Ann Christine Svindland Jørgensen MNGF - Psykoterapeut, Coach

Ann Christine Svindland Jørgensen MNGF

Psykoterapeut, Coach

Videosamtale

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Psykoterapeut, gestaltterapi, gruppeterapi, psykodrama, coaching og veiledning. Jeg arbeider med mennesker som trenger en endring i livet sitt! Ann Christine Svindland Jørgensen MNGF - Psykoterapeut, Coach

Beskrivelse

Velkommen til min side, jeg vil være en støtte og ressurs for deg. 


Hos meg vil du bli møtt med åpenhet, forståelse og varme. Vi begynner der du er nå og du finner veien din med min hjelp og støtte. 

Jeg arbeider med mennesker som ønsker / trenger en endring i livet sitt! Enten det er privat eller i arbeidslivet, av og til havner vi i situasjoner der det er tungt og vanskelig å komme videre uten hjelp og støtte gjennom hele prosessen. Jeg er her for deg!

 Hva kan coaching og terapi gjøre for deg?

  • Bygge opp selvtillit.
  • Se muligheter du ikke så lett får øye på alene.
  • Hjelpe deg med å finne fokus.
  • Etablere nye livsmønstre og valgmuligheter ved å sette fokus på din hverdag.
  • Mulighet til å komme videre med dine valg, ønsker og behov.

Som coach vil jeg bidra ved å arbeide blant annet med livsmestring og arbeidsglede. Du kommer selvfølgelig med ditt tema, og vi vil sammen styrke deg til å få det bedre.

Gjennom psykoterapi vil du få hjelp og støtte til å stå i dine prosesser. Vi vil jobbe med det du har på hjertet, det som smerter deg i hverdagen, og de temaene i ditt liv som henger ved deg!     

Hvordan jobber jeg?

Jeg møter hver og en på forskjellige måter. Terapien blir til i møtet mellom deg som klient og meg som terapeut. Jeg bruker Gestaltterapien og min erfaring som verktøy. Jeg er direkte både som person og terapeut, samtidig som jeg benytter "Carefrontation" der det er behov for det. 

I møte med deg både i coaching og terapi nevner jeg overgangene for deg, slik at du får valg underveis.

Sammen vil du og jeg jobbe for at du skal få det bedre. Jeg avtaler med deg hva du ønsker coaching på og hva vi skal jobbe terapeutisk med, slik at du eier prosessene.

Jeg er god på å løfte deg mentalt og hjelpe deg til å få fokus, mye fordi jeg har lang bakgrunn fra å være leder og coach for selgere og salgsledere som stadig står i prestasjonspress og angst for ikke å lykkes.

Jeg benytter også dyreassistert terapi (DAT) dersom det er greit for deg. 

 

Om meg.

Jeg har jobbet med mennesker hele mitt arbeidsliv. I 2007 begynte jeg å praktisere som Gestaltpsykoterapeut, under utdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt.

  • NGI Norsk Gestaltinstitutt - Høyskole 2004 - 2009 
  • NPA Norsk Psykodrama Akademi 2012- 2015

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.