Anna Sigridsdatter Heen

Psykoterapeut, Parterapeut, Sexolog

Hasle, Oslo , Videosamtale , GoMentor 24/7

28 referanser

Personlig fremmøte

Sexologisk rådgivning for par 1.700 kr. Avtal tid

Når par har problemer med  sexlivet ser jeg ofte at det bunner i ubevisste og uuttalte forventinger, i lengsler og udekte behov. Følelser styrer oss mer enn vi tror! Dertil inviterer jeg dere til å våge større åpenhet om seksualitet. Et utilfredsstillende sexliv har innvirkning på selvfølelsen!

I parterapien er jeg opptatt av at dere begge skal blir mer bevisste på hvordan dere virker på partneren deres og bedre forstår hvorfor partneren handler og reagerer som han/hun gjør. Jeg legger også stor vekt på at dere begge skal bli tydeligere på hva dere trenger av partneren deres, og klare å uttrykke det ovenfor han/ henne. Det betyr at dere begge må gjøre  en  innsats, dvs. være villige til å gå i dere selv, ta grep og yte deres del for at dere skal få det bedre sammen.

Jeg tar i mot dere på mitt hjemmekontor i Oslo (Hasle/Carl Berner området). Pris per time er kr. 1700 for par (fra 01.01.21, inkl. mva)

Slik får du kontakt med meg: 1.Via Go Mentors bookingsystem eller send meg en e-post eller ring meg for avtale.

Parterapi/samlivsterapi 1.700 kr. Avtal tid

Kommuniserer dere dårlig? Trenger dere en som kan hjelpe dere til å sette ord på følelsene eller føler på skurring i parforholdet og vil gjøre noe med det?

Da kan dere kontakte meg. Jeg er deres sparringspartner som bistår dere med å se nye åpninger og angrepsvinkler, flere perspektiver og løsningsmuligheter. 

Jeg tar i mot dere på mitt hjemmekontor  i Oslo (Hasle/Carl Berner området).

Pris per time er kr. 1700 for par (fra 01.01.21, inkl. mva)

Slik får du kontakt med meg: 1.Via Go Mentors bookingsystem eller send meg en e-post eller ring meg for avtale.

Privatundervisning for par i samlivskurset PREP 3.750 kr. Avtal tid

Dere kan få privatundervisning i PREP som nettbasert løsning enten som et et 3 timers  kurs om kommunikasjon eller utvidet  til et 5 timers kurs der vi også  tar en økt om hvordan håndtere problemer og konflikter konstruktivt.

Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Alternativt  kan dere komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1.5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på forventninger, kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.

Prisen for dette kurset er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.

Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer?

Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet.

Prisen for dette kurset er kr. 6250. 


Monodrama 1.250 kr. Avtal tid

Gjennom psykodrama og monodrama blir du i stand til «å se deg selv utenfra og andre innenfra». Vi tar utgangspunkt i temaer fra ditt eget liv.  Da  er det bare deg og meg som "jobber". Vi  bruker  enkle øvelser, inkludert rollebytter dersom duønsker det.

Formålet  er gjøre deg mer  bevisst  på hvordan du påvirker andre og andre påvirker  deg, dvs. styrke din relasjonskompetanse. Dertil  trygge deg på å gjøre valg, bli bedre  både på grensesetting og på å utfordre deg selv og prøve nye ting. Da  vil du kunne oppleve å få større handlingsrepertoar og manøvreringsrom og komme nærmere til å "bli  sjef i eget liv ".

Monodrama gis som privattimer på mitt hjemmekontor på Hasle/Carl Berner området i Oslo. Prisen er kr. 1250 per time.

Psykodrama har mye av de  samme mål og  tilnærming, og vi bruker  mye av  den samme metodikken, men da er vi flere som"jobber"  i gruppe.

Vil du delta i psykodramagruppe holder jeg helgekurs ved tilstrekkelig antall påmeldte (min. 5-6). Jeg har bl.a hatt  psykodramagruppe/  der  tema har  vært våre masker" /fasader. Hvilke  masker  trenger vi - hvilke vil vi  kvitte oss med.? Når - og hvordan - senke  guarden? Psykodramagruppe med dette  temaet holder jeg gjerne igjen!

 Psykodramagrupper over over  en helg av to dager (kl 10-15,) og deltakerprisen er  kr. 4500.

Parterapi/samlivsterapi/familierådgivning 1.700 kr. Avtal tid

Kommuniserer dere dårlig? Trenger dere en som kan hjelpe dere til å sette ord på følelsene eller føler på skurring i parforholdet og vil gjøre noe med det?

Partterapi er for dere som opplever samlivskrise eller har kommet inn i dårlige samhandlingsmønstre med vonde krangler eller følelsesmessig avstand. Ømtåelige temaer som seksualitet og utroskap kan dere ta opp med meg.

Parterapi er for dere som vil kommunisere bedre og løse problemer mer konstruktivt, og for dere bli «kjærester» igjen og få større åpenhet, varme og intimitet i samlivet.

Jeg er deres sparringspartner som hjelper dere med å se nye åpninger og angrepsvinkler, flere perspektiver og løsningsmuligheter. Jeg tar i mot dere på mitt hjemmekontor i Oslo (Hasle/Carl Berner området).

Pris per time er kr. 1700 for par (fra 01.01.21, inkl. mva)

Slik får du kontakt med meg: 1.Via Go Mentors bookingsystem eller send meg en e-post eller ring meg for avtale.

Individuell rådgivning/egenterapi 1.250 kr. Avtal tid

Trenger du noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor? Vil du få det bedre med deg selv og dine nærmeste? Våge mer? Bli mer bevisst på egne behov og følelser? Jeg hjelper deg til å bli tryggere på deg selv og se ressursene du har å bygge på.

Jeg gir rådgivning fra mitt hjemmekontor sentralt i Oslo (Hasle/Carl Berner-området)

Hver rådgivning er på 60 minutter. Om ønskelig kan annen tid avtales.


Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Light 796 kr. /mnd. Registrer

Skriv ubegrænset med mig 2 dage om ugen, når du har tid og lyst.

GoMentor 24/7 Basic 1.116 kr. /mnd. Registrer

Skriv ubegrenset med meg når du har tid og lyst og få svar alle hverdager (man.-fre.).

GoMentor 24/7 Live 1.796 kr. /mnd. Registrer

Skriv ubegrenset med meg når du har tid og lyst og få svar alle hverdager (man.-fred.). Inkluderer 2 x 30 min. videosamtale eller livechat pr. måned.

GoMentor 24/7 Video 1.516 kr. /mnd. Registrer

Hold videosamtaler med meg når du har tid og lyst, alle hverdager (man-fre). Inkluderer 4 x 30 min. videosamtale pr. måned.

Videosamtaler

Privatundervisning for par om våre kjærlighetsspråk (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Hvordan vi viser at vi er glade i partneren varierer. Så det gjelder å kunne lese hverandres kjærlighetsspråk for å nå fram til hverandre og verdsette den andres uttrykk!

Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å brukeGo Mentors trygge nettbaserte plattform eller dere kan komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om våre kjærlighetsspråk.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time. Tidpunkt bestemmer dere selv. Ta kontakt så avtaler vi.

Dette er kursinnholdet:

Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre? Hva slags kjærlighetsspråk har hver av dere? Har dere to som er partnere det samme kjærlighetsspråket? Hvis ikke, hvordan da nå fram til hverandre? Hvordan skjønne/verdsette din partners kjærlighetsspråk? Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket Kjærlighet = følelser. Vise følelser, uttrykke følelser-hvordan gjøre det så du når fram til partneren?

Prisen for dette kurset er kr. 4500

Privatundervisning for par om sex og kommunikasjon (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker har  vist seg å  bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Så hvorfor ikke benytte muligheten nå som det gis åpninger igjen til å få det bedre sammen - også seksuelt!

Dere kan få privatundervisning om sex og kommunikasjon. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet mitt:

Kom på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo eller jeg  kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.


Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om hvordan dere kommuniserer om sexlivet deres og hvordan dere kan bli bedre på å uttrykke de behov, lengsler, og savn hver av dere har, og bli bedre på å forstå og ta hensyn til hva partneren ønsker og trenger.

Dette er kursinnholdet:

 • SEX = kommunikasjon: Forventinger, kommunikasjonshinder i sexlivet, faresignaler som negativ fortolkning og tilbaketrekning. Hva gjør vi med slikt?
 • Kommunikasjon for større åpenhet, respekt, aksept for hverandres ønsker og behov, og toleranse for ulikheter. Åpenhet, tørre å si hva du tenker og føler. Vilje til å lytte og forstå partneren. Humor og varme som hjelpemidler.

Prisen for dette kurset er kr. 4500


Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Mer om dette finner du/dere min hjemmeside gjennom GoMentor.


Ta kontakt for mer informasjon og påmelding! 

Kjærlighetsspråket (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen. Da er det en forutsetning å forstå hverandres kjærlighetsspråk.

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD.

Dere kan få privatundervisning om kjærlighetsspråket som nettbasert løsning. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.

Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om våre kjærlighetsspråk. Hvordan vi viser at vi er glade i partneren varierer. Så det gjelder å kunne lese hverandres kjærlighetsspråk for å nå fram til hverandre og verdsette den andres uttrykk.

Dette er kursinnholdet:

 • Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre?
 • Hva slags kjærlighetsspråk har hver av dere?
 • Har dere to som er partnere det samme kjærlighetsspråket? Hvis ikke, hvordan da nå fram til hverandre
 • Hvordan skjønne/verdsette din partners kjærlighetsspråk? 
 • Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket
 • Kjærlighet = følelser. Vise følelser, uttrykke følelser-hvordan gjøre det så du når fram til partneren?

Prisen for dette kurset er kr. 4500


Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Mer info finner du på min hjemmeside www. annasigridsdatterheen.no Ta kontakt for mer informasjon og påmelding! 

Privatundervisning for par som vil kommunisere bedre (GoMentor videosesjon) 3.750 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen! Da gjelder det å kunne kommunisere godt!  

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD.


Dere kan få privatundervisning i PREP – for bedre kommunikasjon som nettbasert løsning. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!


Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til1,5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder. Prisen for dette kurset er kr. 3750

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering. Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.


Nettbasert privatundervisning for par i samlivskurset PREP (GoMentor videosesjon) 3.750 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen!

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD. Dere kan få privatundervisning i PREP som nettbasert løsning.

Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil! Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å  bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder. Sesjonens varighet bestemmer dere selv. Det kan f.eks. være tre ganger av 1.0 time eller to ganger av 1,5 time. Prisen for dette kurset er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problem-og konflikthåndtering. Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.

Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding!

Nettbasert parterapi/samlivsterapi/familierådgivning (GoMentor videosesjon) 1.700 kr. Avtal tid

Kommuniserer dere  dårlig? Trenger dere en som kan hjelpe dere til å sette ord på følelsene  eller føler på skurring i parforholdet og vil gjøre noe med det?  Da kan dere kontakte meg. Jeg er deres sparringspartner som bistår dere med å se nye åpninger og angrepsvinkler, flere perspektiver og løsningsmuligheter.

Dette er et online-tilbud, en nettbasert tjeneste for  dere som trenger rådgivning på kort varsel, en å snakke med her-og-nå. Det passer også for dere som av ulike årsaker ikke ønsker/kan oppsøke en terapeut på et fysisk sted. Online-terapi det kan gjennomføres uansett hvor du/dere bor eller befinner deg/dere. Online/E-terapi kan skje via Go Mentors nettbaserte tjeneste eller en annen videoplattform. 

Online-terapi er en betalt tjeneste. Prisene er de samme som ved personlig oppmøte dvs, 

kr. 1700 for par (fra 01.01.21, inkl. mva)

Slik får du kontakt med meg: 1.Via Go Mentors bookingsystem eller send meg en e-post eller ring meg for avtale. 

Individuell rådgivning/egenterapi (GoMentor videosesjon) 1.250 kr. Avtal tid

Trenger du noen å snakke med om problemer eller utfordringer du står overfor her og nå?

Takket være E-terapi trenger du ikke vente! Du kan videochatte med meg  via Go Mentors nettbaserte tjeneste og jeg rådgir online. 

Ta  kontakt så avtaler vi.

Dette er en betalt tjeneste, dvs. samme pris  som  ved fysisk oppmøte, kr. 1250 per klokketime.


Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg hjelper deg/ dere i gang med prosessen for å få det bedre med deg selv og andre. Bedre relasjonskompetanse gir deg/dere bedre liv! Anna Sigridsdatter Heen - Psykoterapeut, Parterapeut, Sexolog

Beskrivelse

Jeg arbeider som parterapeut, sexolog og personlig rådgiver, holder samlivskurs, og tar i mot deg som vil prøve psykodrama.

Du kan booke terapi og kurs - også som nettbasert tjeneste/ få tilbudet online.

 • Trenger du noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor?
 • Vil du få det bedre med deg selv og dine nærmeste?
 • Våge mer?
 • Bli mer bevisst på egne behov og følelser? 

Da kan du kontakte meg!

Mine fokusområder er selvbilde og relasjonskompetanse, kommunikasjon, konflikthåndtering, følelser, seksualitet og utroskap.

Parterapi / samlivsterapi

Partilbudet omfatter parterapi, parrådgivning og familierådgivning.

Parterapi er for dere som kjenner på at noe butter eller skurrer i samlivet, men vil gjøre en innsats for å få forholdet på rett kjøl igjen. Kanskje kommuniserer dere dårlig, kanskje er det lite åpenhet og nærhet, kanskje er dere dårlige på å løse konflikter, kanskje har det blitt mange  minefelter, tabuområder og hemmeligheter. Dere kan være i en akutt samlivskrise eller har kommet inn i vedvarende destruktive mønstre med vonde krangler eller følelsesmessig avstand - alle ting som gjør at  parforholdet ikke  lenger oppleves som godt å være i.

Parterapi passer for dere som vil:

 • finne sammen, og bli «kjærester» igjen
 • styrke og utvikle forholdet deres
 • kommunisere bedre
 • våge å se på følelsene som styrer dere
 • ha åpenhet om tema som sex, sjalusi og utroskap
 • løse samlivsproblemer mer konstruktivt
 • leve bedre med uenighet
 • akseptere at dere har ulike behov og prioriteringer
 • klare å legge vonde ting bak dere
 • ha mer glede, varme og nærhet i forholdet deres

Når jeg arbeider med par bruker jeg – foruten samtale – verktøy og teknikker hentet fra PREP, som tale- og lytteteknikken og problemløsningsmetoden. Dersom dere vil - bruker jeg også enkle psykodramametoder som rollebytte og speiling. Metoder for konflikthåndtering og konfliktløsning kan også kan være til nytte.

Når par har kommunikasjonsproblemer ser jeg ofte at det bunner i ubevisste og uuttalte forventninger, i lengsler og udekte behov. Følelser styrer oss mer enn vi tror! Dertil inviterer jeg dere til å våge større åpenhet om seksualitet. Et utilfredsstillende sexliv har innvirkning på selvfølelsen!

I parterapien og den sexologiske rådgivningen er jeg opptatt av at dere begge skal blir mer bevisste på hvordan dere virker på partneren deres og bedre forstår hvorfor partneren handler og reagerer som han/hun gjør. Jeg legger også stor vekt på at dere begge skal bli tydeligere på hva dere trenger av partneren deres, og klare å uttrykke det ovenfor han/ henne.

Dessuten maner jeg dere begge til å ta ansvar for å styrke og utvikle forholdet. Det  betyr at dere begge må være villige til å gå i dere selv, ta grep og yte deres del for at dere skal få det bedre sammen.

Individuell rådgivning/egen-terapi

Individuelle samtaler er for deg som trenger noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor.

Jeg kan hjelpe deg med å:

 • forstå deg selv og din historie i perspektiv
 • strekke deg og våge mer
 • bli mindre selvkritisk.
 • bli tryggere, tydeligere og mer selvrepresenterende
 • ta ansvar for egne valg
 • ta tak i personlige og relasjonelle problemer
 • få det bedre med deg selv og dine nærmeste
 • bli mer bevisst på egne behov og følelser


Jeg er din sparringspartner og veileder. Gjennom samtaler og enkle øvelser hjelper jeg deg til å oppdage og tro på  at du har det du trenger for å forandre livet ditt.

I individualterapien benytter jeg også monodrama  for de av dere som -  tillegg  til å samtale - også vil visualisere utfordringene dere vil jobbe med. Monodrama som passer for deg som vil se deg selv utenfra og andre innenfra. Det innebærer å bli mer bevisst på hvordan du virker på andre og forstå mer av hvordan andre tenker, og hvorfor de handler som de gjør. 

 

SEXOLOGISK RÅDGIVNING  både for single og par

Sliter du med dårlig seksuell selvfølelse? Har hatt vonde opplevelser som hindrer deg i å oppleve glede og lyst? Er ikke du og partneren «på nett» seksuelt? Trenger du å bli tydeligere på å kunne kommunisere dine seksuelle ønsker og behov? Tørre å sette dine grenser?

Dersom du har lyst til å forske mer i din egen eller det andre kjønns seksualitet har jeg mye å meddele og rådgir deg/ dere gjerne. Særlig det emosjonelle, relasjonelle, kommunikative er det jeg fokuserer på.

Samlivskurs - hjelp til selvhjelp

Selv om de fleste mennesker ønsker et trygt og stimulerende samliv, sliter mange med kommunikasjon, klare å løse konflikter mer konstruktivt og  leve med forskjeller i væremåte og personlighet. Ofte glemmer vi å ta  vare på godene og gledene i forholdet. Mange ender opp i et praktisk bofelleskap uten å nære varme og kjærlige følelser for hverandre.


Da kan det hjelpe med et samlivskurs!

Ta et samlivskurs for å løse opp i negative og fastlåste mønstre, eller start tidlig med kurs for å hindre at skader oppstår eller får utvikle seg så langt at det kan ende i samlivsbrudd.  

Som leder av Samlivsskolen tilbyr jeg og mine kollegaer gode samlivskurs for en hver smak. Se Samlivsskolens hjemmeside over kurs vi tilbyr. Du finner også oversikten over kurs her hos GoMentor.

 • PREP-kursene er ett av samlivskursene jeg  har holdt i mange år. Bedre kommunikasjon og bedre problemhåndtering er hovedtemaene på dette kurset.
 • PREP-kursene er et forbyggende kurs som passer for par i alle stadier av forholdet, både nyetablerte par og par som har levd lenge sammen.
 • PREP-kurset  tilbyr jeg også  til par som ønsker individuell undervisning. Det finner sted på mitt hjemmekontor eller som kursing online.
 • Jeg er  sertifisert for, og holder, endagskurset Godt Samliv for førstegangsforeldre.

 Jeg har også kortversjon av flere  av  samlivskursene, foruten PREP, bl.a om seksualitet og kommunikasjon, om følelser, om våre kjærlighetsspråk. Disse kursene tilbys som privatundervisning enten online eller på mitt hjemmekontor.  

Jeg tilbyr jeg også et kursopplegg for enkeltpar som heter "Parsjekk". Det er ikke minst egnet for dere som allerede har gått på annet samlivskurs  eller i parterapi. Parsjekk tar testen på deres forhold ved at dere begge fyller ut hvert deres spørreskjema. Så får dere en profil på hvor det funker og hva som butter i deres samliv.  Jeg gir dere noen tips, strategier og verktøy som vil kunne forbedre deres relasjon. Påmelding skjer løpende, så ta kontakt om dere er interessert!

Fra 2022 har jeg også et nytt kurstilbud basert på John Gottmans bok «7 principles making your marriage work». Meld fra om dette kan være noe for dere!

Psykodrama og monodrama

Psykodrama og monodrama tar utgangspunkt i "her og nå" situasjonen. I monodrama arbeider du alene med meg som  din veileder, i  psykodrama arbeider vi i grupper. Uansett lager vi en imaginær scene og bruker den som arena for å spille ut temaer fra våre liv. Rollebytte og speiling er blant  teknikkene vi benytter. Gjennom monodrama og psykodrama kan du bli bedre på relasjonskompetanse. Her får du verktøy til å se deg selv utenfra og den andre innenfra, dvs. få nye perspektiv både på deg og andre. 


Jeg tilbyr kontinuerlig enetimer for dere som vil prøve monodrama. Jeg holder psykodramakurs når nok interesserte melder seg, eller på oppdrag fra bedrifter og organisasjoner. Du trenger ikke å ha noe forhåndskjennskap  til psykodrama for å delta. Interessert? Ta kontakt! 

OM MEG/ MIN FAGLIGE BAKGRUNN

 • Jeg er sosionom, er registrert psykoterapeut/ psykodramatiker og sertifisert PREP-kursleder. Jeg er utdannet i  EFT-c (Emotional Focused Therapy - for couples) og er utdannet sexolog fra Sexologiskolen i København.
 • Jeg er styreleder og daglig leder i Samlivsskolen som tilbyr samlivskurs for par. Jeg har vært  styreleder i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
 • Jeg har i en årrekke jobbet med kommunikasjon og formidling som journalist og redaktør. Jeg har erfaring fra konflikthåndtering og konfliktløsning, blant annet fra å være mekler i Konfliktrådet. Jeg har også i mange år arbeidet med voksenopplæring. 
 • I min verktøykasse finnes også handlingsrettet trening og aksjonsmetoder egnet for psykodramagrupper, ledere og personalgrupper i arbeids- og organisasjonslivet.

-----------------------------------

Dersom du allerede ønsker å avtale en tid kan du klikke på "Kontakt meg" og ringe meg opp eller sende meg en melding. 

 

Referanser

ALVILDE (27) og KEVIN (27), Oslo - "ANNA HJALP OSS MED Å FORSTÅ HVILKE FEIL SOM VAR BLITT GJORT «Anna har vært en nøkkelspiller i å hjelpe oss å forstå hvilket usunt mønster vi har kjørt oss fast i etter å ha vært i et forhold over lang tid. Hun tillater seg å være dønn ærlig med oss, holde oss ansvarlig for lite konstruktiv oppførsel og gir oss gode råd for veien videre. Med en ryddig og strukturert fremgangsmåte har hun vært spesielt viktig for oss i å nøste opp i krangler, uvaner og dårlig kommunikasjon. Overblikket hennes hjalp oss med å forstå hvilke feil som var blitt gjort og hva som måtte forbedres fra begge parter. Anna er ærlig, transparent og strukturert, og det har funket godt for oss og vår vei til et sunnere parforhold.» "  Les mer  Les mindre

Eva & Hans Kristian, Oslo - "STRÅLENDE FORNØYD Vi var helt strålende fornøyd med tango kurset og dansingen. Klare og fine instruksjoner fra begge kurslederne, Hans og Anna, når det gjelder dans. Det vi skulle ønsket oss litt mer av er samlivsdelen, om hvordan kommunisere i hverdagen. Så anbefaler å bidra med mer av deres kompetanse her, og vie dette litt større plass på de neste kursene!"  Les mer  Les mindre

Julie og Jan Otto, Asker - "GODE VERKTØY FOR SENERE BRUK Kurset Samlivsskolen arrangerte for oss var veldig bra. Det var veldig fint å komme sammen og sette kjærlighetsspråket på agendaen. Vi fikk tid til å tune inn og synke vårt språk. I en hektisk hverdag er det vanskelig å sette av tid til slikt. Dette hadde vi godt av. Samtidig er det ferskvare. Du lærte oss derfor gode verktøy vi kan bruke for senere. Tusen takk!"  Les mer  Les mindre

Line & Sigbjørn, Rogaland - "AMLIVSKURS OM SEKSUALITET BLE MENINGSFYLT, NYTTIG OG KONKRET FOR OSS Som kursdeltaker på kurset «Bedre sexliv = bedre samliv», med kursleder: Anna Sigridsdatter Heen, ønsker vi sterkt å anbefale dette helgekurset som går over to dager. Vi har erfart en foredragsholder som er kunnskapsrik ,engasjert, imøtekommende samt innehar evne til å se et helhetsbilde, hvor individuelle forskjeller blir synliggjort for den enkelte deltaker. For oss har dette bidratt til bevisstgjøring av gamle negative mønstrer vi som ektefeller kan slite med i hverdagen. Anna er en foredragsholder som virkelig gir av seg selv, både kunnskapsmessig og erfaringsmessig hvor hun opptrer profesjonelt og varsomt i møte med sine deltakere. Kursets innhold favner om de fleste utfordringer som kan oppstå innen kommunikasjon og sex mellom to parter. Anna evnet å trekke ned aktuelle problemstillinger og skreddersy innholdet tilpasset de utfordringer som var gjeldende for oss. Kurset ble da meningsfylt, nyttig og konkret for oss. Dersom dere ønsker å forebygge eller opplever å stå fast som kjærester eller ektefeller, anbefales kurset på det sterkeste. Anna har også fokus på å tilrettelegge for en varig positiv endring hvor hun kommer med konkrete tilbakemeldinger, felles- og individuelle oppgaver som det skal jobbes videre med. "  Les mer  Les mindre

Kathrine og Gjøran - "SAMLIVSKURSET GA OSS AKKURAT DET VI TRENGTE Etter et par år og et barn, og ettter et svært vellykket prep-kurs var det på tide med et fornyet forholdsfokus. Samlivskurs for småbarnsforeldre med Ann Sofie og Anna gav oss akkurat det vi trengte. Vi fikk frisket opp PREP, fikk konkrete råd og øvelser til videre arbeid for «forholdsgnisten» og ikke minst motivasjon til å prioritere hverandre. Kombinert med en deilig badeopplevelse og god lunsj ble det en komplett dag. Vi kan varmt anbefale dette kurset!"  Les mer  Les mindre

Kristin, Akershus - "JEG TRENGTE Å BLI PERSONLIG STERKERE og mer selvrepresenterende. Anna har møtt meg med ydmykhet, samtidig som hun er åpen og raus. Hun er direkte i sin tilnærming. Hun har bidratt til at jeg i dag føler meg tryggere og har større tillit til meg selv og de valg jeg gjør."  Les mer  Les mindre

Helene, Oslo - "EG HAR BRUKT ANNA BÅDE SOM PARTERAPEUT OG SOM INDIVIDUALCOACH Begge deler var svært utbytterikt. Hun var direkte og «to the point» på en vennlig og støttende måte, og hun hjalp meg med å sortere tanker og reaksjoner, både i forhold til meg selv og omgivelsene. Hun har kort sagt bidratt til at jeg i dag er en tryggere og mer forankret person.»"  Les mer  Les mindre

Johanna, Oppland - "EG KAN TRYGT ANBEFALE ANNA VIDERE Jeg ble anbefalt Anna gjennom en venninne som hadde gått til henne en stund med sin samboer. Jeg følte fra første stund at Anna og vi hadde bra kjemi. Hun skjønte fort hvordan hun skulle legge opp timene for oss, iht våre problemer, og timene ble derfor meget effektive. Jeg kan trygt anbefale Anna videre. Hun vil ta godt vare på deg/dere !"  Les mer  Les mindre

ingrid, Akershus - "GLAD FOR AT VI GJENNOMGIKK PROSESSEN MED ANNA Høsten 2011 gikk endelig min mann og jeg til parterapi. Vi gikk til samtaler hos Anna i cirka et halvt år. Vi endte med å gå hver til vårt. Jeg er imidlertid glad for at vi gjennomgikk denne prosessen med Anna. Det gjorde at det valget som ble tatt, var gjennomtenkt. Jeg har i ettertid aldri angret på min beslutning, og noe av grunnen til det er nok at vi søkte profesjonell hjelp. Jeg vil også presisere at verken min mann eller jeg opplevde at Anna tok noens parti. Hun klarte kunsten å lytte, stille konstruktive spørsmål og ivareta oss begge på en god måte."  Les mer  Les mindre

annicke (30) og Knut Erik (32), Oslo - "April 2021: Vi har hatt noen timer parterapi hos Anna .Vi har hatt stort utbytte av samtalene hos henne, og vi nå har fått flere verktøy vi vil fortsette å bruke. Vi har det veldig fint, og ser verdien av alt vi har snakket om. Framover vil vi fortsette å jobbe på egen kjøl, men ser ikke bort i fra at vi trenger litt påfyll og kontakter henne igjen på et senere tidspunkt. Tusen takk for god hjelp! "  Les mer  Les mindre

Ninni & Sigurd, Vestfold - "ANNA – DU HAR VÆRT HELT AVGJØRENDE FOR OSS! Hei Anna Du husker nok sikkert ikke oss, men for oss har du vært helt avgjørende. Vi kom til deg for 5-6 år siden (2016); helt fortvilet, lei oss og slitne. Vi så ikke helt hvordan vi skulle klare å komme videre sammen, men kjente vel langt der inne at vi ikke hadde lyst til å gi opp hverandre heller selv om alt kjentes helt mørkt og tungt. Det at Sigurd som bestilte første time hos deg, til oss to sammen, ble et vendepunkt for oss. Det fikk oss til å se hva som var viktig for oss, til å prioritere, og til å ønske å bli gamle sammen. Det reddet oss som par. Nå står vi her sammen, hånd i hånd, og har det bedre enn noen gang. 25 år har det blitt hittil og vi kjenner oss sikre på at det blir mange, mange år til. Vi ville bare sende noen ord til deg for å si at du er i hjertet vårt enda, og at vi er ubeskrivelig takknemlige for at du hjalp oss på rett vei, og ga oss de verktøyene vi trengte for å se hverandre og for å fortsette å elske hverandre slik det var meningen at vi skulle hele veien. Alt godt til deg fra oss"  Les mer  Les mindre

Ninni & Sigurd, Vestfold - "ANNA – DU HAR VÆRT HELT AVGJØRENDE FOR OSS! Hei Anna Du husker nok sikkert ikke oss, men for oss har du vært helt avgjørende. Vi kom til deg for 5-6 år siden (2016); helt fortvilet, lei oss og slitne. Vi så ikke helt hvordan vi skulle klare å komme videre sammen, men kjente vel langt der inne at vi ikke hadde lyst til å gi opp hverandre heller selv om alt kjentes helt mørkt og tungt. Det at Sigurd som bestilte første time hos deg, til oss to sammen, ble et vendepunkt for oss. Det fikk oss til å se hva som var viktig for oss, til å prioritere, og til å ønske å bli gamle sammen. Det reddet oss som par. Nå står vi her sammen, hånd i hånd, og har det bedre enn noen gang. 25 år har det blitt hittil og vi kjenner oss sikre på at det blir mange, mange år til. Vi ville bare sende noen ord til deg for å si at du er i hjertet vårt enda, og at vi er ubeskrivelig takknemlige for at du hjalp oss på rett vei, og ga oss de verktøyene vi trengte for å se hverandre og for å fortsette å elske hverandre slik det var meningen at vi skulle hele veien. Alt godt til deg fra oss"  Les mer  Les mindre

Håkon (55) og Bente (52) - "Håkon og jeg, Bente, er 55 og 52 år og fra  henholdsvis Østfold og Agder. Vi har kjent hverandre fra vi var ungdommer. Vi ble gift på hver vår kant. Etter hvert vårt lange ekteskap, fant vi sammen uten å ha hatt kontakt i denne perioden. Vi har vært sammen i to år nå. Vi er en super match, men har noe ulik sexappetitt og hadde derfor lyst til å utforske hvordan vi kan håndtere dette på en best mulig måte. Vi fant Samlivsskolen på nett og blant flere valg, likte vi skolens fokus. Vi hadde en deilig spahelg i kombinasjon med kursing. Opplevde at helgens fokus på kommunikasjon passet oss godt og gav oss noen gode verktøy videre i forholdet. Takk til Anna, som lagde en trygg ramme for åpenhet og deling av tanker og følelser! Anbefales! "  Les mer  Les mindre

Tone Kristin og Ole Jacob, Lier, Buskerud - ""Vi ønsket oss et annerledes samlivskurs, og fant omsider kurset «It takes two to tango» med kurslederne Anna Sigridsdatter Heen og Hans Fosshagen. Dette deltok vi på i april 2018. Både Anna og Hans overbeviste med sin kunnskap, erfaring og lidenskap for den argentinske tangoen, lett krydret med en porsjon samlivsmix. Vi lot oss overbevise om tangoens fortreffelighet, i det vi skred over parketten med nyervervet kunnskap om kunsten å gå med eleganse og innlevelse. Vi forstod at 100% tilstedeværelse må til for å skape den gode og balanserte dialogen mellom oss som par, og at tango handler om å kommunisere bevegelse. Vi forstod at tango i virkeligheten er dialog og samarbeid mellom to aktivt skapende dansere/partnere, som igjen er med på å skape forbindelse, bånd og tilknytning mellom oss som par. Tusen takk for en fantastisk og inspirerende helg med ny innsikt, glede og giv for den argentinske tangoen". "  Les mer  Les mindre

Mona (28) - "Høsten 2017 gikk min franske samboer Pierre (29) og jeg (28) i parterapi hos Anna. Vårt forhold ble satt på prøve da vi flyttet det fra Frankrike til Norge. Pierre kom til en ny kultur og et krevende jobbmarked og ble etter hvert litt vel negativ og litt vel «kjærringstyrt». Anna har bistått oss med uvurderlige råd, og har etter noen sesjoner gitt oss de rette verktøyene til å gå fra «dette går ikke» til «dette går». Vi har et nytt forhold i dag og skal gifte oss. Anna er verdt hver krone. Hun er lytter og kommer med kreative løsningsforslag. Vi vil begge tilbake til Anna dersom vi skulle få nye problemer hvor vi trenger en «objektiv» tredjepart. Jeg kan på det varmeste anbefale Anna, til alle som leser dette og til alle jeg kjenner."  Les mer  Les mindre

”Audhild” (37) og ”Fredrik” (39), Oslo: - "Takk for at du fikk oss til å våge!"  Les mer  Les mindre

”Helene” (57), Oslo :  - ""Jeg har brukt Anna både som parterapeut og som individualcoach. Begge deler var svært utbytterikt. Hun var direkte og "to the point" på en vennlig og støttende måte, og hun hjalp meg med å sortere tanker og reaksjoner, både i forhold til meg selv og omgivelsene. Hun har kort sagt bidratt til at jeg i dag er en tryggere og mer forankret person."  Les mer  Les mindre

”Knut” (42), Buskerud:  - "Timene hos Anna har fått meg til lettere å forstå og reflektere over viktige ting i parforholdet. Jeg lærer mye slik at jeg kan påvirke forholdet positivt, og snu det som er destruktivt."  Les mer  Les mindre

”Kristin” (61), Akershus:  - ""Jeg trengte å bli personlig sterkere og mer selvrepresenterende. Anna har møtt meg med ydmykhet, samtidig som hun er åpen og raus. Hun er direkte i sin tilnærming. Hun har bidratt til at jeg i dag føler meg tryggere og har større tillit til meg selv og de valg jeg gjør."  Les mer  Les mindre

”Johanna” (30), Oppland:  - "Jeg ble anbefalt Anna gjennom en venninne som hadde gått til henne en stund med sin samboer. Jeg følte fra første stund at Anna og vi hadde bra kjemi. Hun skjønte fort hvordan hun skulle legge opp timene for oss, iht våre problemer, og timene ble derfor meget effective. Jeg kan trygt anbefale Anna videre. Hun vil ta godt vare på deg/dere !"  Les mer  Les mindre

”Siv ”(44), Telemark:  - ""Telefon eg tok til Anna ein givande samtale på eit vanskeleg stadie for meg.Tusen mange takk! Så usigeleg godt å vite at det er gode menneskje som velger å gje av si dyrebare tid. Det vart 40 dyrebare og høgst meiningsfulle minutt for meg!"  Les mer  Les mindre

Ingrid, 42, Akershus - ""Høsten 2011 gikk endelig min mann og jeg til parterapi. Vi gikk til samtaler hos Anna i cirka et halvt år. Vi endte med å gå hver til vårt. Jeg er imidlertid glad for at vi gjennomgikk denne prosessen med Anna. Det gjorde at det valget som ble tatt, var gjennomtenkt. Jeg har i ettertid aldri angret på min beslutning, og noe av grunnen til det er nok at vi søkte profesjonell hjelp. Jeg vil også presisere at verken min mann eller jeg opplevde at Anna tok noens parti. Hun klarte kunsten å lytte, stille konstruktive spørsmål og ivareta oss begge på en god måte.""  Les mer  Les mindre

Sigurd, 60, Hedmark - ""Jeg har gått til rådgiving hos Anna i 2 år. Hun viser engasjement, åpenhet og har en fordomsfri, varm tilnærming til meg og mine utfordringer. Med positiv og framtidsrettede løsninger."  Les mer  Les mindre

Synnøve (50) og Klaus (49), Bærum - ""Vi takker for et godt og gjennomarbeidet samlivskurs med Anna, hvor vi fikk god tid til refleksjon sammen som par. Stemningen i rommet var trygg og lun med Anna som veileder, så det var lett å ta opp selv det negative/litt vanskelige i samlivet på en god måte."  Les mer  Les mindre

Julie og Jan Otto, Asker - "Vi fikk tid til å tjune inn og synke vårt språk. I en hektisk hverdag er det vanskelig å sette av tid til slikt. Dette hadde vi godt av! Samtidig er det ferskvare. Du lærte oss derfor gode verktøy vi kan bruke for senere."  Les mer  Les mindre

Brita og Henrik, Bærum - "Kurset ga oss en fin dytt og anledning til å snakke med hverandre om forholdet og hvordan vi kan vise at vi setter pris på hverandre - litt oftere. Anna ufarliggjorde det å snakke om følelser og samliv. Det hadde vært fint om alle par hadde kunnet få et slikt kurs på «grønn resept» når det begynner å gå rutine i forholdet."  Les mer  Les mindre

Ann Christine og Oddvar, Hurum - "Jeg synes kurs innholdet var meget bra. Anna ufarliggjør en del vanskelige spørsmål Jeg syntes at det var merkbart en positiv endring i vårt parforhold umiddelbart etter kurset."  Les mer  Les mindre

Wenche og Christoffer, Oslo - "“Kursinnholdet passet så bra for oss og våre problemer, at vi fikk følelsen av at kurset var skreddersydd til akkurat vårt parforhold. Men det vet vi jo at det ikke var. Det vitner om at problemene våre er typiske problemer og noe mange kan kjenne seg igjen i.”"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.