Erica Grunnevoll - Coach - DNCF sertifisert coach, Helsecoach - GoMentor
Erica Grunnevoll - Coach - DNCF sertifisert coach, Helsecoach

Erica Grunnevoll

Coach - DNCF sertifisert coach, Helsecoach

Oslo

3 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Personlig coaching - 2 timer 1.250 kr. Avtal tid

Ønsker du: • å møte hverdagens utfordringer med indre ro • å finne avklaring i personlige forhold: foreldre, ektefelle / partner, barn, og kollega. • å få en god dialog med seg selv og andre (både jobb og privat) • å føle deg trygg og sikker på hva du ønsker og vil i livet: ”hva er lykke for meg?” • å lære gode teknikker på å formidle tydelig det som er viktig for deg, på en god og konstruktiv måte. Personlig coaching har som mål at du blir på parti med deg selv. Coaching setter fokus på nåtid og fremtid. Coaching er løsnings- og mulighetsorientert. Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene. Coaching kan hjelpe deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter. Coaching kan gi deg nye handlemåter og bidra til at du kan utnytte ditt fulle potensiale. For at du skal oppnå et godt resultat setter coaching-programmet fokus på: - tolkninger av verden og andres handlinger - bevisstgjøring av egne behov - bevisstgjøring av hvordan du formidler egne behov og synspunkter - hvordan oppnå at andre hører og respekterer det du sier - eie egne følelser og ikke la andre styre hvordan du har det Utgangspunktet for denne prosessen er å ta tak i dine følelser og opplevelser. Følelsene er det indre barometer som forteller hvordan vi har det og gir mulighet for å endringer. Pris oppgitt er eks mva. Jeg er reg. Helsecoach DNCF, dersom coachingen er helserelatert er konsultasjonspris fritatt for mva. Coachingprosess avtales eventuelt etter første samtale.

Karrierecoaching - 2 timer 1.250 kr. Avtal tid

Ønsker du: -å gjøre noe nytt? -å videreutvikle deg i jobben din? -å starte for deg selv? -å finne ut hva som gjør at du mistrives på jobb? -å fokusere på det som motiverer og inspirerer deg? -å være offensiv i omstillingsprosessen på jobb? -å markedsføre og selge din kompetanse og unikhet? Da kan du med stor fordel benytte karrierecoaching. Hvis du er dyktig nok til å klare å leve av en jobb du mistrives eller er utrygg i, er du skarp nok til å klare det på annen måte. Du trenger ikke bli hvor du er og være ulykkelig. Dersom du gjør det bra på ett område, vil du gjøre det bedre i et arbeid du liker. Karrierecoaching hjelper deg til å finne din plass. Pris oppgitt er eks mva. Om coachingen er helserelatert er den fritatt mva, da jeg er reg. helsecoach DNCF. Coaching prosess avtales eventuelt nærmere etter første samtale.

Medarbeidercoaching - individuell tilpasset coachingprosess, for bedrifter 1.500 kr. Avtal tid

Ønsker du: -å videreutvikle deg i jobben din? -å gjøre noen forandringer? -å bli bedre på selvledelse og vite hva som er viktig for deg? -å fokusere på det som motiverer og inspirerer deg? -å bryte uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre? -å fokusere på eget ansvar for mål og valg? - å få bedre kontroll på hektisk jobbhverdag og skape sunn balanse mellom jobb og privatliv? For at du skal oppnå et godt resultat setter coachingprogrammet fokus på: - Hvordan er nå-situasjonen? - Hva ønsker du – mål, handlingsplan og veivalg? - Hvordan få det til? - Hva hindrer deg? - Hva er dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale? - Hva er din jobbmotivasjon? - Hvordan styrker du deg som medarbeider? - Hvordan finne dine verdier? - Hvordan gjøre det lettere å skape forandring? - Hvordan kommunisere bedre med deg selv og andre? - Hvordan finner du riktig fokus? - Hvordan prioritere og styrke evnen til å være løsningsorientert? - Hvordan styrke din selvfølelse og bli kvitt uhensiktsmessige tanker og vaner? - Hvordan styre din tid på en hensiktsmessig og sunn måte? Form: En- til –en coaching med gode spørsmål, øvelser, oppgaver. Ved behov: telefon- og mail kontakt mellom hver time. Pris oppgitt er eks mva. Ta kontakt for pristilbud på prosess.  Ved helserelatert coaching påløper ikke mva da jeg er registrert Helsecoach DNCF

Ledercoaching - Individuell tilpasset coachingprosess, - for bedrifter 2.000 kr. Avtal tid

Overordnet mål: Utøvelse av ledelse. Bevisstgjøring av egen lederrolle, ønsker og behov for å frigjøre og utvikle eget potensial for å bli den gode lederen du ønsker å være. Telefon og mail oppfølging underveis ved behov. Pris oppgitt er eks mva. For coachingforløp/prosess ta kontakt for pristilbud. 

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 23 96 26 94

23 96 26 94

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Erica Grunnevoll - Coach - DNCF sertifisert coach, Helsecoach

Beskrivelse

Gjennom coaching, mental trening og mentoring arbeider jeg med:

 • Tanketrening - fokuser på riktige saker, løs problemet, tenk i nye baner
 • Kommunikasjonstrening - tydelig, samhandlende og fremgangsrik kommunikasjon
 • Motivasjonstrening - finn din drivkraft og dine verdier, nå ditt ønskede resultat
 • Atferdstrening - fra tanke til handling, vinnende vanerLedertrening - styrk deg selv for å lede andre

Du velger mellom:

Personlig coaching - for deg som ønsker å bli på parti med deg selv, å møte hverdagens utfordringer med indre ro og føle deg trygg og sikker på hva du ønsker og vil i livet.

Karrierecoaching - for deg som ønsker å finne din plass, fokusere på det som motiverer og inspirerer deg og markedsføre og selge din kompetanse og unikhet.

Medarbeidercoaching - for deg som vil aktivisere og oppdage alle dine muligheter, bli bedre på selvledelse og vite hva som er viktig for deg og få bedre kontroll på hektisk jobb, hverdag og skape sunn balanse mellom jobb og privatliv.

Ledercoaching - for deg som vil gjøre en forskjell og videreutvikle deg i jobben din, bli tydeligere og lettere kunne sette grenser og være en dyktig og trygg leder i omstillingstider.

 Hvorfor coaching?

Er du lei av å være en "Peer Gynt"?

"Ja, tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!"

Mange mennesker vet og kan mye faglig. De har også mye erfaring. Likevel kommer verken kunnskapen eller erfaringene helt til sin rett verken på jobb eller i privaten. Hvorfor det? Mange forteller meg at de vet oppe i hodet hva de ønsker å gjøre og hvordan de vil tenke, reagere og agere. Mange forteller meg at de gjerne vil, men får det ikke til.
Er det slik med deg også?
Kanskje mangler du verktøy, innsikt, ferdigheter eller kompetanse til å komme fra ord til handling? Til å gå fra å tenke til å gjøre? Til å forholde deg til utfordringer, dilemma, oppgaver, deg selv eller andre mennesker på den beste måte?

Jeg brenner for coaching fordi jeg vet at du har store muligheter til selv å forme din situasjon og dine relasjoner. Du kan ikke forme alt, mye i livet er formet før oss og formes av andre. Det du derimot kan forme, er viktig at du griper fatt i og gjør noe med. 

Mine kolleger og jeg i CoachTeam as - House of Leadership arbeider på fulltid med med coaching, mental trening og fasilitering. I 16 år har vi også drevet coachutdanning. Utdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening. Som eneste coachingskole godkjent av Den Norske CoachForening samarbeider vi med et universitet. Samarbeidet vårt med Universitetet i Agder gir deg studiepoeng og muligheter for lån via Lånekassen.

 Hva innebærer coaching? 

Mitt fundament i coaching baserer seg i første rekke på et positivt menneskesyn. Et menneskesyn som vektlegger at du har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle deg, vokse og nå dine mål.

Gjennom coachingen får du en bevisstgjøring. Du får motivasjon, læring og innsikt som setter i gang handling på det faglige og personlige plan. Jeg støtter og jeg utfordrer. Det er lite "fluffy" coaching hos meg, jeg er praktisk, jordnær og målrettet. Du skal komme fra en situasjon som ikke er tilfredsstillende til en ønsket situasjon. Til det kreves det refleksjon og vilje til handling. Det kan være at det er noe som stopper deg fra kloke og gode valg eller handlinger, ja da får vi finne ut av det.

Coaching er også blitt anerkjent som en helsefremmende behandlingsform. Som registret Helsecoach DNCF tilbyr jeg helserelatert coaching som er fritatt for mva.

 Om meg

 • DNCF sertifisert coach
 • Reg Helsecoach DNCF
 • Styreleder i Den Norske CoachForening 2014 - 2017(DNCF)
 • Executive Coach, CoachTeam - House of Leadership
 • ACMC Meta Coach
 • Embetseksamen teologi/ordinert prest
 • Pastoralklinisk videreutdanning

Vi mennesker er ikke maskiner, vi påvirker og påvirkes. Gjennom mine erfaring som prest i fengsel, som feltprest , som prest i FN styrkene har jeg fått en dyp respekt for det menneskelige. Og jeg har opparbeidet meg aversjon mot enkle fasitsvar og lettvint trøst. Det er lett å gi råd, det er lett å mene mye om hvordan mennesker bør håndtere sine liv. Skråsikker uvitenhet finnes det for mye av. Jeg har mye teoretisk ballast, men først og fremst er jeg et menneske som har lært av å være tilstede i livet med åpne øyne. Noen ganger er livet vakkert, andre ganger er det vondt. Men det er våre liv og vi trenger å kunne håndtere oss selv og våre liv på best mulig måte.

 Jeg ser frem til å høre fra deg. Når du ønsker å avtale tid for samtale, klikker du på "Kontakt meg", ringer meg eller sender meg en melding via kontaktskjemaet.

Dersom du allerede nå ønsker å forespørre om tid, er du velkommen til å klikke på "Avtal tid" ovenfor.

Referanser

Hilde Sem - "Jeg ble kjent med Erica som min veileder og lærer hos Coach Team - House of Leadership. Ericas bakgrunn gir henne en tyngde som er sjelden innen coaching. Hun er usedvanlig klok og hennes evne til å kommunisere med folk er fasinerende. Erica er et medmenneske, og hennes erfaring som sjelesørger, prest, og foredragsholder er helt unik. Det å få dele tid med henne er lærerikt, krevende, og ikke minst fantastik morsomt. Mine varmeste anbefalinger."  Les mer  Les mindre

Trine Jansen - "Jeg har hatt gleden av å ha Erica Grunnevoll som mentor under min coachutdannelse hos CoachTeam AS. I tillegg var Erica konferansier når jeg arrangerte Kvinner Med Kraft konferansen i Drammen 17.januar 2018. Jeg opplever at Erica har mange kvaliteter og egenskaper som jeg setter pris på. Hun er et fyrverkeri på scenen når hun snakker om motivasjon. Hun har et levende kroppsspråk og byr på seg selv. Hun har en fantastisk evne til å veksle mellom humor og alvor. Jeg opplever Erica som nær, ekte og en person som vet å bry seg om andre. Hun har evnen til å se det store bildet og kan utfordre oss på våre "sannheter". Vil du ha en person som ufordrer, berører og ivaretar - da velger du Erica Grunnevoll."  Les mer  Les mindre

Henriette Grønn - "Erica is one of Norway’s top coaches and lecturers. Not only is she very experienced and skilled, she has a unique combo of warmth, humor and toughness. She coaches everything from executive leadership to individuals on a private level. I highly recommend her."  Les mer  Les mindre

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer