kjenner deg:

- stresset, utbrent, søvnløs eller energiløs

- hemmet av bekymringer og angst

- nedstemt, tom, deprimert og leter etter mening.

- ikke forstått, avvist, sveket eller ufri i parforholdet eller andre viktige rundt deg

- i kaos eller krise og finner ingen løsning

- i sorg

- plaget av vondter i kroppen

 

Parterapi

 Kanskje dere opplever at du/ dere:

- har glidd fra hverandre og kjeder dere i hverandres selskap

- du blir ikke hørt og forstått

- er utro

- kommunikasjonen fungerer ikke

- uenigheter om barneoppdragelse, økonomi eller dere gjetar de samme kranglene til stadighet.

- vil redde forholdet eller oppløse det og få en best mulig avskjed

 

Coaching

Kanskje merker du at du i arbeidslivet :

- ikke får det til slik du ønsker

- ikke er bevisst dine potensialer og hvordan du kan realisere deg selv gjennom handling.

- ønsker å utvikle deg og ha mer fokus på dine mål.

har vansker med arbeidskollegaer

- sliter med kommunikasjonen 

 

HVA JEG STÅR FOR SOM TERAPEUT !

" Å ta tilbake fødselsretten ved å bli mer og mer den jeg egentlig er "

For meg handler terapi mest om å bli mer og mer klar over egne følelser, egne behov, hva kroppen sier og observere tankene i øyeblikket.

Når jeg er bevisst denne helheten kan jeg ta valg ut fra meg selv i stedet for handle på automatikk. Jeg kan da ta bevisste valg ut fra hva som er best for meg og i forhold til de andre rundt meg.  

Jeg tror på at veksten hos den enkelte skjer ved å være bevisst i øyeblikket. En prosess som kan starte gjennom erfaring i terapirommet. Jeg tror også terapeut/ klientforholdet er helt avgjørende for denne prosessen. Jeg legger vekt på at du skal oppleve deg møtt, forstått og støttet. Jeg vil også stille deg mange spørsmål for at du skal finne dine egne svar, sortere, se deg selv klarere og bli mer oppmerksomt tilstede i øyeblikket. Kort sagt å få det bedre i livet ditt.

Samtaleformen er viktigst og jeg kan i tillegg bruke ulike øvelser og eksperimenter fra de ulike terapiformene. Dette skjer i et samarbeid med deg / dere .

 

" Oppmerksomt nærvær i øyeblikket er nøkkelen til et bevisst liv "

 

Referanser

Gry - "Gry, 45 år Kjære Anne-Turid, du er en stor inspirasjon! Tusen takk for et fantastisk kurs i Mindfulness! Det var akkurat det jeg trengte. Både den teoretiske og praktiske delen av kurset var svært lærerikt og nyttig for meg. Når jeg nå anvender meditasjon klarer jeg bland annet å «roe» mine kroniske smerter for en stakket stund, jeg «roer» også det høye blodtrykket mitt. Yoga øvelsene har styrket og gjort kroppen min smidigere. Den største forandringen er at jeg nå har en tygg og god indre ro. Jeg har fokus på her og nå! Dette har gitt meg enda bedre relasjoner til de som står meg nærmest. Daglig stress, utålmodighet, savn, sinne og urolige tanker er for det meste byttet ut med nærhet, glede, ro og aksept. Jeg vil på det sterkeste anbefale Anne-Turid sine kurs! "  Les mer  Les mindre

Liv Hetland Hoff - "Eg har vore deltaker i mindfullkurs med Anne Turid som kursholder. Ho er ein veldig god formidler. Kurset har gitt meg eit ekstra redskap i kvardagen som har økt min livskvaliteten med å oppleve meir og roe ned. For første gang ingen følelse av førjulstress. Yoga øvelsene som vi lærte, kjenner eg gjer godt for heile kroppen og brukes mest daglig."  Les mer  Les mindre

Alice - "Etter å ha deltatt på kurs i mindfulness hos Anne Turid Øvernes, bruker jeg nå mindfulness aktivt i hverdagen og merker at det gir overskudd og minsker stress. Anne Turid er dyktig og kunnskapsrik og lærte oss gode og nyttige teknikker for avslapning og endre fokus, og jeg vil absolutt anbefale et kurs hos henne. Etter å ha deltatt på kurs i mindfulness hos Anne Turid Øverland, bruker jeg nå mindfulness aktivt i hverdagen og merker at det gir overskudd og minsker stress. Anne Turid er dyktig og kunnskapsrik og lærte oss gode og nyttige teknikker for avslapning og endre fokus, og jeg vil absolutt anbefale et kurs hos henne. "  Les mer  Les mindre

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer