Delegering

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

DelegeringSelv om det fra tid til annen vil det være mest hensiktsmessig å løse en oppgaven på egen hånd, vil det ofte være mest effektiv å delegere oppgaver. Eksempelvis vil ensartete oppgaver og plikter ofte kunne delegeres til andre ansatte, slik at det blir mer tid til å fokusere på andre produktive gjøremål. Gjennom god delegering kan din bedrift eller organisasjon oppleve høyere produktivitet og du kan oppleve en mindre stressende hverdag som leder. Hos GoMentor tilbyr våre tilknyttede eksperter online businesscoaching, som kan bidra til å gjøre det lettere for deg å delegere i arbeidshverdagen. 

Delegering av oppgaver


Her er tre forhold man bør være oppmerksom på, i forbindelse med delegering av oppgaver: 

 • Det er viktig - På lavere og høyere ledelsesnivåer er evnen til å delegere en viktig egenskap, og noen vil til og med kalle det en forutsetning. 
 • Det er enkelt - Å delegere oppgaver, og å følge det opp for å forsikre seg om at det blir utført ordentlig, trenger ikke være en vanskelig oppgave. Det finnes flere metoder som gjør det enklere å delegere. 
 • Det er produktivt - Å delgere oppganver beytr at den enkelte ansatte kan få gjort flere arbeidsoppgavner og i høyere grad bidra til å øke produktiviteten. 

Når skal man delegere 


Her er noen typiske indikatorer på at man med fordel kan delegere en oppgave til en underordnet medarbeider: 

 • Nyttig delegering - Når en medarbeider kan dra nytte av å bli pålagt nye oppgaver, for eksempel for å tilegne seg ny kompetanse, kan det være en fordel å delegere oppgaven til han eller henne. 
 • Nødvendig delegering - Det kan til tider være nødvendig å delegere oppgaver for å frigjøre tid til andre, viktigere gjøremål og forpliktelser. 
 • Fornuftig delegering - En medarbeider som har spesiell kompetanse kan kanskje ha bedre forutsetninger for å løse en gitt oppgave. I slike tilfeller vil delegering ofte være en god idè. 

Det vil også være tilfeller hvor delegering muligens ikke væreen like god idè. I forbindelse med større prosjekter, som også vil påvirkelig bedriften på lengere sikt, bør det alltid være representanter fra høyere ledelsesnivå involvert. Businesscoaching kan hjelpe deg til å bli bedre på å identifisere hvilke situasjoner delegering kan være en fordel, når det bør unngås og hvordan man blir mer komfortabel med å slippe kontroll. 

Fordelene ved coaching


Å være god på å delegere gjør en leder i stand til å løse flere oppgaver effektig, ved å utnytte den ressursen de ansatte er. Coaching kan gjøre deg bedre rustet til å delegere, som kan gi deg flere muligheter og høyere grad av trivsel på arbeidsplassen. Her kan vi nevne noen av fordelene ved coaching: 

 • Å lære å delegere
 • Unngå stress fra for stor arbeidsmengde
 • Når bør man delegere
 • Hvordan delegerer man best mulig 
 • Hvordan få tillit til sine medarbeidere 

 

Finn din mentor i listen under eller søk mer spesifikt via 'Finn ekspert' til høyre på siden. 

Lær deg å delegere ansvar

Liv  Wassum Trine Bache Mariann Marthinussen Tom Albertsen

Se utvalgte mentorer under

 

Lær deg å delegere ansvar

Liv  Wassum Trine Bache Mariann Marthinussen Tom Albertsen
Få hjelp online fra kun 796 kr./mnd.

Delegering

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.