Anna Sigridsdatter Heen - Psykoterapeut, Parterapeut - GoMentor

Anna Sigridsdatter Heen

Psykoterapeut, Parterapeut

Grunerløkka Oslo, Videosamtale

16 referanser

Personlig fremmøte

Parterapi/samlivsterapi/familierådgivning 1.250 kr. Avtal tid

Partilbudet er for dere som opplever samlivskrise eller har kommet inn i dårlige samhandlingsmønstre med vonde krangler eller følelsesmessigmessig avstand. Ømtåelige temaer som seksualitet og utroskap kan dere ta opp med meg. Parterapi er for dere som vil kommunisere bedre og løse problemer mer konstruktivt, og for dere bli «kjærester» igjen og få større åpenhet, varme og intimitet i samlivet.

Monodrama 1.000 kr. Avtal tid

Gjennom psykodrama og monodrama blir du i stand til «å se deg selv utenfra og andre innenfra». Vi tar utgangspunkt i temaer fra ditt eget liv. Monodrama gis som privattimer.Vil du delta i psykodramagruppe holder jeg helgkurs ved tilstrekkelig antall påmeldte (min. 5-6).


Privatundervisning for par i samlivskurset PREP 3.750 kr. Avtal tid

Dere kan få privatundervisning i PREP som nettbasert løsning enten som et et 3 timers  kurs om kommunikasjon eller utvidet  til et 5 timers kurs der vi også  tar en økt om hvordan håndtere problemer og konflikter konstruktivt.

Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Alternativt  kan dere komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1.5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på forventninger, kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.

Prisen for dette kurset er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.

Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer?

Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet.

Prisen for dette kurset er kr. 6250. 


Individuell rådgivning/egenterapi 1.000 kr. Avtal tid

Trenger du noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor? Vil du få det bedre med deg selv og dine nærmeste? Våge mer? Bli mer bevisst på egne behov og følelser? Jeg hjelper deg til å bli tryggere på deg selv og se ressursene du har å bygge på.

Jeg gir rådgivning fra mitt hjemmekontor sentralt i Oslo.

Hver rådgivning er på 60 minutter. Om ønskelig kan annen tid avtales.


Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

91 86 86 58

Videosamtaler

Privatundervisning for par om våre kjærlighetsspråk (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Hvordan vi viser at vi er glade i partneren varierer. Så det gjelder å kunne lese hverandres kjærlighetsspråk for å nå fram til hverandre og verdsette den andres uttrykk!

Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å brukeGo Mentors trygge nettbaserte plattform eller dere kan komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om våre kjærlighetsspråk.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time. Tidpunkt bestemmer dere selv. Ta kontakt så avtaler vi.

Dette er kursinnholdet:

Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre? Hva slags kjærlighetsspråk har hver av dere? Har dere to som er partnere det samme kjærlighetsspråket? Hvis ikke, hvordan da nå fram til hverandre? Hvordan skjønne/verdsette din partners kjærlighetsspråk? Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket Kjærlighet = følelser. Vise følelser, uttrykke følelser-hvordan gjøre det så du når fram til partneren?

Prisen for dette kurset er kr. 4500

Privatundervisning for par om sex og kommunikasjon (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker har  vist seg å  bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Så hvorfor ikke benytte muligheten nå som det gis åpninger igjen til å få det bedre sammen - også seksuelt!

Dere kan få privatundervisning om sex og kommunikasjon. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet mitt:

Kom på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo eller jeg  kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.


Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om hvordan dere kommuniserer om sexlivet deres og hvordan dere kan bli bedre på å uttrykke de behov, lengsler, og savn hver av dere har, og bli bedre på å forstå og ta hensyn til hva partneren ønsker og trenger.

Dette er kursinnholdet:

 • SEX = kommunikasjon: Forventinger, kommunikasjonshinder i sexlivet, faresignaler som negativ fortolkning og tilbaketrekning. Hva gjør vi med slikt?
 • Kommunikasjon for større åpenhet, respekt, aksept for hverandres ønsker og behov, og toleranse for ulikheter. Åpenhet, tørre å si hva du tenker og føler. Vilje til å lytte og forstå partneren. Humor og varme som hjelpemidler.

Prisen for dette kurset er kr. 4500


Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Mer om dette finner du/dere min hjemmeside gjennom GoMentor.


Ta kontakt for mer informasjon og påmelding! 

Kjærlighetsspråket (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen. Da er det en forutsetning å forstå hverandres kjærlighetsspråk.

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD.

Dere kan få privatundervisning om kjærlighetsspråket som nettbasert løsning. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.

Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om våre kjærlighetsspråk. Hvordan vi viser at vi er glade i partneren varierer. Så det gjelder å kunne lese hverandres kjærlighetsspråk for å nå fram til hverandre og verdsette den andres uttrykk.

Dette er kursinnholdet:

 • Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre?
 • Hva slags kjærlighetsspråk har hver av dere?
 • Har dere to som er partnere det samme kjærlighetsspråket? Hvis ikke, hvordan da nå fram til hverandre
 • Hvordan skjønne/verdsette din partners kjærlighetsspråk? 
 • Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket
 • Kjærlighet = følelser. Vise følelser, uttrykke følelser-hvordan gjøre det så du når fram til partneren?

Prisen for dette kurset er kr. 4500


Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Mer info finner du på min hjemmeside www. annasigridsdatterheen.no Ta kontakt for mer informasjon og påmelding! 

Privatundervisning for par som vil kommunisere bedre (GoMentor videosesjon) 3.750 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen! Da gjelder det å kunne kommunisere godt!  

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD.


Dere kan få privatundervisning i PREP – for bedre kommunikasjon som nettbasert løsning. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!


Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til1,5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder. Prisen for dette kurset er kr. 3750

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering. Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.


Nettbasert privatundervisning for par i samlivskurset PREP (GoMentor videosesjon) 3.750 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen!

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD. Dere kan få privatundervisning i PREP som nettbasert løsning.

Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil! Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å  bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder. Sesjonens varighet bestemmer dere selv. Det kan f.eks. være tre ganger av 1.0 time eller to ganger av 1,5 time. Prisen for dette kurset er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problem-og konflikthåndtering. Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.

Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding!

Nettbasert parterapi/samlivsterapi/familierådgivning (GoMentor videosesjon) 1.250 kr. Avtal tid

Kommuniserer dere  dårlig? Trenger dere en som kan hjelpe dere til å sette ord på følelsene  eller føler på skurring i parforholdet og vil gjøre noe med det?  Da kan dere kontakte meg. Jeg er deres sparringspartner som bistår dere med å se nye åpninger og angrepsvinkler, flere perspektiver og løsningsmuligheter.

Dette er et online-tilbud, en nettbasert tjeneste for  dere som trenger rådgivning på kort varsel, en å snakke med her-og-nå. Det passer også for dere som av ulike årsaker ikke ønsker/kan oppsøke en terapeut på et fysisk sted. Online-terapi det kan gjennomføres uansett hvor du/dere bor eller befinner deg/dere. Online/E-terapi kan skje via Go Mentors nettbaserte tjeneste eller en annen videoplattform. 

 Online-terapi er en betalt tjeneste. Prisene er de samme som ved personlig oppmøte dvs,  kr. 1250 for par.

Slik får du kontakt med meg: 1.Via Go Mentors bookingsystem eller send meg en e-post eller ring meg for avtale. 

Individuell rådgivning/egenterapi (GoMentor videosesjon) 1.000 kr. Avtal tid

Trenger du noen å snakke med om problemer eller utfordringer du står overfor her og nå?

Takket være E-terapi trenger du ikke vente! Du kan videochatte med meg  via Go Mentors nettbaserte tjeneste og jeg rådgir online. 

Ta  kontakt så avtaler vi.

Dette er en betalt tjeneste, dvs. samme pris  som  ved fysisk oppmøte, kr. 1000 per klokketime.


Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

91 86 86 58

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Søker du/dere parterapi, individuell rådgivning, samlivskurs, psykodrama? Trenger du/dere snakke med en sexolog? Ta kontakt med meg! Anna Sigridsdatter Heen - Psykoterapeut, Parterapeut

Beskrivelse

Jeg arbeider som parterapeut, sexolog og personlig rådgiver, holder samlivskurs, og tar i mot deg som vil prøve psykodrama.

Du kan booke terapi og kurs - også som nettbasert tjeneste/ få tilbudet online (det siste er svært aktuelt i  disse  Coronavirus-tider).

 • Trenger du noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor?
 • Vil du få det bedre med deg selv og dine nærmeste?
 • Våge mer?
 • Bli mer bevisst  på egne behov og følelser? 

Da kan du kontakte meg!

Mine fokusområder er selvbilde og relasjonskompetanse, kommunikasjon, konflikthåndtering, følelser, seksualitet og utroskap.

Parterapi / samlivsterapi

Partilbudet omfatter parterapi, parrådgivning og familierådgivning.


Parterapi er for dere som kjenner på at noe butter eller skurrer i samlivet, men vil gjøre en innsats for å få forholdet på rett kjøl igjen. Kanskje kommuniserer dere dårlig, kanskje er det lite åpenhet og nærhet, kanskje er dere dårlige på å løse konflikter, kanskje har det blitt mange  minefelter, tabuområder og hemmeligheter. Dere kan være i en akutt samlivskrise eller har kommet inn i vedvarende destruktive mønstre med vonde krangler eller følelsesmessig avstand - alle ting som gjør at  parforholdet ikke  lenger oppleves som godt å være i.


Parterapi passer for dere som vil:

 • finne sammen, og bli «kjærester» igjen
 • styrke og utvikle forholdet deres
 • kommunisere bedre
 • våge å se på følelsene som styrer dere
 • ha åpenhet om tema som sex, sjalusi og utroskap
 • løse samlivsproblemer mer konstruktivt
 • leve bedre med uenighet
 • akseptere at dere har ulike behov og prioriteringer
 • klare å legge vonde ting bak dere
 • ha mer glede, varme og nærhet i forholdet deres


Når jeg arbeider med par bruker jeg – foruten samtale – verktøy og teknikker hentet fra PREP, som tale- og lytteteknikken og problemløsningsmetoden. Dersom dere vil - bruker jeg også enkle psykodramametoder som rollebytte og speiling. Metoder for konflikthåndtering og konfliktløsning kan også kan være til nytte.


Når par har kommunikasjonsproblemer ser jeg ofte at det bunner i ubevisste og uuttalte forventinger, i lengsler og udekte behov. Følelser styrer oss mer enn vi tror! Dertil inviterer jeg dere til å våge større åpenhet om seksualitet. Et utilfredsstillende sexliv har innvirkning på selvfølelsen!


I parterapien er jeg opptatt av at dere begge skal blir mer bevisste på hvordan dere virker på partneren deres og bedre forstår hvorfor partneren handler og reagerer som han/hun gjør. Jeg legger også stor vekt på at dere begge skal bli tydeligere på hva dere trenger av partneren deres, og klare å uttrykke det ovenfor han/ henne.

Dessuten maner jeg dere begge til å ta  ansvar for å styrke og utvikle forholdet. Det betyr at dere begge  må være villige  til å gå i dere selv, ta  grep og yte deres del  for at dere skal få det bedre sammen.

Individuell rådgivning/egenterapi

Individuelle samtaler er for deg som trenger noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor.

Jeg kan hjelpe deg med å:

 • forstå deg selv og din historie i perspektiv
 • strekke deg og våge mer
 • bli mindre selvkritisk.
 • bli tryggere, tydeligere og mer selvrepresenterende
 • ta ansvar for egne valg
 • ta tak i personlige og relasjonelle problemer
 • få det bedre med deg selv og dine nærmeste
 • bli mer bevisst på egne behov og følelser


Jeg er din sparringspartner og veileder. Gjennom samtaler og enkle øvelser hjelper jeg deg til å oppdage og tro på  at du har det du trenger for å forandre livet ditt.


I individualterapien benytter jeg også monodrama  for de  av dere som -  tillegg  til å samtale - også vil visualisere utfordringene dere vil jobbe med. Monodrama som passer for deg som vil se deg selv utenfra og andre innenfra. Det innebærer å bli mer bevisst på hvordan du virker på andre og forstå mer av hvordan andre tenker, og hvorfor de handler som de gjør. 

Samlivskurs - hjelp til selvhjelp

Selv om de fleste mennesker ønsker et trygt og stimulerende samliv, sliter mange med kommunikasjon, klare å løse konflikter mer konstruktivt og  leve med forskjeller i væremåte og personlighet. Ofte glemmer vi å ta  vare på godene og gledene i forholdet. Mange ender opp i et praktisk bofelleskap uten å nære varme og kjærlige følelser for hverandre.


Da kan det hjelpe med et samlivskurs!

Ta et samlivskurs for å løse opp i negative og fastlåste mønstre, eller start tidlig med kurs for å hindre at skader oppstår eller får utvikle seg så langt at det kan ende i samlivsbrudd.  

Som leder av Samlivsskolen tilbyr jeg og mine kollegaer gode samlivskurs for en hver smak. Se Samlivskolens hjemmeside over kurs vi tilbyr. Du finner også oversikten over kurs her hos GoMentor.


 • PREP-kursene er ett av samlivskursene jeg  har holdt i mange år. Bedre kommunikasjon og bedre problemhåndtering er hovedtemaene på dette kurset.
 • PREP-kursene er et forbyggende kurs som passer for par i alle stadier av forholdet, både nyetablerte par og par som har levd lenge sammen.
 • PREP-kurset  tilbyr jeg også  til par som ønsker individuell undervisning. Det finner sted på mitt hjemmekontor eller som kursing online.

Samlivkursene er åpne for par fra hele landet. Jeg har også kortversjon av flere  av  samlivskursene, foruten PREP, bl.a om seksualitet og kommunikasjon, om  følelser, om våre kjærlighetsspråk. Disse kursene tilbys som privatundervisning enten online eller på mitt hjemmekontor.  Påmelding skjer løpende, så ta kontakt om dere er interessert!


Psykodrama og monodrama

Psykodrama og monodrama tar utgangspunkt i "her og nå" situasjonen. I monodrama arbeider du alene med meg som  din veileder, i  psykodrama arbeider vi i grupper. Uansett lager vi en imaginær scene og bruker den som arena for å spille ut temaer fra våre liv. Rollebytte og speiling er blant  teknikkene vi benytter. Gjennom monodrama og psykodrama kan du bli bedre på relasjonskompetanse. Her får du verktøy til å se deg selv utenfra og den andre innenfra, dvs. ta nye perspektiv.


Jeg tilbyr kontinuerlig enetimer for dere som vil prøve monodrama. Jeg holder psykodramakurs når nok interesserte melder seg, eller på oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. Du trenger ikke å ha noe forhåndskjennskap  til psykodrama for å delta. Interessert? Ta kontakt!

OM MEG/ MIN FAGLIGE BAKGRUNN

 • Jeg er sosionom, er registrert psykoterapeut/ psykodramatiker og sertifisert PREP-kursleder. Jeg er utdannet i  EFT-c (Emotional Focuseds Therapy - for couples) og er utdannet sexolog.
 • Jeg er styreleder og daglig leder i Samlivsskolen som tilbyr samlivskurs for par. Jeg  har vært  styreleder i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
 • Jeg har i en årrekke jobbet med kommunikasjon og formidling og har erfaring fra konflikthåndtering og konfliktløsning, blant annet  fra å være mekler i Konfliktrådet.
 • I min verktøykasse finnes også handlingsrettet trening og aksjonsmetoder egnet for psykodramagrupper, ledere og personalgrupper i arbeids- og organisasjonslivet.

-----------------------------------

Dersom du allerede ønsker å avtale en tid kan du klikke på "Kontakt meg" og ringe meg opp eller sende meg en melding. 

 

Referanser

Håkon (55) og Bente (52) - "Håkon og jeg, Bente, er 55 og 52 år og fra  henholdsvis Østfold og Agder. Vi har kjent hverandre fra vi var ungdommer. Vi ble gift på hver vår kant. Etter hvert vårt lange ekteskap, fant vi sammen uten å ha hatt kontakt i denne perioden. Vi har vært sammen i to år nå. Vi er en super match, men har noe ulik sexappetitt og hadde derfor lyst til å utforske hvordan vi kan håndtere dette på en best mulig måte. Vi fant Samlivsskolen på nett og blant flere valg, likte vi skolens fokus. Vi hadde en deilig spahelg i kombinasjon med kursing. Opplevde at helgens fokus på kommunikasjon passet oss godt og gav oss noen gode verktøy videre i forholdet. Takk til Anna, som lagde en trygg ramme for åpenhet og deling av tanker og følelser! Anbefales! "  Les mer  Les mindre

Tone Kristin og Ole Jacob, Lier, Buskerud - ""Vi ønsket oss et annerledes samlivskurs, og fant omsider kurset «It takes two to tango» med kurslederne Anna Sigridsdatter Heen og Hans Fosshagen. Dette deltok vi på i april 2018. Både Anna og Hans overbeviste med sin kunnskap, erfaring og lidenskap for den argentinske tangoen, lett krydret med en porsjon samlivsmix. Vi lot oss overbevise om tangoens fortreffelighet, i det vi skred over parketten med nyervervet kunnskap om kunsten å gå med eleganse og innlevelse. Vi forstod at 100% tilstedeværelse må til for å skape den gode og balanserte dialogen mellom oss som par, og at tango handler om å kommunisere bevegelse. Vi forstod at tango i virkeligheten er dialog og samarbeid mellom to aktivt skapende dansere/partnere, som igjen er med på å skape forbindelse, bånd og tilknytning mellom oss som par. Tusen takk for en fantastisk og inspirerende helg med ny innsikt, glede og giv for den argentinske tangoen". "  Les mer  Les mindre

Mona (28) - "Høsten 2017 gikk min franske samboer Pierre (29) og jeg (28) i parterapi hos Anna. Vårt forhold ble satt på prøve da vi flyttet det fra Frankrike til Norge. Pierre kom til en ny kultur og et krevende jobbmarked og ble etter hvert litt vel negativ og litt vel «kjærringstyrt». Anna har bistått oss med uvurderlige råd, og har etter noen sesjoner gitt oss de rette verktøyene til å gå fra «dette går ikke» til «dette går». Vi har et nytt forhold i dag og skal gifte oss. Anna er verdt hver krone. Hun er lytter og kommer med kreative løsningsforslag. Vi vil begge tilbake til Anna dersom vi skulle få nye problemer hvor vi trenger en «objektiv» tredjepart. Jeg kan på det varmeste anbefale Anna, til alle som leser dette og til alle jeg kjenner."  Les mer  Les mindre

”Audhild” (37) og ”Fredrik” (39), Oslo: - "Takk for at du fikk oss til å våge!"  Les mer  Les mindre

”Helene” (57), Oslo :  - ""Jeg har brukt Anna både som parterapeut og som individualcoach. Begge deler var svært utbytterikt. Hun var direkte og "to the point" på en vennlig og støttende måte, og hun hjalp meg med å sortere tanker og reaksjoner, både i forhold til meg selv og omgivelsene. Hun har kort sagt bidratt til at jeg i dag er en tryggere og mer forankret person."  Les mer  Les mindre

”Knut” (42), Buskerud:  - "Timene hos Anna har fått meg til lettere å forstå og reflektere over viktige ting i parforholdet. Jeg lærer mye slik at jeg kan påvirke forholdet positivt, og snu det som er destruktivt."  Les mer  Les mindre

”Kristin” (61), Akershus:  - ""Jeg trengte å bli personlig sterkere og mer selvrepresenterende. Anna har møtt meg med ydmykhet, samtidig som hun er åpen og raus. Hun er direkte i sin tilnærming. Hun har bidratt til at jeg i dag føler meg tryggere og har større tillit til meg selv og de valg jeg gjør."  Les mer  Les mindre

”Johanna” (30), Oppland:  - "Jeg ble anbefalt Anna gjennom en venninne som hadde gått til henne en stund med sin samboer. Jeg følte fra første stund at Anna og vi hadde bra kjemi. Hun skjønte fort hvordan hun skulle legge opp timene for oss, iht våre problemer, og timene ble derfor meget effective. Jeg kan trygt anbefale Anna videre. Hun vil ta godt vare på deg/dere !"  Les mer  Les mindre

”Siv ”(44), Telemark:  - ""Telefon eg tok til Anna ein givande samtale på eit vanskeleg stadie for meg.Tusen mange takk! Så usigeleg godt å vite at det er gode menneskje som velger å gje av si dyrebare tid. Det vart 40 dyrebare og høgst meiningsfulle minutt for meg!"  Les mer  Les mindre

Ingrid, 42, Akershus - ""Høsten 2011 gikk endelig min mann og jeg til parterapi. Vi gikk til samtaler hos Anna i cirka et halvt år. Vi endte med å gå hver til vårt. Jeg er imidlertid glad for at vi gjennomgikk denne prosessen med Anna. Det gjorde at det valget som ble tatt, var gjennomtenkt. Jeg har i ettertid aldri angret på min beslutning, og noe av grunnen til det er nok at vi søkte profesjonell hjelp. Jeg vil også presisere at verken min mann eller jeg opplevde at Anna tok noens parti. Hun klarte kunsten å lytte, stille konstruktive spørsmål og ivareta oss begge på en god måte.""  Les mer  Les mindre

Sigurd, 60, Hedmark - ""Jeg har gått til rådgiving hos Anna i 2 år. Hun viser engasjement, åpenhet og har en fordomsfri, varm tilnærming til meg og mine utfordringer. Med positiv og framtidsrettede løsninger."  Les mer  Les mindre

Synnøve (50) og Klaus (49), Bærum - ""Vi takker for et godt og gjennomarbeidet samlivskurs med Anna, hvor vi fikk god tid til refleksjon sammen som par. Stemningen i rommet var trygg og lun med Anna som veileder, så det var lett å ta opp selv det negative/litt vanskelige i samlivet på en god måte."  Les mer  Les mindre

Julie og Jan Otto, Asker - "Vi fikk tid til å tjune inn og synke vårt språk. I en hektisk hverdag er det vanskelig å sette av tid til slikt. Dette hadde vi godt av! Samtidig er det ferskvare. Du lærte oss derfor gode verktøy vi kan bruke for senere."  Les mer  Les mindre

Brita og Henrik, Bærum - "Kurset ga oss en fin dytt og anledning til å snakke med hverandre om forholdet og hvordan vi kan vise at vi setter pris på hverandre - litt oftere. Anna ufarliggjorde det å snakke om følelser og samliv. Det hadde vært fint om alle par hadde kunnet få et slikt kurs på «grønn resept» når det begynner å gå rutine i forholdet."  Les mer  Les mindre

Ann Christine og Oddvar, Hurum - "Jeg synes kurs innholdet var meget bra. Anna ufarliggjør en del vanskelige spørsmål Jeg syntes at det var merkbart en positiv endring i vårt parforhold umiddelbart etter kurset."  Les mer  Les mindre

Wenche og Christoffer, Oslo - "“Kursinnholdet passet så bra for oss og våre problemer, at vi fikk følelsen av at kurset var skreddersydd til akkurat vårt parforhold. Men det vet vi jo at det ikke var. Det vitner om at problemene våre er typiske problemer og noe mange kan kjenne seg igjen i.”"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer