Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut - GoMentor
Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut

Betty Tandberg

Psykoterapeut, Gestaltterapeut

2010, Videosamtale

7 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

10 timers pakke. Individuell samtale 6.300 kr. Avtal tid

Til deg om tenker langsiktig og ønsker å bestille 10 timer pakke med en gang. (sparer 1200,-).

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

Parterapi 90 min 1.250 kr. Avtal tid

Parterapi time 90 min

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

Parterapi / Samlivsterapi

•Utfordringer eller krise i parforholdet?

•Har kommunikasjonen stoppet opp eller låst seg?

•Er gleden, nærheten eller intimiteten i forholdet uteblitt?

•Trenger dere ny inspirasjon og blåse nytt liv i forholdet?

•Eller kanskje trenger dere profesjonell hjelp til en verdig avslutning?Mange tenker på parterapi som noe som først og fremst gjelder kjærlighetspar, men parterapi kan også brukes på andre parrelasjoner der det er behov for "rydde" litt. Er dere flere enn to, kan familieterapi være det dere er på utkikk etter.Alle parforhold kan ikke reddes, men nesten alle parforhold fortjener en sjanse til å utvikle seg.


Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

Studentpris, Skole elev. Trygdet & arbeidsledig - Individualterapi 550 kr. Avtal tid

Individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

Personlig møte 750 kr. Avtal tid

Individuell time 60 min.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

 

Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 


Gruppeterapi 750 kr. Avtal tid

Gruppeterapi

Pris og opplegg etter avtale.

Pris er avhengig av antall personer.

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv. I gruppeterapi møtes 4 – 8 personer over tid sammen med terapeuten for å lære og oppdage sammen.

Fordelen med gruppeterapi er at en får tilbakemeldinger på seg selv, felleskap, tilhørighet og støtte fra de andre i gruppen.


 

Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 


Individuell time 90 min. 1.050 kr. Avtal tid

Individuell time 90 min

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 


Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

5 timers pakke. Individuellsamtale 3.200 kr. Avtal tid

Til de om tenker langsiktig og ønsker å bestille 5 timer pakke med en gang. (sparer 550,-)

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 36 61

Videosamtaler

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Online videosamtale (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Jeg er privatpraktiserende og har derfor ingen refusjonsordning fra det offentlige. Det betyr at du må dekke hele beløpet selv.

 

Lokalet i Akerhus:

Strømsveien 58 

2010 Strømmen

3.etasje. 

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 36 61

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss. Betty Tandberg - Psykoterapeut, Gestaltterapeut

Beskrivelse

Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med.

Det vi ikke får bevisstgjort gjør alltid noe med oss.

 

Min tilnærming, og hva som skiller meg hva andre terapeuter?


Jeg har personlig erfaring med angst, ved å stå fast å ikke vite , miste gnisten og glede i hverdagen.  Stå mellom to eller flere viktig valg i livet.

Gestaltterapiens mål er å gi støtte til selvstøtte, slik at hver og en av oss, kan se sine egne muligheter, begrensninger og potensialet, og min tilnærming handler om akkurat dette, jeg kan gi deg støtte til selvstøtte basert på min kunnskap og min erfaring i livet - jeg kommer ikke til å gi deg råd,men heller støtter deg til å finne egne svar og indre kraft - “ DU er mer enn du tror du er”

Målet er å utvikle dine evner til å øke oppmerksomheten i deg og rundt deg, for større selvinnsikt vil gjør deg bedre i stand til å ta VALG som er gode og hensiktsmessig for deg - og slippe på det “gamle kreativtilpasning” og det uhensiktsmessige som begrenser deg og ikke lenger støtter deg - jeg vil STØTTE deg slik at du finner veien, men du må gå den selv. 


Det er helt vanlig å streve i korte eller lange perioder i livet! sånn er det bare, dette er hvordan livet er organisert seg, gode & mindre gode dager , glede & sorg, liv & død, dag & natt.. Vanskelig å trekke grensen mellom psykiske problemer og det mange opplever om hverdagsproblemer? Gestaltterapi er for alle. Alle kan ha en dårlig dag, men det er når det blir mange av disse hvor du opplever at dette går utover deg selv, din selvfølelse, dine grenser, familie eller jobb at det er klokt å søke hjelp. 

Terapi hjelper deg til å ha bevegelse i hva som er stagnert, hjelper deg å se mulighetene i deg og valgene dine til å komme videre i livet å ha en lettere hverdag. 


Som terapeut har jeg erfaring og kunnskap om en rekke utfordringer som kan oppstå i oss og i møte med andre. 

Ingen problemer er helt like! hos meg får du /dere hjelp til hva som er vanskelig og krevende akkurat nå. Jeg kan hjelpe deg til å finne ut hva du trenger og ha behov for, du får støtte til å mestre dine utfordringer og begrensninger.


Gestaltterapi handler om å bevisstgjøre mennesker om egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre  valgmuligheter. 

 

Gestaltterapi kan være en god støtte hvis du:

Har behov for noen å snakke med.

Har du utfordringer i deg selv eller med andre?

Står overfor vanskelige valg.

Opplever redusert livsglede.

Ønsker selvutvikling.

Føler deg ensom.

Sliter med lav selvfølelse.

Har bekymringstanker.

Føler deg nedstemt og trist.

Føler deg stressa.

Er utbrent.

Har vanskelige relasjoner hjemme eller på jobb.

Har problemer med grensesetting

Har kommunikasjonsvansker

 

 

Gestalttilnærmingen

 

I vesten er gestalt en svært utbredt metode, både innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling. Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt:

 

«Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.”


 

Uttrykket “Å lære er å oppdage” stammer fra F. Perls, og siktet til det å vokse og modnes som menneske. Det er ikke nok å lære om den verden jeg lever i, men også å lære om meg selv (bli seg selv bevisst), og mitt forhold til andre mennesker.

 

“Å lære er å oppdage” Å oppdage er en helt ut subjektiv prosess. Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vis meg ting eller gjøre meg oppmerksom på de forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre.

 

Om meg:

Jeg er 40 år, gift og har to barn, jeg er gestaltterapeut og er ferdig udannet i fireårige terapiutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole.

 

Tidligere utdanning fra universitet (jus), utdanning innen regnskap og økonomi, samt arbeidserfaring fra bl.a veiledning, salg og markedsføring, ledelse og administrasjon.

 

Jeg har mange års erfaring som miljøterapeut i institusjoner og rehabiliteringstilbud til barn/ungdom - voksne døve / autister med ulike funksjonshemninger, psykiske og kognitive vansker, og andre med behov for særlig tilrettelagte tiltak, og til eldre og demensomsorg.

 

I tillegg til praksisen min som gestaltterapeut - jobber jeg delvis på offentlig psykiatri i avdeling spesialpsykiatri som er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus som har behandling for pasienter med bl.a alvorlig sinnslidelse i kombinasjon med vedvarende utfordringer knyttet til vold og utagering.

 

Jeg studerer NLP som NLP Practitioner (NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer). 


Jeg er også interessert i Yoga, meditasjon og det spirituelle.

 

 

Kvalitetssikring:

 

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening MNGF. Mitt medlemskap forplikter meg til å følge foreningens etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at jeg har taushetsplikt, og at jeg er kjent med, og følger Lov om Helsepersonell, Lov om alternativ behandling og Barnevernloven. Jeg er pålagt å gå i jevnlig veiledning hos godkjent veileder og å holde meg faglig oppdatert."Gestaltterapeuter som utdannes i Norge og etablerer seg med egen praksis, er en ressurs som bør utnyttes som et seriøst helsetilbud i et overbelastet behandlingsapparat."

(Link: Tidsskrift for Den norske legeforening)


Referanser

Småbarnsmor 41 år  - "Gjennom terapi, utfordret og støttet Betty meg til å ta grep om min hverdag, som småbarnsmamma kan jeg opplever en del utfordringer hjemme og noe som påvirker også min jobb. Samtalene med henne har gitt meg større tiltro til at alle svarene ligger i meg selv, og veiledet meg til å bruke ulike teknikker for å få tilgang til og stole på og lytte til min indre stemme og ta de valgene som er viktig for meg. NÅ har jeg bedre forståelse for mine følelser og handlinger, jeg forstår bedre mine behov og hvordan jeg setter de i fokus. jeg opplever Betty som en varm og empatisk terapeut som fikk frem det beste i meg. Takk Betty! "  Les mer  Les mindre

Sykepleier, 38 år - "Betty har hjulpet meg gjennom en overgangsfase i min jobb situasjon som jeg møtte. Jeg fikk større innsikt og perspektiv i hvor problemet ligger noe som jeg ikke hadde sett før. Takket være dette har nå arbeidssituasjonen min forandret seg til det bedre. Jeg er nå mer i forkant av problemer som måtte dukke opp enn det jeg var tidligere og dette hjelper meg veldig til å takle hverdagsstress som jeg møter. Anbefaler terapi og Betty, det hjelper! "  Les mer  Les mindre

Student 19 år  - " "Jeg har fått ryddet opp i forholdet til min mor. Jeg har blitt kjent med noen sider i meg som jeg vist ikke jeg hadde, har det bedre med meg selv og kjenner meg mindre sliten nå etter å ha gått i terapi."  Les mer  Les mindre

Torill 54 år - " "Jeg har slitt mye med dårlig selvbilde, aggresjon, utmattelse og følelse av håpløshet.Trengte virkelig noen som kunne hjelpe meg med å rydde opp i kaoset jeg følte. Etter noen samtaler har jeg begynt å kjenne på humøret og energien tilbake i hverdagen. Nå har begynt å tenke løsning enn å ha fokus på problemet. Anbefaler virkelig Betty på det sterkeste! " "  Les mer  Les mindre

Anonym 52 år - " "Tusen takk for en flott, inspirerende, innholdsrik, oppklarende samtaler, du har fått meg til å se mine valg og muligheter i meg selv og sammen med andre både hjemme med familie og jobbmessig. Anbefales varmt for alle. "  Les mer  Les mindre

Mann 42 år - ""Betty er ærlig, direkte og stiller gode spørsmål. Hun har fått meg bevisst mine valg og indre ressurser og hva jeg egentlig ønsker med fremtiden. Hun er tålmodig og imøtekommende og møter deg med respekt. Hun som viser ekte engasjement i det hun gjør. Ta kontakt - det er jeg glad jeg gjorde!" "  Les mer  Les mindre

Siri 38 år - ""Betty er en dyktig terapeut som har evner til å få frem ulike egenskaper i personer, og få trygghet og selvtillit tilbake. Samtalene har vært preget av positivitet og humør, samtidig som målet med samtalen har kommet tydelig frem. Jeg anbefaler Betty som din terapeut!" "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer