Sissel Kvinen - Gestaltterapeut, Familieterapeut, Traumeterapeut IoPT, Psykoterapeut, Veileder

Sissel Kvinen

Gestaltterapeut, Familieterapeut, Traumeterapeut IoPT, Psykoterapeut, Veileder

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Sissel Kvinen - Gestaltterapeut, Familieterapeut, Traumeterapeut IoPT, Psykoterapeut, Veileder

Beskrivelse

 

Identitetsorientert psykotraumeterapi og- teori IoPT =

En flott mulighet, og gave til deg selv.

 

Spørsmål rundt vår identitet og vår egen vilje er grunnleggende for oss mennesker. Mange som bruker denne terapiformen stiller seg  spørsmålene:

  • Hvem er jeg?
  • Hva vil jeg?
  • Hva er mitt potensiale?
  • Og kanskje det viktigst «hva hindrer meg i å være den jeg egentlig er».

Arbeidet bygger på Prof. dr Franz Ruppert teorier og metode. IoPT er utviklet fra Familiekonstellasjoner og  er banebrytende. Vi vet mye om hvordan stress, krenkelser og traumer fra egne, eller foreldre/ besteforeldres barndom påvirker våre relasjoner, og vår helse i dag. Gjennom denne metoden tar vi på alvor forskningen som er gjort og jobber med gamle «sår i sjelen».

Som Dr Garbo Mate professor i medisin og mangeårig forsker innen traume sier om temaet:

«Vi trenger ikke mer forskning innen dette feltet, vi trenger å ta inn den forskning vi har».

Gjennom Ruperts modeller for traumatisering forstår vi hvordan identitet kan traumatiseres, og har ført oss bort fra oss selv. I selv terapien resoneres man seg steg for steg til bakenforliggende ubevisste hendelser og lagrede minner, som kan være opplevelser som holder oss tilbake i våre liv i dag. Utgangspunktet for resonansprosessen kan for eksempel være et spørsmål, en undring eller et mål/ ønske klienter har og ønsker å jobbe med for å komme videre i livet

Metode 

I terapirommet vil min arbeidsmetode veksle mellom teori og praktisk arbeid. Dette fordi min erfaring er at vi trenger forskjellige tilnærminger for å kunne forstå og ta imot det vi opplever i selv terapirommet og prosessen etter på.

Terapiformen passer for alle som er interessert i å  finne ut mer om seg selv, og hva de vil videre i livet sitt og steg for steg bearbeide de blokkeringer som er oppstått, enten dette er fra eget levd liv eller overført fra tidligere generasjoner. Jeg opplever at når en får en bedre innsikt i hvem en er, blir endringer og valg lettere å ta i hverdagen. Og det blir lettere å ta i bruk flere sider av seg selv.

Om meg:

Jeg var selv på mitt første kurs i Familiekonstellasjoner hos psykolog Bert Hellinger i Hong-Kong 2002. Bert Hellinger er grunnlegger av metoden Familiekonstellasjoner, som vår terapi form Identietsterapi med intensjonsmetoden har utviklet seg fra. Jeg har siden den tid fulgt fagets utvikling gjennom kurser og  utdanninger ved IT- Institutt for Traumearbeid, og vært medlem av internasjonale gruppen hos Dr. Franz Ruppert / Marta Thorsheim, samt utdannet meg som veileder innen Identitets terapi/Intensjons metoden, og vært assisterende lærer i Videreutdanningene på IT.

Min jobb erfaring er hentet fra praksis som Psykoterapeut, hjelpearbeider i Rwanda, ansatt i fengsel og rusomsorg og diverse jobber innen sosial og helsetjeneste, samt leder av fagorganisasjon. Disse jobbene har gjort meg bevisst på hvor dypt ting kan sitte, samtidig hvilke muligheter vi har i livene våre, om vi bare møter en terapeut og en terapiform som virker.

 

Du er velkommen!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.