Sissel Bru Reksten - Coach, Traumeterapeut - GoMentor
Sissel Bru Reksten - Coach, Traumeterapeut

Sissel Bru Reksten

Coach, Traumeterapeut

Stavanger

2 referanser

Personlig fremmøte

Parsamtale 1.750 kr. Avtal tid

At forholdet til partner fungerer godt er veldig viktig for oss. 

Noen ganger skjærer det seg. Eller det har skjedd ting som gjør det vanskelig å gå videre.

En terapeutisk samtale med en nøytral 3. person er ofte nyttig for å komme videre.


Samtale 950 kr. Avtal tid

En samtale kan være mulighet til å bli mer bevisst på seg selv, det livet vi lever og hvordan vi ønsker å leve. Utgangspunktet er vanligvis det vi oppleve som vanskelig akkurat nå.  Målet med samtalen er å forstå ting på nye måter eller at du finner ditt neste skritt.

Individuell terapi 1.150 kr. Avtal tid

Vanskelige livserfaringer setter spor. Stress over tid, krenkelser og utrygghet  kan ligge bak psykisk og fysisk smerte og sykdom i voksen alder.

Alt vi trenger for å bearbeide traumene er lagret i kroppen og kommer frem i terapien.

I en trygg ramme legger vi til rette for at du skal utvikle og forsterke ditt sunne JEG, forstå og finne bedre alternativer til gamle reaksjonsmønster og bearbeide vonde opplevelser.

I en-til-en setting, bruker jeg meg selv, figurer og/eller markører i terapirommet. Det gjør at du som klient letter kan se, kjenne igjen og bearbeide de tema som bringes inn.


Individuell terapi 950 kr. Avtal tid

Vanskelige livserfaringer setter spor. Stress over tid, krenkelser og utrygghet  kan ligge bak psykisk og fysisk smerte og sykdom i voksen alder.

Alt vi trenger for å bearbeide traumene er lagret i kroppen og kommer frem i terapien.

I en trygg ramme legger vi til rette for at du skal utvikle og forsterke ditt sunne JEG, forstå og finne bedre alternativer til gamle reaksjonsmønster og bearbeide vonde opplevelser.

I en-til-en setting, bruker jeg meg selv, figurer og/eller markører i terapirommet. Det gjør at du som klient letter kan se, kjenne igjen og bearbeide de tema som bringes inn.

Personlig coaching 950 kr. Avtal tid

Coaching bidrar til selvutvikling.

I coaching fokuserer vi på din Målsetting, verdier og motivasjon. En Coach hjelper deg til å avdekke det som begrenser deg i ditt liv og gir deg mentale hjelpemidler til å overkomme disse.

Kommunikasjon og språkmønster, tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller grunnleggende verdier.

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

52 97 27 51

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg er utdannet innen sosialt arbeid, organisasjon- og ledelse og endringsledelse, i tillegg er jeg sertifisert NLP Master og Sertifisert Psykoterapeut, IoPT Sissel Bru Reksten - Coach, Traumeterapeut

Beskrivelse

Kjenner du deg igjen i noen av disse symptomene?

 • Relasjonsvansker privat eller på jobb
 • Høyt stress - klarer ikke å slappe av
 • Søvnvansker
 • Lite energi - nedstemthet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Motivasjonsproblem
 • Uforklarlige kroniske plager eller smerter

Ønsker du utvikling og endring?

Jeg brenner for menneskelig utvikling og mestring - for å bevege mennesker til endring, så de tar en ledende rolle i sitt liv og innfrir egne drømmer og mål.

Skjæringspunktet mellom privatliv og arbeid er mitt spesialfelt.  Her inngår hele mennesket; problemløsning, relasjonsproblem, liv/jobb balanse, helsemessige utfordringer, mestring og nyorientering.

Å gå veien alene kan være krevende. Det er lett å miste fokus og energi.  Jeg har selv gjennomgått mange endringer i mitt liv og har erfart hvordan det er å finne nye veier, bevege meg gjennom og komme i ny balanse.

Bare du er du

Alle mennesker har en unik personlighet og styrke. Min intensjon er å  bidra til å gjøre deg trygg på den du er – håndtere overganger og endring og skape livsrammer der du kan være og yte ditt beste.

Målet er å styrke deg som person og din opplevelse av mestring og trivsel.

Mitt tilbud

 • Psykotraumeterapi - identitetsorientert psykoterapi (IoPT) en til en, eller i grupper
 • NLP coaching
 • Systemisk coaching  - familierelasjoner
 • Personlig utvikling
 • Utbrenthet
 • Atferdsendring
 • TFT/EFT
 • DiSC veiledning
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Hverdagsmestring
 • Mål- og utviklingsprosesser
 • Relasjons- og tilknytningsproblemer
 • Endring av tankemønstre
 • Traumeterapi
 • Traumerelatert veiledning ti ledere og fagpersoner


Sammen med meg får du coaching og terapi i kombinasjon med god forståelse livsutfordringer og for arbeidsliv. Som Coach utfordrer jeg deg og stiller spørsmål som kan sette i gang prosesser i deg. Fokuset er dine mål, verdier og interesser. Det kan gjelde privatliv eller arbeid.  

I terapi tar vi utgangspunkt i hvordan kropp, sinn og følelser er sammenvevd og hvordan våre livserfaringer påvirker oss.

Med IoPT traumeterapi kan vi identifisere og bearbeide det som har satt seg fast i kropp og sinn.  Du lærer hvordan du kan hjelpe deg selv og andre, gjennom kunnskap, innsikt og bearbeiding. 

Terapi kan være til hjelp om du er sliten, stresset, har ulike helseproblem, utfordringer i parforholdet, på jobb, eller du har store livsbelastninger som du må sortere og håndtere, for å komme videre.

Om meg

Gjennom arbeidserfaring fra privat og offentlig næringsliv har jeg jobbet med administrasjon, ledelse, konsulentvirksomhet, saksbehandling, salg, målprosesser, rehabilitering/attføring, omstilling,  karriereveiledning, coaching, veiledning og terapi. Slik har jeg opparbeidet seg solid erfaring med å støtte mennesker og grupper i utvikling.

Jeg bistår deg gjerne i prosessen med å skape endring og nå dine mål

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

 

Referanser

Kristin, 34 år - "«IoPT er en ny terapiform for meg, samtidig har det vært en trygg og god opplevelse fra første møte med Sissel. Sissel er behagelig, dyktig til å «se meg» og utrolig kunnskapsrik. Metoden er enkelt, og svært effektiv. Etter første timeavtale, hadde jeg fått mer ut av timen hos Sissel, enn jeg har fått etter flere år i samtaler hos forskjellige psykologer. Å få avdekket sammenheng mellom nåtidens tanker og reaksjonsmønster, med tidligere opplevelser og hendelser, godt gjemt i det ubevisste «selvet», har vært nyttig og lærerikt. IoPT har gitt meg en større forståelse for hva som er årsaken til måten jeg håndtere relasjoner privat og i arbeidslivet, samt hvordan jeg behandler og ivaretar meg selv. Helt ukjente sammenhenger mellom opplevelser har dukket opp, og gitt mening og forklaring på hvorfor jeg oppfører meg som jeg gjør i forskjellige situasjoner. Et godt eksempel på dette er hvordan jeg nå klarer å gi tydelige tilbakemeldinger om mine ønsker og behov til mine omgivelser. Tidligere ville jeg ikke ha sagt ifra at jeg ønsket noe annet. Det føles fantastisk å oppleve effekt av terapien, allerede etter første gang. Det gir en positiv opplevelse å oppleve mestring over situasjoner jeg før håndterte dårlig eller unngikk. IoPT får tak i hele mennesket, og effekten av å bruke «jeg vil» i intensjonssetningene gir styrke og tro på meg selv som menneske. Det gir energi til endring og kraft til å stå i vanskelige situasjoner. Dette er en terapiform jeg kommer til å fortsette med fremover!»"  Les mer  Les mindre

Eli - "Terapien gir meg bevissthet og kunnskap som gjør at jeg står tryggere i meg selv."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer