Sonny Hæggernes - Familieterapeut, Parterapeut, Familieveileder, Terapeut - GoMentor

Sonny Hæggernes

Familieterapeut, Parterapeut, Familieveileder, Terapeut

Nyborg

3 referanser

Personlig fremmøte

Parsamtale/parterapi 645 kr. Avtal tid

Gruppesamtale 3.000 kr. Avtal tid

Ofte her jeg foreldreveiledning for flere for foreldrepar. Kan spare en del penger på dette. Veileder foreldre i utviklingsstøtte.Fokus er på regulering av følelser og reguleringssystem. Hvordan man som foreldre kan lykkes i større grad å bidra til å gi barnet erfaringer med å bli regulert som senere blir byggesteiner på deres reguleringssystem. Husk, det fines ikke perfekte foreldre, men god nok foreldre.

Foreldreveiledning 645 kr. Avtal tid

Ringeavtale 645 kr. Avtal tid

Samtale på telefon/skype


Individuell terapi 645 kr. Avtal tid

Chat (1 uke) 450 kr. Avtal tid

Ubegrenset chat på dag/kvelds tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Emosjonsfonusert terapi, angst, depresjon, stress-mestring, foreldreveiledning, følelseregulering, Oppførsel og følelser, oppdragelse. Sonny Hæggernes - Familieterapeut, Parterapeut, Familieveileder, Terapeut

Beskrivelse

EMOSJONSFOKUSERT TERAPI FOR FAMILIE OG PAR/INDIVIDER


1. familieterapi; Oppdragelse og foreldreveiledning. 


Følelser styrer atferden/oppførselen vår.

"Det finest ikke vanskelige barn, bare barn som HAR det vanskelig"

Når barn er "umulige", "vrange" eller ikke klarer å "oppføre" seg, handler det om følelsene som ligger bak. Skal en endre på atferden, skjer det gjennom regulering/redusere de sterke følelsene som barnet kjenner på. Emosjons-fokusert  terapi handler om hvordan foreldre skal bli bevisst på sine egne følelser, slik at de i større grad kan gi den emosjonelle støtte som barnet trenger mye av gjennom oppveksten. 

Jeg har mange års erfaring med å jobbe med familier, der barn viser vansker med emosjonell regulering.

VALIDERING AV ADFERDEN/OPPFØRSELEN.

Mange tenker at barn og unge lærer gjennom å påføre dem skam og skyld når de ikke klarer "oppføre" seg.

Eks: "Dette må du klare altså", "hvor mange ganger har jeg sagt det til deg?", "Din lillesøster klarer dette, da klarer du det også", "jeg forventer mer av deg du er 8 år gammel!" Alle disse " du er ikke god nok" kommentarene kan feste seg og bli en del av barnets personlighet, "jeg er ikke god nok", " jeg er dum".

Noen bruker straffe og være veldig konsekvens tenkende. Dette forsterke " jeg er ikke god nok" følelsen til barnet. Mange tenker at det er slik en bygger styrke, at de klarer å ta seg sammen og neste gang gjør det det bedre. Måten å bygger motstandsdyktighet (resiliens) er gjennom Validering. Endring av barns adferd handler i bunn og grunn om å hjelpe barnet til å regulerer sine følelser, ved at barnet blir rommet, forstått, akseptert og forstått, dette kaller vi for VALIDERING.

Det er ikke alltid lett å forstå adferden til barnet. men en kan se gjennom adferden eller bak adferden og prøve å se hvilke følelse som styrer adferden. Får en til dette, føler barnet seg følt og sett. Dette vil hjelpe på situasjonen her og nå og på langsikt. Disse erfaringene barnet får når foreldre hjelper med med emosjons-regulering, vil bli til byggesteiner på barnets reguleringssystem i voksen alder. "Hjernen formes etter bruken". Det bygger selvfølelse og fører til at barnet i større grad blir motstandsdyktig og resilient mot motgang i livet. 

HVA JEG KAN HJELPE MED:

Jeg kan hjelpe dere til å komme i gang med dette i dag, det er aldri for sent å begynne. Hjernen er formbar gjennom hele livet. Jeg kan hjelpe dere til å  validere barnet. Hvordan kan en forstå det uforståelige? Hvordan kan en unngå å selv å bli aktivert.

Jeg bruker Emosjonsfokusert som i bunn og grunn handler om å se bak adferden og få tak i følelsene som styrer atferden og validere dette. Dette kan vare lettere sagt enn gjort. HVORFOR ER VALIDERING NOEN GANGER VANSKELIG Å FÅ TIL?

Når vi som foreldre blir stresset, redd, usikker, bekymret, sint, irritert frustrert m.m. kaller vi det for at vi blir aktiverte. Jo mer aktivert vi er, jo vanskeligere er det å validere, for vi har nok med våre egne følelser. Det blir for utilgjengelig for barnet, og det er svært vanskelig å validere, og hjelpe barne med å håndtere sine følelser. Dette er viktig å være bevisst på. PAR OG INDIVIDUELL TERAPI:

Individuell terapi:

Mitt fokus er på deg og din historie. Der du er i dag er en oppsummering av alle dine relasjonelle erfaringer fra vi ble født. På godt og ondt. Jeg ønsker å bli kjent med din fortid, og all informasjon du gir meg vil være til nytte for at jeg skal forstå deg og der du er per i dag. Hvorfor du føler det du føler, tenker slik du tenker, og reagerer slik du reagere er ikke noe tilfeldigheter. Er du nedstemt eller engstelig handler det om følelser som på en måte er fastlåst. Det har muligens vært slik lenge? Det er fult ut mulig å snu dette til det bedre. 

Hvem du omgås med i fortiden, nåtid og fremtiden er avgjørende for din mentale helse. 

Hvordan jeg kan hjelpe deg å endre ditt tankesett:

Tanker og følelser henger sammen. Noen ganger kommer tankene først, andre ganger kommer følelsene først.  Jeg kan hjelpe deg til å endre måten å føle på gjennom måter å tanke på. Du er ikke dine tanker, eller dine følelser.  Måte du tenker og føler på er mønstre i din hjerne. Mønstrene er i hovedsak blitt formet opp igjennom hele livet ditt, gjennom samhandlinger med andre viktige personer i ditt liv ( foreldre, omsorgpersoner). Noen ganger kan hendelser/erfaringer også være med å forme det. 


Referanser

Familiemamma 38 år.  - "Du hjalp oss igjennom en vanskelig periode, der barnet vårt gruet seg for å gå på skolen. Vi opplevde deg genuin interessert og engasjert, og fikk raskt tillit til deg. Du veiledet og støttet oss til endring i hvordan vi håndterer våre og barnets følelser omkring dette. Vi gir deg våre alle beste anbefalinger. "  Les mer  Les mindre

Ung kvinne  - "Opplevde deg som ekstremt skarp og imøtekommende, med et stort engasjement for å hjelpe. Leste behovene til kunden eksepsjonelt, og brukte mye tid på å sette seg inn i min situasjon. Det opplevdes som trygt og tillitsvekkende å ha deg som terapeut. "  Les mer  Les mindre

Ung kvinne  - "Jeg er kjempe glad for at vi har hatt de samtalene og enda bedre er det at det var akkurat deg som var i andre enden av røret. Jeg har for første gang delt mye som har vært veldig tungt for meg å bære i mange år. men nå sitter igjen med en lettet følelse fordi jeg for første gang ble forstått og hørt. Å Snakke om hva jeg føler og tenker har aldri vært min greie. men når samtalene gikk så ble det så naturlig, fordi jeg klarte å reflektere når du stilte spørsmål slik du gjorde. Tusen takk til deg som hjalp meg til å prate om det jeg ikke ville prate om. Idag er jeg en lettet person med mindre bekymringer. "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.