Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Kroppsterapeut - GoMentor
Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Kroppsterapeut

Liv Berit Nyblin Løken

Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Kroppsterapeut

Asker, Videosamtale

3 referanser

Personlig fremmøte

Terapi 750 kr. Avtal tid

Avbestilling må skje innen 24t eller så må bestilt konsultasjon betales 100% 

Samarbeid med Maudbukta legekontor Avtal tid

GoMentor og Liv Berit Løken har samarbeid med Maudbukta Legekontor. Maudbukta Legekontors pasienter kan booke sesjon her til forhåndsavtalt pris. KUN FOR PASIENTER FRA MAUDBUKTA LEGEKONTOR.

Videosamtaler

Online (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Samarbeid med Maudbukta legekontor (GoMentor videosesjon) Avtal tid

GoMentor og Liv Berit Løken har samarbeid med Maudbukta Legekontor. Maudbukta Legekontors pasienter kan booke sesjon her til forhåndsavtalt pris. KUN FOR PASIENTER FRA MAUDBUKTA LEGEKONTOR. 

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, psykisk helse, karriere- og sosialpedagog. Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Kroppsterapeut

Beskrivelse

Ønsker du å ha noen å snakke med, lære hvordan å uttrykke følelser, få hjelp til dyptgripende personlige problemer, eller sliter du med relasjoner i familien og på arbeidsplassen? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg!

Mitt hovedfokus er å hjelpe folk til å hjelpe seg selv, få fram iboende resurser, finne motivasjon, opplevelse av mestring og finne mening i hverdagen uansett utfordringer.

Tilbud

Jeg gir terapisesjoner/ undervisning både en til en og til grupper, barn, unge og voksne, og kan gi hjelp til å håndtere blant annet traumer, angst, depresjon, sorg, samliv, spiseforstyrrelser og annen avhengighet. Jeg kan også tilby undervisning og rådgivning i konflikthåndtering med et prosess- og løsningsorientert fokus i relasjonelle utfordringer i familien eller på arbeidsplassen, og veiledning i egenprosesser for fagpersoner/studenter i deres daglige terapeutiske og pedagogiske arbeid. 


Min metode 


Min innfallsvinkel i sesjonene er først og fremst basert på samtaler, og jeg bruker også ofte det jeg kaller en handlingsrettet metode med forskjellig kunstuttrykk, sammen med undervisning i hvordan kropp og psyke kan arbeide sammen til å oppnå større forståelse av situasjonen du er i.

Kunst i seg selv er ikke et mål, den er heller et middel til å forstå seg selv på annen måte ved siden av samtale. Denne formen for handlingsrettet og kreativ innfallsvinkel stimulerer ofte til kreativ tenkning, som igjen inspirerer/ forløser fastlåste tanker og følelser, og kan bidra til at du får et nytt perspektiv på problemene du står og i stedet endrer opplevelse fra håpløshet til mestring. På denne måten kan du bli oppmerksom på dine vaner å møte livet på, og at du er selv med på å forme dine nye og mer tilpassede måter å møte utfordringer på, i denne prosessen.

Hvis vi velger å bruke kunsten som del av arbeidet er det ofte i variasjon med flere kreative uttrykk; som bilde/ tegning og maling, poesi/ skrive og fable med ord, musikk/ bevegelse eller aktiv lytting og psykodrama/ roller og eventyr. I tillegg til dette gir jeg psykoedukasjon, i hvordan man kan bruke enkle avspennings øvelser og lett pust for å få blodomløpet i gang, eller demping av stress, ikke minst for å trene på å bruke sanseapparatet fordi det beriker opplevelsen av forestillingsevnen. Sanseapparatet og kroppen er med på å gi ytterligere informasjon til deg, fordi den gir en oppdagelsesreise til ditt indre, noe som samtalen i seg selv ikke alltid avdekker. Oppmerksomheten blir ofte skjerpet gjennom denne måten og opplevelsen av tilstedeværelse her og nå kan fremstå mer tydelig.

Man velger selvsagt den formen i kunsten man er mest kjent med hvis du velger å utforske deg selv via dette, og kanskje er samtalen nettopp det som dominerer mest i sesjonene, men det er opp til hver og en hva man er fortrolig med. 


Måten jeg jobber på


Første time vil være å bli kjent, i førsteomgang gjennom samtaler hvor du forteller litt om hva du vil ha hjelp til. Underveis har vi evaluering hvor du kan si noe om hva du tenker videre og hva du opplever du har behov for. Jeg har også egenveiledning for å kvalitetssikre arbeidet. 

Mitt fokus i arbeidet er å stabilisere, trygge, støtte og inspirere deg til å utforske og utvide din kunnskap om deg selv og hjelpe deg til å finne ut hvordan du best kan møte utfordringene i hverdagen og oppleve mestring. 


Utdanning og erfaring

Jeg er utdannet pedagog, Cand.Mag i Intenasjonale studier, Cand.Phil med fokus på barn i eksil og krigssituasjon, samt MA i Kunst- og Uttrykksterapi, sertifisert Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress nivå 4, videreutdanning i endring- og prosjektledelse, MA i Klinisk helsearbeid samt Traumerelatert dissosiasjonsforstyrrelser. 

Har solid erfaring i å arbeide med barn, unge og voksne, individuelt og i grupper/ familier, gjennom terapi, undervisning, foredrag og veiledning. Har også lang erfaring i forskning på metoden Kunst- og Uttrykksterapi med flyktninger. Erfaringen strekker seg også til å veiledet personal i strukturelle endringer på arbeidsplassen og i samarbeidsprosjekt  mellom flerkulturelle og religiøse grupper, både i privat og offentlig sektor.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon hvis du tenker at jeg kan være hjelp for deg.


Husk, om du ringer med uregistrert telefon nr, så kommer du ikke igjennom på systemet til GoMentor og da får vi ikke laget avtale.  For å lage en avtale, hadde det vært fint om du enten skriver melding eller ringer. Se mobilnr.

Når det gjelder avbestilling av time, må denne avbestilles  24t før. Avbestilles etter det, må timen betales i sin fulle helhet.

Velkommen!

 

 

Referanser

Sami Az - "Liv Berit har hjulpet meg i vanskelig situasjon, som å være fremmed i Norge og til å ha tro på at jeg kan få meg til å få ro i nytt land. Hun har hjulpet meg med konsentrasjon, at jeg har verdi som menneske med min annerledeshet. Jeg har også følt glede med å være kreativ i timen hennes og fått inspirasjon til å sette meg mål, for et yrke og andre aktiviteter. Jeg vil anbefale henne til andre i samme situasjon som meg, fordi hun lytter og kan gi gode råd. "  Les mer  Les mindre

A. Mortensen  - "Jeg har følt meg veldig godt mottatt, forstått og sett i Liv Berits timer . Samtidig som jeg har blitt utfordret til å tenke nytt, finne løsninger og inspirasjon til å forbedre mitt potensial. I denne prosessen har opplevd at jeg ble svært godt tatt vare på med sin innsiktsfulle og trygge vesen. "  Les mer  Les mindre

V- Goldmann - "Vil gi de beste anbefalinger om Liv Berit. Hun ivaretok meg veldig godt, rask tilbakemelding om time og opplevde at hun viste stor respekt og forståelse for min situasjon. Sesjonene var kreative og rolige, og jeg følte at Liv Berit var opptatt av at jeg skulle oppleve hver sesjon på best mulig måte. Jeg følte at vi fikk til gode og veldig kreative løsninger sammen. Å komme til henne fikk meg til å føle at jeg skulle ha det best mulig under opplevelsen, lyttet og tok hensyn til mine behov. Hun var veldig god til å oppmuntre og sa mange gode ord som fikk meg til å tro på meg selv."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.