Mette Hegge - Traumeterapeut IoPT, Psykoterapeut

Mette Hegge

Traumeterapeut IoPT, Psykoterapeut

GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg er reg. traumeterapeut IoPT (Identitetsorientert psykotraumeterapi og teori) og har jobbet med mennesker i et langt yrkesaktivt liv. Det er viktig for meg å prøve å forstå de bekenforlig Mette Hegge - Traumeterapeut IoPT, Psykoterapeut

Beskrivelse

 • Tidlige traumer
 • Relasjonsproblematikk
 • Avhengighet
 • Depresjon eller angst
 • Lederveiledning 
 • Atferdsproblemer hos ungdom
 • Foreldreveiledning


Vi kan arbeide med f.eks: 
 • utmattethet
 • angst
 • tvang
 • uro
 • følgene etter mobbing
 • overvekt
 • stressmestring
 • sorgarbeid
 • tidlige traumer/barndomskrenkelser
 • lederutfordringer
 • team/relasjonsproblematikk
 • konflikthåndtering
 • følgene etter overgrep og vold
 • traumatisert seksualitetMetoder
Ved hjelp av intensjons metoden IoPT (Identitetsorientert psykotraumeterapi) arbeider vi med å bli bevisst det som har forårsaket splittingen av  psyken i overlevelsesdeler, traumatiserte deler og sunne deler. Jeg støtter deg i å ta skrittene for å integrere de splittede delene for å bli hel igjen. Du bestemmer hvor dypt du vil gå!

Resonansprosessen som oppstår med utgangspunkt i klientens intensjon, gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egen opplevde og slekts tilknyttede minner kan komme opp. Når minnene er lagret i det ubevisste, dvs. fortrengte fra vår bevissthet, fortsetter de å påvirke oss. Først når vi blir bevisst minnene, kan vi bearbeide dem på en måte som er håndterbar og begripelig og som forklarer våre symptomer. Da kan den ubevisste påvirkningen opphøre.


Velkommen skal du være!
 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.