Ann-Kristin Hansen - Gestaltterapeut, Familieveileder, Karriereveileder, Coach, Par- og relasjonsterapeut, Mentaltrener

Ann-Kristin Hansen

Gestaltterapeut, Familieveileder, Karriereveileder, Coach, Par- og relasjonsterapeut, Mentaltrener

Videosamtale

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Gestaltterapeut og Klinisk barnevernpedagog Ann-Kristin Hansen - Gestaltterapeut, Familieveileder, Karriereveileder, Coach, Par- og relasjonsterapeut, Mentaltrener

Beskrivelse

Terapi kan hjelpe deg å bli tryggere, føle mestring og oppnå økt livskvalitet.

 • Har du eller dere behov for noen å snakke med?
 • Ønsker du for eksempel å styrke selvfølelsen og bli bevisst på egne ressurser og muligheter?
 • Ønsker du å endre kontakten og relasjonen med barnet ditt, en venn eller partneren din?
 • Føler du deg nedstemt eller urolig?
 • Strever du i arbeidslivet, eller er du usikker på hvilken karriere du skal velge? 

Jeg kan hjelpe deg!


I kontakt med meg vil du oppleve:
En god og erfaren samtalepartner som vil møte deg (eller dere) med respekt. Sammen finner vi dine (eller deres) ønsker, behov og mål for møtene. Som terapeut er jeg lyttende, anerkjennende og støttene, men ikke objektiv og nøytral. Det er likevel bare du (eller dere) som kan ta ansvar for valg og egen situasjon. Jeg tror at vi alle sammen påvirker andre og blir påvirket av menneskene rundt oss til en hver tid. Samtidig tror jeg  at vi gjør så godt vi kan i den situasjonen vi er i for øyeblikket. Vi handler på måter som vi tror er hensiktsmessige der og da.  I samtaler og terapi kan vi utforske tanker, følelser og handlingsmønstre sammen, og øke din bevissthet. Når du blir mer bevisst på hva og hvordan du tenker og føler, og hvordan du handler i ulike situasjoner, -da kan du ta NYE valg og finne kraft og redskaper til å gjøre endringer- dersom DU vil.


Som metode i arbeidet kan vi for eksempel bruke:

 • Samtale
 • Tegning
 • Rollespill
 • Figurering
 • Nettverkskart
 • Drømmearbeid


Aktuelle tema kan være:

 • Selvtillit, selvfølelse og mestringsfølelse
 • Nedstemthet/ Depresjon
 • Utbrenthet/ Sykdom 
 • Sosial angst 
 • Prestasjonsangst og eksamensnerver
 • Ensomhet/ arbeid med sosialt nettverk
 • Mobbing
 • Vanskelige valg
 • Vanskelige familie- / vennerelasjoner
 • Foreldreveiledning, både småbarn og tenåringsproblematikk
 • Kjærlighetssorg, brudd eller skilsmisse
 • Stor eller liten krise


Om meg:
Jeg er utdannet Gestalt psykoterapeut MNGF og Klinisk Barnevernspedagog. I tillegg har jeg en videreutdanning innenfor arbeid med sosialt nettverk. Siden 1995 har jeg arbeidet med barn, ungdom, foreldre, par og familier som strever med små og store utfordringer. Jeg har erfaring fra barnevernsarbeid, familie- og foreldreveiledning, ulike gruppetilbud, arbeid med klasse- og arbeidsmiljø, karriereveiledning og parterapi. Siden 2011 har jeg drevet egen praksis som Gestaltterapeut i Drammen.

Jeg har taushetsplikt og følger etiske retningslinjer.


Jeg vil gjerne bli kjent med deg. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.