Hvorfor trenger vi intuisjonen?

Skrevet d. 17-3-2021 15:12:45 af Susanne Borge - Coach, Stresscoach, Veileder, Mindfulness-lærer MBSR, NLP Master Coach

"Vi bruker intuisjonen ubevisst, men vi kan lære oss å bruke den bevisst"

Man kan ha mye nytte av intuisjonen når man står i valgsituasjoner, eksempelvis mellom å bli værende i ens nåværende jobb eller takke ja til en ny jobb du har fått tilbud om. Ved å trene på å kjenne etter i kroppen din når du stiller deg spørsmålet, «skal jeg velge jobb nummer 1 eller 2»? Vil du vanligvis umiddelbart føle deg mer trukket mot en av dem. Legg merke til hva du føler. Blir du blir trukket mot noe, er optimistisk og synes det er spennende. Du våkner litt, får en ny giv, det kjennes vitalt i kroppen. Så er det din intuisjon som forteller deg at dette er riktig for deg. Dersom du føler motsatt, at du kanskje føle at du blir sliten, tung, at du puster grunt og at det kommer mange bekymrede tanker. Da kan det være et tegn på at det valget ikke er riktig for deg.

 "Inngangsporten til din intuisjon får du igjennom sansene."

Tips til å øve opp din intuisjon:

  • Begynn med å still et spørsmål du allerede vet svaret på.(Eksempelvis «snør det i dag?)
  • Kjenn etter hvor i kroppen svarene oppstår. 
  • Bli kjent med hvordan svarene oppleves. (som prikking i armen, pipe lyd i øret etc)

Legg merke til hva du føler.

Blir du blir trukket mot noe, er optimistisk og synes det er spennende. Du våkner litt, får en ny giv, det kjennes vitalt i kroppen. Så er det din intuisjon som forteller deg at dette er riktig for deg.Dersom du føler motsatt, at du kanskje føle at du blir sliten, tung, at du puster grunt og at det kommer mange bekymrede tanker. Da kan det være et tegn på at det valget ikke er riktig for deg.

"Du trenger ikke se hele bildet for å følge intuisjonen. Det holder å ta første steget."

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.