Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut - GoMentor
Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut

Betty Tandberg

Psykoterapeut, Gestaltterapeut

2010, Videosamtale

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Walk & Talk samtale 650 kr. Avtal tid

Individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 


 

 

Lokalet i Oslo:

Adresse: Baldersgate 11, 0263 Oslo

 

 

Lokalet i Akershus:

Kommer

Personlig møte 650 kr. Avtal tid

Individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

 

Lokalet i Oslo:

Adresse: Baldersgate 11, 0263 Oslo

 

 

Lokalet i Akershus:

Kommer

Gruppeterapi 700 kr. Avtal tid

Gruppeterapi

Pris og opplegg etter avtale.

Pris er avhengig av antall personer.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

 

 

Lokalet i Oslo:

Adresse: Baldersgate 11, 0263 Oslo

 

 

Lokalet i Akershus:

Kommer

Individuell time 90 min. 950 kr. Avtal tid

Individuell time 90 min

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

 


 

Lokalet i Oslo:

Adresse: Balders gate 11, 0263 Oslo

 

 

Lokalet i Akershus:

Kommer

Individuell time 650 kr. Avtal tid

Individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 


 

 

Lokalet i Oslo:

Adresse: Baldersgate 11, 0263 Oslo

 

 

Lokalet i Akershus:

Kommer

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 1980

23 96 36 61

Videosamtaler

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Online videosamtale (GoMentor videosesjon) 650 kr. Avtal tid

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 


 

 

Lokalet i Oslo:

Adresse: Baldersgate 11, 0263 Oslo

 

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 1980

23 96 36 61

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Det er ofte vanskelig å trekke grensen mellom psykiske problemer og det mange opplever som hverdagsproblemer. Gestaltterapi/samtaleterapi er for alle. Alle kan Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut

Beskrivelse

 

 

 

Gestaltterapiens mål er å gi støtte til selvstøtte, slik at hver og en av oss, kan se sine egne muligheter, begrensninger og potensialet, og min tilnærming handler om akkurat dette, jeg kan gi deg støtte til selvstøtte.


 Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss.

 

Gestaltterapi handler om å bevisstgjøre mennesker om egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre  valgmuligheter. 

 

Gestaltterapi kan være en god støtte hvis du:

Har behov for noen å snakke med.

Har du utfordringer i deg selv eller med andre?

Står overfor vanskelige valg.

Opplever redusert livsglede.

Ønsker selvutvikling.

Føler deg ensom.

Sliter med lav selvfølelse.

Har bekymringstanker.

Føler deg nedstemt og trist.

Føler deg stressa.

Er utbrent.

Har vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb.

Har problemer med grensesetting

Har kommunikasjonsvansker

 

 

Gestalttilnærmingen

 

I vesten er gestalt en svært utbredt metode, både innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling. Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt:

 

«Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.”


 

Uttrykket “Å lære er å oppdage” stammer fra F. Perls, og siktet til det å vokse og modnes som menneske. Det er ikke nok å lære om den verden jeg lever i, men også å lære om meg selv (bli seg selv bevisst), og mitt forhold til andre mennesker.

 

“Å lære er å oppdage” Å oppdage er en helt ut subjektiv prosess. Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vis meg ting eller gjøre meg oppmerksom på de forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre.

 

Om meg:

Jeg er 39 år, gift og har to barn, jeg er gestaltterapeut og er ferdig udannet i fireårige terapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole.

 

Tidligere utdanning fra universitet (jus), utdanning innen regnskap og økonomi, samt arbeidserfaring fra bl.a veiledning, salg og markedsføring, ledelse og administrasjon.

 

Jeg har mange års erfaring som miljøterapeut i institusjoner og rehabiliteringstilbud til barn/ungdom - voksne døve / autister med ulike funksjonshemninger, psykiske og kognitive vansker, og andre med behov for særlig tilrettelagte tiltak, og til eldre og demensomsorg.

 

Pr i dag jobber jeg med regnskap, og offentlig psykiatri i avdeling spesialpsykiatri som er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus som har behandling for pasienter med bl.a alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering.

 

Samt er jeg engasjert og frivillig støttemedlem i Røde kors for barn og ungdom (de som vokser opp i utrygge hjem – flyktninger – psykisk syke …).

 

Jeg er også interessert i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering), Yoga og meditasjon.

 

 

Kvalitetssikring:

 

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening MNGF. Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, og at jeg er kjent med, og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert."Gestaltterapeuter som utdannes i Norge og etablerer seg med egen praksis, er en ressurs som bør utnyttes som et seriøst helsetilbud i et overbelastet behandlingsapparat."

(Link: Tidsskrift for Den norske legeforening)

 

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer