Beate Christiansen - Gestaltterapeut

Beate Christiansen

Gestaltterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Beate Christiansen - Gestaltterapeut

Beskrivelse

I juni 2017 startet jeg min egen praksis i Tønsberg sentrum. Både i mitt eget liv og i min praksis har jeg erfart at livet ikke alltid er enkelt. At vi kan møte på utfordringer som kan være vanskelige å takle på egen hånd. Det å kunne bli sett, hørt og få støtte ser jeg som viktig. I min praksis har jeg møtt unge og voksne i forskjellige livskriser:

 

  • Oppvekst i destruktive hjem
  • Å leve sammen med rusavhengige, både som ungdom og voksen
  • Å leve med sykdom og smerter
  • Samlivs- og relasjonsutfordringer

 

Min tilnærming

For meg som terapeut er noe av det viktigste å møte deg med varme, støtte og forståelse. Det igjen kan gjøre at det føles tryggere i relasjonen oss i mellom. Når det passer seg i en klienttime, hender det at jeg velger å dele om mitt liv og mine erfaringer, gjennom å støtte og forstå deg. Jeg har stor tro på ved å dele av egne livserfaringer, enten i individuell eller i en gruppe, kan det bli tydeligere at du ikke står alene. I gestaltterapien bruker vi ordet ”å gestalte”, som betyr ”Å gi mening til”. Gestaltterapi dreier seg om å gi innhold og mening til de erfaringer, opplevelser, tanker og følelser som du bringer med deg inn i terapirommet.

 

Det er for meg veldig givende og berikende å kunne jobbe med mennesker. Jeg har stor tro på viktigheten av å kunne møte mennesker der hvor de er, og belyse det som skjer ”Her og Nå” sammen. Ved å øke selvinnsikten, lære om deg selv og dine mønstre, kan det være mulig å endre uønsket atferd. Tanken om at når vi blir bevisst noen av våre uønskede atferdsmønstre, da kan en endring skje. Og du kan rett og slett bli kjent med seg selv.

 

 Min bakgrunn

Jeg er 45 år, og bor i Tønsberg. Jeg har alltid vært interessert i å jobbe med mennesker. Som miljøarbeider i psykiatrien, som støttekontakt, og som assistent ved en ungdomsskole med elever med forskjellige utfordringer som trengte ekstra oppfølging i skolehverdagen. 

 Jeg har selv erfaring med:

  • Å leve med kronisk sykdom fra ung alder
  • Oppvekst med rus og alkoholavhengighet
  • Angst og depresjon
  • Å leve i utfordrende relasjoner

  

Jeg er godkjent psykoterapeut/ gestaltterapeut ved Norsk Gestalt Institutt - Høyskole i Oslo. Og jeg er medlem av Norsk Gestalt Forening (NGF).

 

Velkommen til å kontakte meg for en uforpliktende samtale!

 

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.