Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, Mentaltrener

Liv Berit Nyblin Løken

Psykoterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, Mentaltrener

Asker , Videosamtale , GoMentor 24/7

3 referanser

Personlig fremmøte

Samarbeid med Maudbukta legekontor Avtal tid

GoMentor og Liv Berit Løken har samarbeid med Maudbukta Legekontor. Maudbukta Legekontors pasienter kan booke sesjon her til forhåndsavtalt pris. KUN FOR PASIENTER FRA MAUDBUKTA LEGEKONTOR.

terapi/psykisk helse undervisning 850 kr. Avtal tid

Par eller familie 1.250 kr. Avtal tid

Ved ønske om hjemmesesjoner legges det til km. kr 3,50

Karriere og selvutvikling 850 kr. Avtal tid

Her vil du få anledning til å finne fram til egne resurser og å sette deg mål. Gjennom kartlegging og scenariotenkning vil du kunne se for deg hvordan du kan nå dem og å lage en handlingsplan som du kan følge. 

Barn og familie 400 kr. Avtal tid

Pluss km godtgjørelse 3,50,- 

Oppfølgings samtaler med foreldre underveis kr 450,-

Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Light 796 kr. /mnd. Registrer

Skriv ubegrænset med mig 2 dage om ugen, når du har tid og lyst.

GoMentor 24/7 Basic 1.116 kr. /mnd. Registrer

Skriv ubegrenset med meg når du har tid og lyst og få svar alle hverdager (man.-fre.).

GoMentor 24/7 Live 1.796 kr. /mnd. Registrer

Skriv ubegrenset med meg når du har tid og lyst og få svar alle hverdager (man.-fred.). Inkluderer 2 x 30 min. videosamtale eller livechat pr. måned.

GoMentor 24/7 Video 1.516 kr. /mnd. Registrer

Hold videosamtaler med meg når du har tid og lyst, alle hverdager (man-fre). Inkluderer 4 x 30 min. videosamtale pr. måned.

Videosamtaler

Samarbeid med Maudbukta legekontor (GoMentor videosesjon) Avtal tid

GoMentor og Liv Berit Løken har samarbeid med Maudbukta Legekontor. Maudbukta Legekontors pasienter kan booke sesjon her til forhåndsavtalt pris. KUN FOR PASIENTER FRA MAUDBUKTA LEGEKONTOR. 

Online for par eller familie (GoMentor videosesjon) 1.250 kr. Avtal tid

Online terapi (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Terapien varer 75 minutter og undervisningen 60

Barn og Famile (GoMentor videosesjon) 400 kr. Avtal tid

Karriere og selvutvikling (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Liv Berit Nyblin Løken - Psykoterapeut, Familieveileder, Karriererådgiver, Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, Mentaltrener

Beskrivelse

"When you want to moove, change and develope,  but the nature of conformity brings its material importance to sustaine your life, what do you schoose to let go and what is not possible to"? @itsviritualbeeing


Ønsker du å ha noen å snakke med, få hjelp til store og små psykiske utfordringer, eller sliter du med skole, studier eller relasjoner i familien og på arbeidsplassen? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg!

Mitt hovedfokus er å hjelpe folk til å hjelpe seg selv, få fram iboende resurser, finne motivasjon, opplevelse av mestring og finne mening i hverdagen uansett utfordringer. Med tanke på Covid -19 og de store sosiale utfordringer dette har gitt oss, kan jeg også tilby hjelp til den som har behov for å styrke det relasjonelle og sosiale livet, etter nedstengningen.

Tilbud

Jeg gir terapisesjoner/ psykisk helseundervisning til individ, grupper, par og familier og har også foredrag og kurs innenfor kultur, migrasjon, og endringsarbeid. 

Mine spesialfelt er håndtering og bearbeiding av traumer, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og annen avhengighet, og kan blant annet tilby undervisning og rådgivning i konflikthåndtering med et prosess- og løsningsorientert fokus i relasjonelle utfordringer i familien eller på arbeidsplassen. Jeg gir også veiledning i egenprosesser/ selvutvikling /motivasjon for å forbedre egne prestasjoner, og veiledning av fagpersoner/studenter i deres daglige terapeutiske og pedagogiske arbeid. 


Min metode 


" Between right and wrong there is a garden,  let us meet there" RUMI


Min innfallsvinkel i terapeutisk / psykisk helse undervisning, er først og fremst basert på reflekterende samtaler, med  emosjon og kognitiv fokus. Samtidig er jeg opptatt av å benytte oppmerksomhets trening gjennom sensomotoriske øvelser sammen med kreative metoder (hvis ønskelig) for å tilføre samtalene andre perspektiver å se livet og opplevelser utfra. Sammen kan dette bidra til å få en bredere forståelse av utfordringene man har, og på denne måten få dannet et helhetlig bilde av hvordan også kropp og psyke henger sammen. Det kan også styrke din forståelse for hvordan utfordringene kan påvirke deg fysisk som psykisk, og kan lettere gi deg en ide om hvordan du kan ta tak i problemene for å endre situasjonen.

Å være kreativ vil også si å være løsningsorientert. Noen ganger er det vanskelig å se løsninger når problemene tårner seg opp. Derfor har jeg ofte invitert mennesker inn i kreativiteten gjennom kunstneriske aktiviteter og scenariotenkning i tillegg til samtaler for å utforske andre perspektiver på vanskelighetene, som kalles spontanitetstrening. Dette er en måte å trene opp det mentale og følelsesmessige på, for å stå sterkere i møte med det livet har å by på, framfor å resignere og miste motet og forbli i følelse av smerte og ubehaget som problemer ofte preges av. 


"Be a co-creator, design your life " Deepak Chopra


Kunstuttrykkene som jeg eventuelt bruker i timene, maling, tegning, musikk, poesi og drama, er i seg selv ikke et mål å gjøre for at det skal ende opp i noe produkt, og det er heller ikke krav til noen å ha noen faglig bakgrunn i uttrykksformene.  Det skal i hvertfall føles naturlig og trygt nok i timene til å utforske nye ting, og jeg er opptatt av at sesjonene skal oppleves romslige, respektfulle og imøtekommende.  

I terapien, eller i psykisk helse undervisning / psykoedukasjon, hvis du ønsker det, kan jeg også vise deg hvordan du kan bruke enkle hverdagslige avspennings / sansebaserte øvelser, for å minske stress og tankespinn som livsutfordringer ofte byr på nok av. Disse øvelsene kan spille en viktig rolle for å stabilisere seg selv og til å komme til ro, slik at man kan hente inn overskudd og styrke sitt psykiske immunforsvar. Sanseapparatet og kroppen har mye informasjon lagret, oftest ubevisst, og ved å aktivt anvende det som en del av oppmerksomhetstreningen, kan det gi ytterligere informasjon om din indre verden. Denne indre informasjonen som ligger litt skjult, er ikke alltid like lett å få tak i gjennom dialog eller refleksjonssamtalene i sesjonene. Derfor er kreative og handlingsrettede kroppslige øvelser svært vennlige og innsiktsfulle å bruke i flere sammenhenger.                                                                                            

Man velger selvsagt den formen  man er mest kjent med hvis du velger å utforske deg selv med dette i sesjonene, og kanskje er samtalen nettopp det som dominerer mest, men det er opp til hver og en hva man ønsker. 


Måten jeg jobber på


Mitt fokus i arbeidet er å stabilisere, trygge, støtte og inspirere deg til å ønske å utvide din kunnskap om deg selv, og styrke deg til å finne dine resurser på hvordan du best kan møte utfordringene i hverdagen, og få oppleve mestring og føle håp.

Første time vil være å bli kjent, i førsteomgang gjennom samtaler hvor du forteller litt om hva du vil ha hjelp til. Det varierer også hvor lenge man ønsker samtaler om det er terapi eller psykisk helse undervisning. Begge deler kan ta 3 til 12 mnd. og noen ønske lenger avhengig av utfordringene man har. 

Et 3 mnd forløp er oftest korttidsterapi og har som regel færre fokus områder. Psykisk helse undervisning inngår normalt inn i dette som en del av forbindelse mellom kropp og psyke. Underveis har vi gjerne en evaluering hvor du kan si noe om hva du tenker videre og hva du opplever du har behov for hvis du ønsker å fortsette. i begynnelsen er det ofte noe mer intensivt med møter for å få prosess og endring i gang, mens senere varierer behovet gjerne hos deg for hvor hyppig det skal være. 

Det er altså ingen fastlagt forløp, men en avgrensning vi kan avtale og evaluere sammen hva som er best for deg.

Jeg mottar også egenveiledning for å kvalitetssikre arbeidet jeg gjør som psykoterapeut. Utdanning og erfaring

Jeg er utdannet kunstpedagog, Cand.Mag i Intenasjonale studier, Cand.Phil med fokus på barn i eksil, oppvekst og liv under krigssituasjon, samt MA i Kunst- og Uttrykksterapi, sertifisert Klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, nivå 4, videreutdanning i relasjonell endring- og prosjektledelse, MA i Klinisk helsearbeid samt Traumerelatert dissosiasjonsforstyrrelser. Jeg har også utdanning innenfor NLP, karriere- og par- og familieveiledning, samt kvinner, kjønn, rase og vold i nære relasjoner. 

Av erfaring har jeg solide faglige kunnskaper og erfaring fra å ha arbeidet med barn, unge og voksne, både individuelt og i grupper/ familier i Norge og i utlandet, som terapi, undervisning, foredrag og veiledning og fasilitering. Har også lang erfaring i forskning på metoden Kunst- og Uttrykksterapi, med enslige mindreårige flyktninger i metoden Kunst og uttrykksterapi (EXIT).

Erfaringen strekker seg også til å veiledet personal i strukturelle endringer på arbeidsplassen og i samarbeidsprosjekt, mellom flerkulturelle og religiøse grupper, både i privat og offentlig sektor.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for mer informasjon hvis du tenker at jeg kan være hjelp for deg.


Under Pandemien har jeg forholdt meg til det lokalesmittevernet og hatt åpent for en til en, men har også en godt fungerende online tjeneste, eller jeg kan komme hjem til deg for et tillegg med km godtgjørelse. 

Du/ dere er også velkommen til "walk and talk" et sted som er passende for deg å gå tur! 

Det er utrolig hvor forfriskende det er for kropp og sjel med tur, tiden blir fylt av noe ekstra som sanseinntrykk og bevegelse vedsiden av samtalen, som gjør at det også oppleves lettere å la tankene tumle fritt og at ord og ideer får komme bedre  til uttrykk.


" Tiden bindes som en edderkopp spinner sitt spindelvev, hvor tiden er ikke lenger er fleksibel, mens du velger i ditt sinn hvordan se på det : - som en dans i flyt mellom tidens tidspilarer, bestemmes tiden av deg selv-"L.L.


For å lage en avtale, hadde det vært fint om du enten skriver melding eller ringer. Se direkte mobilnr. 

Når det gjelder avbestilling av time, må denne avbestilles  24t før. Avbestilles etter det, må timen betales i sin fulle helhet.


Velkommen!

Hjertelig hilsen Liv Berit

 

Biografi

Referanser

Sami Az - "Liv Berit har hjulpet meg i vanskelig situasjon, som å være fremmed i Norge og til å ha tro på at jeg kan få meg til å få ro i nytt land. Hun har hjulpet meg med konsentrasjon, at jeg har verdi som menneske med min annerledeshet. Jeg har også følt glede med å være kreativ i timen hennes og fått inspirasjon til å sette meg mål, for et yrke og andre aktiviteter. Jeg vil anbefale henne til andre i samme situasjon som meg, fordi hun lytter og kan gi gode råd. "  Les mer  Les mindre

A. Mortensen  - "Jeg har følt meg veldig godt mottatt, forstått og sett i Liv Berits timer . Samtidig som jeg har blitt utfordret til å tenke nytt, finne løsninger og inspirasjon til å forbedre mitt potensial. I denne prosessen har opplevd at jeg ble svært godt tatt vare på med sin innsiktsfulle og trygge vesen. "  Les mer  Les mindre

V- Goldmann - "Vil gi de beste anbefalinger om Liv Berit. Hun ivaretok meg veldig godt, rask tilbakemelding om time og opplevde at hun viste stor respekt og forståelse for min situasjon. Sesjonene var kreative og rolige, og jeg følte at Liv Berit var opptatt av at jeg skulle oppleve hver sesjon på best mulig måte. Jeg følte at vi fikk til gode og veldig kreative løsninger sammen. Å komme til henne fikk meg til å føle at jeg skulle ha det best mulig under opplevelsen, lyttet og tok hensyn til mine behov. Hun var veldig god til å oppmuntre og sa mange gode ord som fikk meg til å tro på meg selv."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.