Karin Mohn Engebretsen - Psykoterapeut, Veileder

Karin Mohn Engebretsen

Psykoterapeut, Veileder

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Celebrate life in all its forms! Let the river flow in you. Accept yourself as you are and the river will reach to the ocean of its own accord. Karin Mohn Engebretsen - Psykoterapeut, Veileder

Beskrivelse

Du trenger ikke være syk for å ta kontakt med meg!

Alle opplever vi fra tid til annen perioder i livet vårt når det føles som om vi sliter i motbakke og at det er vanskelig å finne lyspunkter i livet.

  • Kanskje kjenner du på at livet er vanskelig og at du har kjørt deg fast?
  • Eller at symptomer som sinne, angst og uro ødelegger hverdagen din?
  • Kanskje kjenner du deg deprimert - eller bare stresset, sliten og lei?
  • Kanskje lengter du etter å føle livsglede og fred med deg selv og forsøker å finne en vei og en retning i livet ditt?
  • Kanskje kjenner du på at det kunne være godt å ha en å snakke med, for å sortere og bearbeide tanker og følelser?

Vi vet at stadig flere blir sykemeldte som en følge av stress og symptomer på fysisk og psykisk ubalanse. Årsakene kan være mange, som for eksempel konflikter eller større endringer enten i familiesituasjonen eller på arbeidet, økt press og forventninger om å prestere mer – som igjen kan føre til at personlige problemer kommer til overflaten. Eller ganske enkelt at man kjenner seg utbrent.

Det kan også være problemer som oppleves å komme uten grunn, som for eksempel angst eller depresjon.

Har du vondt i kroppen er det nærliggende å gå til legen, men sliter du med angst, depresjon, frustrasjon, sorg eller sinne, holder du ut og håper at det skal gå over av seg selv.


Slik kan jeg hjelpe deg

Psykoterapi er en vitenskapelig basert psykologisk metode. Det er en type menneskelig kontakt, som skiller seg fra den vanlige menneskelige kontakten, ved at du skal kunne ta opp et hvilket som helst tema uten å være redd for konsekvensene. Du vil bli lyttet til og forstått på områder som mange andre ikke kjenner til, eller er redde for å kjenne til. 

«Innimellom kjenner jeg på at jeg er i ferd med å gi opp. En erkjennelse av at jeg ikke klarer å leve med sorgen. Skal det alltid være det tomrommet her – går det aldri over? Det gjør meg forferdelig redd av og til. Og det har jeg opplevd så skremmende til tider at jeg må drikke meg full. Behovet for å flykte fra virkeligheten blir plutselig akutt. Jeg holder ikke ut meg selv og det jeg kan finner på å gjøre» (Mann, 50 år)

Å lære er å oppdage selv, hva du har behov for - og jeg vil støtte deg i denne prosessen

Som gestalt terapeut søker jeg å bevisstgjøre de behovene du har for endring i livet ditt. Jeg hjelper deg med å utforske og erkjenne den livssituasjon du er i, for å bringe frem ny innsikt og nye muligheter. I denne prosessen, hjelper jeg deg med å håndtere vanskelige følelser og reaksjoner, som ofte er knyttet til tidligere opplevelser.

Jeg ønsker å møte deg med åpenhet og respekt, og forsøke å forstå din opplevelse av den situasjonen du befinner deg i. Jeg mener at vi alle har potensial og de nødvendige evner til å løse våre problemer eller møte egne vanskeligheter, og at hver enkelt er ansvarlig for sine valg og handlinger.

Men noen ganger kjører vi oss fast og har behov for hjelp.

Om vi vil lykkes i å løse problemene våre, er avhengig av den støtten vi har i omgivelsene våre – og i oss selv.


Hva er gestalt psykoterapi?

Som gestaltterapeut er jeg spesielt opptatt av det som foregår i relasjonen mellom terapeut og klient og hvordan vi alle påvirkes og påvirker det totale sosiale feltet som vi er en del av.

«Jeg kjenner at det er godt å snakke med deg. Da jeg kom til deg visste jeg ikke hvor jeg var. Jeg hadde lenge forsøkt å sette ord på det. Nå tror jeg at jeg har kommet frem til det ordet jeg har lett etter. Tomhet. Legen sier at jeg er deprimert, men jeg føler meg ikke deprimert. Sitter ikke og gråter. Skulle nesten ønske at jeg gjorde det mer, for å få det ut. Om jeg hadde funnet deg før og fått hjelp til å regulere meg, så hadde jeg kanskje ikke blitt så syk. For når jeg har energi kommer lysten til å presse meg og gjøre morsomme ting. Nå er jeg blitt mye mer skjerpet på hva jeg bruker tiden min på» (Kvinne, 40 år)

I møte med deg er jeg opptatt av "hele" deg; dine tanker, følelser og kroppslige uttrykk.

«Krisen jeg opplevde i forhold til arbeidsplassen, tok nesten livet av meg. Det var så sykt mye bra folk som var helt supre å jobbe med. Og så sitter det en sånn drittsekk på toppen og ødelegger alt. Den stikker dypt. For jobben min var jo hele meg da. Hele mitt liv. Men i løpet av det siste året, etter at jeg startet å gå hos deg, har jeg blitt mer bevisst på hva jeg trenger i livet mitt. Jeg har liksom klart å fokusere mer på meg selv igjen på en måte. Ja, for det er jo det jeg vil ha tilbake. Ikke det livet som var, men følelsen av å mestre mitt eget liv» (Mann, 35 år)

Selv om jeg står stødig i den humanistiske og eksistensielle retningen innen psykologien med fokus på gestalt som fagfelt, har jeg i løpet av de siste 30 årene blitt påvirket av flere retninger som f. eks. kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk tenkning. På bakgrunn av dette tilpasser jeg «verktøyene» til det behovet du som klient har.


Hva er gestalt veiledning?

Min veiledning er fundert på gestaltterapeutiske prinsipper og bygger på den tro at økt bevissthet om seg selv skjer i nuet.

«Fra å være aktiv og sosial til å bare ville trekke meg unna kjennes skummelt. Hvem er jeg nå? Orker ikke nærhet og intimitet. Det resulterte i mange krangler. Mannen min forsøkte å forstå hvordan jeg hadde det. Før vi kom til deg bare bygget det seg opp til en skikkelig samlivskrise. Nå klarer jeg å sette ord på hva jeg trenger av ham. Og så kan han finne på å si «bare kom og sett deg her hos meg, jenta mi». Han kan holde rundt meg og si «dette skal vi to fikse, bare slapp av litt du». At det bare er nærheten og at det er oss to – uten at det må resultere i noe seksuelt» (Kvinne, 59 år)

Tilbakemeldingen du får fra meg og eventuelt fra din partner eller andre i gruppen, vil danne grunnlag for å øke din oppmerksomhet på egne følelser, reaksjoner og handlinger der målsettingen er å bidra til personlig vekst og en opplevelse av frihet.

Uansett hva som er målet med veiledningen, er jeg opptatt av at verdier som gjensidig respekt for hverandre, åpenhet, omtanke og vennlighet skal danne grunnlag for det arbeidet vi gjør sammen.


Min praktiske og teoretiske bakgrunn

I løpet av de siste 30 årene har jeg arbeidet som gestaltveileder og gestaltterapeut i privat praksis - med unntak av de siste to årene med studiepermisjon for å ferdigstille doktorgraden min ved Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet.

I doktorgrads-studien undersøkte jeg hvordan mennesker som lider av symptomer på utbrenthet opplever å bli møtt av helsevesenet og NAV.

I tillegg til doktorgraden har jeg en Master of Science i gestalt psykoterapi fra universitetet i Derby (UK) og en Diploma in Supervision fra universitetet i Manchester. I bunnen har jeg en markedsøkonom utdannelse.


Konfidensialitet

Når du går i terapi eller veiledning skal du være trygg for at alle opplysninger du kommer med er konfidensielle.

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og The European Association for Psychotherapy (EAP). Disse foreningene stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer.

Ta gjerne kontakt med meg, så kan vi sammen se på hvordan vi kan ta tak i problemene du opplever!  

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.