Henrik Haug - Gestaltterapeut, Karriereveileder, Veileder, Psykoterapeut, Gestaltcoach - GoMentor
Henrik Haug - Gestaltterapeut, Karriereveileder, Veileder, Psykoterapeut, Gestaltcoach

Henrik Haug

Gestaltterapeut, Karriereveileder, Veileder, Psykoterapeut, Gestaltcoach

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Har for tiden dessverre ikke ledig kapasitet. Henrik Haug - Gestaltterapeut, Karriereveileder, Veileder, Psykoterapeut, Gestaltcoach

Beskrivelse

Har for tiden dessverre ikke ledig kapasitet


Hvordan har du det?

Det spørsmålet opptar meg når du kommer.

  • Står du ovenfor ett eller flere vanskelige valg i livet?
  • Har du en vanskelig familie- eller jobbsituasjon? 
  •  Har du vanskeligheter med å si "nei" uten å få dårlig samvittighet?
  •  Har du opplevd noe tidligere i livet som fortsatt plager deg eller påvirker livet ditt på en negativ måte?
  •  Har du en drøm som du ikke klarer å realisere ?
  •  Er du i sorg eller krise?
  •  Sliter du med angst eller nedstemthet?
  •  Føler du deg annerledes eller ensom?
  • Synes du livet er vanskelig, men at det er vanskelig å sette fingeren på hva det er som er galt? 

 Eller er det kanskje en annen grunn til at du kommer? 

Uansett hvilken bagasje du har med deg eller hvilke drømmer du bærer på kan vi bruke tiden sammen til å undersøke det nærmere. Min erfaring er at det er mulig å få til endringer i livet, og at alle kan få bedre selvfølelse og bedre livskvalitet enn de har i dag.  

 

Litt om meg: 

Gestaltterapeut og gestaltcoach: Jeg har bred erfaring som individualterapeut, parterapeut, coach og veileder. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv, og det er avgjørende for terapien at du opplever relasjonen oss i mellom som trygg. Tilbakemeldingene jeg får fra personer som går i terapi hos meg er at de føler seg godt ivaretatt hos meg. Jeg er opptatt av å møte deg der du er i livet, på dine premisser og uten å tolke eller dømme deg. Jeg tror det er du som har best forutsetninger for å finne svar på dine egne utfordringer, og at min oppgave er å støtte/hjelpe deg i denne prosessen

 

Veileder/jobbkonsulent: Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV. Det å være ufrivillig utenfor arbeidslivet kan være vanskelig, uansett årsaken til at man har havnet utenfor. Noen vet hva de vil jobbe med, men ikke hvordan de skal få jobben. Noen trenger veileding for å finne ut av hva de skal å jobbe med, mens andre er usikre på hvor mye de klarer å jobbe. Jeg har god erfaring med å være en støttespiller i disse prosessene.

 

 Mellomleder: Jeg har mange års erfaring som mellomleder i et av Norges største firmaer innen revisjon og rådgivning. Jeg har vært teamleder, hatt personalansvar, deltatt i ansettelsesprosesser og vært kursinstruktør internt og eksternt. 

 

 Mijøarbeider: Miljøarbeid ved en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere, og ved en institusjon for ungdom og unge voksne med atferdsproblematikk og/eller psykiske lidelser. 

 

Kursleder og foredragsholder: Jeg utviklet og var i fem år kursleder for to helgekurs for langtidspårørende av rusavhengige for Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS). Temaene på kursene var bl.a. sorg, depresjon, skyld, skam, avhengighet, medavhengighet, roller i familier med rusmisbruk, kommunikasjon og reaksjonsmønstre ved kriser. Jeg har også holdt kurs for andre foreninger. Nå for tiden holder jeg månedlig to foredrag; ett om hva vi selv kan gjøre for å bedre selvfølelsen vår og ett om at vi selv er løsningen på våre utfordringer.

 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer