Det nye Corona viruset – mange blir overveldet – hva kan du gjøre?

Skrevet d. 23-3-2020 20:33:37 af Sissel Bru Reksten - Traumeterapeut

Forskjellen på en stressende situasjon og traumatisk situasjon er om vi opplever at vi har valg og kan gjøre noe for å møte eller unngå faren, eller om vi opplever oss som avmektige og hjelpeløse.


Vi vet ikke hva følgene av Coronasituasjonen vil bli for oss personlig eller for samfunnet som helhet. Denne mangelen på kunnskap er i seg selv skremmende. Samtidig sitter mange isolert hjemme med en strøm av nyheter. Da er det ikke helt enkelt å få et nyansert bilde av situasjonen.


I tillegg kan vi lett komme i en tilstand der egen frykt og uro overvelder oss. Vi kan bli så opprørt at vi ikke klarer å forholde oss til virkeligheten, men til indre skremmebilder. Da er også faren stor for at vi fortsetter å søke informasjon på nettet, som bekrefter vår verste frykt. På samme måte som en som holder på drukne, kan vi begynne å kave oss opp og bli offer for egen skrekk.


Coronasituasjonen kan aktivere underliggende angst.

Vanskelige livserfaringer som har hopet seg opp og som vi har ikke fått bearbeidet, kan ligge som et minefelt og bli trigget når hendelser inntreffer. Det kan resultere i sterke reaksjoner, eller at vi blir avmektige eller numne og likegyldige. Alle reaksjonene kan være resultat av overveldende tidligere erfaringer som vi har fortrengt eller tenkt at vi har lagt bak oss.


Når underliggende stress bearbeides synker det indre trykket og vi blir mindre reaktive.

Tendensen til å bli overveldet blir mindre når vi møter og bearbeider fortrengte følelser og minner. Da vil vi i større grad beholde indre ro, balanse og holde oss åpne for balansert kunnskap og fakta, på tross av at verden utenfor oss er kaotisk. Det første skrittet er å ha kontakt med seg selv, egne følelser og ta ansvar for egne behov.


Vi trenger kunnskap og evne til å ivareta egen ro.

Både influensa og følelser smitter. Vi kan alle gjøre vårt for å ivareta oss selv og påvirke hverandre med trygghet og ro. Indre ro påvirker tenkeevne, kreativitet og det er i tillegg immunstyrkende. Om vi vil bearbeide vonde, fortrengte livsopplevelser er det viktig å ha en ledsager med kunnskap om langvarig stress og traumer, som vet hva de gjør med oss, med helse og med evne til å ha relasjoner.


Her er noen forslag til hva du kan gjøre i hverdagen din for å unngå å bli overveldet:

1. Hold kontakt med deg selv og kroppen din.

Kjenn kroppstyngden, pust, følelser og egne behov – vær i deg selv. Det ankrer og roer deg.

2. Ha en plan og mål for dagen.

Lag en enkel handlingsplan. Selv enkle ting som «jeg skal stå opp og gå tur før frokost» roer.

3. Begrens fokus utover.

Begrens tid du bruker på nyheter, sosiale medier og på å bekymre deg for fremtiden.

4. Vær i fysisk aktivitet.

Gjør noe praktisk. Beveg deg.

5. Få nok søvn.

Legg deg og stå opp til faste tider. Fast døgnrytme. Det trygger og roer.

6. Kosthold

Spis vanlig, sunn kost til faste tider.

7. Hold kontakt med mennesker som betyr noe for deg.

Telefon eller sosiale medier. Ta en felles kaffepause på Face time, Messenger el. lignende. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.