Marion Fisher - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Marion Fisher

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

4 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg akter som terapeut å støtte klienten i å oppdage sine muligheter og å våge å leve, ta ansvar og ta oppmerksome valg. Marion Fisher - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

Om meg

Jeg er en psykoterapeut som er opptatt av at alle mennesker har muligheten til å velge – og velger på nytt – hele livet.  Samtidig tror jeg at det er noe vakkert og sårbart i mennesker, som gjør at vi ofte velger å holde tilbake fra mulighetene våre og valgene våre. ”Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Ikke å våge er å miste seg selv” (Kierkegaard).  Jeg vet mye om å våge og mye om ikke å våge. Som terapeut har jeg valgt å våge å delta i en oppdagelses prosess med klienter hvor vi utforsker sammen det som er. Jeg akter å bistå klienten ved å tydeliggjøre ting, og bli oppmerksom på ting, men jeg kan ikke oppdage for klienten – det er det bare klienten som kan. Jeg akter som terapeut å støtte klienten i å oppdage sine muligheter og å våge å leve, ta ansvar og ta oppmerksome valg. Dette gir meg mening i livet. Mitt liv. Et liv jeg har valgt.

Som gestaltterapeut er jeg ydmyk, ærlig og spent på hva vi kan få til sammen i terapi. 

Om deg

Det er mange grunner til å søke støtte hos en psykoterapeut eller gestaltterapeut, og du er et unikt menneske, men her er noen av grunnene. Kan hende du

 • Trenger bare noen å snakke med
 • Står overfor et vanskelig valg, eller er ved en veikryss og ikke vet hvilken vei å gå
 • Opplever angst, depresjon, skyld, skam, medavhengighet, utbrenthet, nervøsitet, sorg eller tap, usikkerhet, avhengighet,  eller andre psykiske lidelser
 • Har behov for støtte i en vanskelig situasjon eller livskrise
 • Opplever meningsløshet i livet / Søker mening 
 • Har vanskeligheter i relasjoner med andre
 • Er plaget av vonde tanker om ting eller personer fra fortiden som du ikke blir ferdig med
 • Har mistet livsgnisten og pågangsmot
 • Vil bli bedre kjent med deg selv, egne muligheter og potensiale
 • Står fast og ønsker å komme videre, eller sitter fast i et destruktivt forhold
 • Kjenner på ensomhet og har behov for kontakt
 • Er redd for fremtiden eller døden
 • Mangler selvtillit
 • Opplever deg selv som selvdestruktiv

Uansett grunn akter jeg å ta imot deg som den du er - med respekt for deg som person, og for din livssituasjon og for dine verdier. Du skal kjenne deg respektert og trygg i møte med meg. Jeg tror på at vi alltid gjør så godt vi kan, men at gestaltterapi kan gi ny innsikt og vise nye veier og muligheter. Jeg akter å bistå deg i å komme videre på veien.

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og ved bruk av andre kreative metoder. Metodene som benyttes er opplevelsesorientert.  Det vil si at når terapeuten mener det kan være nyttig, og du som klient er klar for det og nysgjerrig, kan vi sammen prøve ut forskjellige teknikker som kan inkludere mer enn samtale - f.eks. rollespill, eller hjelpemidler som tegninger, fantasireiser, berøring osv. Teknikkene er godt egnet for noen klienter, og mindre for andre, men det er du som bestemmer om du har lyst "å eksperimentere" eller ikke. 

Når det er snakk om "å eksperimentere" betyr det at terapeuten og klienten gjør noe uten å vite hva resultatet vil bli på forhånd. Målet er bare å utforske noe sammen og øke klientens oppmerksomhet. Gestaltterapi kan dermed sies å være en eksperimentell psykoterapi og skiller seg dermed fra terapiformer der tolkning er sentralt og fra terapiformer der det er bestemte øvelser med gitte mål. 

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, og inntar ikke en distansert, betraktende, analytisk holdning, men inngår heller i et likeverdig samspill med klienten. En terapeut vil typisk vise empati og forståelse, men vil også kunne utfordre klientens tanker og følelser slik at klienten kan få nye innsikter.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig ”kur”.  Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Min bakgrunn

Jeg er engelsk, har bodd i Norge siden 1979, snakker flytende norsk, har 2 voksne barn, en bachelorgrad i Utviklingspsykologi og er kvalifisert som gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt i Oslo (NGI). Den 4-årige utdanningen innfrir kravene som stilles for å oppnå European Certificate of Psychotherapy (ECP). Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og har drevet privat terapeutpraksis siden 2010. 

Av øvrige erfaringer kan jeg vise til over 30 års erfaring som HR rådgiver og over 60 års erfaring fra livet! Nå pensjonert fra mitt HR-arbeid tar jeg imot klienter på hjemmekontoret mitt i Hyggen nær Røyken (melllom Asker og Drammen).

Referanser

Mann (38) - "Mitt møte med gestaltterapi gjennom Marion Fisher var veldig positivt. Som terapeut er hun varm, innsiktsfull og oppriktig engasjert i å hjelpe medmennesker. Jeg anbefaler henne på det varmeste."  Les mer  Les mindre

Mann (28) - "After a long period of suffering and pain in my life I met Marion and experienced much help through her and through gestalt therapy. For more than one year of therapy she helped me to get back my confidence, my hope and my happiness. She supported me and taught me how to accept some things as they are whilst also being able to choose to follow my own path. She helped me to get back on my feet and to see my future in a better way – a future with possibilities and opportunities."  Les mer  Les mindre

Kvinne (37) - "Varmt anbefalt! Marion er en klok og varm person som tok meg på største alvor fra første time. Hun hjalp meg til å finne en større selvforståelse og –aksept, og denne prosessen har vært utrolig lærerik og nyttig. Marion sier slett ikke det man helst vil høre, noe jeg tenker er avgjørende (dog noe irriterende når alt man ønsker er en quick-fix :-)) for å kunne jobbe med seg selv i dybden."  Les mer  Les mindre

Mann (59) - "I godt voksen alder oppsøkte jeg Marion med et ønske om hjelp til å bli en tydeligere person som også bedre var i stand til å forstå og ta vare på egne behov. Det viste seg å bli en meningsfylt prosess der utfordringen ble å våge å gi slipp på min velutviklede evne til å tenke alle de riktige tankene, og i stedet øve meg i å ta på alvor det livet som var å finne i et ærlig forhold til min kropp og mine følelser. Møtene med Marion ble etterhvert et fristed hvor det var svært godt å være. Hennes evne til å utfordre og samtidig skape trygghet var viktige grunner til at jeg klarte å ta mange viktige skritt og en dag kunne innse at jeg hadde de ressursene jeg trengte for å utvikle meg videre som et helt menneske."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.