Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, Mentaltrener

Liv Berit Nyblin Løken

Psykoterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, Mentaltrener

Videosamtale , GoMentor 24/7

3 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, Mentaltrener

Beskrivelse

"When you want to moove, change and develope,  but the nature of conformity brings its material importance to sustaine your life, what do you schoose to let go and what is not possible to"? @itsviritualbeeing


Ønsker du å ha noen å snakke med, få hjelp til store og små psykiske utfordringer, eller sliter du med skole, studier eller relasjoner i familien og på arbeidsplassen? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg!

Mitt hovedfokus er å hjelpe folk til å hjelpe seg selv, få fram iboende resurser, finne motivasjon, opplevelse av mestring og finne mening i hverdagen uansett utfordringer. Med tanke på Covid -19 og de store sosiale utfordringer dette har gitt oss, kan jeg også tilby hjelp til den som har behov for å styrke det relasjonelle og sosiale livet, etter nedstengningen.

Tilbud

Jeg gir terapisesjoner/ psykisk helseundervisning til individ, grupper, par og familier og har også foredrag og kurs innenfor kultur, migrasjon, og endringsarbeid. 

Mine spesialfelt er håndtering og bearbeiding av traumer, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og annen avhengighet, og kan blant annet tilby undervisning og rådgivning i konflikthåndtering med et prosess- og løsningsorientert fokus i relasjonelle utfordringer i familien eller på arbeidsplassen. Jeg gir også veiledning i egenprosesser/ selvutvikling /motivasjon for å forbedre egne prestasjoner, og veiledning av fagpersoner/studenter i deres daglige terapeutiske og pedagogiske arbeid. 


Min metode 


" Between right and wrong there is a garden,  let us meet there" RUMI


Min innfallsvinkel i terapeutisk / psykisk helse undervisning, er først og fremst basert på reflekterende samtaler, med  emosjon og kognitiv fokus. Samtidig er jeg opptatt av å benytte oppmerksomhets trening gjennom sensomotoriske øvelser sammen med kreative metoder (hvis ønskelig) for å tilføre samtalene andre perspektiver å se livet og opplevelser utfra. Sammen kan dette bidra til å få en bredere forståelse av utfordringene man har, og på denne måten få dannet et helhetlig bilde av hvordan også kropp og psyke henger sammen. Det kan også styrke din forståelse for hvordan utfordringene kan påvirke deg fysisk som psykisk, og kan lettere gi deg en ide om hvordan du kan ta tak i problemene for å endre situasjonen.

Å være kreativ vil også si å være løsningsorientert. Noen ganger er det vanskelig å se løsninger når problemene tårner seg opp. Derfor har jeg ofte invitert mennesker inn i kreativiteten gjennom kunstneriske aktiviteter og scenariotenkning i tillegg til samtaler for å utforske andre perspektiver på vanskelighetene, som kalles spontanitetstrening. Dette er en måte å trene opp det mentale og følelsesmessige på, for å stå sterkere i møte med det livet har å by på, framfor å resignere og miste motet og forbli i følelse av smerte og ubehaget som problemer ofte preges av. 


"Be a co-creator, design your life " Deepak Chopra


Kunstuttrykkene som jeg eventuelt bruker i timene, maling, tegning, musikk, poesi og drama, er i seg selv ikke et mål å gjøre for at det skal ende opp i noe produkt, og det er heller ikke krav til noen å ha noen faglig bakgrunn i uttrykksformene.  Det skal i hvertfall føles naturlig og trygt nok i timene til å utforske nye ting, og jeg er opptatt av at sesjonene skal oppleves romslige, respektfulle og imøtekommende.  

I terapien, eller i psykisk helse undervisning / psykoedukasjon, hvis du ønsker det, kan jeg også vise deg hvordan du kan bruke enkle hverdagslige avspennings / sansebaserte øvelser, for å minske stress og tankespinn som livsutfordringer ofte byr på nok av. Disse øvelsene kan spille en viktig rolle for å stabilisere seg selv og til å komme til ro, slik at man kan hente inn overskudd og styrke sitt psykiske immunforsvar. Sanseapparatet og kroppen har mye informasjon lagret, oftest ubevisst, og ved å aktivt anvende det som en del av oppmerksomhetstreningen, kan det gi ytterligere informasjon om din indre verden. Denne indre informasjonen som ligger litt skjult, er ikke alltid like lett å få tak i gjennom dialog eller refleksjonssamtalene i sesjonene. Derfor er kreative og handlingsrettede kroppslige øvelser svært vennlige og innsiktsfulle å bruke i flere sammenhenger.                                                                                            

Man velger selvsagt den formen  man er mest kjent med hvis du velger å utforske deg selv med dette i sesjonene, og kanskje er samtalen nettopp det som dominerer mest, men det er opp til hver og en hva man ønsker. 


Måten jeg jobber på


Mitt fokus i arbeidet er å stabilisere, trygge, støtte og inspirere deg til å ønske å utvide din kunnskap om deg selv, og styrke deg til å finne dine resurser på hvordan du best kan møte utfordringene i hverdagen, og få oppleve mestring og føle håp.

Første time vil være å bli kjent, i førsteomgang gjennom samtaler hvor du forteller litt om hva du vil ha hjelp til. Det varierer også hvor lenge man ønsker samtaler om det er terapi eller psykisk helse undervisning. Begge deler kan ta 3 til 12 mnd. og noen ønske lenger avhengig av utfordringene man har. 

Et 3 mnd forløp er oftest korttidsterapi og har som regel færre fokus områder. Psykisk helse undervisning inngår normalt inn i dette som en del av forbindelse mellom kropp og psyke. Underveis har vi gjerne en evaluering hvor du kan si noe om hva du tenker videre og hva du opplever du har behov for hvis du ønsker å fortsette. i begynnelsen er det ofte noe mer intensivt med møter for å få prosess og endring i gang, mens senere varierer behovet gjerne hos deg for hvor hyppig det skal være. 

Det er altså ingen fastlagt forløp, men en avgrensning vi kan avtale og evaluere sammen hva som er best for deg.

Jeg mottar også egenveiledning for å kvalitetssikre arbeidet jeg gjør som psykoterapeut. Utdanning og erfaring

Jeg er utdannet kunstpedagog, Cand.Mag i Intenasjonale studier, Cand.Phil med fokus på barn i eksil, oppvekst og liv under krigssituasjon, samt MA i Kunst- og Uttrykksterapi, sertifisert Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, nivå 4, videreutdanning i relasjonell endring- og prosjektledelse, MA i Klinisk helsearbeid samt Traumerelatert dissosiasjonsforstyrrelser. Jeg har også utdanning innenfor NLP, karriere- og par- og familieveiledning, samt kvinner, kjønn, rase og vold i nære relasjoner. 

Av erfaring har jeg solide faglige kunnskaper og erfaring fra å ha arbeidet med barn, unge og voksne, både individuelt og i grupper/ familier i Norge og i utlandet, som terapi, undervisning, foredrag og veiledning og fasilitering. Har også lang erfaring i forskning på metoden Kunst- og Uttrykksterapi, med enslige mindreårige flyktninger i metoden Kunst og uttrykksterapi (EXIT).

Erfaringen strekker seg også til å veiledet personal i strukturelle endringer på arbeidsplassen og i samarbeidsprosjekt, mellom flerkulturelle og religiøse grupper, både i privat og offentlig sektor.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon hvis du tenker at jeg kan være hjelp for deg.


Under Pandemien har jeg forholdt meg til det lokalesmittevernet og hatt åpent for en til en, men har også en godt fungerende online tjeneste, eller jeg kan komme hjem til deg for et tillegg med km godtgjørelse. 

Du/ dere er også velkommen til "walk and talk" et sted som er passende for deg å gå tur! 

Det er utrolig hvor forfriskende det er for kropp og sjel med tur, tiden blir fylt av noe ekstra som sanseinntrykk og bevegelse vedsiden av samtalen, som gjør at det også oppleves lettere å la tankene tumle fritt og at ord og ideer får komme bedre  til uttrykk.


" Tiden bindes som en edderkopp spinner sitt spindelvev, hvor tiden er ikke lenger er fleksibel, mens du velger i ditt sinn hvordan se på det : - som en dans i flyt mellom tidens tidspilarer, bestemmes tiden av deg selv-"L.L.


For å lage en avtale, hadde det vært fint om du enten skriver melding eller ringer. Se direkte mobilnr. 

Når det gjelder avbestilling av time, må denne avbestilles  24t før. Avbestilles etter det, må timen betales i sin fulle helhet.


Velkommen!

Hjertelig hilsen Liv Berit

 

Referanser

Sami Az - "Liv Berit har hjulpet meg i vanskelig situasjon, som å være fremmed i Norge og til å ha tro på at jeg kan få meg til å få ro i nytt land. Hun har hjulpet meg med konsentrasjon, at jeg har verdi som menneske med min annerledeshet. Jeg har også følt glede med å være kreativ i timen hennes og fått inspirasjon til å sette meg mål, for et yrke og andre aktiviteter. Jeg vil anbefale henne til andre i samme situasjon som meg, fordi hun lytter og kan gi gode råd. "  Les mer  Les mindre

A. Mortensen  - "Jeg har følt meg veldig godt mottatt, forstått og sett i Liv Berits timer . Samtidig som jeg har blitt utfordret til å tenke nytt, finne løsninger og inspirasjon til å forbedre mitt potensial. I denne prosessen har opplevd at jeg ble svært godt tatt vare på med sin innsiktsfulle og trygge vesen. "  Les mer  Les mindre

V- Goldmann - "Vil gi de beste anbefalinger om Liv Berit. Hun ivaretok meg veldig godt, rask tilbakemelding om time og opplevde at hun viste stor respekt og forståelse for min situasjon. Sesjonene var kreative og rolige, og jeg følte at Liv Berit var opptatt av at jeg skulle oppleve hver sesjon på best mulig måte. Jeg følte at vi fikk til gode og veldig kreative løsninger sammen. Å komme til henne fikk meg til å føle at jeg skulle ha det best mulig under opplevelsen, lyttet og tok hensyn til mine behov. Hun var veldig god til å oppmuntre og sa mange gode ord som fikk meg til å tro på meg selv."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.