Ann kristin Hegseth - Sexolog, Psykoterapeut, Kognitiv terapeut, EMDR terapeut

Ann kristin Hegseth

Sexolog, Psykoterapeut, Kognitiv terapeut, EMDR terapeut

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Jeg har jobbet med terapi siden 1995, og har møtt mennesker fra ulik bakgrunn, kultur, religion, legning og ulike psykiske plager. Ann kristin Hegseth - Sexolog, Psykoterapeut, Kognitiv terapeut, EMDR terapeut

Beskrivelse

Hva kan jeg hjelpe deg med

Det er mange grunner til at man kan oppleve ulike plager fysisk, psykisk eller seksuelt. Angst, depresjon, sinne, stress, tristhet og manglende mestring er noen av plagene som kan påvirke vårt daglige liv. Jeg kan hjelpe deg til å forstå dine reaksjonsmønstre, hvordan du kan endre tankene som igjen endrer følelser og adferd. Ulike traumer vil for mange prege livet bevisst eller ubevisst, og derfor nyttig å få hjelp til å forstå og bearbeide. 

Behandlingsmetoder

Kognitiv terapi er problemløsning og innsikt der man ser på sammenhengen mellom hvordan man tenker, handler og føler. Negative automatiske tanker som hindrer en i å oppnå vekst, endring og mestring i livet. EMDR er en traumefokusert behandlingsmetode for å minske forstyrrelsen av minner og følelser knyttet til traumet. Sexologi er fokuset på hele mennesket der lyst og behov er viktige faktorer for nytelse, men ulike ting kan oppstå som gjør dette vanskelig og utfordrende.  


Hvem er jeg

Jeg har som psykiatrisk sykepleier jobbet med terapi av psykiske lidelser i 27 år, og har møtt mennesker med svært ulik bakgrunn, legning, trosretning, miljø og kultur blitt bevisst på at hvert enkelt menneske er unikt og at en holistisk tilnærming er helt nødvendig for å hjelpe den enkelte. Jeg har erfaring med langtidsterapi og akuttbehandling av kriser, traumer og psykiske plager. Ved siden av full jobb som terapeut i et helseforetak har jeg også hatt egen praksis innen kognitiv terapi over flere år. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.