Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Coach, Veileder - GoMentor
Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Coach, Veileder

Betty Tandberg

Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Coach, Veileder

Videosamtale

9 referanser

Videosamtaler

12 timers pakke. Individuell samtale (GoMentor videosesjon) 9.450 kr. Avtal tid

Til deg om tenker langsiktig og ønsker å bestille 12 timer pakke med en gang. (du sparer 1200,-)

 

Parterapi 90 min (GoMentor videosesjon) 1.497 kr. Avtal tid

Parterapi time 90 min

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

Parterapi / Samlivsterapi

•Utfordringer eller krise i parforholdet?

•Har kommunikasjonen stoppet opp eller låst seg?

•Er gleden, nærheten eller intimiteten i forholdet uteblitt?

•Trenger dere ny inspirasjon og blåse nytt liv i forholdet?

•Eller kanskje trenger dere profesjonell hjelp til en verdig avslutning?Mange tenker på parterapi som noe som først og fremst gjelder kjærlighetspar, men parterapi kan også brukes på andre parrelasjoner der det er behov for "rydde" litt. Er dere flere enn to, kan familieterapi være det dere er på utkikk etter.Alle parforhold kan ikke reddes, men nesten alle parforhold fortjener en sjanse til å utvikle seg.


Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

Online individuell-terapi. Studentpris, Trygdet & arbeidsledig - Pensjonist (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Online individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

 

Online individuell-terapi. (GoMentor videosesjon) 837 kr. Avtal tid

Individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

 Individuell time 90 min. (GoMentor videosesjon) 1.390 kr. Avtal tid

Individuell time 90 min

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 


6 timers pakke. Individuellsamtale (GoMentor videosesjon) 4.937 kr. Avtal tid

Til de om tenker langsiktig og ønsker å bestille 6 timer pakke med en gang. 

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Ingen problemer er helt like! hos meg får du /dere hjelp til hva som er vanskelig og krevende akkurat nå. Du får støtte til å mestre dine utfordringer. Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Parterapeut, Coach, Veileder

Beskrivelse

Er du «drittlei» av tankesurr og drømmer om å få et liv du virkelig lengter etter? Ønsker du å lære hemmelighetene bak det å leve et godt og balansert liv på dine premisser, et liv hvor DU er sjefen og ikke tankene dine?

Opplever du mindre glede i ditt liv akkurat NÅ?

Hvor er livsgnisten blitt av ?


Ta kontakt i dag med meg Betty Tandberg din gestaltterapeut, coach og veileder for en samtale.

NB: Jeg tilbyr kun onlinesamtaler grunnet Korona situasjonen.

Min tilnærming, og hva som skiller meg fra andre terapeuter?

Jeg har personlig erfaring med angst, ved å stå fast å ikke vite , miste gnisten og glede i hverdagen.  Stå mellom to eller flere viktig valg i livet.

Gestaltterapiens mål er å gi støtte til selvstøtte, slik at hver og en av oss, kan se sine egne muligheter, begrensninger og potensialet, og min tilnærming handler om akkurat dette, jeg kan gi deg støtte til selvstøtte basert på min kunnskap og min erfaring i livet - jeg kommer ikke til å gi deg råd,men heller støtter deg til å finne egne svar og indre kraft - “ DU er mer enn du tror du er”

Målet er å utvikle dine evner til å øke oppmerksomheten i deg og rundt deg, for større selvinnsikt vil gjør deg bedre i stand til å ta VALG som er gode og hensiktsmessig for deg - og slippe på det “gamle kreativtilpasning” og det uhensiktsmessige som begrenser deg og ikke lenger støtter deg - jeg vil STØTTE deg slik at du finner veien, men du må gå den selv. 


Det er helt vanlig å streve i korte eller lange perioder i livet! sånn er det bare, dette er hvordan livet er organisert seg, gode & mindre gode dager , glede & sorg, liv & død, dag & natt.. Vanskelig å trekke grensen mellom psykiske problemer og det mange opplever om hverdagsproblemer? Gestaltterapi er for alle. Alle kan ha en dårlig dag, men det er når det blir mange av disse hvor du opplever at dette går utover deg selv, din selvfølelse, dine grenser, familie eller jobb at det er klokt å søke hjelp. 

Terapi hjelper deg til å ha bevegelse i hva som er stagnert, hjelper deg å se mulighetene i deg og valgene dine til å komme videre i livet å ha en lettere hverdag. 


Som terapeut har jeg erfaring og kunnskap om en rekke utfordringer som kan oppstå i oss og i møte med andre. 

Ingen problemer er helt like! hos meg får du /dere hjelp til hva som er vanskelig og krevende akkurat nå. Jeg kan hjelpe deg til å finne ut hva du trenger og ha behov for, du får støtte til å mestre dine utfordringer og begrensninger.

Gestaltterapi handler om å bevisstgjøre mennesker om egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre  valgmuligheter. 

Jeg tar også ungdommer, og barn fra alder av 11 år på terapi.

Gestaltterapi kan være en god støtte hvis du:

Har behov for noen å snakke med.

Har du utfordringer i deg selv eller med andre?

Står overfor vanskelige valg.

Opplever redusert livsglede.

Ønsker selvutvikling.

Føler deg ensom.

Sliter med lav selvfølelse.

Har bekymringstanker.

Føler deg nedstemt og trist.

Føler deg stressa.

Er utbrent.

Har vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb.

Har problemer med grensesetting

Har kommunikasjonsvansker

 

 

Gestalttilnærmingen

 

I vesten er gestalt en svært utbredt metode, både innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling. Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt:

 

«Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.”


Uttrykket “Å lære er å oppdage” stammer fra F. Perls, og siktet til det å vokse og modnes som menneske. Det er ikke nok å lære om den verden jeg lever i, men også å lære om meg selv (bli seg selv bevisst), og mitt forhold til andre mennesker.

 

“Å lære er å oppdage” Å oppdage er en subjektiv prosess. Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vis meg ting eller gjøre meg oppmerksom på de forholdene de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre.

 

Om meg:

Jeg er 41 år, gift og har to barn, jeg er medmenneske, ildsjel, visjonær og drømmer om å gjøre verden til et bedre sted, jeg er gestaltterapeut MNGF og er ferdig udannet i fireårige terapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole, jeg er også coach, veileder og kursholder.

Tidligere utdanning fra universitet (jus), utdanning innen regnskap og økonomi, samt arbeidserfaring fra bl.a veiledning, salg og markedsføring, ledelse og administrasjon.

Jeg har mange års erfaring som miljøterapeut i institusjoner og rehabiliteringstilbud til barn/ungdom - voksne døve / autister med ulike funksjonshemninger, psykiske og kognitive vansker, og andre med behov for særlig tilrettelagte tiltak, og til eldre og demensomsorg. 

I har jobbet på offentlig psykiatri i avdeling spesialpsykiatri som er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus som har behandling for pasienter med bl.a alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering.

Jeg studerer NLP som NLP Practitioner (NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer). 

Jeg er også interessert i Yoga, meditasjon og det spirituelle.

 

Kvalitetssikring:

 

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening MNGF. Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, og at jeg er kjent med, og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert."Gestaltterapeuter som utdannes i Norge og etablerer seg med egen praksis, er en ressurs som bør utnyttes som et seriøst helsetilbud i et overbelastet behandlingsapparat."

(Link: Tidsskrift for Den norske legeforening)


Referanser

Marit 18 år - ""Betty forstår meg og mine utfordringer og begrensninger uten å måtte forklare så mye, fikk hjelp til angst og til hvordan jeg kan sortere tankene mine. Jeg anbefaler virkelig Betty - terapi funker!"  Les mer  Les mindre

Claire 12 år - ""Jeg har slitt med depresjon to ganger, og Betty har hjulpet meg hele tiden. Hun behandler deg som et menneske og ikke en sykdom. Hun tar samtalene på alvor, men hun gjør dem morsomme. Jeg har også slitt med angst og frykt, og Betty fikser det himla bra. Jeg anbefaler Betty som din terapeut, og du vil ikke angre!""  Les mer  Les mindre

Småbarnsmor 41 år  - "Gjennom terapi, utfordret og støttet Betty meg til å ta grep om min hverdag, som småbarnsmamma kan jeg opplever en del utfordringer hjemme og noe som påvirker også min jobb. Samtalene med henne har gitt meg større tiltro til at alle svarene ligger i meg selv, og veiledet meg til å bruke ulike teknikker for å få tilgang til og stole på og lytte til min indre stemme og ta de valgene som er viktig for meg. NÅ har jeg bedre forståelse for mine følelser og handlinger, jeg forstår bedre mine behov og hvordan jeg setter de i fokus. jeg opplever Betty som en varm og empatisk terapeut som fikk frem det beste i meg. Takk Betty! "  Les mer  Les mindre

Sykepleier, 38 år - "Betty har hjulpet meg gjennom en overgangsfase i min jobb situasjon som jeg møtte. Jeg fikk større innsikt og perspektiv i hvor problemet ligger noe som jeg ikke hadde sett før. Takket være dette har nå arbeidssituasjonen min forandret seg til det bedre. Jeg er nå mer i forkant av problemer som måtte dukke opp enn det jeg var tidligere og dette hjelper meg veldig til å takle hverdagsstress som jeg møter. Anbefaler terapi og Betty, det hjelper! "  Les mer  Les mindre

Student 19 år  - " "Jeg har fått ryddet opp i forholdet til min mor. Jeg har blitt kjent med noen sider i meg som jeg vist ikke jeg hadde, har det bedre med meg selv og kjenner meg mindre sliten nå etter å ha gått i terapi."  Les mer  Les mindre

Torill 54 år - " "Jeg har slitt mye med dårlig selvbilde, aggresjon, utmattelse og følelse av håpløshet.Trengte virkelig noen som kunne hjelpe meg med å rydde opp i kaoset jeg følte. Etter noen samtaler har jeg begynt å kjenne på humøret og energien tilbake i hverdagen. Nå har begynt å tenke løsning enn å ha fokus på problemet. Anbefaler virkelig Betty på det sterkeste! " "  Les mer  Les mindre

Anonym 52 år - " "Tusen takk for en flott, inspirerende, innholdsrik, oppklarende samtaler, du har fått meg til å se mine valg og muligheter i meg selv og sammen med andre både hjemme med familie og jobbmessig. Anbefales varmt for alle. "  Les mer  Les mindre

Mann 42 år - ""Betty er ærlig, direkte og stiller gode spørsmål. Hun har fått meg bevisst mine valg og indre ressurser og hva jeg egentlig ønsker med fremtiden. Hun er tålmodig og imøtekommende og møter deg med respekt. Hun som viser ekte engasjement i det hun gjør. Ta kontakt - det er jeg glad jeg gjorde!" "  Les mer  Les mindre

Siri 38 år - ""Betty er en dyktig terapeut som har evner til å få frem ulike egenskaper i personer, og få trygghet og selvtillit tilbake. Samtalene har vært preget av positivitet og humør, samtidig som målet med samtalen har kommet tydelig frem. Jeg anbefaler Betty som din terapeut!" "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.