Sissel Bru Reksten - Coach, Familieterapeut, Traumeterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Psykoterapeut, Veileder, Parterapeut - GoMentor
Sissel Bru Reksten - Coach, Familieterapeut, Traumeterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Psykoterapeut, Veileder, Parterapeut

Sissel Bru Reksten

Coach, Familieterapeut, Traumeterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Psykoterapeut, Veileder, Parterapeut

Stavanger

1 klientmening

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Samtale 950 kr. Avtal tid

En samtale kan være mulighet til å bli mer bevisst på seg selv, det livet vi lever og hvordan vi ønsker å leve. Utgangspunktet er vanligvis det vi oppleve som vanskelig akkurat nå.  Målet med samtalen er å forstå ting på nye måter eller at du finner ditt neste skritt.

Coaching/terapi - Rabatt til studenter og arbeidsledige 700 kr. Avtal tid

Rabattert pris gjelder full tids studenter under og arbeidsledige

Individuell terapi 950 kr. Avtal tid

Vanskelige livserfaringer setter spor. Stress over tid, krenkelser og utrygghet  kan ligge bak psykisk og fysisk smerte og sykdom i voksen alder.

Alt vi trenger for å bearbeide traumene er lagret i kroppen og kommer frem i terapien.

I en trygg ramme legger vi til rette for at du skal utvikle og forsterke ditt sunne JEG, forstå og finne bedre alternativer til gamle reaksjonsmønster og bearbeide vonde opplevelser.

I en-til-en setting, bruker jeg meg selv, figurer og/eller markører i terapirommet. Det gjør at du som klient letter kan se, kjenne igjen og bearbeide de tema som bringes inn.


Individuell terapi 800 kr. Avtal tid

Vanskelige livserfaringer setter spor. Stress over tid, krenkelser og utrygghet  kan ligge bak psykisk og fysisk smerte og sykdom i voksen alder.

Alt vi trenger for å bearbeide traumene er lagret i kroppen og kommer frem i terapien.

I en trygg ramme legger vi til rette for at du skal utvikle og forsterke ditt sunne JEG, forstå og finne bedre alternativer til gamle reaksjonsmønster og bearbeide vonde opplevelser.

I en-til-en setting, bruker jeg meg selv, figurer og/eller markører i terapirommet. Det gjør at du som klient letter kan se, kjenne igjen og bearbeide de tema som bringes inn.

Personlig coaching 950 kr. Avtal tid

Coaching bidrar til selvutvikling. I coaching fokuserer vi på din Målsetting, verdier og motivasjon. En Coach hjelper deg til å avdekke det som begrenser deg i ditt liv og gir deg mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Kommunikasjon og språkmønster, tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller grunnleggende verdier.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 52 97 27 51

52 97 27 51

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Jeg er utdannet innen sosialt arbeid, organisasjon- og ledelse og endringsledelse, i tillegg er jeg sertifisert NLP Master og Sertifisert Psykoterapeut, IoPT Sissel Bru Reksten - Coach, Familieterapeut, Traumeterapeut, Tankefelt-terapeut TFT, Psykoterapeut, Veileder, Parterapeut

Beskrivelse

Kjenner du deg igjen i noen av disse symptomene?

 • Relasjonsvansker privat eller på jobb
 • Høyt stress - klarer ikke å slappe av
 • Søvnvansker
 • Lite energi
 • Nedstemthet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Motivasjonsproblem
 • Uforklarlige kroniske plager eller smerter

Ønsker du utvikling og endring?

Jeg brenner for menneskelig utvikling og mestring - for å bevege mennesker til endring, så de tar en ledende rolle i sitt liv og innfrir egne drømmer og mål.

Skjæringspunktet mellom privatliv og arbeid er mitt spesialfelt.  Her inngår hele mennesket; problemløsning, relasjonsproblem, liv/jobb balanse, helsemessige utfordringer, mestring og nyorientering.

Å gå veien alene kan være krevende. Det er lett å miste fokus og energi.  Jeg har selv gjennomgått mange endringer i mitt liv og har erfart hvordan det er å finne nye veier, bevege meg gjennom og komme i ny balanse.

Bare du er du

Min intensjon er å  bidra til å gjøre deg mer trygg på den du er – håndtere overganger og endring og skape livsrammer der du kan være og yte ditt beste.

Fokus er øket selvinnsikt, å styrke deg selv, hente fram ferdigheter, engasjement, ressurser og handlekraft og  -  avdekke mønster som hindrer deg i å komme videre.

Målet er å styrke deg som person og din opplevelse av mestring og trivsel.

Mitt tilbud

 • Psykoterapi - identitetsorientert psykoterapi (IoPT) en til en, eller i grupper
 • NLP coaching
 • Systemisk coaching  - familierelasjoner
 • Prestasjonsutvikling
 • Karriereveiledning og rådgivning ved omstilling og nyorientering
 • Personlig utvikling
 • Endringskompetanse
 • Atferdsendring
 • TFT/EFT
 • DiSC veiledning
 • Nyorientering og omstillingsstøtte
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Hverdagsmestring
 • Mål- og utviklingsprosesser
 • Tilknytningsproblemer
 • Endring av tankemønstre
 • Traumerelatert veiledning av ledere og fagpersoner

Sammen med meg får du coaching og terapi i kombinasjon med god forståelse livsutfordringer og for arbeidsliv. Som NLP Coach utfordrer jeg deg og stiller spørsmål som kan sette i gang prosesser i deg. Fokuset er dine mål, verdier og interesser. Det kan gjelde privatliv eller arbeid.  Som leder eller medarbeider bistår jeg deg i din utviklingsprosess. I fellesskap fokuserer vi på konkret handling.

Coaching handler om å hente frem og utvikle dine egenskaper og sterke sider og åpne opp for endring og utvikling mot dine mål. Bevege seg ut av komfortsonen, tenke nytt og handle.
Terapi handler om å avdekke følelsesmessig erfaring og mønster som holder deg igjen.

Endringskompetanse handler om å kjenne seg selv og ta i bruk metodikk og strategier tilpasset situasjon og type endring du ønsker å gjennomføre. Personlig endringskompetanse er en ressurs både privat og ikke minst i arbeidslivet.

Om meg

Gjennom stillinger innen privat og offentlig næringsliv har jeg erfaring fra administrasjon, ledelse, konsulentvirksomhet, saksbehandling, salg, målprosesser, rehabilitering/attføring, omstilling,  karriereveiledning, coaching, veiledning og terapi. Slik har jeg opparbeidet seg solid erfaring med å støtte mennesker og grupper i utvikling.

Jeg bistår deg gjerne i prosessen med å skape endring og nå dine mål

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

 

Referanser

Eli - "Terapien gir meg bevissthet og kunnskap som gjør at jeg står tryggere i meg selv."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.